Byla 2-1243-494/2013
Dėl avanso grąžinimo ir netesybų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. V. (R. V.) ieškinį atsakovei L. K. dėl avanso grąžinimo ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas R. V. pateikė ieškinį atsakovei L. K., kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 10500 Lt kaip sumokėto avanso grąžinimą ir 10000 Lt netesybų; 5 % procesines palūkanas (nuo ieškinio sumos) nuo bylos iškėlimo teisme momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2006-12-09 sudarė preliminariąją sutartį dėl 1/2 dalies gyvenamojo namo (kuris yra sudegęs, likutis - 13%) su ūkio pastatais ir žemės sklypu, esančio ( - ), pirkimo pardavimo. Sutarties 2 punkte numatyta, kad šalys įsipareigoja pagrindinę Turto pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti iki 2009-09-09, tačiau šis terminas šalių susitarimu buvo pratęstas iki 2013-02-21. Pagrindinės Turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui užtikrinti ieškovas sumokėjo atsakovei 10 000 Lt, ir papildomai 2012-02-17 perdavė 500 Lt. Preliminariosios sutarties 7 punktu šalys susitarė, kad nesudarius pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties dėl atsakovės kaltės, atsakovė privalo grąžinti ieškovo sumokėtą pinigų sumą ir sumokėti 10000 Lt dydžio baudą bei kompensuoti visas išlaidas, susijusias su paveldėjimo įteisinimu.

3Taip pat ieškinyje nurodyta, kad šalims iki 2013-02-21 nesudarius pagrindinės Turto pirkimo-pardavimo sutarties, atsakovės iš ieškovo sutarties sudarymui gauti 10500 Lt tapo be pagrindo įgytu turtu. Kadangi iki ieškinio pateikimo teismui dienos, atsakovė nėra įvykdžiusi šios savo prievolės, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 10500 Lt. Be to, preliminariosios sutarties 6 punkte atsakovė pareiškė, kad Preliminariosios sutarties 1 punkte nurodytas objektas nuosavybės teise priklauso atsakovės mirusiai motinai P. K., todėl ieškovas tikėjosi, kad atsakovė, kaip mirusios motinos turto paveldėtoja, nuosavybės teise įgis turtą ir sudarys su juo pagrindinę Turto pirkimo-pardavimo sutartį Preliminariojoje sutartyje numatytu terminu. 1/2 dalies gyvenamojo namo su ūkio pastatais nuosavybės teisę atsakovė įgijo remiantis 2006-09-09 paveldėjimo teisės liudijimu , tačiau žemės sklypo nuosavybės teisės atsakovė iki 2009-09-09 neįgijo, kadangi dalis žemės sklypo nuosavybės teise priklausė ne mirusiai atsakovės motinai, o Lietuvos Respublikai (atsakovė, kaip nekilnojamo turto savininkė, tik turėjo teisę išpirkti nuosavybės teise šį žemės sklypą). Atsakovė Preliminariojoje sutartyje nurodė klaidingą faktą, kuris lėmė tai, kad iki Preliminariojoje sutartyje numatyto termino, t.y. 2009-09-09 atsakovė neįgijo nuosavybės teisės į žemės sklypą, kurį Preliminariąja sutartimi įsipareigojo parduoti ieškovui ir dėl to pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis buvo nesudaryta numatytu terminu dėl atsakovės kaltės.

4Ieškovo teigimu, šalims susitarus pratęsti Preliminariosios sutarties galiojimo terminą iki 2013-02-21, atsakovė dar kartą patvirtino savo siekį ir įsipareigojimą parduoti turtą ieškovui bei suteikė ieškovui pagrįstą lūkestį, kad pagrindinė Turto pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta kuomet Atsakovė įgis nuosavybės teisę į žemės sklypą, tačiau, atsakovei 2012 m. įgijus nuosavybės teisę į žemės sklypą, ji vengė ir atsisakė sudaryti pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį. Nurodo, kad atsakovė elgėsi nesąžiningai, pažeidė rūpestingo ir apdairaus asmens standartą ir yra kalta dėl pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 10 000 Lt dydžio netesybas.

5Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes pateikė rašytinius įrodymus: 2006-12-09 Preliminariąją sutartį (b.l. 3-4), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-02-06 išrašą (b.l. 9-15), L. K. ir R. V. pasirašytą 2012-02-21 prašymą-susitarimą VĮ Registrų centrui tarp jų sudarytą Preliminariąją sutartį laikyti galiojančia ir pratęsti iki 2013-02-21 (b.l. 16), pakvitavimą, kad L. K. 2012-02-17 iš R. V. gavo 500 Lt pinigų sumą pagal 2006-12-09 sutartį (b.l. 17-18), L. K. pasirašytą pakvitavimą, kad ji iš R. V. gavo visus pinigus už ūkinius pastatus ir sudegusį namą (b.l. 19-20); 2011-11-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-11-22 įsakymą dėl valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pardavimo L. K. ir T. B. (b.l. 22-23), Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus pranešimą L. K. dėl mokėjimo pranešimo (už privatizuojamą žemės sklypą) (b.l. 21).

10Preliminaria sutartimi laikomas šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo jame aptartomis sąlygomis (CK 6.165 str. 1 d.). Jeigu šalys per preliminarioje sutartyje numatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.165 str. 5 d.). Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 str. 4 d.).

11Pagal 6.309 str. 2 d. pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Jeigu pagal preliminariąją sutartį pardavėjo gautos lėšos kvalifikuojamos kaip avansas (CK 6.309 str. 2 d.), tai nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir jos turi būti grąžinamos pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. UAB „Ginta ir partneriai“, bylos Nr. 3K-3-72/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. S., G. J. v. K. P. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-497/2007).

12Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

13Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad atsakovė 2006-12-09 preliminaria sutartimi įsipareigojo parduoti, o ieškovas R. V. nupirkti ½ dalį gyvenamojo namo su ūkio pastatais ir žemės sklypą ( - ) iki 2009-09-09, tačiau pagrindinė sutartis nei iki preliminarioje sutartyje nurodyto termino, nei iki šalių susitarimu pratęsto termino, t.y. iki 2013-02-21, nebuvo sudaryta. Preliminarios sutarties 6 punktu atsakovė pareiškė, jog sutarties objektas nuosavybės teise priklauso mirusiai motinai P. K., tačiau iš pateiktų nekilnojamojo turto registro duomenų, matyti, jog žemė nuosavybės teise priklausė valstybei. Šios aplinkybės, taip pat pateikti įrodymai apie valstybinės žemės pardavimą (rengimąsi parduoti) atsakovei, apie 2012-02-17 papildomos sumos (500 Lt) paėmimą pagal 2006-12-09 sutartį, patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes apie jo pagrįstą lūkestį sudaryti pagrindinę sutartį atsakovei įgijus nuosavybės teisę į žemę, o taip pat atsakovės kaltę dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Atsakovė L. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nurodytų aplinkybių nepaneigė.

142006-12-09 Preliminariosios sutarties 6 punkte numatyta, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui užtikrinti pirkėjas sumoka pardavėjai 10000 Lt sumą, kuri bus įskaitoma į kainą, o 7 punktu šalys susitarė, kad pirkimo-pardavimo sandoriui neįvykus dėl pardavėjos kaltės, ji grąžina pirkėjui sumokėtą pinigų sumą ir sumoka 10000 Lt baudą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei nustačius atsakovės kaltę dėl pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo, yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovės 10500 Lt sumokėto avanso ir 10000 Lt netesybų (LR CK 6.38 str., 6.165 str. 6.309 str. 2 d., 6.237 str. 2 d., 6.71 str.)

15CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 615 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1) ieškovui, (CPK 93 str. 1 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės L. K. (a.k. ( - ) ieškovui R. V. (a.k. ( - ) 10500 Lt sumokėto avanso ir 10000 Lt netesybų, iš viso 20500 Lt (dvidešimt tūkstančių penkis šimtus litų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 20500 Lt sumos nuo 2013-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 615 Lt (šešis šimtus penkiolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

22Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti atsakovui.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio... 2. Ieškovas R. V. pateikė ieškinį atsakovei L. K., kuriuo prašo priteisti iš... 3. Taip pat ieškinyje nurodyta, kad šalims iki 2013-02-21 nesudarius... 4. Ieškovo teigimu, šalims susitarus pratęsti Preliminariosios sutarties... 5. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas... 6. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir... 9. Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes pateikė rašytinius... 10. Preliminaria sutartimi laikomas šalių susitarimas dėl kitos sutarties... 11. Pagal 6.309 str. 2 d. pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą... 12. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 13. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 14. 2006-12-09 Preliminariosios sutarties 6 punkte numatyta, kad pirkimo-pardavimo... 15. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 16. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 615 Lt žyminio mokesčio... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 str.,... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės L. K. (a.k. ( - ) ieškovui R. V. (a.k. ( - ) 10500 Lt... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos...