Byla 2-1686-512/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui Ž. B., S. L., atsakovo atstovams advokatui E. G., D. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „ArSavila“ ieškinį atsakovei UAB „Norvila“, dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės 11557,40 Eur (39905,40 Lt) skolos ir baudos, 0,04 procentus palūkanų už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad užsakovas UAB „Vlastona“ 2013 m. rugpjūčio mėn. pradžioje su rangovu UAB „Norvila“ (atsakovu) žodžiu sutarė dėl dviejų daugiabučių namų, esančių adresu ( - ), modernizavimo darbų atlikimo. Tačiau rašytinės rangos sutartys nebuvo pasirašytos iki kol rangovas nerado subrangovo kai kuriems su užsakovu sutartiems darbams. Tokiu subrangovu tapo UAB „ArSavila“ (ieškovas), kurį rangovas pasamdė konkretiems 2013-08-15 statybos subrangos sutartyje Nr. 20130626-3 nurodytiems darbams atlikti, o būtent - atnaujinti minėtų daugiabučių namų stogus ir laiptinių stogelius. Tuomet rangovas su užsakovu savo santykius taip pat įformino raštu, 2013-08-22 ir 2013-08-27 pasirašydami atitinkamas statybos rangos sutartis Nr. 20130626-4 ir 20130626-5. Vykdydamas aukščiau nurodytą subrangos sutartį su atsakovu, ieškovas didžiąją dalį darbų baigė 2013 m. spalio mėn. Atsakovas šiuos darbus iš ieškovo priėmė, jokių pretenzijų nereiškė, pasirašė tiek atliktų darbų aktuose, tiek atitinkamose 2013-11-29 ieškovo pateiktose PVM sąskaitose faktūrose Serija SL Nr. 04210 ir 04211 bendrai 179 927 Lt sumai, tačiau šias sąskaitas apmokėjo tik iš dalies. Likusi atsakovo ieškovui iki šiol nesumokėta suma pagal šias sąskaitas yra 13 013,77 Lt. Likusius sutartinius rangos darbus ieškovas baigė 2013-11-04, šią dieną pateikdamas atsakovui dar du atliktų darbų aktus bei atitinkamas dvi PVM sąskaitas faktūras Serija SL Nr. 04218 ir 04219 11 192,50 Lt ir 4 879,93 Lt sumoms apmokėti. Šiuos dokumentus atsakovo vadovas tiesiogiai iš ieškovo vadovo priėmė, tačiau, nepaaiškinęs priežasčių, jų nepasirašė, o sąskaitų atsakovas neapmokėjo. Toks atsakovo poelgis yra ne tik neteisėtas – pats ieškovo atliktų darbų aktų nepasirašęs, darbus faktiškai priėmė ir perdavė jų visiškai tinkamą rezultatą naudotis užsakovui, iš užsakovo gavo darbų atlikimo patvirtinimą, apmokėjimą už juos, tačiau savo ruožtu su ieškovu, kuris faktiškai darbus ir atliko, net ir turėdamas iš užsakovo gautus pinigus, nesugeba atsiskaityti. Dėl šių priežasčių, o taip pat ir siekdamas nors kiek sumažinti savo nuostolius, kuriuos patyrė, laiku iš atsakovo negavęs sutartinio atlygio ir negalėdamas šiais savo sąžiningai uždirbtais pinigais naudotis, ieškovas įgyvendina savo sutartinę teisę ir reikalauja iš atsakovo 2013-08-15 subrangos sutarties 13.2 p. numatytos baudos. Šią baudinę sankciją prašo taikyti atsakovui pasirinkdamas iš dviejų, nurodytų sutarties 13.1 ir 13.2 p., nors pagal sutarties formuluotę šios abi sankcijos nėra alternatyvios, o savarankiškos, ir ieškovas turėtų teisę prašyti jų abiejų. Taigi iš atsakovo ieškovui priteistina bauda pagal sutarties 13.2 p. nuo visos sutarties 196 000 Lt sumos už 138 pradelstas darbus priimti dienas, skaičiuojant nuo 2013-11-10 iki 2014-03-28, sudaro 10 819,20 Lt.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-03 preliminariu sprendimu priteisė ieškovei UAB „ArSavila“ iš atsakovės UAB „Norvila” 29086,20 Lt skolą, 10819,20 Lt baudą, 0,04 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos 29086,20 Lt skolos už kiekvieną dieną nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2949,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašo preliminarų sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas atsakovei. Nurodė, kad ieškovė sutartyje numatytais terminais darbų neatliko, todėl 2013-10-14 buvo tarp šalių pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo ieškovė įsipareigojo atsakovei mokėti po 500,00 Lt už kiekvieną uždelstą darbų atlikimo dieną. Ieškovė darbus įsipareigojo užbaigti iki 2013-10-26, tačiau juos pabaigė tik 2013-12-20. Mano, kad tai yra vienarūšis reikalavimas, todėl baudos dydis, kurį turi mokėti ieškovė, užskaitytinas atsakovės prievolei įvykdyti. Ieškovė nebuvo pateikusi atsakovei atliktų darbų akto iki pat kreipimosi į teismą dienos (2014-04-03), todėl neturi jokio pagrindo reikalauti iš atsakovės sumokėti sutartines baudą ir palūkanas.

6Teismo posėdyje ieškovės atstovai prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistu. Jų nuomone ieškovė sutartyje sulygtus darbus atliko kokybiškai ir laiku.

7Atsakovės atstovų nuomone ieškovė pažeidė sutartimi numatytą statybos darbų užbaigimo terminą, todėl jai turi būti taikomos papildomame susitarime numatytos sankcijos ir atliktas priešpriešinis tarpusavio reikalavimų įskaitymas, o preliminarus sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.

8Preliminarus sprendimas keistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl subrangos sutarties vykdymoir atliktų darbų aktų

10Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 15 d. subrangos sutarties pagrindu tarp ginčo šalių susiklostė statybos rangos santykiai. Šia sutartimi ieškovė (subrangovas) įsipareigojo atlikti darbus pagal pateiktą sąmatą iki 2013-09-15 (sutarties 8.1.; 8.2. punktai), o užsakovė įsipareigojo pateikti objekto techninį projektą ir sumokėti už atliktus darbus pagal sutarties nuostatas (sutarties 7.1; 7.3. punktai). Papildomu 2013-10-14 susitarimu (b.l. 30) statybos darbų atlikimo terminas buvo nukeltas iki 2013-10-26.

11Šalių įsipareigojimai atitinka CK 6.681 straipsnyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą. Tokios pat taisyklės taikomos ir generalinio rangovo ir subrangovo santykiams (CK 6.650 straipsnis).

12CK 6.684 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį. CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. Šalių bendradarbiavimo pareiga reiškia, kad tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Pažymėtina, kad statybos rangos prievoliniams santykiams taip pat taikomos prievolių teisės bendrosiose nuostatose įtvirtintos prievolės šalių pareigos. CK 6.38 straipsnyje reglamentuota, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Tai įtvirtinta ir CK 6.200 straipsnyje.

13Šioje byloje šalių atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad ieškovė sutartyje numatytus darbus atliko iš esmės laiku. Darbų pabaigos terminas buvo nukeliamas ne dėl ieškovės kaltės. Atsakovė pati pripažįsta, kad laiku nespėjo pateikti ieškovei reikalingų brėžinių ir projektinės dokumentacijos (sutarties 7.3. punktas), vėliau kai kurie skardinimo darbai turėjo būti atliekami iš naujo, nes užsakovas pakeitė projektą. Byloje pateikti statybos darbų žurnalai patvirtina, kad ieškovė visus darbus atliko iki 2013-11-25, kai buvo uždengtas antras prilydomas dangos sluoksnis. Apie tai patvirtina pačios atsakovės, užsakovo statybos techninės priežiūros vadovo parašų šiuose žurnaluose (žr. Statybos darbų žurnalo 31 p.).

14Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu ir teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, yra laisvas vertinti įrodymus bei jų visetą (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 185 straipsnio 1 dalis).

15Nors atsakovė ir teigia, kad ieškovė darbus baigė tik 2013 m. gruodžio mėn. ir remiasi UAB “Cramo” pažyma apie tai, kad pastoliai prie statomo objekto buvo nuardyti tik 2013-12-16 (b.l. 19), tačiau byloje apklausti liudytojai parodė, kad ieškovė šiais pastoliais nesinaudojo, pastoliai netrukdė ieškovės darbų atlikimui. Tai, kad ieškovė sutartyje numatytus darbus atliko laiku patvirtina ir užsakovo UAB “Vlastona” ir atsakovės UAB “Norvila” pasirašytas atliktų darbų aktas už 2013 m. lapkričio mėn. (b.l. 74-75). Už atliktus darbus, tame tarpe ir už atliktus ieškovės, UAB “Norvila” buvo sumokėta.

16Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Iš byloje pateiktų atliktų darbų aktų matyti, kad atsakovė juose pasirašė už darbus, atliktus 2013 m. rugsėjo-spalio mėn. Ieškovė pateikė 2013-11-04 atliktų darbų aktą, kurio atsakovė nepasirašė. Pastarajame akte nurodyta sąlyginai nedidelė pinigų suma (4879,93 Lt), todėl pagrįstai laikytina, kad visi pagrindiniai darbai buvo užbaigti anksčiau. Todėl atsakovės pareiga atsiskaityti už atliktus darbus atsirado dar iki paskutinio akto surašymo, pagal anksčiau pasirašytus aktus ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.

18Dėl vienarūšių reikalavimų užskaitymoir baudos priteisimo

19Vienas įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vėjo tiltas“ v. UAB „Mitnija“, bylos Nr. 3K-3-347/2013). Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB „Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010).

20Pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra draudžiama užskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Šio draudimo pagrindas yra paaiškinamas tuo, kad, teisme esant ginčui dėl to paties reikalavimo, jo įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje įmonė „Hegvita“ v. UAB „Scania Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-479/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. T. v. UAB UAB „Gipsonas“, bylos Nr. 3K-3-561/2005). Dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio pažymėtina, kad jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma.

21Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytoje sutartyje yra susitarta (18 punktas), kad visus nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia geranoriškai. Byloje šalių atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytine medžiaga nustatyta, kad bendravimas dėl sutarties vykdymo tarp šalių vyko elektroniniu paštu (b.l. 31, 33 ir kt.), telefonu, ar tiesiogiai susitinkant šalių atstovams. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad iki ieškovei iškeliant ginčą teime, bet kokia forma būtų informavusi ieškovę apie įskaitymą, todėl, ieškovei iškėlus ginčą teisme, jis tapo jis negalimas.

22Atkreiptinas dėmesys, kad užsakovas UAB “Vlastona”, įvykdytų darbų aktus pasirašinėjo (b.l. 71-75), jokių pretenzijų atsakovei dėl ieškovės darbų atlikimo terminų ar jų kokybės nereiškė, už atliktus darbus apmokėjo. Šalys nepateikė neginčijamų duomenų apie tai, kada ieškovė pateikė atsakovei pasirašyti paskutinį atliktų darbų aktą, tačiau atsakovė pripažįsta, kad tokį aktą gavo kartu su ieškiniu, todėl laikytina, kad nuo tada jai atsirado pareiga galutinai atsiskaityti su ieškove. Šalių sutartyje (13.2 punktas) rangovo (atsakovės) prievolė mokėti 0,04% atsiranda nuo ieškovės kreipimosi į teismą dienos. Dėl šios priežasties atmestinas ieškovės reikalavimas taikyti sutarties 13.1 punktą ir delspinigiai pagal jį nepriteistini, nes ji nepateikė neginčijamų įrodymų apie tai, kada pateikė atsakovei paskutinį atliktų darbų aktą pasirašyti. Tai, kad susirašinėjimas dėl galutinio atsiskaitymo tarp šalių prasidėjo tik 2014 m. kovo mėn. patvirtina byloje pateikti įrodymai (b.l. 14, 15, 31 ir kt.). Tai reiškia, kad pagrindo priteisti delspinigius iki to laikotarpio nėra.

23Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Patenkinus ieškinį iš dalies, iš šalių bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

25Byloje yra įrodymai apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas –449,00 Lt (130,04 Eur) žyminis mokestis (epp), 2500,00 Lt (724,05 Eur) advokato pagalbai apmokėti, 406,42 Lt (117,71 Eur) papildomos išlaidos už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (b.l. 38-40), 500,00 Lt (144,81 Eur) advokato pagalbai apmokėti (b.l. 117, Liteko duomenys), 150 Eur už advokato paslaugas (b.l. 122, Liteko duomenys), 150 Eur už advokato paslaugas (b.l. 132, Liteko duomenys), iš viso 1416,61 Eur.

26Byloje yra įrodymai apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas –100,00 Lt (28,96 Eur) žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l. 23), 2420,00 Lt (700,88 Eur) advokato pagalbai apmokėti (b.l. 123-126).

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-03 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės turto areštas. Kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-05 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-03 nutartis palikta nepakeista, todėl atsakovės sumokėtas 100,00 Lt (28,96 Eur) žyminis mokestis už atskirąjį skundą iš ieškovės nepriteisiamas.

28Visumoje vertinant patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, ieškinio reikalavimų patenkinta 73 procentai. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, iš atsakovės ieškovei priteistina 1034,13 Eur, iš ieškovės atsakovei priteistina 189,24 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atlikus tarpusavio įskaitymą iš atsakovės ieškovei priteistina 844,89 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

302014-04-03 preliminarų sprendimą pakeisti.

31Ieškinį tenkinti iš dalies.

32Priteisti iš atsakovės UAB „Norvila“ 11557,40 Eur skolos; 0,04% delspinigių nuo šios sumos nuo kreipimosi į teismą dienos - 2014-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 844,89 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „ArSavila“.

33Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka,... 3. Nurodė, kad užsakovas UAB „Vlastona“ 2013 m. rugpjūčio mėn. pradžioje... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-03 preliminariu sprendimu... 5. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašo... 6. Teismo posėdyje ieškovės atstovai prašo preliminarų sprendimą palikti... 7. Atsakovės atstovų nuomone ieškovė pažeidė sutartimi numatytą statybos... 8. Preliminarus sprendimas keistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Dėl subrangos sutarties vykdymoir atliktų darbų aktų... 10. Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 15 d. subrangos sutarties pagrindu... 11. Šalių įsipareigojimai atitinka CK 6.681 straipsnyje pateiktą statybos... 12. CK 6.684 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos... 13. Šioje byloje šalių atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta,... 14. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 15. Nors atsakovė ir teigia, kad ieškovė darbus baigė tik 2013 m. gruodžio... 16. Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą... 17. Iš byloje pateiktų atliktų darbų aktų matyti, kad atsakovė juose... 18. Dėl vienarūšių reikalavimų užskaitymoir baudos priteisimo... 19. Vienas įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 20. Pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra draudžiama užskaityti... 21. Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytoje sutartyje yra susitarta (18 punktas),... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad užsakovas UAB “Vlastona”, įvykdytų darbų... 23. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Byloje yra įrodymai apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas –449,00... 26. Byloje yra įrodymai apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas –100,00... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-03 nutartimi taikytos laikinosios... 28. Visumoje vertinant patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, ieškinio... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 30. 2014-04-03 preliminarų sprendimą pakeisti.... 31. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Priteisti iš atsakovės UAB „Norvila“ 11557,40 Eur skolos; 0,04%... 33. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...