Byla e2-25173-877/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra“ ir Ko“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Voluktė“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ivetra“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Voluktė“ (toliau – ir atsakovė) 1 365,31 Eur skolą, 37,16 Eur palūkanas, 40 Eur išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo, 266 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškovė teismui pateiktame ieškinyje nurodė, jog ieškovė atsakovei suteikė automobilių MERCEDES BENZ, valstybinis Nr. ( - ), ir MERCEDES BENZ, valstybinis Nr. ( - ) detalių keitimo ir kompiuterinės diagnostikos paslaugas. Už atliktus remonto ir detalių keitimo darbus ieškovė išrašė dvi sąskaitas faktūras – 2019 m. balandžio 9 d. 719,88 Eur sumai ir 2019 m. balandžio 15 d. 645,43 Eur sumai. Atsakovė už atliktus darbus turėjo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 1 365,31 Eur.

6Ieškovės piniginiai reikalavimai grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, esant ieškovės prašymui nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškinys nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatyta tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

7Teismas konstatuoja:

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu bei vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovės reikalavimą pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai: 2019 m. balandžio 9 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 0117664, 2019 m. balandžio 15 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 0117684, apmokėjimų suvestinė nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d.

11Ieškovės teismui pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė atsakovei suteikė automobilių MERCEDES BENZ, valstybinis Nr. ( - ) ir MERCEDES BENZ, valstybinis Nr. ( - ) detalių keitimo ir kompiuterinės diagnostikos paslaugas. Įvertinęs ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai. Sutartis dėl automobilio remonto atitinka rangos sutarties požymius – ja viena sutarties šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą – savo rizika suremontuoti automobilį pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti materialų šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis).

12CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovė piniginės prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovės naudai iš atsakovės priteisiama 1 365,31 Eur skola.

13Įstatyme įtvirtintos palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą turi būti vertinamos kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi kreditoriaus piniginėmis lėšomis ir kaip įstatymo numatomi minimalūs kreditoriaus nuostoliai už savalaikį kreditinių įsipareigojimų nevykdymą – skolos nesumokėjimą laiku. Pagal atsakovei pateiktas PVM sąskaitas faktūras mokėtina palūkanų suma už laikotarpį nuo prievolių sumokėti už suteiktas paslaugas termino praleidimo dienos iki ieškinio pareiškimo (pateikimo teismui) dienos sudaro 37,16 Eur sumą. Atsakovei praleidus terminą atsiskaityti su ieškove, iš atsakovės priteisiamos 37,16 Eur palūkanos.

14Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą. Atsižvelgiant į tai, jog, vadovaujantis šiuo įstatymu, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės įstatyme numatyto dydžio palūkanų, atsakovė turi atlyginti ieškovei ir 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų sumą pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalis.

15Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalį palūkanos apskaičiuojamos taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas; pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma; šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla įsipareigojimų neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 8,00 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis), todėl tenkinama ir ši ieškinio dalis.

16Įvertinus ieškovės nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, nesant įrodymų, patvirtinančių atsakovės įsipareigojimų įvykdymą, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai, tačiau atsakovė sutartinių prievolių nevykdė, todėl laikytina, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir tenkinamas, ieškovei iš atsakovės priteistina 1 365,31 Eur skola, 37,16 Eur palūkanos, 40 Eur išieškojimo išlaidos ir 8 procentų procesinės palūkanos (CK 6.38 straipsnis, 6.221 straipsnis).

17Ieškovė, kreipdamasi į teismą, turėjo 266 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 16 Eur žyminis mokestis ir 250 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidos, todėl ieškinį tenkinus visiškai, visos ieškovės bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 98 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“, juridinio asmens kodas 134971823, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Voluktė“, juridinio asmens kodas 134927264,

211 365,31 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt penkių eurų ir 31 ct) skolą, 37,16 Eur (trisdešimt septynių eurų ir 16 ct) palūkanas, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) išieškojimo išlaidas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 442,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 266 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt šešių eurų ) bylinėjimosi išlaidas.

22Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

23Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

24Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkė pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

25Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

26Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

27Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją kartu su ieškinio ir jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ivetra“ (toliau –... 5. Ieškovė teismui pateiktame ieškinyje nurodė, jog ieškovė atsakovei... 6. Ieškovės piniginiai reikalavimai grindžiami leistinais rašytiniais... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 10. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovės reikalavimą pagrindžia teismui... 11. Ieškovės teismui pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė... 12. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 13. Įstatyme įtvirtintos palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino... 14. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 15. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 16. Įvertinus ieškovės nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius... 17. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, turėjo 266 Eur bylinėjimosi išlaidas,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“, juridinio... 21. 1 365,31 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt penkių eurų... 22. Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 23. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 24. Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 25. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso kodekso 430... 26. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.... 27. Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją kartu su ieškinio ir jo...