Byla 2-2524-920/2013
Dėl žalos atlyginimo, atsakovo K. D. patikslintą priešieškinį ieškovui UAB „Rento“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, išskaitos iš darbo užmokesčio panaikinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Justinai Stančikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Mikalopui, atsakovo atstovui advokatui Dariui Matulevičiui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rento“ ieškinį atsakovui K. D. dėl žalos atlyginimo, atsakovo K. D. patikslintą priešieškinį ieškovui UAB „Rento“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, išskaitos iš darbo užmokesčio panaikinimo

2Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

3Ieškovas UAB Rento 2012-05-21 Kauno rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovui K. D., prašydamas teismo ieškovo naudai priteisti 12135 Lt turtinės žalos atlyginimą, taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones bei priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas K. D. 2012-09-14 Kėdainių rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovui UAB Rento dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, išskaitos iš darbo užmokesčio panaikinimo bei darbo užmokesčio ir priklausančių dienpinigių priteisimo. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi šios civilinės bylos sujungtos Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-2369-673/2012 prijungiant prie Kauno rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1634-540/2012, sujungtas bylas perduodant Kauno rajono apylinkės teismui. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1634-540/2012 nutarta ieškove laikyti UAB Rento, atsakovu laikyti K. D. ir jo ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-2369-673/2012 laikyti priešieškiniu. Ieškovas UAB Rento ieškinyje nurodo, kad atsakovas K. D. nuo 2011-12-01 d. pagal neterminuotą darbo sutartį Nr. 9 su UAB „Rento" dirba vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose. Atsakovo komandiruotės metu, 2012-02-11 d. apie 17.45 val., atsakovas telefonu pranešė, jog sunkvežimiui stovint degalinėje įvyko vagystė. Ieškovas nedelsiant ėmėsi priemonių pranešti kuro kortelių operatoriams, kad prarastos kuro kortelės būtų blokuojamos, tačiau iki užblokuojant, jomis spėta pasinaudoti: AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokuota 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo. Kortelė pakartotinai užblokuota, kai 2012-02-13 d. 17.07 val. buvo bandoma ja pasinaudoti. AS24-Eurotrafic Nr. 4000 užblokuota 2012-02-11 d. 17.31 val. internetu klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais. 2011-12-02 d. su atsakovu pasirašyta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, kuria remiantis atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę už darbdavio jam patikėtą turtą, t.y. priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe bei gautą vykdant darbo pareigas (2.1 p.). Remiantis su atsakovu sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartimi, esant materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygoms, darbuotojui taikytina visiška materialinė atsakomybė - ieškovui padarytą žalą atsakovas privalo atlyginti visiškai. 2012-03-20 d. atsakovui grįžus iš komandiruotės, buvo pastebėta pažeista komandiruotėje patikėto automobilio MAN TGX {v/n ( - ) durų rankena bei rakinimo mechanizmas, veidrodžio gaubtas. Surašytas žalos padarymo aktas, 2012-03-22 d. pristačius automobilį techninei apžiūrai, atlikti rankenos remonto darbai, dėl ko ieškovas patyrė 989,31 Lt dydžio nuostolius, sugadinus automobilio veidrodžio gaubtą - 220 Lt. Dėl atsakovo netinkamo darbo pareigų vykdymo 2012-04-25 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. 1-4 padaryti nuostoliai, neviršijanti vieno vidutinio darbo užmokesčio, išskaityti iš atsakovo atlyginimo. Dėl netinkamo darbo pareigų atlikimo netinkamai saugant komandiruotėje patikėtą turtą - apgadinus perduoto krovininio automobilio MAN TGX (v/n ( - ) įrangos dalis bei praradus kuro korteles, atsakovui 2012-04-12 d. registruotu paštu išsiųsti reikalavimai pasiaiškinti. Atsakovui jie įteikti, tačiau jokių paaiškinimų nesulaukta. Atsakovo komandiruotės metu netinkamai atlikus darbo pareigas, ieškovui padaryta žala - dėl neteisėto kuro kortelių naudojimo ir kuro trūkumo ieškovas patyrė 12 135 Lt nuostolius. Atsakovas savo atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad ieškovas nurodo netikslias faktines bylos aplinkybes. Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog kelionei patikėtos kortelės buvo tiesiogiai įteiktos į rankas atsakovui. Priešingai, keičiantis darbuotojams, atsakovui K. D. tiesiogiai ieškinyje minimų kuro kortelių neperdavė. Kuro kortelių perdavimo įrodymų ieškovas nepateikia. Atsakovas yra įsitikinęs, jog savo darbo pareigas jis atliko tinkamai ir rūpestingai, todėl materialinė atsakomybė jam negali kilti. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog jis ėmėsi visų priemonių pranešti kuro operatoriams, kad prarastos kuro kortelės būtų blokuojamos, tačiau savo pareigas pats ieškovas atliko netinkamai bei tokiu būdu pažeidė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 punktą. 2012-02-11 atsakovas informavo ieškovą apie įvykdytą vagystę telefonu, tačiau ieškovas nevykdė savo pareigos kuro kortelę AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 tinkamai užblokuoti. Kaip matyti iš išklotinių, kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 buvo ir toliau naudotasi. Dėl trečiųjų asmenų galimai netinkamai atliktų veiksmų, vykdant kortelės užblokavimus, atsakovas negali būti atsakingas, todėl negali būti laikomas atsakingas ir už tolimesnius kuro kortelių panaudojimo veiksmus bei jų pasekoje atsiradusius nuostolius darbdaviui. Atsakovas dėjo visas pastangas įvykiui užfiksuoti, todėl akivaizdu, jog nesant visų būtinųjų sąlygų visiškai materialinei atsakomybei kilti, materialinė atsakomybė atsakovui K. D. negali būti taikoma.

4Atsakovas 2012-09-17 priimtu priešieškiniu prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl drausminių nuobaudų bei išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo, panaikinti 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 K. D. paskirtą drausminę nuobaudą, panaikinti 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 ir 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl išskaitų iš darbo užmokesčio atlikimo, priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 10 796, 16 Lt darbo užmokesčio ir priklausančių dienpinigių, priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 2400 Lt kompensaciją, priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas nurodo, kad 2011-12-01 tarp atsakovo K. D. ir ieškovo UAB „Rento" buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 9, pagal kurią atsakovas buvo priimtas dirbti vairuotojo ekspeditoriaus pareigose, jam nustatytas 1041 Lt/mėn. atlyginimas. 2012-02-10 UAB „Rento" direktoriaus įsakymu Nr. K-2 atsakovui buvo paskirta 40 dienų komandiruotė iki 2012-03-20. 2012-02-11 atsakovui būnant komandiruotėje, Prancūzijoje esančioje degalinėje, nenustatyti asmenys įsilaužė į atsakovo komandiruotės metu vairuojamą automobilį MAN TGX, valst. Nr. ( - ) jį apgadino bei pasisavino automobilyje esančias kuro korteles. UAB „Rento" po šio įvykio 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skyrė atsakovui K. D. drausminę nuobaudą — papeikimą, dėl to, kad 2012-02-11 d. jis pažeidė darbo drausmę, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto - paliko automobilyje kuro korteles, ko pasekoje įsilaužus į automobilį buvo neteisėtai pasisavintas turtas ir sugadintas automobilis, apie ką darbuotojas (atsakovas) nepranešė teisėsaugos institucijoms, t.y. tokiu būdu darbuotojas pažeidė savo pareiginių nuostatų 15.6, 15.9,15.15 punktus. Atsižvelgiant į paskirtą drausmine nuobaudą bei patirtą žalą, UAB „Rento" 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-3 ir 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-4 nusprendė išskaityti iš darbuotojo K. D. darbo užmokesčio patirtą žalą dėl automobilio apgadinimo, viso - 1209,31 Lt. 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-3 buvo nuspręsta išskaityti 220 Lt už automobilio sugadintą ar prarastą veidrodžio gaubtą, o 2012-04-25 įsakymu Nt. 1-4 - 989,31 Lt už automobiliui sulaužytą durų užraktą bei rankeną. Su paskirta drausmine nuobauda atsakovas nesutinka, kadangi ji paskirta neteisėtai ir nepagrįstai. Atsakovo skaičiavimu, laikotarpiu 2012-02-11 iki 2012-03-21 darbdavys liko skolingas atsakovui 8283 Lt dienpinigių. Ieškovas taipogi nėra išmokėjęs atsakovui įam priklausančio darbo užmokesčio už 2012 m. vasario — balandžio mėnesius, viso — 2290,20 Lt. Apie laiku nemokamą atlyginimą bei priklausančius dienpinigius ieškovas buvo informuotas ne kartą, tačiau ir toliau nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti darbuotojui darbo sutartimi sulygtą adyginimą bei priklausančius dienpinigius. Atsakovo paskaičiavimu, K. D. neišmokėta bendra darbo užmokesčio, dienpinigių ir delspinigių suma sudaro 10 796, 16 Lt. 2012-04-20 raštu K. D. pareikalavo UAB „Rento" išmokėti jam priklausantį adyginimą už išdirbtą laiką ne Lietuvos Respublikoje, viso kartu su delspinigiais — 10 796, 16 Lt iki 2012-04-27. Ieškovui neįvykdžius šio reikalavimo ir neišmokėjus atsakovui priklausančio atiyginimo bei komandiruotpinigių, atsakovas darbo sutarties vykdymą sustabdė. Iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio galiojanti minimali mėnesinė alga siekė 800 Lt., todėl už 3 mėnesius mokėtina atsakovui kompensacija sudaro 2400 Lt. 2012-05-29 atsakovas, nepraleisdamas drausminių nuobaudų apskundimo terminų, kreipėsi į UAB „Rento" su prašymu sudaryti darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų, išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo bei darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo. Atsakovas ilgai laukė kada bus sudaryta darbo ginčų komisija ir kada bus išnagrinėtas jo skundas. Su ieškiniu į teismą laiku nesikreipė ir jį paduoti delsė, kadangi manė, jog iškilusį ginčą darbdavys UAB „Rento" bus linkęs išspręsti taikiai ir geranoriškai. Atsakovas didelę laiko dalį po 2012-05-29 raštiško kreipimosi praleido komandiruotėse užsienyje, kas taipogi neleido objektyviai įvertinti darbdavio veiksmų ir laiku imtis kitų ginčo išsprendimo priemonių. Ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl drausminių nuobaudų bei išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, turėtų būti atnaujintas, kadangi jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovas su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nurodo, kad prašymą dėl darbo komisijos sudarymo ieškovas gavo 2012-05-29 d., o atsakovas į teismą kreipėsi tik 2012-09-07 d., taigi yra akivaizdu, jog atsakovas praleido kreipimosi į teismą terminą. Drausminė nuobauda buvo paskirta pagrįstai. Avansiniai mokėjimai atsakovui buvo mokami kaip reikalauja LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1365, todėl jokio įsiskolinimo nei dėl darbo užmokesčio, nei dėl dienpinigių. Su prašymu sustabdyti darbo sutarties vykdymą atsakovas į ieškovą raštu nesikreipė, tačiau net jeigu ir būtų išreiškęs tam valią, taikyti DK 123(1) straipsnį atsakovo atžvilgiu nėra teisinio pagrindo, nes atsakovui priklausantis darbo užmokestis yra išmokėtas, atsakovo 2012-04-20 d. atsakymas į ieškovo reikalavimą pasiaiškinti, kuriuo reikalaujama išmokėti esą priklausančius mokėti dienpinigius, nelaikytina įspėjimu apie darbo funkcijų sustabdymą. Tenkinti atsakovo prašymą ir atnaujinti ieškinio senatį, nėra jokių objektyvių priežasčių.

5Nustatytos bylos aplinkybės

6Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas K. D. nuo 2011-12-01 d. pagal neterminuotą darbo sutartį Nr. 9 su UAB „Rento" dirba vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose (t. I, b.l. 6-7). 2011-12-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartį (t. 1, b.l. 8-9). Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė 2011-12-02 d. bendrovės vadovo įsakymu Nr. DS-15 patvirtintus vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginius nuostatus, su kuriais, ieškovo teigimu, atsakovas buvo supažindintas (t. 1, b.l. 10-17). Atsakovas nurodo, jog su vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais jis nebuvo supažindintas, ant šių nuostatų nėra jokių duomenų apie atsakovo supažindinimą, t.y. nei jo vardo ar pavardės, nei parašo, patvirtinančio supažindinimo faktą, ieškovo pateiktame lape, kuriame atsakovas yra pasirašęs kartu su kitais darbuotojais, buvo patvirtinamas faktas apie darbų saugos taisyklių, o ne vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginių nuostatų supažindinimą (t. 1, b.l. 52). 2012-02-10 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. K-5 atsakovui 2012-02-10 d. - 2012-03-20 d. laikotarpiui paskirta komandiruotė. Perduotas bendrovės automobilis MAN TGX (v/n ( - ) su priskirta komplektuojančia įranga bei priedais, automobiliui priskirtos kuro kortelės NEŠTE -71059278 15279537, AS24 - 0099, AS24- 1000, AS24 – 4000. Atsakovas su įsakymu supažindintas pasirašytinai (t. I, b.l. 18). 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie įsilaužimą į automobilį MAN TGX (v/n ( - ) ir iš automobilio įvykdytą kuro kortelių NESTE -71059278 15279537, AS24 - 0099, AS24- 1000, AS24 – 4000 vagystę (t. I, b.l. 1, 29, 50). 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė Kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokuota 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo. Kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 pakartotinai užblokuota, kai 2012-02-13 d. 17.07 val. buvo bandoma ja pasinaudoti (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 buvo pasinaudota 2012-02-11 d. 16.47 val. įsipilant kuro už 374,18 eurų, 16.55 val. įsipilant kuro už 475,57 eurų, 17.13 val. įsipilant kuro už 827,00 eurų (t. I, b.l. 38-39). 17.14 val. kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokuota dėl paros limito viršijimo (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, vėliau kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val., įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų) (t. I, b.l. 38-39). 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 buvo užblokuota 2012-02-11, 17:31 val. internetu, klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 01.59 val. iki 2012-02-16 d. 10.42 val., užfiksuotas sumų nuo 2,80 Eurų iki 70,90 Eurų mokestis (t. II b.l. 35-36). 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už tai, kad jis 2012-02-11 pažeidė darbo drausmę, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto – paliko automobilyje MAN TGX (v/n ( - ) kuro korteles NESTE-71059278 15279537; AS24-0099; AS24-1000; AS24 4000 ir AS24-0096, ko pasekoje įsilaužus į automobilį buvo neteisėtai pasisavintas turtas ir sugadintas automobilis, apie ką darbuotojas (atsakovas) nepranešė teisėsaugos institucijoms, t.y. tokiu būdu darbuotojas pažeidė savo pareiginių nuostatų 15.6, 15.9,15.15 punktus (t. I, b.l. 99). Pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4, atsižvelgiant į 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skirtą drausminę nuobaudą bei 2012-04-12 reikalavimuose pasiaiškinti nurodytas automobilio remonto sumas, atliktos 220 lt. Ir 989,31 lt. išskaitos iš atsakovo darbo užmokesčio (t. I b.l. 27, 97-98, 134-135). 2012-04-20 raštu K. D. pareikalavo UAB „Rento" iki 2012-04-27 išmokėti jam priklausantį atlyginimą už išdirbtą laiką ne Lietuvos Respublikoje, viso kartu su delspinigiais — 10 796, 16 Lt iki 2012-04-27 (t. II, b.l. 86). 2012-07-10 atsakovas pakartotinai informavo ieškovą apie neatvykimo į darbą priežastis (t. II, b.l. 85), 2013-04-03 patikslintame priešieškinyje nurodė paskelbęs prastovą pagal LR DK 123.1 str. 1 d. (t. II., b.l. 83). Atsakovas 2012-05-29 kreipėsi į UAB „Rento" su prašymu sudaryti darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų, išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo bei darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo (t. I, b.l. 94-95). Komisija nebuvo sudaryta, teisme atsakovo ieškinys gautas 2012-09-14 d. (t. I, b.l. 84).

7Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ginčas byloje kyla dėl atsakovo materialinės atsakomybės, dėl drausminės nuobaudos pagal 2012-04-20 įsakymą Nr. DN-1 pagrįstumo, dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4, dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių bei kompensacijos priteisimo, dėl atsakovo praleisto ieškinio senaties termino.

8Aplinkybių teisinis įvertinimas

9Dėl ieškinio reikalavimų

10Dėl atsakovo materialinės atsakomybės ir žalos atlyginimo

11Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp šalių kyla dėl atsakovo materialinės atsakomybės ir žalos atlyginimo. LR DK 245 straipsnis numato, kad materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. LR DK 246 straipsnyje nurodytos pažeidėjo materialinės atsakomybės sąlygos: padaryta žala; žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; yra pažeidėjo kaltė; pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo teisiniais santykiais; žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. LR DK 253 straipsnio 2 punkte numatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl medžiagų pereikvojimo. LR DK 255 straipsnio 3 punkte numatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2010 nurodoma, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės normų, reglamentuojančių darbuotojo materialinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindinis šios atsakomybės uždavinys – garantuoti darbdaviui padarytų visų ar dalies nuostolių atlyginimą. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sūduvos vandenys“ v. A. D., bylos Nr. 3K-3-1444/2002; 2003 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ v. L. L., A. K., bylos Nr. 3K-3-280/2003; kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2013 nurodoma, kad bet kuri kaltės forma ir rūšis yra pakankamas pagrindas materialinei atsakomybei atsirasti. Tais atvejais, kai darbuotojas praranda turtą, priimtą savo žinion pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį, preziumuojama, kad jis yra kaltas. Tokiu atveju pareiga įrodyti savo nekaltumą dėl padarytos žalos tenka darbuotojui.

12Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad tarp šalių kyla ginčas dėl materialinės atsakomybės sąlygų, atsižvelgiant į darbuotojo supažindinimo su jo pareiginiais nuostatais faktą. Remiantis byloje esančia medžiaga, vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginiai nuostatai (t. I, b.l. 10-16) ir įmonės darbuotojų parašai yra skirtinguose lapuose (t. I, b.l. 17). Ieškovo ir atsakovo, o taip pat ir liudytojų parodymai dėl supažindinimo su šiais nuostatais fakto, nesutampa (t. I, b.l. 3, 52, t. II, b.l. 45-48, 139, 182). Liudytojas V. K. nurodo, kad jis nebuvo supažindintas su pareiginiais nuostatais, ieškovas tiesiog jam pateikė pasirašyti pluoštą lapų (t. II, b.l. 182), tačiau liudytojas nurodo, kad kuro korteles būtina saugoti ir nelaikyti visiems žinomoje, specialiai daiktų laikymui gamintojo sukurtoje vietoje (t. II, b.l. 183). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, o taip pat į tai, kad ieškovo pateiktame supažindimo su vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais originaliame žurnale yra tik vairuotojų parašai, pačių nuostatų žurnale nėra, teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, jog tinkamai įvykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.4 p. nurodytą reikalavimą supažindinti darbuotoją su įmonėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais turto naudojimą, apsaugą (t. I, b.l. 9). Tačiau teismas taip pat pažymi, kad remiantis LR DK 35 str. 1 d. nuostatomis, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Tai reiškia, kad tam tikras vairuotojo – ekspeditoriaus elgesys gali būti pripažįstamas ir laikomas protingu ir apdairiu net ir neįrodžius supažindimo su pareiginiais nuostatais fakto. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką atskirų lokalių bendro pobūdžio aktų pas darbdavį nebuvimas nėra susijęs priežastiniu ryšiu su padaryta žala bei negali būti traktuojamas kaip netinkamas darbdavio pareigų atlikimas arba netinkamas prisiimtų įsipareigojimų užtikrinti sąlygas, kad žala neatsirastų, vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012). Taip pat teismų praktikoje pripažįstama, kad su materialinėmis vertybėmis dirbančių asmenų pareigų specifika lemia ir jų atsakomybės ypatumus – jiems taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-138-368/2013). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovo elgesys, kuomet jis net nepatikrino, ar jam yra perduotos kuro kortelės (t. I, b.l. 49-50, t. II, b.l. 138-139), neatitinka apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų, paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų (pvz. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-605-345/2011), nes tuo atveju, jei kuro kortelės nebūtų perduotos, atsakovui nepatikrinus šio fakto, jis nebūtų galėjęs tinkamai vykdyti darbo pareigų ir taip atsirastų reali žalos padarymo darbdaviui galimybė. Taip pat teismas konstatuoja, kad neapdairūs atsakovo veiksmai, nesistengiant kuro korteles saugoti ir nelaikyti visiems žinomoje, specialiai daiktų laikymui gamintojo sukurtoje vietoje, remiantis teismų praktika, gali būti laikomi sudarančiais sąlygas tretiesiems asmenims įvykdyti tų daiktų vagystę (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1100-275/2013). Atsižvelgiant į šias teismo nustatytas bylos aplinkybes, vertintinos ir kitos bylos aplinkybės.

13Tarp šalių nekyla ginčo, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie įsilaužimą į automobilį MAN TGX (v/n ( - ) ir iš automobilio įvykdytą kuro kortelių NESTE -71059278 15279537, AS24 - 0099, AS24- 1000, AS24 – 4000 vagystę (t. I, b.l. 1, 29, 50).

142012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė Kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokuota 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo. Kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 pakartotinai užblokuota, kai 2012-02-13 d. 17.07 val. buvo bandoma ja pasinaudoti (t. I, b.l. 24). Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie kuro kortelės AS24- 1000 vagystę (t. I, b.l. 1, 49-52). Išklotinės duomenimis, kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 buvo pasinaudota 2012-02-11 d. 16.47 val. įsipilant kuro už 374,18 eurų, 16.55 val. įsipilant kuro už 475,57 eurų, 17.13 val. įsipilant kuro už 827,00 eurų (t. I, b.l. 38-39). 17.14 val. kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokuota dėl paros limito viršijimo (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, vėliau kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val., įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų) (t. I, b.l. 38-39). Vertindamas šiuos duomenis, teismas atsižvelgia į tai, kad dėl itin trumpo laiko tarpo (apie 30 min.) ieškovas negalėjo iš karto po pranešimo apie vagystę gavimo užblokuoti kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 1000 ir taip užkirsti kelią jos naudojimui, nors gavęs informaciją apie vagystę iš karto išvyko į darbo vietą (t. I, b.l. 29). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas neturėjo objektyvių galimybių užblokuoti kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 1000 iki 2012-02-11 d. 17.14 val., todėl atsakovas dėl savo, kaip nepakankamai atidaus ir rūpestingo darbuotojo neteisėtų veiksmų yra atsakingas už per šį laikotarpį ieškovo patirtus nuostolius, iš viso 1676,75 eurų (5789,48 litų) sumą, todėl ši suma priteistina iš atsakovo. Tačiau teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 buvo naudotasi ir po jos pirmojo užblokavimo 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo, įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų) (t. I, b.l. 38-39). Todėl teismas konstatuoja, kad atsakovo argumentai, jog dėl trečiųjų asmenų galimai netinkamai atliktų veiksmų, vykdant kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokavimą, atsakovas negali būti atsakingas, yra iš dalies pagrįsti, nes laiko tarpas nuo pranešimo apie vagystę iki jos panaudojimo laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val. yra pakankamas kortelės užblokavimui (pvz. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-785-115/2013). Taip pat teismas konstatuoja, kad neužblokuodamas kuro kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 1000-0 ieškovas netinkamai vykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 p. reikalavimą laiku imtis priemonių siekiant pašalinti priežastis, trukdančias darbuotojui išaugoti materialines vertybes (t. I, b.l. 9), todėl ieškinys dalyje dėl 1354,59 eurų (4677,13 litų) žalos priteisimo iš atsakovo, yra atmestinas.

152012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 buvo užblokuota 2012-02-11, 17:31 val. internetu, klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 01.59 val. iki 2012-02-16 d. 10.42 val., užfiksuotas nedidelių sumų, nuo 2,80 Eurų iki 70,90 Eurų mokestis (t. II b.l. 35-36). Atsižvelgiant į šiuos duomenis, teismas konstatuoja, kad kortelė buvo naudojama ilgą laiko tarpą po pranešimo apie vagystę 2012-02-11 apie 16.45 val., todėl ieškovo nuostolių atsiradimas negali būti laikomas pakankamu atsakovo materialinės atsakomybės pagrindu. Taip pat teismas konstatuoja, kad neužblokuodamas kuro kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 ieškovas netinkamai vykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 p. reikalavimą laiku imtis priemonių siekiant pašalinti priežastis, trukdančias darbuotojui išaugoti materialines vertybes (t. I, b.l. 9). Vertindamas šiuos įrodymus, teismas taip pat konstatuoja, kad yra pagrįsti atsakovo argumentai, jog kuro kortelėje AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 galimai atsispindi ne kuro užpylimas, o nuskaičiuoti kelių mokesčiai, nes automobilyje yra įmontuota speciali sistema, kuri automatiškai aktyvinasi pravažiavus mokamus kelius bei automatiškai nuskaičiuojamas atitinkamas mokamų kelių mokestis (t. I, b.l. 50-51). Atsižvelgiant į tai, kad kelių mokesčių išlaidos privalo padengti darbdavys, šiuo atveju ieškovas UAB „Rento", teismas konstatuoja, kad išklotinėje nurodyta 483,31 Eurų (1 668,77 Lt) suma yra susijusi su komandiruotės būtinosiomis išlaidomis, todėl negali būti laikoma ieškovo patirta žala dėl atsakovų netinkamų veiksmų vykdant savo darbines pareigas, todėl ši suma nepriteistina, ieškinys šioje dalyje atmestinas.

16Dėl priešieškinio reikalavimų

17Dėl drausminės nuobaudos pagal 2012-04-20 įsakymą Nr. DN-1

18Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skirtos drausminės nuobaudos – papeikimo dėl pareiginių nuostatų 15.6, 15.9, 15.15 punktų pažeidimo pagrįstumo, teismas atsižvelgia į jau konstatuotas aplinkybes, kad tam tikras vairuotojo – ekspeditoriaus elgesys gali būti pripažįstamas ir laikomas protingu ir apdairiu net ir neįrodžius supažindimo su pareiginiais nuostatais fakto, taip pat į tai, kad atsakovo elgesys, kuomet jis net nepatikrino, ar jam yra perduotos kuro kortelės (t. I, b.l. 49-50), neatitinka apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2011-12-02 buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurios 2.1 p. atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę už bet kokio pobūdžio turtą, kurį jam patikėjo darbdavys, apimant priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat už turtą, kurį darbuotojas gavo iš trečiųjų asmenų vykdydamas savo darbo pareigas. Pagal 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.2.8.1 p., 2.2.8.3 p., 2.2.8.6 p. atsakovas įsipareigojo visiškai atlyginti darbdaviui materialinę žalą dėl turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo, išlaidas, susidariusias dėl sugadintų daiktų, kitų darbo pareigų pažeidimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas pagrįstai konstatavo atsakovo neteisėtus veiksmus dėl to, kad jis 2012-02-11 pažeidė darbo drausmę, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto – paliko automobilyje MAN TGX (v/n ( - ) kuro korteles NESTE-71059278 15279537; AS24-0099; AS24-1000; AS24 4000 ir AS24-0096, ko pasekoje įsilaužus į automobilį buvo neteisėtai pasisavintas turtas (t. I, b.l. 99). Vertindamas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirtos drausminės nuobaudos paskyrimo pagrįstumą už tai, kad buvo sugadintas automobilis, apie ką darbuotojas nepranešė policijai, teismas konstatuoja, kad atsakovas nepateikė savo teiginius apie pranešimą policijai patvirtinančių įrodymų, be to, nesiėmė pakankamai veiksmų, kad įvykdytų byloje neginčijamą darbdavio nurodymą kreiptis į policiją, taip pat neinformavo darbdavio apie galimai iškilusias problemas dėl kreipimosi į policiją (t. I, b.l. 51, t. II, b.l. 137-138). Vertindamas nustatytų faktų visumą, teismas konstatuoja, kad drausminė nuobauda – papeikimas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirta pagrįstai, todėl priešieškinio reikalavimas dėl drausminės nuobaudos panaikinimo yra atmestinas.

19Dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4

20Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 (t. I b.l. 97-98), teismas atsižvelgia į jau konstatuotas aplinkybes, kad drausminė nuobauda – papeikimas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirta pagrįstai. Taip pat teismas remiasi teismų praktika, pagal kurią konstatuojama, kad tais atvejais, kai darbuotojas praranda turtą, priimtą savo žinion pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį, preziumuojama, kad jis yra kaltas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2013), šią nuostatą taikant ir automobilio sugadinimo atveju bei konstatuojant, kad atlikdamas jam pavestas darbines pareigas atsakovas nesielgė atidžiai ir rūpestingai (pvz. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-910-259/2013). Taip pat teismas remiasi DK 257 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta galimybe darbo ginčą nagrinėjančiam organui sumažinti iš darbuotojo išieškotinos darbdaviui atlygintinos žalos dydį, atsižvelgiant į aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Teismas atsižvelgia į faktą, kad bylos aplinkybės nesudaro prielaidų teigti, kad žala padaryta tyčiniais darbuotojo veiksmais, todėl remiantis kasacinio teismo formuojama praktika (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012), išieškotiną iš atsakovo ieškovo patirtos žalos teismas dydį mažina 50 proc., t.y. iki 604, 66 Lt.

21Dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių bei kompensacijos priteisimo

22Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl prastovos teisėtumo, teismas remiasi LR DK 123.1 str. 1 d., kurioje numatyta, jog darbuotojas turi teisę laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas, jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui arba ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-04-20 raštu K. D. pareikalavo UAB „Rento" išmokėti jam priklausantį atlyginimą už išdirbtą laiką ne Lietuvos Respublikoje, viso su delspinigiais 10 796, 16 Lt iki 2012-04-27 (t. II, b.l. 86). 2012-07-10 atsakovas pakartotinai informavo ieškovą apie neatvykimo į darbą priežastis (t. II, b.l. 85). Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas 2012-03-02 d. atsakovui sumokėjo 2000 lt., 2012-03-31 d. – 1610,81 lt. (t. I, b.l. 118-119). Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas ir byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas per du mėnesius iki 2012-04-27 d., su kuria K. D. tikėtinai sieja prastovos pradžią (t. II., b.l. 83, 86), mokėjo atsakovui atlyginimą, todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo remtis LR DK 123.1 str. 1 d. nuostata, pagal kurią prastovą galima skelbti, jei darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis atsakovo reikalavimas už 3 mėnesius sumokėti 2400 Lt. kompensaciją yra atmestinas kaip nepagrįstas.

23Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių priteisimo, teismas remiasi LR DK 220 str. 1 d., kurioje numatyta, jog Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. nustatyta, jog Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396). Tame pačiame punkte įtvirtinta, jog ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas — ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su grįžusiu iš komandiruotės darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

24Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2012-02-10 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. K-5 laikotarpiu nuo 2012-02-10 iki 2012-03-20 buvo siunčiamas į komandiruotę (t. I, b.l. 18). Pagal 2011-12-01 d. darbo sutarties 4 p. reikalavimą, sulygtas 1041,00 lt. darbo užmokestis atsakovui turėjo būti mokamas kiekvieno mėnesio 8-10 ir 20-22 dienomis (t. I, b.l. 6). Pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis (t. I, b.l. 118-119), ieškovas šio reikalavimo nevykdė, nes piniginė išmoka nustatytu terminu atlikta tik vieną kartą – 2012-01-10, be to, išmokos dydis – 3000 lt. neleidžia nustatyti šios išmokos pobūdžio. Pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis (t. I, b.l. 118-119) nustatyta, kad ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. reikalavimo ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui išmokėti avansą — ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos, nes mokėjimai atsakovui atlikti 2011-12-02, t.y. išvykimo į komandiruotę dieną, be to, išmokos dydis – 2000 lt. neleidžia nustatyti šios išmokos pobūdžio, taip pat mokėjimas atsakovui atliktas 2012-02-17, t.y. atsakovui jau esant komandiruotėje nuo 2012-02-10 d. Pabrėžtina, kad visos darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodytos išmokos, o taip pat darbo grafikuose (t. II, b.l. 106-113) esanti informacija neleidžia nustatyti išmokų pobūdžio ir priskirtinumo darbo užmokesčiui, dienpinigiams ar komandiruotpinigiams, todėl neatitinka LR DK 202 str. suformuluotų reikalavimų visiems darbuotojams darbdavys įteikti atsiskaitymo lapelius ir į atsiskaitymo lapelius įrašyti informaciją apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę. Taip pat pabrėžtina, kad ieškovo pateiktoje 2013-03-22 darbo užmokesčio ir dienpinigių pažymoje nurodyta, kad atsakovui 2012-02 mėn. priklausė išmokėti 3930 lt. dienpinigių ir 854,43 darbo užmokesčio, 2012-03 mėn. priklausė išmokėti 2918,75 lt. dienpinigių ir 854,43 darbo užmokesčio, iš viso už šiuos mėnesius – 8557,61 lt. (t. II, b.l. 59-60). Tuo tarpu pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis, atsakovas ieškovui išmokėjo 8143,81 lt. (t. I, b.l. 118-119), t.y. neišmokėjo atsakovui darbo užmokesčio už 413,80 lt. Atsakovo pateiktais duomenis, laikotarpiu nuo laikotarpiu nuo 2012-02-11 iki 2012-03-21 darbdavys liko skolingas atsakovui 8283 Lt dienpinigių, darbo užmokesčio už 2012 m. vasario — balandžio mėnesius — 2290,20 Lt, viso - 10 796, 16 Lt. (t. I, b.l. 91). Taip pat atsakovas nurodo, kad jis patyrė su komandiruote susijusias išlaidas – iš viso 7901,76 lt. (t. II, b.l. 115-123). Atsižvelgdamas į šalių pateiktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad ieškovas netinkamai vykdė teisės aktuose ir darbo sutartyje numatytą pareigą nustatytais terminais mokėti nustatyto dydžio su darbo santykiais susijusias išmokas bei apie tai informuoti darbuotoją. Tačiau teismas taip pat konstatuoja, kad atsakovas, pateikdamas duomenis apie jam neišmokėtą atlyginimą, visiškai neatsižvelgė į ieškovo pateiktus įrodymus apie tai, kad atsakovo nurodytu skolos susidarymo laikotarpiu ieškovas atsakovui išmokėjo 8143,81 lt. (t. I, b.l. 118-119) bei nepagrindė 260 lt. dienpinigių susidarymo fakto 2012-03-21-22 d., nepaisant to, kad atsakovo komandiruotė baigėsi 2012-03-20 d. (t. I, b.l. 18) ir tai pripažįsta pats atsakovas (t. II, b.l. 81). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovas neįrodė 222,96 Lt. delspinigių susidarymo pagal jo pateiktą skaičiavimą fakto bei 260 lt. dienpinigių susidarymo fakto 2012-03-21-22 d. (t. I, b.l. 91). Taip pat teismas konstatuoja, kad atsakovo pateikti paskaičiavimai apie su komandiruote susijusias išlaidas – iš viso 7901,76 lt. (t. II, b.l. 115-123), didžiąja dalimi yra nesusiję su atsakovo reikalaujamos skolos susidarymo laikotarpiu, išskyrus tris mokėjimus 2012-0210, 2012-02-19 ir 2012-02-21, iš viso 140,55 lt. sumai (t. II, b.l. 116). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovui iš ieškovo yra priteistina į bylą pateiktais įrodymais pagrįsta neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių suma, gauta iš ieškovo reikalaujamos 10 796, 16 Lt. sumos atėmus ieškovo atsakovui išmokėtą 8143,81 lt. sumą, 222,96 Lt. delspinigių, 260 lt. dienpinigių už 2012-03-21-22 d. bei pridėjus ieškovo išskaita išieškotos iš atsakovo patirtos žalos 50 proc., t.y. 604, 65 Lt. bei 140,55 lt. komandiruotės išlaidų, kurias teismas vertina, kaip pakankamai pagrįstas. Tokiu būdu atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių bei kompensacijos priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš ieškovo atsakovo naudai 2914,59 lt.

25Iš dalies patenkinus ieškinį ir priešieškinį, tarpusavio įsipareigojimų įskaitymas teismo sprendimu neatliekamas, nes šalių prievolės nėra vienarūšės.

26Dėl atsakovo praleisto senaties termino

27Iki 2013-01-01 galiojusio LR DK LR DK 293 str. 1 d. redakcija numatė, kad tais atvejais, kai darbo ginčas darbo ginčų komisijoje nebuvo išspręstas per šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje numatytus terminus, darbuotojas per vieną mėnesį gali kreiptis su ieškiniu į teismą. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2012-05-29 kreipėsi į UAB „Rento" su prašymu sudaryti darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų, išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo bei darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo (t. I, b.l. 94-95). Komisija nebuvo sudaryta, teisme atsakovo ieškinys gautas 2012-09-14 d. (t. I, b.l. 84). Atsižvelgiant į bylos medžiaga nustatytas aplinkybes, atsakovo darbo pobūdį, teismas konstatuoja, kad kreipimosi į teismą terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atsakovo prašymas yra tenkintinas, terminas yra atnaujintinas.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų.

29Ieškinio ir priešieškinio reikalavimus patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai – 47,71 proc. (priteisus 5 789,48 lt. nuo reikalautos 12 135 lt. sumos), t.y. 2920,81 lt. nuo 6122 lt. patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. II, b.l. 66-80, 177-179), iš ieškovo atsakovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai – 27 proc. (priteisus 2 914,59 lt. nuo reikalautos 10 796, 16 lt. sumos), t.y. 270 lt. nuo 1000 lt. patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. II, b.l. 124-127). Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu yra iš dalies patenkinami priešpriešiniai šalių vienarūšiai reikalavimai, atlikus įskaitymą iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2650,81 Lt. patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

30Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistina 47,71 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos, t.y. 173,66 lt. nuo sumokėtų 364 lt. (t. I, b.l. 5), iš ieškovo priteistina 27 proc. žyminio mokesčio valstybei, nuo kurio atsakovas buvo atleistas, t.y. 38,34 Lt. nuo 142 Lt. sumos (LR CPK 79 str., 80 str., 96 str. 1 d.).

31Ieškinio ir priešieškinio reikalavimus patenkinus iš dalies, iš šalių priteistina po 48,09

32Lt. suma nuo bendros 96,19 lt. sumos procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (LR CPK 92 str., 93 str.).

33Vadovaudamasis LR DK 35 str. 1 d., 123.1 str. 1 d., 202 str., 220 str. 1 d., 245 str., 246 str., 253 str. 2 p., 255 str. 3 p., LR CPK 79 str., 80 str., 92 str., 93 str., 96 str. 1 d., 270 str., teismas,

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovo K. D., a.k. ( - ) ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547, naudai 5 789,48 lt. (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 48 ct.) turtinės žalos atlyginimo.

36Priteisti iš ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547, atsakovo K. D., a.k. ( - ) naudai 2 920,81 lt. (du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt litų 81 ct.) nesumokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2920,81 Lt.) nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Priteisti iš atsakovo K. D., a.k. ( - ) ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547, naudai 2 650,71 Lt. (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt litų 71 ct.) patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 173,66 lt. (šimtą septyniasdešimt tris litus 66 ct.) žyminio mokesčio.

38Priteisti iš ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547, valstybei 38,34 Lt. (trisdešimt aštuonis litus 34 ct.) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752), įmokos kodas už žyminį mokestį ir pašto išlaidas – 5660.

39Priteisti valstybei iš ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547 ir atsakovo K. D., a.k. ( - ) po 48,09 Lt. (keturiasdešimt aštuonis litus, 9 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752), įmokos kodas už žyminį mokestį ir pašto išlaidas – 5660.

40Kitus ieškinio ir priešieškinio reikalavimus atmesti.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Justinai... 2. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 3. Ieškovas UAB Rento 2012-05-21 Kauno rajono apylinkės teisme pareiškė... 4. Atsakovas 2012-09-17 priimtu priešieškiniu prašo atnaujinti ieškinio... 5. Nustatytos bylos aplinkybės... 6. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas K. D. nuo 2011-12-01 d.... 7. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ginčas... 8. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 9. Dėl ieškinio reikalavimų... 10. Dėl atsakovo materialinės atsakomybės ir žalos atlyginimo... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp šalių kyla dėl atsakovo... 12. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad tarp šalių... 13. Tarp šalių nekyla ginčo, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val.... 14. 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo... 15. 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo... 16. Dėl priešieškinio reikalavimų... 17. Dėl drausminės nuobaudos pagal 2012-04-20 įsakymą Nr. DN-1... 18. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1... 19. Dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir... 20. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl išskaitų iš darbo užmokesčio... 21. Dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių bei... 22. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl prastovos teisėtumo, teismas... 23. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl atsakovui priklausančio darbo... 24. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2012-02-10 d. ieškovo direktoriaus... 25. Iš dalies patenkinus ieškinį ir priešieškinį, tarpusavio įsipareigojimų... 26. Dėl atsakovo praleisto senaties termino... 27. Iki 2013-01-01 galiojusio LR DK LR DK 293 str. 1 d. redakcija numatė, kad tais... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 29. Ieškinio ir priešieškinio reikalavimus patenkinus iš dalies, iš atsakovo... 30. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistina 47,71 proc. sumokėto... 31. Ieškinio ir priešieškinio reikalavimus patenkinus iš dalies, iš šalių... 32. Lt. suma nuo bendros 96,19 lt. sumos procesinių dokumentų įteikimo išlaidų... 33. Vadovaudamasis LR DK 35 str. 1 d., 123.1 str. 1 d., 202 str., 220 str. 1 d.,... 34. ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovo K. D., a.k. ( - ) ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547,... 36. Priteisti iš ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547, atsakovo K. D., a.k. ( - )... 37. Priteisti iš atsakovo K. D., a.k. ( - ) ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547,... 38. Priteisti iš ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547, valstybei 38,34 Lt.... 39. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB Rento, į.k. 301592547 ir atsakovo K. D.,... 40. Kitus ieškinio ir priešieškinio reikalavimus atmesti.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu, gali būti...