Byla 2-1055-221/2013
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovui R. M., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grandvalis“ atstovui uždarosios akcinės bendrovės „Elmeda“ įgaliotam asmeniui Remigijui Urbšiui, atsakovo Garantinio fondo tarybos atstovui Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos įgaliotam asmeniui Rasai Pociūnaitei, atsakovui M. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. patikslintą ieškinį ir patikslintus reikalavimus atsakovams LR Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Grandvalis“, atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Elmeda“, M. S., M. C. dėl žalos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3R. M. patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti ieškovui, esančiam UAB „Grandvalis“ pirmos eilės kreditoriumi, iš LR Garantinio fondo 1 896,37 Lt; priteisti ieškovui iš UAB „Grandvalis“ buvusio direktoriaus M. S. 3 173,84 Lt už M. S. kaltais veiksmais padarytą materialinę žalą – dalį ieškovo UAB „Grandvalis“ negautų darbo pajamų; priteisti ieškovui iš atsakovo, buvusio įmonės UAB „Grandvalis“ direktoriaus M. C., 3173, 84 Lt už atsakovo kaltais veiksmais padarytą materialinę žalą (b. l. 33-36).

42013 m. balandžio 11 d. teisme gautu papildomu prašymu ieškovas prašė iš atsakovų M. S. ir M. C. priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, už laikotarpį nuo šios bylos teisme iškėlimo dienos iki bylos teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 132).

5Ieškovas R. M. 2013 m. rugpjūčio 20 d. pateikė teismui galutinai suformuluotus ieškinio reikalavimus, kuriais prašo iš atsakovo M. S. priteisti 6 347,68 Lt dėl jo kaltų veiksmų neteisėtai atleidžiant R. M. iš valymo paslaugų įmonės UAB „Grandvalis“; 1 896,37 Lt priteisti iš atsakovo LR Garantinio fondo; priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo šios bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo M. S.; reikalavimo atsakovui M. C. atsisako, nurodydamas, kad atsisakymo pasekmės žinomos (b. l. 186).

6Ieškovas ieškinyje, kurį palaikė teismo posėdžio metu, nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1156-254/2012 atsakovei UAB „Grandvalis“ iškėlė bankroto bylą pagal R. M. pareiškimą. 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi teismas patvirtino patikslintą R. M. 8 747,68 Lt finansinį reikalavimą. Kadangi įmonė yra nemoki, o bankroto administratorius paaiškino, kad nesuranda UAB „Grandvalis“ turto, kurį pardavus būtų galima išmokėti ieškovui minėtą finansinį reikalavimą, todėl kreipėsi į teismą. Iš Garantinio fondo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškovui, kaip UAB „Grandvalis“ buvusiam darbuotojui, skirta tik 503,63 Lt dėl UAB „Grandvalis“ ieškovui nesumokėtos išeitinės išmokos bei informuotas, kad dėl likusios nepatenkintos finansinio reikalavimo dalies ieškovas turi kreiptis į UAB „Grandvalis“ bankroto administratorių UAB „Elmeda“. Ieškovas nurodo, kad pagal LR Garantinio fondo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kai nėra įmonės apskaitos dokumentų apie įmonės darbuotojams išmokėtus atlyginimus, bet yra kiti duomenys, patvirtinantys darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką, tokiu atveju Garantinio fondo tarybos nutarimu bankrutavusių nemokių įmonių darbuotojams skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, bet ne daugiau kaip trys minimalios mėnesinės algos. Nagrinėjamoje byloje, nesant apskaitos dokumentų, tačiau bankroto byloje esant Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-10808-752/2011 ir Kauno apygardos teismo įsiteisėjusiai 2012 m. balandžio 10 d. nutarčiai, kuria teismo nutarta patvirtinti patikslintą UAB „Grandvalis“ kreditoriaus R. M. 8 747,68 Lt finansinį reikalavimą, R. M. turi teisę gauti trijų minimalių mėnesinių algų išmoką, t. y. 2 400 Lt. Todėl Garantinio fondo taryba pažeidė ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalies nuostatų reikalavimus, iš mokėtinų 2 400 Lt išmokėdama tik 503,63 Lt. Esant nurodytoms aplinkybėms, likę neišmokėti 1 896,37 Lt ieškovui priteistini iš Garantinio fondo tarybos. Ieškovas taip pat nurodo, jog buvęs UAB „Grandvalis“ direktorius M. S. yra kaltas dėl neteisėto ieškovo R. M. atleidimo iš darbo, ką pripažino Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10808-752/2011. Todėl likusią bankroto byloje patvirtinto kreditorinio reikalavimo dalį, t. y. 6 347,68 Lt prašo priteisti iš M. S.. Pažymėjo, kad prašo tos pačios sumos, kurią, kaip kreditorinį reikalavimą, patvirtino Kauno apygardos teismas UAB „Grandvalis“ bankroto byloje. Neturtinės žalos priteisti neprašo, reikalavimų M. C. atsisako. Mano, kad yra pagrindas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos iš atsakovo M. S..

7Atsakovės Garantinio fondo tarybos atstovas atsiliepimu į ieškinį, kurį teismo posėdžio metu palaikė atstovė, prašo ieškinį atsakovo atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 75-80).

8Nurodo ir paaiškino, kad departamente, kuris atlieka Garantinio fondo administratoriaus funkcijas 2012 m. balandžio 23 d. buvo įregistruota BUAB „Grandvalis“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Elmeda“ 2012 m. balandžio 16 d. paraiška išmokoms iš Garantinio fondo gauti, kuria buvo prašoma skirti 2 400 Lt dydžio išmoką buvusio UAB „Grandvalis“ darbuotojo – ieškovo reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti. Prie minėtos paraiškos pridėtoje darbuotojų kreditorinių reikalavimų struktūroje buvo nurodyta, jog ieškovo 8 747,68 Lt dydžio teismo patvirtintą kreditorinį reikalavimą sudaro 503,63 Lt dydžio išeitinė išmoka bei 8 244,05 Lt dydžio kitos išmokos (darbo užmokesčio įsiskolinimas pasibaigus dviem mėnesiams po bankroto bylos iškėlimo, nesumokėti delspinigiai, priteisti vidutiniai darbo užmokesčiai, komandiruotpinigiai ir kitos išmokos). Garantinio fondo taryba 2012 m. gegužės 17 d. nutarimu iš Garantinio fondo lėšų UAB „Granvaldis“ darbuotojams skyrė 503,63 Lt išmoką, kuri turėjo būti išmokėta R. M.. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į imperatyvias teisės aktų, reglamentuojančių lėšų iš Garantinio fondo naudojimo, skyrimo tvarką, nuostatas. Kiti BUAB „Grandvalis“ įsiskolinimai ieškovui, sudarantys likusį teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtintą ieškovo kreditorinį reikalavimą, susijusį su darbo santykiais, negali ir negalės būti dengiami iš Garantinio fondo lėšų net ir BUAB „Grandvalis“ bankroto administratoriui perėmus įmonės dokumentus (personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentus), o ieškovo reikalavimas, remiantis GFĮ 5 straipsnio 1 dalimi, priteisti jam 1 896,37 Lt dydžio išmoką iš Garantinio fondo lėšų prasilenkia su protingumo bei sąžiningumo principais.

9Atsakovas M. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad nesutinka su ieškovo reikalavimu, jog su ieškovu atsiskaityti turi buvęs įmonės vadovas (b. l. 165-166).

10Nurodo, kad UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens forma, todėl šiuo atveju UAB „Grandvalis“ buvęs vadovas už įsipareigojimus kreditoriams solidariai atsakyti neturi. Vadovo, šiuo atveju buvusio direktoriaus, asmeninė atsakomybė kiltų įrodžius, jog direktorius savo neteisėtais veiksmais arba neveikimu padarė žalos juridiniam asmeniui ir dėl to įmonė negali atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas nėra atsakingas nei už įmonės bankrotą, nei už įmonės finansinius įsipareigojimus. Iš užimamų pareigų M. S. buvo atleistas nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d., todėl apie likusius atsiskaitymus ir įmonės veiklą neturi informacijos. Tuo metu, kai buvo nagrinėjama byla dėl R. M. atleidimo iš darbo, jis pats jau turėjo atleidimo lapelį. Atsakovo nuomone, ieškovo patirta turtinė žala, tai yra pajamos negautos dirbant UAB „Grandvalis“, turėtų būti išieškoti iš pačios bankrutuojančios įmonės, kuriai ieškovas turi teisę reikšti finansinį reikalavimą. Įmonė jam reikalavimų nebuvo pateikusi.

11Atsakovas M. C. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio dalį dėl 3 173,84 Lt žalos atlyginimo iš atsakovo M. C. civilinėje byloje Nr. 2-2741-485/2012 atmesti (b. l. 105-106).

12Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog M. C. yra kaltas, nes nuo 2011 m. gruodžio 14 d. iki 2012 m. sausio 31 d. nevykdė įsiteisėjusio Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10808-752/2011. Jokių darbo teisinių santykių tarp atsakovo ir UAB „Grandvalis“ nebuvo, įmonės direktoriaus pareigų atsakovas nevykdė, todėl nebuvo ir nėra atsakingas už įmones vadovui priklausančių pareigų ir teisių atlikimą ar vykdymą.

13Ieškinys atsakovams Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, bei M. S. atmestinas; bylos dalis dėl reikalavimo atsakovui M. C. nutrauktina

14Išklausius šalių, jų atstovų paaiškinimus, susipažinus su byloje esančiais rašytinais įrodymais, neginčytinai nustatyta, kad UAB „Grandvalis“ direktoriaus M. S. 2011 m. balandžio 5 d. įspėjimu R. M. įspėtas, kad nuo 2011 m. balandžio 8 d. nepraėjus bandomojo laikotarpio bus atleistas iš darbo (b. l. 46). Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-10808-752/2011, išnagrinėjęs ieškovo R. M. ieškinį atsakovei UAB „Grandvalis“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio už prastovos laiką, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo, ieškinį tenkino iš dalies – pripažino, kad 2010 m. sausio 1 d. darbo sutartis Nr. 92 tarp ieškovo R. M. ir atsakovės UAB „Grandvalis“, direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 04/08 pagal DK 107 straipsnio 1 dalį, nutraukta neteisėtai, priteisė iš atsakovės UAB „Grandvalis“ ieškovui vidutinį darbo užmokestį už keturis pilnus priverstinės pravaikštos mėnesius, skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 9 d. iki 2011 m. rugpjūčio 9 d., t. y. 2 650,68 Lt ir po 49,70 Lt už kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, 662,67 Lt išeitinės išmokos. Kitoje dalyje ieškinį atmetė (b. l. 47-48). Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1156-254/2012 UAB „Grandvalis“ iškelta bankroto byla (b. l. 39), o 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi UAB „Grandvalis“ bankroto byloje patvirtintas patikslintas R. M. 8 747,68 Lt finansinis reikalavimas (b. l. 40). Garantinio fondo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškovui, kaip įmonės buvusiam darbuotojui, buvo skirta iš Garantinio fondo 503,63 Lt suma dėl nesumokėtos išeitinės išmokos, dėl likusios neišmokėtos finansinio reikalavimo dalies, ieškovui pasiūlyta kreiptis į įmonės bankroto administratorių (b. l. 41-45, 81-89, 100-104).

15Dėl patikslintu ieškiniu pareikšto 3 173,84 Lt reikalavimo atsakovui M. C.

16Ieškovas iš atsakovo, buvusio įmonės UAB „Grandvalis“ direktoriaus M. C., prašė priteisti 3 173, 84 Lt už atsakovo kaltais veiksmais padarytą materialinę žalą (b. l. 33-36) bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, už laikotarpį nuo šios bylos teisme iškėlimo dienos iki bylos teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 132). Tačiau 2013 m. rugpjūčio 20 d. parengiamojo teismo posėdžio metu, išsiaiškinęs tam tikras aplinkybes dėl M. C. darbo įmonėje, galutinai suformulavo ieškinio reikalavimus ir reikalavimo atsakovui M. C. atsisakė, nurodydamas, kad atsisakymo pasekmės žinomos (b. l. 186).

17Teismas pažymi, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 1 dalis).

18Esant ieškovo prašymui atsisakyti ieškinio dalies, t. y. reikalavimo atsakovui M. C., nurodžius, kad žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, ieškinio reikalavimo atsisakymas, kaip neprieštaraujantis įstatymui ir niekieno teisių ir teisėtų interesų nepažeidžiantis, teismo priimtinas, o bylos dalis dėl reikalavimo M. C. nutrauktina, nurodant, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 294 straipsnis).

19Dėl reikalavimo Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos

20Ieškovas iš Garantinio fondo tarybos prašo priteisti 1 896,37 Lt, motyvuodamas tuo, kad vadovaujantis Garantinio fondo įstatymu jam turėjo būti išmokėta trijų minimalių mėnesinių algų, t. y. 2 400 Lt, dydžio išmoka, tačiau buvo išmokėta tik 503,63 Lt. Ši išmoka ieškovui skirta Garantinio fondo tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu (b. l. 41-42) ir išmokėta BUAB „Grandvalis“ 2012 m. gegužės 25 d. (b. l. 43).

21Ieškovo darbdavei UAB „Grandvalis“ iškelta bankroto byla (b. l. 39).

22Darbdavio nemokumo atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis darbuotojo reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, tenkina garantinė institucija (DK 205 straipsnio 2 dalis), t. y. Garantinis fondas. Išmokos iš Garantinio fondo skiriamos: Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas, taip pat fizinių asmenų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje, dėl kurių pradėtas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas bankroto procesas, darbuotojams (Garantinio fondo įstatymo – (toliau GFĮ) 2 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Garantinio fondo tarnybos sprendimo priėmimo ginčo atveju galiojusiosios redakcijos GFĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lėšos iš Garantinio fondo skiriamos šiame įstatyme nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams, dirbusiems įmonėje iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą priėmimo dienos arba iki kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar darbo santykiai tęsiasi, ar yra nutrūkę, taip pat buvusiems įmonių, likviduotų dėl bankroto įsigaliojus šiam įstatymui, darbuotojams, kai įmonės jiems yra įsiskolinusios, taip pat Garantinio fondo administravimo išlaidoms Garantinio fondo nuostatų nustatyta tvarka. GFĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas mokamų iki kreipimosi į Garantinį fondą dienos GFĮ 3 straipsnio 1 dalyje paminėtiems darbuotojams neišmokėtų išmokų baigtinis sąrašas: 1) darbo užmokestis už atliktą darbą pagal darbuotojo reikalavimą, bet ne didesnis kaip darbo užmokesčio, sumokėto už paskutinius iš eilės einančius tris mėnesius, suma; 2) piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne didesnė kaip Garantinio fondo tarybos teikimu nustatyta Vyriausybės; 3) išeitinė išmoka, numatyta Darbo kodekso 140 straipsnyje, 297 straipsnio 4 dalyje ar Įmonių bankroto įstatymo 19 straipsnyje; 4) žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytas žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė nurodyto įstatymo nustatyta tvarka nepereina valstybei; 5) apmokėjimas už prastovą.

23Garantinio fondo nuostatų 8 punkte nustatyta, kad iš Garantinio fondo lėšų neatlyginami įmonės įsiskolinimai dėl nesumokėtų komandiruotpinigių ir kitų kompensacijų darbuotojams, išskyrus kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas, taip pat nemokami teismo priteisti ar įmonės pripažinti kaip skola vidutiniai darbo užmokesčiai už uždelstą atsiskaityti laiką, priverstinę pravaikštą ar neapmokėtas panaudotas kasmetines atostogas ir kiti su darbo santykiais susiję įsiskolinimai, nenumatyti Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

24Remiantis GFĮ 6 straipsnio 2 dalimi, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratorius (likvidacinės komisijos pirmininkas), kai įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su darbuotojais, per du mėnesius nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dienos Garantinio fondo nuostatų nustatyta tvarka privalo pateikti Garantinio fondo administratoriui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti.

25Kaip nustatyta byloje, UAB „Grandvalis“ bankroto byloje (b. l. 39), patvirtintas patikslintas R. M. 8 747,68 Lt finansinis reikalavimas (b. l. 40). BUAB „Grandvalis“ administratorius pateikė paraišką išmokoms iš garantinio fondo gauti buvusio UAB „Grandvalis“ darbuotojo R. M. reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti (b. l. 81-86). Prie paraiškos pridėjo papildomus dokumentus (b. l. 87-99). Iš prie paraiškos pridėtos darbuotojų kreditorinių reikalavimų struktūros matyti, jog ieškovo 8 747,68 Lt dydžio teismo patvirtintą kreditorinį reikalavimą sudaro 503,63 Lt dydžio išeitinė išmoka bei 8 244,05 Lt dydžio kitos išmokos (darbo užmokesčio įsiskolinimas pasibaigus dviem mėnesiams po bankroto bylos iškėlimo, nesumokėti delspinigiai, priteisti vidutiniai darbo užmokesčiai, komandiruotpinigiai ir kitos išmokos). Kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10808-752/2011 iš atsakovės UAB „Grandvalis“ ieškovui priteistas vidutinis darbo užmokestis už keturis pilnus priverstinės pravaikštos mėnesius, skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 9 d. iki 2011 m. rugpjūčio 9 d., t. y. 2 650,68 Lt ir po 49,70 Lt už kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, 662,67 Lt išeitinės išmokos (b. l. 47-48). Garantinio fondo taryba, įvertinusi pateiktus dokumentus, priėmė nutarimą iš Garantinio fondo lėšų skirti išmokoms 503,63 Lt (atskaičius mokesčius), t. y. skirti lėšas išeitinei išmokai atlyginti (b. l. 100-104).

26Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, kad Garantinio fondo tarybos nutarimas skirti ieškovui iš Garantinio fondo 503,63 Lt dydžio išmoką buvo priimtas, atsižvelgiant į imperatyvias teisės aktų, reglamentuojančių lėšų iš Garantinio fondo naudojimo, skyrimo tvarką, nuostatas (GFĮ 2 straipsnio 4 dalies 1 punktas; 3 straipsnio 1 dalis; 6 straipsnio 2 dalis; Garantinio fondo nuostatų 8 punktas). Teismas nesutinka su ieškovu, jog jam turėjo būti skirta trijų minimalių mėnesinių algų dydžio išmoka vadovaujantis GFĮ 5 straipsnio 4 dalimi, nes, kaip teigia ieškovas, bankrutuojančiai įmonei nebuvo perduoti visi dokumentai.

27Teismas pažymi, kad GFĮ 5 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytų išmokų iš Garantinio fondo dydis yra skaičiuojamas pagal bankrutuojančios, bankrutavusios ar likviduotos dėl bankroto įsigaliojus šiam įstatymui įmonės darbuotojų reikalavimus dėl įsiskolinimų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiuotų remiantis įmonės personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentais ir susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą priėmimo dienos arba iki kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dienos ir už laikotarpį, ne ilgesnį kaip du mėnesiai nuo minėtų teismo nutarties ar kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos. Kai nėra šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, pagal kuriuos apskaičiuojamos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos, bet yra kiti duomenys, patvirtinantys darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką, Garantinio fondo tarybos nutarimu jiems skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, bet ne daugiau kaip trys minimaliosios mėnesinės algos (GFĮ 4 dalis).

28Nors, kaip nustatyta byloje, bankroto administratorei ir nebuvo perduoti visi buhalteriniai apskaitos dokumentai, tačiau buvo pateiktas teismo sprendimas, iš kurio aiškiai matyti, kas sudaro patvirtintą kreditorinį reikalavimą. Todėl sutiktina su atsakovės atstove, kad net ir atsiradus įmonės dokumentams, ieškovui negalėtų būti išmokėta jo prašoma suma, nes ieškovo prašomų priteisti išmokų, susidariusių iš BUAB „Grandvalis“ nesumokėtų teismo priteistų vidutinių darbo užmokesčių už uždelstą atsiskaityti laiką, priverstinę pravaikštą bei delspinigių, pobūdis nepasikeis ir į GFĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų skirtinų iš Garantinio fondo lėšų išmokų kategoriją nepateks.

29Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas atsakovei Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos, atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl ieškovo reikalavimo atsakovui M. S.

30Ieškinį šiam atsakovui ieškovas reiškia, motyvuodamas tuo, kad direktoriaus M. S. įsakymas dėl atleidimo ieškovo iš darbo teismo pripažintas negaliojančiu, todėl jis yra kaltas dėl ieškovo atleidimo ir turi jam atlyginti 6 347,68 Lt.

31Iš VĮ Registrų centras išrašo matyti, kad atsakovo M. S. UAB „Grandvalis“ direktoriumi paskyrimo data 2011 m. kovo 1 d., įgaliojimų pabaigos data 2011 m. rugpjūčio 31 d. (b. l. 54-58, 167). Iš tikrųjų, Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-10808-752/2011 pripažino, jog 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu darbo sutartis su R. M. pagal DK 107 straipsnio 1 dalį nutraukta neteisėtai, priteisė iš atsakovės UAB „Grandvalis“ ieškovui vidutinį darbo užmokestį už keturis pilnus priverstinės pravaikštos mėnesius, skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 9 d. iki 2011 m. rugpjūčio 9 d., t. y. 2 650,68 Lt ir po 49,70 Lt už kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, 662,67 Lt išeitinės išmokos (b. l. 47-48). Šis jo reikalavimas, kaip kreditorinis reikalavimas, patvirtintas įmonės bankroto byloje (b. l. 39. 40), o išlaidos išeitinei išmokai atlyginti, kaip jau minėta anksčiau, skirtos iš Garantinio fondo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas pradiniu ir patikslintu ieškiniais 6 347,68 Lt prašė priteisti iš buvusių UAB „Grandvalis“ direktorių M. S. ir M. C. lygiomis dalimis, tačiau, atsisakęs reikalavimų M. C., padidino reikalavimą atsakovui M. S.. Pažymėtina tai, kad, kaip aiškina ieškovas, jo reikalavimą atsakovui sudaro jau patvirtinta kreditoriniu reikalavimu suma UAB „Grandvalis“ bankroto byloje, minusuojant jo prašytą priteisti sumą iš Garantinio fondo. Taigi, jis dar kartą reiškia tą patį reikalavimą tik kitam atsakovui, t. y. buvusiam direktoriui M. S., priėmusiam įsakymą atleisti ieškovą iš darbo.

32Sutiktina su atsakovu, kad vadovo, šiuo atveju buvusio direktoriaus, asmeninė atsakomybė kiltų įrodžius, jog direktorius savo neteisėtais veiksmais arba neveikimu padarė žalos juridiniam asmeniui ir dėl to įmonė negali atsiskaityti su ieškovu. Teismų praktikoje vadovų atsakomybė įmonės kreditoriams pagrindžiama deliktinės civilinės atsakomybės pagrindu (CK 6.263 straipsnis, t. y. įrodinėjant, kad vadovas pažeidė jam įstatymuose numatytas pareigas tinkamai organizuoti įmonės veiklą ir dėl tokio pažeidimo įmonės kreditoriui atsirado žala. Todėl, siekdamas prisiteisti žalos atlyginimą, visas civilinės atsakomybės sąlygas, išskyrus vadovo kaltę, privalo įrodyti kreditorius: kreditoriaus patirtą žalą (nuostolius), vadovo neteisėtus veiksmus, kai įmonės vadovas nevykdo ar netinkamai vykdo jam įstatymuose, įmonės įstatuose numatytas pareigas, priežastinį ryšį tarp vadovo neteisėtų veiksmų ir kreditoriaus patirtos žalos. Taigi, būtina, kad dėl įmonės vadovo padarytų teisei priešingų veiksmų trečiasis asmuo būtų patyręs turtinių nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-270/2006).

33Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-528/2009 ir kt.).

34Pažymėtina, kad atsakovas bendrovės direktoriumi buvo labai trumpą laiką. Teismo nuomone, byloje nėra nustatyta, jog atsakovas, atleisdamas R. M. iš darbo, nors jo atleidimas 2012 m. balandžio 10 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu pripažintas neteisėtu, pažeidė savo, kaip įmonės vadovo pareigas ir veikė priešingai bendrovės interesams, nėra duomenų, kad jis būtų atsakingas už įmonės bankrotą bei įmonės finansinius įsipareigojimus. Konkrečiu atveju nenustatyta, jog, eidamas direktoriaus pareigas, atsakovas būtų atlikęs veiksmus, kurie yra tiesiogiai susiję su ieškovui atsiradusia turtine žala. Byloje negalima vienareikšmiškai konstatuoti, jog atsakovo veiksmuose yra kaltė. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas pačios žalos nėra patyręs, nes, kaip jau minėta, teismo sprendimu su darbo santykiais priteistos išmokos, kaip ieškovo kreditorinis reikalavimas, patvirtintos bankroto byloje.

35Neįrodžius bent vienos materialinės atsakomybės sąlygos, negalima laikyti, jog padarytas materialinės teisės pažeidimas, todėl reikalavimas atsakovui M. S. atmestinas.

36Remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis CPK 265, 268 straipsniais, teismas

Nutarė

37priimti ieškovo R. M. ieškinio reikalavimo atsakovui M. C. atsisakymą civilinėje byloje Nr. 2-1055-221/2013 ir šią bylos dalį nutraukti.

38Ieškinio dalį dėl reikalavimų atsakovams Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, ir M. S. atmesti.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. R. M. patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti ieškovui, esančiam UAB... 4. 2013 m. balandžio 11 d. teisme gautu papildomu prašymu ieškovas prašė iš... 5. Ieškovas R. M. 2013 m. rugpjūčio 20 d. pateikė teismui galutinai... 6. Ieškovas ieškinyje, kurį palaikė teismo posėdžio metu, nurodė bei teismo... 7. Atsakovės Garantinio fondo tarybos atstovas atsiliepimu į ieškinį, kurį... 8. Nurodo ir paaiškino, kad departamente, kuris atlieka Garantinio fondo... 9. Atsakovas M. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo bei teismo... 10. Nurodo, kad UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens forma,... 11. Atsakovas M. C. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio dalį dėl 3 173,84... 12. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog M. C. yra kaltas, nes nuo 2011... 13. Ieškinys atsakovams Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai įmonių bankroto... 14. Išklausius šalių, jų atstovų paaiškinimus, susipažinus su byloje... 15. Dėl patikslintu ieškiniu pareikšto 3 173,84 Lt reikalavimo atsakovui M. C.... 16. Ieškovas iš atsakovo, buvusio įmonės UAB „Grandvalis“ direktoriaus M.... 17. Teismas pažymi, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į... 18. Esant ieškovo prašymui atsisakyti ieškinio dalies, t. y. reikalavimo... 19. Dėl reikalavimo Garantinio fondo tarybai, atstovaujamai Įmonių bankroto... 20. Ieškovas iš Garantinio fondo tarybos prašo priteisti 1 896,37 Lt,... 21. Ieškovo darbdavei UAB „Grandvalis“ iškelta bankroto byla (b. l. 39).... 22. Darbdavio nemokumo atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis... 23. Garantinio fondo nuostatų 8 punkte nustatyta, kad iš Garantinio fondo lėšų... 24. Remiantis GFĮ 6 straipsnio 2 dalimi, bankrutuojančios ar bankrutavusios... 25. Kaip nustatyta byloje, UAB „Grandvalis“ bankroto byloje (b. l. 39),... 26. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei įvertinęs pateiktus įrodymus,... 27. Teismas pažymi, kad GFĮ 5 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1... 28. Nors, kaip nustatyta byloje, bankroto administratorei ir nebuvo perduoti visi... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas atsakovei Garantinio fondo... 30. Ieškinį šiam atsakovui ieškovas reiškia, motyvuodamas tuo, kad... 31. Iš VĮ Registrų centras išrašo matyti, kad atsakovo M. S. UAB... 32. Sutiktina su atsakovu, kad vadovo, šiuo atveju buvusio direktoriaus, asmeninė... 33. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra... 34. Pažymėtina, kad atsakovas bendrovės direktoriumi buvo labai trumpą laiką.... 35. Neįrodžius bent vienos materialinės atsakomybės sąlygos, negalima laikyti,... 36. Remdamasis tuo, kas išdėstyta bei vadovaudamasis CPK 265, 268 straipsniais,... 37. priimti ieškovo R. M. ieškinio reikalavimo atsakovui M. C. atsisakymą... 38. Ieškinio dalį dėl reikalavimų atsakovams Garantinio fondo tarybai,... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...