Byla 2A-152-123/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų S. K. Š. ir D. Š. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės UAB „Vitės valdos“ ieškinį atsakovams Stanislovui K. Š. ir D. Š., trečiajam asmeniui UAB „Rodata“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo S. K. Š. 1 139,51 Lt skolos, 0,42 Lt delspinigių, 34 Lt žyminio mokesčio, 50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos; iš atsakovės D. Š. priteisti 1 139,51 Lt skolos, 0,42 Lt delspinigių, 34 Lt žyminio mokesčio, 50 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos. Ieškovė UAB „Vitės valdos“ administruoja namą, esantį Bokštų g. 14, kurio 4-as butas po ½ dalį nuosavybės teise priklauso atsakovams. Įgyvendinant privalomų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, buvo atlikti tualeto lubų, laikančių medines konstrukcijas, remonto darbai, už kuriuos, esant atsakovų sutikimui, buvo apskaičiuoti mokesčiai visiems namo bendrasavininkiams pagal jų užimamą plotą. Atsakovams buvo paskaičiuota po 1 139,51 Lt mokesčių kiekvienam, tačiau šių sumų atsakovai nesumokėjo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-10 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo S. K. Š. 1 139,51 Lt skolos, 0,43 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2010-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 84 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Vitės valdos“. Priteisė iš atsakovės D. Š. 1 139,50 Lt skolos, 0,42 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2010-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 84 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Vitės valdos“. Teismas nustatė, kad ieškovė privalėjo nedelsiant imtis veiksmų siekdama pašalinti susidariusią avarinę situaciją, t. y. priimti 2010-03-20 įsakymą dėl tualeto lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbų. Ieškovės priimti sprendimai nėra nuginčyti ir yra galiojantys. Teismas darė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog dėl lubų laikančių medinių konstrukcijų supuvimo yra kalti 3 ir 3A buto savininkai. Buvo atlikti vienos iš pagrindinių namo konstrukcijų – medinės perdangos remonto darbai, kuri bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams, kurie proporcingai savo daliai privalo apmokėti šias išlaidas, todėl teismas darė išvadą, jog ieškovė pagrįstai ir teisėtai minėtas remonto išlaidas proporcingai paskirstė visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams. Teismas nustatė, kad visi darbai, nurodyti atliktų darbe akte, yra atlikti. Buvo atliekami specifinio pobūdžio darbai techniškai nusidėvėjusiame name, kurio statybos pabaigos metai – 1927 m., atsakovams bylos nagrinėjimo metu buvo siūloma spręsti klausimą dėl ekspertizės paskyrimo, tačiau jie to atsisakė, su preliminaria lokaline sąmata namo gyventojai buvo supažindinti, tačiau prieštaravimų dėl remonto darbų vertės ar pasiūlymų, kas galėtų atlikti minėtus darbus pigiau, ieškovei nepateikė, todėl teismas darė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo mažinti atliktų darbų vertę. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus atsakovų argumentus, kad ieškovė atlikdama rangovo parinkimą pažeidė įstatymo numatytas procedūras.

5Apeliaciniu skundu atsakovai S. K. Š. ir D. Š. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-10 sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teisme nebuvo nustatytas kaltininkas, dėl kurio veiksmų susidarė avarinė namo būklė. Taip pat nepagrįstai atmesti įrodymai, kad ieškovė netinkamai ir pažeisdama procedūras įvykdė statybos rangos darbų pirkimą. Namo gyventojai buvo suklaidinti teigiant, kad atliekamų darbų vertė neviršys 10 000 Lt sumos. Buvo pasinaudota tuo, kad UAB „Rodata“ nėra PVM mokėtoja ir nors pirminė perkamų darbų kaina nurodoma 8 963 Lt, reali darbų kaina viršija 10 000 Lt. Teismas nepagrįstai atmetė E. Aukštuolio, turinčio teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, paaiškinimus, kad UAB „Rodata“ pateikta darbų kaina yra nepagrįstai padidinta.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Vitės valdos“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-10 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad administratorius privalėjo nedelsdamas imtis veiksmų namo laikančiųjų konstrukcijų remonto darbams atlikti, siekiant pašalinti patikrinimo metu nustatytus defektus ir išsaugoti tinkamus bendrosios nuosavybės objektus, apsaugoti pačius patalpų savininkus nuo dar didesnės statinio būklės pablogėjimo ir galimų didesnių nuostolių, užtikrinti statinio naudojimą pagal paskirtį. Nenustatyta, kad dėl lubų laikančių medinių konstrukcijų supuvimo yra kalti 3 ir 3A buto savininkai. Apie priimtą sprendimą dėl perdangos remontinių darbų atlikimo buvo informuoti visi namo bendrasavininkiai, su lokaline sąmata gyventojai buvo supažindinti, prieštaravimų dėl remonto darbų vertės ar pasiūlymų, kas galėtų atlikti darbus pigiau, nei atsakovai, nei kiti namo savininkai, nepateikė. Faktų tyrimo procesas atliktas asmenų, kurie teismo nebuvo paskirti ekspertais byloje, todėl

7E. Aukštuolio išvada ir jo bei K. A. Kasparavičiaus sudarytos lokalinės sąmatos pagrįstai nelaikytinos įrodinėjimo priemone, o priskirtos rašytiniams įrodymams.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Byloje kilo ginčas tarp buto savininkų (atsakovų) ir bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (ieškovės) dėl teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe.

10LR Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo precedentą, kaip teisės šaltinį. Teismų precedentų privalomumas yra vertikalus ir horizontalus. Tai reiškia, kad teismai taikydami ir aiškindami įstatymus privalo atsižvelgti ne tik į aukštesnės instancijos teismų priimtus sprendimus (vertikalus precedentas), bet ir savo sukurtus vėliausius precedentus analogiškose bylose (horizontalus precedentas), t. y. turi atsižvelgti taip pat į savo paties teisės taikymo praktiką. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-30-622/2012 išnagrinėjo atsakovės R. P., kuriai priklauso butas, esantis Bokštų g. 14–5, Klaipėda, apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

112011-03-21 sprendimo, kuriuo iš atsakovės R. P. priteista 1 227,96 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2010-11-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei UAB „Vitės valdos“. Klaipėdos apygardos teismas 2012-01-06 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-21 sprendimą paliko nepakeistą. Nurodytas precedentas sukurtas analogiškoje byloje, esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms, todėl nagrinėdamas šią bylą teismas privalo į jį atsižvelgti.

12Teisėjų kolegija atmeta apeliantų skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantai nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdami su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad apeliantai turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai. Byloje nėra jokių įrodymų, kad teismas nebūtų įvertinęs visų bylos aplinkybių ir dėl jų nepasisakęs.

13Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.).

14UAB „Vitės valdos“ administruoja namą, esantį Bokštų g 14, kurio 4-as butas po ½ dalį nuosavybės teise priklauso atsakovams. 2010-03-16 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu buvo nustatyta, kad namo, esančio Bokštų g. 14, Klaipėdoje, 2-ojo buto tualeto lubų laikančios medinės konstrukcijos akivaizdžiai neatitinka privalomų statybos techninio reglamento reikalavimų ir turi avarinės būklės požymių. Komisija pateikė išvadą priimti privalomą sprendimą dėl Bokštų g. 14–2, Klaipėda, tualeto lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbų atlikimo (b. l. 15). 2010-04-08 protokolu rangovu parinkta mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Rodata“, sutikusi gyvenamo namo Bokštų g. 14, Klaipėda, medinės perdangos remonto darbus atlikti už 8 963 Lt (b. l. 17). Apie ieškovės priimtą sprendimą gyvenamo namo Bokštų g. 14, Klaipėda, bendrasavininkai buvo informuoti 2010-04-09 pranešimu (b. l. 23). 2010-04-12 buvo pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, kuria darbų kaina nustatyta 8 963 Lt be PVM (b. l. 24–30).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad surašant 2010-03-16 neeilinį bendrovės komisijos patikrinimo aktą, dalyvavo namo 2 ir 3A buto savininkai. Apie priimtą sprendimą dėl buto, esančio Bokštų g. 14–2, Klaipėda, lubų perdangos remontinių darbų atlikimo buvo informuoti visi namo bendrasavininkiai pranešimu, kuriame buvo nurodyta ir preliminari darbų kaina. Prieštaravimų dėl remonto darbų atlikimo ir šių darbų vertės nei atsakovai, nei kiti namo savininkai nepateikė. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Vitės valdos“ savo veikloje vadovavosi CK normomis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-30 įsakymu Nr. AD1-1865 patvirtintais „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais“. Nuostatų 5 punkte nustatyta, jog pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Administratorius, organizuodamas rangovo parinkimą supaprastinto konkurso tvarka namo, esančio Bokštų g. 14, Klaipėda, teisės aktų nepažeidė ir neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Perdangos remonto darbams atlikti pasirinkta mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Rodata“, su kuria ir buvo pasirašyta rangos sutartis. Tai atitiko Nuostatų 6.8 p., kuriame nurodyta, jog administratorius, pirkdamas namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitas paslaugas rinkoje, atlieka šių paslaugų pirkimo kainų apklausą arba organizuoja jų pirkimo konkursus, su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą.

16Apeliantai nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė E. Aukštuolio, turinčio teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, paaiškinimus, kad UAB „Rodata“ pateikta darbų kaina yra nepagrįstai padidinta. Teisėjų kolegija pažymi, kad tais atvejais, kai ekspertizė – faktų tyrimo procesas – yra atliekama asmenų, kurie teismo nėra paskirti byloje ekspertais, surašyta išvada nelaikoma įrodinėjimo priemone, o priskirtina rašytiniams įrodymams. E. Aukštuolis nėra nepriklausomas ekspertas ir jo pateiktas įvertinimas atliktas vienos iš šalių iniciatyva ir tai nepaneigia ieškovės UAB „Vitės valdos“ su rangove UAB „Rodata“ 2010-04-12 sudarytos rangos sutarties pagrindu prisiimto sutartinio įsipareigojimo. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus darytina išvada, kad ieškovė nepažeidė galiojusių supaprastinto konkurso perdangos remonto darbams atlikti sąlygų ir tvarkos. UAB „Rodata“, kaip konkurso laimėtoja, teisėtai atliko perdangos remonto Bokštų g. 14, Klaipėda, darbus, jos pasiūlyta kaina buvo mažiausia, byloje nėra pateikta įrodymų, kad darbai būtų atlikti netinkamai, atliktų darbų kokybė nėra ginčijama. Dėl to kyla daugiabučio gyvenamojo namo Bokštų g. 14, Klaipėdoje, butų savininkų pareiga proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti (CK 4.82 str. 3 d.).

17Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje nebuvo nustatytas kaltininkas, dėl kurio veiksmų susidarė avarinė namo būklė. Nagrinėjamoje byloje atsakovams tenka pareiga atlyginti remonto išlaidas kaip bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkiams. Tačiau pažymėtina, kad iš atsakovų priteisus proporcingai jų turimam buto plotui apskaičiuotą sumą už perdangos remonto darbus, atsakovai turi teisę reikšti ieškinį kaltam dėl kilusios žalos asmeniui ir reikalauti atlyginti jų patirtus nuostolius.

18CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Ieškovė prašydama priteisti delspinigius remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-25 nutarimu Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“. Pažymėtina, jog delspinigių mokėjimą, kaip nurodyta CK 6.71 straipsnio 1 dalyje, gali nustatyti įstatymai, o ne poįstatyminiai teisės aktai. Todėl laikytina, jog ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius vadovaujantis minėtu nutarimu yra nepagrįstas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš atsakovų 0,42 Lt ir 0,43 Lt delspinigių iš dalies netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-10 sprendimo dalis keistina – ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų delspinigius atmestinas.

20Apeliacinės instancijos teisme ieškovė patyrė 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 135–136). Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliktas nepakeistas, pakeičiant tik jo dalį dėl delspinigių priteisimo, yra pagrindas iš atsakovų priteisti ieškovei po 250 Lt jos patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1, 3 d.).

21Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti – ieškovės UAB „Vitės valdos“ reikalavimą priteisti iš atsakovo Stanislovo K. Š. 0,43 Lt ir iš atsakovės D. Š. 0,42 Lt delspinigių atmesti.

23Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovų Stanislovo K. Š. ir D. Š. ieškovei UAB „Vitės valdos“ po 250 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-10 sprendimu ieškinį patenkino... 5. Apeliaciniu skundu atsakovai S. K. Š. ir D. Š. prašo panaikinti Klaipėdos... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Vitės valdos“ prašo... 7. E. Aukštuolio išvada ir jo bei K. A. Kasparavičiaus sudarytos lokalinės... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje kilo ginčas tarp buto savininkų (atsakovų) ir bendrojo naudojimo... 10. LR Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo precedentą,... 11. 2011-03-21 sprendimo, kuriuo iš atsakovės R. P. priteista 1 227,96 Lt skolos,... 12. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo.... 13. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 14. UAB „Vitės valdos“ administruoja namą, esantį Bokštų g 14, kurio 4-as... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad surašant 2010-03-16 neeilinį bendrovės... 16. Apeliantai nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė E. Aukštuolio, turinčio... 17. Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje nebuvo nustatytas... 18. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog netesybos – tai įstatymų,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu... 20. Apeliacinės instancijos teisme ieškovė patyrė 500 Lt išlaidų advokato... 21. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti... 23. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 24. Priteisti iš atsakovų Stanislovo K. Š. ir D. Š. ieškovei UAB „Vitės...