Byla 2A-30-622/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Irma Čuchraj, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vitės valdos“ ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 1227,96 Lt skolos, 2,81 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės R. P. 1227,96 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2010-11-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei UAB „Vitės valdos“. Priteisė iš atsakovės R. P. 65,34 Lt žyminio mokesčio ir 99 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovei UAB „Vitės valdos“. Teismas nurodė, kad 2010-03-16 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu buvo nustatyta, kad namo ( - ), buto tualeto lubų laikančios medinės konstrukcijos neatitinka privalomų statybos techninio reglamento reikalavimų ir turi avarinės būklės požymių. Komisija pateikė išvadą priimti privalomą sprendimą dėl ( - ), tualeto lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbų atlikimo. Teismas įvertinęs tai, kad nurodyti atlikti remonto darbai buvo privalomi siekiant išsaugoti tinkamus bendrosios nuosavybės objektus, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti ir užtikrinti jų naudojimą pagal paskirtį, konstatavo, kad administratorius turėjo teisę net ir neįvykus susirinkimui priimti privalomuosius sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų remonto darbams atlikti. Teismas padarė išvadą, jog atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių avarijos kilimo priežastis, o atsakovės argumentai, kad dėl namo avarinės būklės kalti šio namo 3 buto gyventojai, neįrodyti. Atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (6.63 str. 1 d. 2 p.), todėl turi sumokėti 1227,96 Lt skolą ieškovei.

5Atsakovė R. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą vadovavosi tik ieškovės pateiktais įrodymais, kurie yra neobjektyvūs ir vienašališki, atsakovės įrodymus atsisakė priimti ir įvertinti. Teismas neįvertino tai, kad statybos rangos darbų pirkimo konkursą ieškovė vykdė neskaidriai. Butų savininkams nebuvo pranešta, kad vykdomas namo, esančio ( - ), statybos rangos remonto darbų konkursas, nebuvo pakviesti butų savininkai ar jų atstovai, nors tai numato Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 9.12 p. Ieškovė klaidino butų savininkus, nurodydama darbų kainą be PVM. Teismui ieškovė nepateikė jokių išsamių paskaičiavimų bei paaiškinimų, kaip buvo paskaičiuota skola. Nepriklausomas asmuo E. A. 2011-02-15 rašte nurodė, kad suma, kurią pateikė UAB „Rodata“ yra padidinta ir neatitinka Aplinkos ministerijos patvirtintų kainų apskaičiuotų pagal sąmatų skaičiavimo programas „Sistela“ įkainius. Be to, pirmosios instancijos teisme paaiškėjo, kad vienas iš kainos apklausos dalyvių – UAB „Rusmanta“ konkurse nedalyvavo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Vitės valdos“ Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą prašo palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovės argumentus, jog savininkai nežinojo apie būtinumą atlikti remonto darbus, paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai. Surašant neeilinį komisijos patikrinimo aktą, dalyvavo 2 ir 3 butų savininkai, o apie priimtą sprendimą dėl perdangos remontinių darbų atlikimo buvo informuoti visi namo bendrasavininkiai pranešimu. Ieškovė, organizuodama rangovo pasirinkimą, teisės aktų nepažeidė ir neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Apeliantė nepagrįstai ginčija atliktų darbų kainą, nurodydama skirtingas preliminarios ir atliktų darbų sąmatų sumas. Apeliantė pridėjo papildomus dokumentus, kurie pirmosios instancijos teisme nebuvo pateikti, todėl bylos nagrinėjimo metu nevertinti. Ieškovės nurodytas nepriklausomas asmuo nėra ekspertas, o tik asmuo, turintis teisę eiti tam tikras pareigas. Jo pateikti paaiškinimai ir paskaičiavimai vertintini kritiškai.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

9Byloje kilo ginčas tarp buto savininkės (atsakovės) ir bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (ieškovės) dėl teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe.

10Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad apeliantė turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai. Byloje nėra jokių įrodymų, kad teismas nebūtų įvertinęs visų bylos aplinkybių ir dėl jų nepasisakęs.

11Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

12Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Vitės valdos“ yra namo, esančio Bokštų g. 14, Klaipėdoje, administratorė, įstatymų nustatyta tvarka administruojanti namo bendrojo naudojimo patalpas. Atsakovei R. P. priklauso butas, esantis ( - ). 2010-03-16 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu buvo nustatyta, kad namo Bokštų g. 14-2, Klaipėda, buto tualeto lubų laikančios medinės konstrukcijos akivaizdžiai neatitinka privalomų statybos techninio reglamento reikalavimų ir turi avarinės būklės požymių. Komisija pateikė išvadą priimti privalomą sprendimą dėl ( - ), tualeto lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbų atlikimo. 2010-04-08 protokolu rangovu parinkta mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Rodata“, sutikusi gyvenamo namo ( - ), medinės perdangos remonto darbus atlikti už 8963 Lt. Apie ieškovės priimtą sprendimą gyvenamo namo ( - ), bendrasavininkai buvo informuoti 2010-04-09 pranešimu. 2010-04-12 buvo pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, kuria darbų kaina nustatyta 8963 Lt be PVM.

13Atsakovės apeliacinio skundo argumentai apie tai, kad namo ( - ), savininkams nebuvo pranešta dėl vykdomo statybos rangos remonto konkurso, nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, kad surašant 2010-03-16 neeilinį bendrovės komisijos patikrinimo aktą, dalyvavo namo 2 ir 3 buto savininkai. Apie priimtą sprendimą dėl buto, esančio ( - ), lubų perdangos remontinių darbų atlikimo buvo informuoti visi namo bendrasavininkiai pranešimu, kuriame buvo nurodyta ir preliminari darbų kaina. Prieštaravimų dėl remonto darbų atlikimo ir šių darbų vertės nei atsakovė, nei kiti namo savininkai nepateikė. Taip pat apeliantė nepagrįstai teigia, jog teismas neįvertino tai, kad ieškovė tinkamai neatliko savo pareigų ir pažeidė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-30 įsakymu Nr. AD1-1865 patvirtintais „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais“ 9.12 p. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Vitės valdos“ savo veikloje vadovavosi CK normomis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-30 įsakymu Nr. AD1-1865 patvirtintais „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais“ (toliau – Nuostatai). Nuostatų 5 punkte nustatyta, jog pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Administratorius, organizuodamas rangovo parinkimą supaprastinto konkurso tvarka namo, esančio ( - ), teisės aktų nepažeidė ir neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Perdangos remonto darbams atlikti pasirinkta mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Rodata“, su kuria ir buvo pasirašyta rangos sutartis. Tai atitiko Nuostatų 6.8 p., kuriame nurodyta, jog administratorius, pirkdamas namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitas paslaugas rinkoje, atlieka šių paslaugų pirkimo kainų apklausą arba organizuoja jų pirkimo konkursus. Su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą.

14Atsakovė savo apeliacinį skundą grindžia aplinkybėmis, jog nepriklausomo asmens E. A. atliktų darbų kainos sąmatinis skaičiavimas patvirtina, kad suma, kurią pateikė UAB „Rodata“ yra padidinta ir neatitinka Aplinkos ministerijos patvirtintų kainų apskaičiuotų pagal sąmatų skaičiavimo, o vienas iš kainos apklausos dalyvių – UAB „Rusmanta“ konkurse nedalyvavo. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė atsiliepime į ieškovės ieškinį, taip pat bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nepateikė ir nenurodė šių aplinkybių, jog nepriklausomo asmens raštas patvirtina, jog UAB „Rodata“ darbų kainos suma yra padidinta, o vienas iš kainos apklausos dalyvių – UAB „Rusmanta“ konkurse nedalyvavo. Taigi, šį klausimą apeliantė iškėlė tik apeliaciniame skunde. Apeliaciniame skunde draudžiama kelti naujus reikalavimus (CPK 312 straipsnis), o CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė apeliaciniame skunde iškėlė naujus argumentus, kurie nebuvo išnagrinėti pirmosios instancijos teisme, todėl šios aplinkybės negali būti apeliacijos dalykas. Teisėjų kolegija neanalizuoja atsakovės nurodytų šių aplinkybių, tačiau pažymi, kad tais atvejais, kai ekspertizė – faktų tyrimo procesas – yra atliekama asmenų, kurie teismo nėra paskirti byloje ekspertais, surašyta išvada nelaikoma įrodinėjimo priemone, o priskirtina rašytiniams įrodymams. E. A. nėra nepriklausomas ekspertas ir jo pateiktas įvertinimas atliktas vienos iš šalių iniciatyva ir tai nepaneigia ieškovės UAB „Vitės valdos“ su rangove UAB „Rodata“ 2010-04-12 sudarytos rangos sutarties pagrindu prisiimto sutartinio įsipareigojimo. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus darytina išvada, kad ieškovė nepažeidė galiojusių supaprastinto konkurso perdangos remonto darbams atlikti sąlygų ir tvarkos. UAB „Rodata“, kaip konkurso laimėtoja, teisėtai atliko perdangos remonto ( - ), darbus, jos pasiūlyta kaina buvo mažiausia, byloje nėra pateikta įrodymų, kad darbai būtų atlikti netinkamai, atliktų darbų kokybė nėra ginčijama. Dėl to kyla daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų savininkų pareiga proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

15Esant tokioms išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės pareikšto reikalavimo teisinį ir faktinį pagrindą tinkamai išanalizavo pirmosios instancijos teismas, išvados padarytos tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistu (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai