Byla e2-1800-657/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Mato ranga“ ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Mato ranga“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos sprendimą netenkinti ieškovės UAB „Mato ranga“ pretenzijos; įpareigoti atsakovę panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir sprendimą sudaryti sutartį su laimėtoju bei įpareigoti atsakovę grįžti į kvalifikacijos vertinimo stadiją ir išnagrinėti pirkimui pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikaciją, remiantis suformuota teismų praktika; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai“. Nesutikdama su atsakovės sudaryta pirkimo pasiūlymų eile, ieškovė atsakovei pateikė pretenziją, tačiau perkančioji organizacija jos netenkino. Šio pirkimo objektas yra bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai. Pagal Pirkimo sąlygų 2.2 punktą numatoma nugriauti dvylika statinių. Griovimo aprašuose yra įtvirtintas reikalavimas tiekėjams susmulkintas statybines medžiagas automobiliais – savivarčiais pervežti į užsakovo nurodytą vietą (iki 10 km). Krovinių vežimams kelių transporto priemonėmis, kurių bendroji masė su priekaba ar puspriekabe yra virš 3,5 t yra reikalinga licencija. Tai patvirtino ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos konsultantai pateiktame išaiškinime. Atsakovės nustatytoje pasiūlymų eilėje yra tiekėjai, kurie neturi teisės atlikti licencijuojamos krovinių pervežimo veiklos, dėl ko jų kvalifikacija neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų. Šie tiekėjai nebus pajėgūs įgyvendinti pirkimo sutarties visa apimtimi. Todėl atsakovės sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo yra neteisėtas. Atsakovė pirkimo sąlygose nustačiusi statybinių atliekų išvežimą, kuris galimas tik turint krovinių pervežimo licenciją, atsižvelgiant, kad šis pervežimas yra tiesiogiai susijęs su pirkimo sutarties įgyvendinimu ir visiškas sutarties įvykdymas galimas tik tuo atveju, jei statybinės atliekos bus išvežtos, privalėjo įsitikinti tiekėjų pajėgumu atlikti šią licencijuojamą veiklą. Pirkime dalyvaujančių tiekėjų skaičius negali būti pagrindinis kriterijus dėl tiekėjų konkurencijos pirkime užtikrinimo, perkančiosios organizacijos privalo atsižvelgti į tiekėjų turimą kvalifikaciją. Savivarčiai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra iki 3,5 t per kartą gali išvežti apie 1,5 t, todėl per pamainą tiekėjas turėtų atlikti net 53 reisus, o per tokį laiko tarpą tai padaryti yra neįmanoma arba tiekėjas turėjo nusimatyti itin didelį skaičių savivarčių, kurie vykdys pervežimą. Pagal Pirkimo sąlygas prie kiekvieno griaunamo objekto yra reikalavimas naudoti kiekviename griauname objekte po 2 konteinerius statybinių atliekų sandėliavimui, iš kurių mažiausias numatytas 10 kub. m. talpos, didžiausias - 45 kub. m. talpos. Tokie konteineriai patys sveria nuo 2500 iki 5000 kg, todėl juos galima atgabenti tik pasitelkus transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3,5 t. Tiekėjas gabendamas konteinerius arba pats turi turėti teisę užsiimti licencijuojama veikla arba turėjo būti išviešinęs subtiekėjus tokiai veiklai vykdyti, jei konteinerius gabens subrangovas.

4Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovės atsakovės naudai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad šiuo atveju ieškovė, pasiūliusi daugiau nei 30 procentų aukštesnę kainą nei konkurso laimėtojas, pateikdama neteisėtą ir nepagrįstą argumentą bando vilkinti pirkimo procedūras. Viešojo pirkimo dokumentuose nėra reikalavimo išvežti statybines šiukšles transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė nei 3,5 t. Vienintelis našumui užtikrinti nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas darbus atliktų automobiliu – savivarčiu. Lietuvos Respublikos teisės aktuose savivarčio sąvoka nėra detalizuota, tačiau transporto priemonių pardavimo rinkoje yra daugybė savivarčių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 t. Atliekant viešojo pirkimo darbus, nesusidarys jokios stambiagabaritės atliekos, todėl jų išvežimui objektyviai nebus reikalingos transporto priemonės, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė nei 3,5 t. Licencija vežti statybines atliekas transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra daugiau nei 3,5 t pagal teisės aktus šiuo atveju nėra reikalinga. Šiuo pirkimu perkamos ne profesinės vežimo kelių transportu, o statinių nugriovimo paslaugos. Griovimo aprašuose nurodytas reikalavimas pasitelkti krovininį automobilį nereiškia, kad ši transporto priemonė turi būti didesnės nei 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės. Konkurso dokumentuose įtvirtinti aiškūs reikalavimai pasitelkti savivarčius, tačiau konkurso laimėtojui paliekama diskreciją pasirinkti savo veiklos organizavimo būdą, kas atitinka rangos sutarties esmę. Ieškovės deklaratyvūs teiginiai, susiję su objektyviu atitinkamų transporto priemonių pasitelkimo poreikiu, nepagrįsti įrodymais. Ieškovė remiasi neaktualia teismų praktika. Reikalavimų, susijusių su pirkimo sąlygų neteisėtumu, ieškovė nekėlė nei atsakovei pateiktoje pretenzijoje, nei ieškinyje. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka nesvarstyti klausimai negali būti keliami bylą nagrinėjant teisme.

5Trečiasis asmuo UAB „Infes“ atsiliepime prašė ieškinį tenkinti ir priteisti trečiojo asmens naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jei perkančioji organizacija neįrašo į Pirkimo sąlygas minimalių kvalifikacinių reikalavimų dėl tiekėjų galimybės verstis specialia licencijuojama veikla, tai neatleidžia jos nuo pareigos patikrinti tiekėjus, ar šie turi teisę atlikti darbus, kurių atlikimui reikalingos licencijos. Atsakovė apibrėždama pirkimo objektą, kaip sudėtinę jo dalį, įtvirtino susmulkintų statybinių medžiagų išvežimo savivarčiais darbus, kurių atlikimas yra licencijuojama veikla. Atsakovė neturi teisės sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kuris neturi pajėgumų atlikti Pirkimo sąlygose nurodyto krovinių (atliekų) pervežimo, kadangi tokie tiekėjai negali įgyvendinti sutarties visa apimtimi.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą „Bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai“. Konkursas vykdomas pagal Viešojo pirkimo komisijos 2016 m. lapkričio 18 d. nutarimu (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2) patvirtintas Pirkimo sąlygas. Pirkimo objektas – Bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai (Konkurso sąlygų 2.1. p.). Pirkimas į dalis neskirstomas.

8Pagal Pirkimo sąlygų 2.2 punktą numatoma nugriauti dvylika statinių. Statinių, vandentiekio bokštų ir siurblinių griovimo darbų apimtys ir apibūdinimai nurodyti Griovimo aprašuose, pateiktuose šios Techninės specifikacijos 1 priede (Konkurso sąlygų 2.3. p.). Jeigu Griovimo aprašuose, pateiktuose šios Techninės specifikacijos 1 priede, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ (Konkurso sąlygų 2.3. p.). Pirkimo sąlygų 2.4. punkte nustatyta, kad, jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subtiekėjai, tiekėjas pats privalės atlikti šiuos pagrindinius darbus – griovimo darbus. Subtiekėjai gali atlikti atliekų tvarkymo darbus.

9Pirkimo sąlygų 3 punkte nustatyti minimalūs kvalifikaciniai, tarp kurių (1 lentelė 6-7 p.) tiekėjas turi turėti teisęs verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti; turi būti įregistravęs statybinių atliekų tvarkymo veiklą atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi turėti teisę surinkti mišrias statybines ir griovimo atliekas. Šiems reikalavimams pagrįsti tiekėjas turi pateikti atitinkamų valstybės įgaliotų institucijų išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją, liudijančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla; išrašą iš juridinių asmenų registro; išrašą iš Atliekas tvarkančių įmonių registro pažymas arba sutarties su įmone, turinčia teisę vykdyti statybinių atliekų veiklą skaitmeninę kopiją.

10Perkančioji organizacija 2016 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. S12-4234-(5.36) ir 2016 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. S-12-4280-(5.36), atsakydama į tiekėjų paklausimus, paaiškino, kad visa skalda bus transportuojama 10 km atstumu. Nei vienas iš tiekėjų pirkimo sąlygų neginčijo.

11Pasiūlymus ginčo pirkimui pateikė UAB „Ekovalis“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, UAB „Eviteks“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, UAB „Geividus“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, UAB „Tikresta“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, ūkio subjektų grupė UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir UAB „Leipalingio statyba“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, ūkio subjektų grupė UAB „Mato ranga“ ir UAB „Infes“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, ūkio subjektų grupė UAB „Vaidva“ ir UAB „Telšių statyba“ pasiūlymo kaina – ( - ) Eur.

12Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad perkančioji organizacija 2017 m. sausio 13 d. raštu Nr. S12-155-(5.36) informavo ieškovę apie nustatytą šio pirkimo pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, iš kurios matyti, jog pasiūlymų eilės 1 vietoje įrašytas ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir UAB „Leipalingio statyba“ pasiūlymas, kuris pripažintas konkurso laimėtoju. Ūkio subjektų grupės UAB „Mato ranga“ ir UAB „Infes“ pasiūlymas įrašytas pasiūlymų eilės penktoje vietoje.

13Dėl ieškovės pretenzijos. Nesutikdama su atsakovės sudaryta pirkimo pasiūlymų eile, ieškovė atsakovei 2017 m. sausio 30 d. pateikė pretenziją, prašydama panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir grįžti į tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo stadiją bei patikrinti, ar tiekėjai turi licencijas reikalingas krovinių (atliekų) gabenimui; jei patikrinus tiekėjų kvalifikaciją paaiškėtų, kad tiekėjai neturi licencijų reikalingų krovinių (atliekų) gabenimui, sudaryti pasiūlymų eilę iš tiekėjų, kurių kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose esančius reikalavimus. 2017 m. vasario 6 d. raštu Nr. S12-413-(5.36) atsakovė tiekėjus informavo, kad ieškovės 2017 m. sausio 30 d. pretenziją laikė nepagrįsta ir netenkino.

14CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

16Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str. 1 d.).

17Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmesti pretenzija kaip nepagrįstą negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą, t. y. ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovo pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku, todėl reikalavimas panaikinti atsakovės Druskininkų savivaldybės sprendimą, kuriuo atmesta ieškovės pretenzija netenkintinas.

18Dėl pasiūlymų eilės ir tiekėjų kvalifikacijos vertinimo. Byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjai privalo turėti licenciją transportuoti krovinius transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra didesnė nei 3,5 tonos. Ieškovė teigia, kad atsakovės nustatytoje pasiūlymų eilėje yra tiekėjai, kurie neturi teisės atlikti licencijuojamos krovinių pervežimo veiklos, dėl ko jų kvalifikacija neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, jie nebus pajėgūs įvykdyti pirkimo sutartį.

19Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Atsižvelgiant į nurodytas perkančiosios organizacijos pareigas ir veiklos ribas, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatų prasme išskirtinos dvi perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimo situacijos: a) ar nepažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas; b) ar nepažeistas tik viešųjų pirkimų tikslas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).

20Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją, o šie reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Minėtų rekomendacijų 10 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio ir ekonominio bei techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo– pardavimo (toliau – pirkimo sutartis) sutarčiai įvykdyti. Nustatant rekomendacijose pateiktus kriterijus, numatyta, jog kiekvieno pirkimo atveju turi būti atsižvelgta į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertintas kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumas (Rekomendacijų 4 p.).

21Techninės specifikacijos 1 priedo pastatų Griovimo aprašų 5 punkte numatyta, jog prie griaunamo pastato ir prie įvažiavimo vartų pastatomi du laikini konteineriai statybinių šiukšlių rinkimui ir išvežimui, kurių kiekvieno talpa 45 kub.m. Prie griaunamų vandentiekio bokštų ir siurblinių – 10 kub.m talpos konteineriai. Aprašuose nustatyta, kad statybvietėje susidarančios netinkamos naudoti pagal pirminę paskirtį statybinės medžiagos (betonas, blokai, plytos, blokeliai ir pan.) bus smulkinamos iki tam tikros frakcijos mobilia įranga ir laikinai saugomos statybvietėse (iki 3 mėn.) ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos. Gaunama malta (trupinta) betono skalda turės būti transportuojama 10 km atstumu į seniūno, savivaldybės atstovo ar užsakovo nurodytą vietą. Gelžbetonis bus susmulkinamas į betoną ir armatūrą. Taip pat betonas bus susmulkinamas mobilia įranga ir po to betono skalda turės būti transportuojama 10 km atstumu į seniūno, savivaldybės atstovo ar užsakovo nurodytą vietą tolimesniam panaudojimui. Esami menkaverčiai medžiai, krūmai bus nupjaunami benzopjūklu, susmulkinamai, šakos nugenėjamos. Mediena turės būti transportuojama 10 km atstumu į seniūno, savivaldybės atstovo ar užsakovo nurodytą vietą. Aprašų 6 punkte nustatyta, kad krovininių automobilių, kurie bus naudojami statybinių medžiagų išvežimui našumas turi būti 40 t per pamainą, autosavivarčių, kurie bus naudojami statybinio laužo ir statybinių birių medžiagų išvežimui našumas turi būti 60-80 tonų per pamainą.

22Iš pateiktų Objektų žiniaraščių matyti, kad pastatų griovimo darbai Druskininkų sav., Leipalingių seniūnijoje pagal pirkimo sutartį turės būti atliekami Lipliūnų, Ricielių, Guobinių, Stračiūnų, Jovaišių ir Leipalingio kaimuose. Iš Darbų kiekių žiniaraščio matyti, kad fermos pastato Lipliūnų km. griovimo darbų statybinių šiukšlių išvežimo 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunat ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais kiekis – 20,00 t; pastato – karvidžių Ricielių km. griovimo darbų statybinių šiukšlių kiekis – 158,00 t, grūdų sandėlio – 19,00 t vandentiekio bokšto – 12,00 t; daržovių saugyklos Guobinių km. griovimo darbų statybinių šiukšlių kiekis – 64,00 t, fermos pastato – 50,00 t, o vandentiekio bokšto – 12,00 t; kiaulidžių Stračiūnų km. griovimo darbų statybinių šiukšlių – 85,00 t, sandėlio – 40,00 t; karvidžių Jovaišių km. griovimo darbų statybinių šiukšlių kiekis – 189,00 t, vandentiekio bokšto – 11,00 t; karvidžių Leipalingio mstl. griovimo darbų statybinių šiukšlių kiekis – 55,00 t.

23Ieškovės teigimu, sutarties įvykdymui būtina naudoti transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos konsultantai, atsakydami į ieškovės UAB „Mato ranga“ 2017 m. sausio 17 d. paklausimą, nurodė, kad pagal Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 1 dalį krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, už atlygį veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys nustatyta tvarka išduotą licenciją. Ieškovės nuomone, ne visi pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi tokias licencijas. Su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti.

24Kaip matyti iš pirkimo dokumentų atsakovė nenustatė reikalavimo pirkimo sutarties įvykdymui naudoti transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos. Perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Tuo tarpu, reikalavimas turėti teisę (pasak ieškovės licenciją) vežti už atlygį krovinius krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, negalėtų būti pateisinamas jokiomis priemonėmis, nes tiekėjai, kurie galėtų atlikti griovimo darbus pagal pirkimo sutartį ginčo pirkime, negalėtų teikti pasiūlymų, kadangi neturi licencijos vežti už atlygį krovinius krovininėmis transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos. Ieškovė neįrodė byloje, jog statybinio laužo ir statybinių birių medžiagų išvežimui negali būti naudojamos mažesnės leidžiamosios masės krovininiai automobiliai. Ieškovės samprotavimai apie tai, jog naudojant mažesnės leidžiamosios masės automobilius, tiekėjas negalės įvykdyti sutarties, nes per pamainą tiekėjas turėtų atlikti net 53 reisus, ir todėl tiekėjas turėtų nusimatyti itin didelį skaičių savivarčių, kurie vykdys pervežimą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti byloje surinktais įrodymais. Juolab, kad pirkimo dokumentuose nėra numatytas draudimas tiekėjui naudoti ir didesnės leidžiamosios masės automobilius statybinio laužo ir statybinių birių medžiagų išvežimui, jeigu jis ar subrangovas turi licenciją tokiai veiklai.

25Atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų tarnyba teismui pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad tik pačios perkančiosios organizacijos nustato savo poreikius, norimas ir reikalingas įsigyti prekes, paslaugas ir darbus ir pagal savo poreikius parengia viešųjų pirkimų dokumentus. Be to, tik perkančioji organizacija gali ir privalo pagrįsti nustatytų reikalavimų perkamam objektui tikslingumą ir pagrįstumą, yra atsakinga už paaiškinimuose išdėstytų faktų ir motyvų pagrįstumą. Ieškovės teigimu, tiekėjas atliksiantis statinių griovimo darbus, nurodytus Pirkimo dokumentuose, privalo įrodyti turįs teisę verstis specializuota krovinių pervežimo veikla, argumentuoja pasitelkdama teismų praktiką, kuri šiuo metu yra nebeaktuali. Pirkimo sąlygų 2 punkte nurodytas pirkimo objektas – bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai, taip pat nustatyta, kokie statiniai ir kur (vietovė) numatomi griauti, pateikti griovimo aprašai ir nustatytas reikalavimas statybinių šiukšlių išvežimui pasitelkti automobilius – savivarčius, kitokios transporto priemonės, taip pat ir ieškovės minimos, pirkimo dokumentuose neminimos. Ieškovės teigimas, kad atsakovė Pirkimo dokumentuose įtvirtino reikalavimą verstis licencijuojama veikla – krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikiančia teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, yra Pirkimo sąlygų interpretacija.

26Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškintas, kad jei pagal galiojančius teisės aktus atitinkamos ūkio (verslo) veiklos vykdymas nepriklauso nuo atskiro ir specifinio šios veiklos atestavimo, sertifikavimo ar kitokios leidimų tvarkos, teisiškai laikytina, kad šia veikla ketinantis užsiimti ūkio subjektas tai daryti gali, šios teisės perkančiosios organizacijos iškeltais reikalavimais jokiais pagrindais ir priemonėmis negali riboti ir privalo vertinti, kad tokie tiekėjai Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio taikymo prasme savaime įrodo savo pajėgumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).

27Už viešojo pirkimo dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Tiekėjų pasiūlymus nagrinėja, vertina pati perkančioji organizacija ir sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams priima tik pati perkančioji organizacija. Atsakovė, vykdydama viešojo pirkimo procedūras, turi įsitikinti tiekėjo pajėgumu tinkamai vykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartimi prisiimamus įsipareigojimus. Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija sprendė, jog visos tiekėjos perkančiajai organizacijai įrodė, jog jų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir jos sugebės įvykdyti pirkimo sutartį, todėl sudarė pasiūlymų eilę ir paskelbė laimėtoją.

28Įvertinus byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvadą, kad ieškinyje ir dublike išdėstyti motyvai, nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių pažeidimų vertinant dalyvių kvalifikaciją, todėl nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus savaime laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus ir tenkinti ieškinį jame nurodytais motyvais.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, tačiau išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas (CPK 98 str. 1 d.)

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė UAB „Mato ranga“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 4. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 5. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ atsiliepime prašė ieškinį tenkinti ir... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Druskininkų... 8. Pagal Pirkimo sąlygų 2.2 punktą numatoma nugriauti dvylika statinių.... 9. Pirkimo sąlygų 3 punkte nustatyti minimalūs kvalifikaciniai, tarp kurių (1... 10. Perkančioji organizacija 2016 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. S12-4234-(5.36)... 11. Pasiūlymus ginčo pirkimui pateikė UAB „Ekovalis“ pasiūlymo kaina – (... 12. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad perkančioji organizacija 2017... 13. Dėl ieškovės pretenzijos. Nesutikdama su atsakovės sudaryta pirkimo... 14. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra... 16. Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia,... 17. Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos... 18. Dėl pasiūlymų eilės ir tiekėjų kvalifikacijos vertinimo. Byloje kilo... 19. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 20. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu... 21. Techninės specifikacijos 1 priedo pastatų Griovimo aprašų 5 punkte... 22. Iš pateiktų Objektų žiniaraščių matyti, kad pastatų griovimo darbai... 23. Ieškovės teigimu, sutarties įvykdymui būtina naudoti transporto priemones,... 24. Kaip matyti iš pirkimo dokumentų atsakovė nenustatė reikalavimo pirkimo... 25. Atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų tarnyba teismui pateiktoje... 26. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra bešeimininkių apleistų statinių... 27. Už viešojo pirkimo dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitiktį... 28. Įvertinus byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė Druskininkų savivaldybės... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...