Byla 2A-1246-605/2012
Dėl netesybų priteisimo. Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės (pirmininkės), Aušros Baubienės ir Neringos Venckienės (pranešėjos) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės S. R. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-62-214/2012 pagal ieškovo UAB „Simokų šilas“ ieškinį atsakovei S. R. dėl netesybų priteisimo. Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas prašė (b.l. 1-2) priteisti iš atsakovės S. R. 7500,00 Lt netesybų pagal 2010-08-25 sutartį Nr. 270, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad šalys 2010-08-25 sudarė Sutartį Nr. 270, pagal kurią atsakovė pavedė parduoti jai priklausantį žemės sklypą su nebaigtu statyti gyvenamuoju namu už 250000 Lt. Buvo aptartos visos sutarties sąlygos, taip pat tarpininkavimo mokestis, kuris turėjo sudaryti 3 proc. nuo parduoto objekto vertės. Sutarties 4.1. punkte nurodyta, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2011-08-25 dienos. Pagal sutarties 1.6 p. sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovas negalėjo vykdyti savarankiškai pardavimo, dovanojimo, be ieškovo sutikimo. Po sutarties su atsakove pasirašymo ieškovas savo lėšomis ir įvairiais būdais reklamavo parduodamą turtą (internetiniame puslapyje, spaudoje), bendravo su interesantais dėl turto pardavimo, ieškovo darbuotojai lydėjo potencialius pirkėjus apžiūrėti parduodamą turtą, tarpininkavimo paslaugą atsakovas vykdė savo lėšomis. Iš VĮ Registro centro išrašų matyti, kad 2005 m. nustatyta namo atkuriamoji vertė buvo 306000 Lt, o vidutinė rinkos vertė - 202000 Lt. Todėl ieškovas sutiko ieškoti pirkėją objektui už atsakovės prašomą 250000 Lt kainą. Tiek žodžiu, tiek raštu buvo susitarta, kad atsakovė turi teisę derėtis dėl namo kainos - ją pakelti arba sumažinti, priklausomai nuo nekilnojamojo turto rinkos tendencijų. Ieškovas, pamatęs reklaminį skelbimą dienraštyje „Kauno diena“, sužinojo, kad atsakovė, pažeisdama sutarties 1.6 punktą pradėjo pardavinėti namą per „Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra“. Atsakovė atsisakė sutarties su ieškovu dar 2011 m. balandžio pradžioje, kuomet kategoriškai atsisakė leisti apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą ieškovo klientams. Ieškovas pateikė teismui ieškinį 2011-04-14, atsakovė gavo ieškinį 2011-04-21, tuo metu nekilnojamas turtas dar nebuvo parduotas trečiajam asmeniui už 90000 Lt (2011-05-09). Atsakovė parduodama namą, pažeidė tarp jos ir ieškovo sudarytos 2010-08-25 sutarties Nr. 270 nuostatas, t.y. atsisakė duoto ieškovui pavedimo parduoti namą, ir iki sutarties pabaigos pardavė namą ne ieškovo surastam pirkėjui, bet pasinaudodama kitų tarpininkų paslaugomis, todėl pagal minėtos sutarties įsipareigojimus privalo sumokėti ieškovui netesybas nuo parduodamo objekto vertės, kuri sutartyje buvo numatyta 250 000 Lt, tai sudaro 7500 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 7 d. sprendimu (b.l. 88-91) ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės S. R. 7500,00 Lt netesybų pagal 2010-08-25 sutartį Nr. 270, 225,00 Lt žyminio mokesčio ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-04-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Simokų šilas“ bei 15,40 Lt teismo turėtų pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje įteikimu, valstybei.

7Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakove 2010-08-25 sudarė sutartį Nr. 270, pagal kurią atsakovė ieškovui pavedė surasti pirkėją jos nuosavybėje esančiam 270 kv. m. namui, unik. Nr. 4400-0611-8147, su žemės sklypu, esančiu Briedžių g.8 (teismo posėdžio metu nustatyta, kad šis įrašas padarytas per klaidą), Būrio g.18. Klaidingas adreso nurodymas sutartyje nelaikytinas nesąžiningo sulydimo ar padėjimo sąlygai atsirasti, nes iš bylos duomenų bei liudytojo J. K. parodymais nustatyta, kad parduodamo objekto adresas buvo įrašytas per klaidą. Nekilnojamojo turto registro pažymoje nurodytas šio objekto adresas J. Č. g.48, esančiu J. Č. g. 48, Kauno m., buvęs adresas J. Č. 48/Būriog. 13. Šio turto kaina šalių susitarimu sutartyje (1.2 p.) nustatyta 250 000 Lt. Šios sutarties 3.3 p. nurodyta, kad jeigu klientas (atsakovė) atsisako duoto firmai (ieškovui) pavedimo iki sutarties pabaigos, ji privalo sumokėti firmai (ieškovui) netesybas, sumą litais 3 procentus objekto vertės. 4.1 p. nustatytas sutarties galiojimas nuo jos pasirašymo dienos iki 2011-08-25. Apie tai, kad namas parduodamas ne ieškovo, bet „Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūros“ buvo skelbiama 2011-04-06 laikraštyje „Kauno diena“. Ginčo turtas parduotas 2011-05-09 pirkimo-pardavimo sutartimi už 90 000 Lt. Ieškovas sekančią dieną po sutarties sudarymo, t.y. 2010-08-26, internetiniame puslapyje „Aruodas.lt“ paskelbė apie objekto Kauno m., Aleksotas, Būrio g., pardavimą už 250 000 Lt, skelbimo galiojimas nurodytas 2011-06-17, ir skelbimo koregavimo data 2011-09-22, kai objektas jau buvo parduotas 2011-05-09. Skelbime nenurodyta kas paskelbė apie objekto pardavimą. Kitų įrodymų byloje kokiu būdu ir priemonėmis ieškovas vykdė prisiimtą prievolę byloje nepateikta. Ieškovas pagal sutarties Nr.270 1.3 p. įsipareigojo vykdyti ieškovės pavedimą ir spręsti savarankiškai kokiu būdu bus vykdomas šis pavedimas. Teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė byloje duomenų apie tai, kad ji būtų kreipusis į ieškovą nutraukti sutartį dėl netinkamo jos vykdymo, ir pardavė objektą per kitą tarpininką, tai patvirtina „Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūros“ skelbimas 2011-04-06 laikraštyje „Kauno diena“. Šie atsakovės veiksmai pažeidė sutarties Nr. 270 1.6 p., kuriame nustatyta, kad sutarties galiojimo laikotarpiu, kuris sutartyje nustatytas nuo jos pasirašymo dienos, t.y. 2010-08-25 iki 2011-08-25, atsakovė, negali vykdyti savarankiškai pardavimo, dovanojimo be ieškovo sutikimo. Sutarties 3.3 p. nurodyta, kad klientui, t.y. atsakovei atsisakius duoto firmai, t.y. ieškovui, pavedimo iki sutarties pabaigos, ieškovui turi sumokėti 3 procentų netesybas nuo objekto vertės, t.y. 250 000 Lt, kas sudaro 7500,00 Lt. Atsakovė sutarties nuostatų bei objekto vertės, nuo kurios paskaičiuotini 3 procentai netesybų, neginčijo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovė S. R. apeliaciniu skundu (b.l. 96-99) prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Simokų šilas“ ieškinį atmesti; teismui nustačius, jog apeliantė savo veiksmais pažeidė šalių pasirašytos sutarties nuostatas, priteisti iš apeliantės ieškovo naudai 1800 Lt netesybas; priteisti bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti apeliacine žodinio proceso tvarka teismo posėdyje. Apeliantė nurodo, kad su teismo sprendimu nesutinka, kadangi teismo priimtas sprendimas pažeidžia jos teises, materialinės bei procesinės teisės normas. Apeliantė 2010-08-25 sutartį Nr. 270 sudarė prisijungimo būdu, dėl kurioje nurodytų sąlygų apeliantė neturėjo galimybės derėtis. Ieškovas, sudarydamas bei vykdydamas sutartį nebuvo sąžiningas, nes sudarant sutartį nebuvo visapusiškai aptartos sutarties sąlygos, ieškovas piktnaudžiaudamas savo stipresne procesine padėtimi, nenurodė savo įsipareigojimų sutartyje, 10 mėnesių nevykdė sutartinių įsipareigojimų, neteikė informacijos apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą, neatvedė nė vieno pirkėjo, bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų apie savo tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuos faktus patvirtina teismo sprendime esanti nuostata, jog ieškovo pateikti internetinių puslapių duomenys nėra pilnai informatyvūs ir dalis jų nelaikytini pagrįstais įrodymais, pagrindžiančiais savo prisiimtos sutartinės pareigos vykdymą. Ieškovas pažeidė šią pareigą, todėl apeliantė buvo priversta nutraukti sutartį, kad būtų apgintos jos pažeistos teisės ir teisėti interesai. Byloje pateikti apeliantės ir ieškovo sutarčių Nr. 270 egzemplioriai nėra identiški, tačiau pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą sprendimą šio nesutapimo nevertino, taip pat nepasisakė dėl padarytų pataisymų sutartyse, kurie nėra patvirtinti šalių parašais. Ieškovas neįrodė, kad nutraukus sutartį ieškovui atsirado neigiami padariniai. Priimdamas skundžiamą sprendimą pirmos instancijos teismas nenustatinėjo objekto vertės, o rėmėsi sutartyje nurodyta nekilnojamojo turto pardavimo kaina, kuri nebuvo nustatyta šalių susitarimu, nebuvo pagrįsta rašytiniais įrodymais ir yra nereali pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo dieną. Šiuos faktus patvirtina viešai skelbiami duomenys Registrų centro duomenų bazėje (2012-01-01 statinio mokestinė vertė yra 227 000 Lt) bei nekilnojamojo turto pardavimo sutartis, kuri buvo sudaryta 2011-05-09 (turtas buvo parduotas už 90 000 Lt). Priteistos 3 procentų netesybos yra aiškiai per didelės, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikai. Todėl teismui nustačius, jog apeliantė pažeidė savo sutartines prievoles, prašo sumažinti netesybas iki 2 procentų ir netesybas skaičiuoti nuo nekilnojamojo turto objekto vertės - 90 000 Lt.

10Ieškovas UAB „Simokų šilas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 108-110) prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno rajono apylinkės teismo 2011-03-07 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė neįrodė ieškovo nesąžiningumo. Su sutarties sąlygomis atsakovė buvo ne tik supažindinta, bei ir sąlygos buvo atsakovei išaiškintos bei abiejų šalių individualiai aptartos. Nors sutarties forma buvo iš anksto paruošta, tipinė, tai dar nereiškia, kad ji buvo nepalanki, nesąžininga, nenaudinga prie jos prisijungiančiai šaliai. Tai, kad sutartis buvo pildoma šalių pokalbio metu, paaiškina ir ieškovo egzemplioriuje padarytą rašymo klaidą - klaidingai įrašytą adresą. Vėliau savo sutarties egzemplioriuje ieškovas ištaisė rašymo apsirikimą, kad nesuklystų reklamuodamas parduodamą objektą. Klaidingas adreso nurodymas nelaikytinas nesąžiningumu. Atsakovė pati sutartiniuose santykiuose buvo nesąžininga - nesilaikydama sutarties ji pradėjo pardavinėti namą pati ir pasitelkus kitą nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmonę „Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra“, kuri reklamavo objektą už 230000 Lt. Net gavusi teismo procesinius dokumentus, atsakovė ir toliau, esant galiojančiai sutarčiai, siekė parduoti namą kuo greičiau, neinformuodama ieškovą apie savarankišką namo pardavimą. Sudarant 2010-08-25 sutartį Nr. 270, atsakovė nemokėjo ieškovui jokio atlyginimo už paslaugas, ieškovas reklamavo objektą ir rodė klientams savo jėgomis ir lėšomis. Atsakovė gavo teismo procesinius dokumentus 2011-04-21, tačiau ir tada nesusisiekė su ieškovu, o nekilnojamąjį turtą skubiai pardavė už žymiai mažesnę kainą (arba nurodė žymiai mažesnę kainą), siekiat išvengti atsakomybės už sutarties pažeidimą. Todėl negalima sutikti, kad nekilnojamojo turto vertė, nuo kurios skaičiuojamos netesybos yra lygi 90000 Lt. Negalima teigti, kad buvo aplinkybių, leidžiančių atsakovei atsisakyti sutarties ar atskirų jos sąlygų, atsakovė, sudarydama sutartį nebuvo ekonomiškai silpna (turėjo kitą gyvenamąjį būstą), buvo pakankamai informuota, patyrusi ir turėjo derybų patirties (atsakovė pripažino, kad nekilnojamąjį turtą pardavinėjo pati ir per kitus tarpininkus). Todėl nėra pagrindo mažinti netesybų, nes jos yra protingos, atsižvelgiant į sutarties pažeidimo laipsnį tinkamos, šalių sutartos prieš tai pasirašytoje sutartyje.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai bei išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

14Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą.

15Apeliantė apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau kolegija sprendžia, kad prašymas netenkintinas, kadangi byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išsamiai išdėstytos bylos aplinkybės, visi įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsiliepimus, buvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o šalių paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokoluose. Todėl kolegija nepripažįsta būtinumo aiškintis bylos aplinkybes, bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka (CPK 322 str.).

16CK 6.256 straipsnio 1 dalis įpareigoja kiekvieną asmenį tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o šio straipsnio 2 dalis nustato pareigą asmeniui, neįvykdžiusiam ar netinkamai įvykdžiusiam sutartinę prievolę, atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas.

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Simokų šilas“ ir apeliantė S. R. 2010-08-25 sudarė sutartį Nr. 270, pagal kurią apeliantė pavedė ieškovui parduoti jai priklausantį žemės sklypą su nebaigtu statyti gyvenamuoju namu, unikalus Nr.4400-0611-8147, esantį J. Č. g. 48, Kauno mieste (buvęs adresas: J. Č. g. 48/Būrio g. 13) už 250 000 Lt. Ieškovas pagal sutarties 1.3 p. įsipareigojo vykdyti apeliantės pavedimą ir spręsti savarankiškai kokiu būdu bus vykdomas šis pavedimas. Pagal sutarties 1.6 p. sutarties galiojimo laikotarpiu apeliantė negalėjo vykdyti savarankiškai pardavimo, dovanojimo, be ieškovo sutikimo. Pagal sutarties 2.5 p. įvykus sandoriui apeliantė įsipareigojo tą pačią dieną sumokėti ieškovui už jo atliktą darbą 3 proc. nuo parduoto objekto vertės. Sutarties 4.1. punkte nurodyta, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2011-08-25 dienos. Sutarties 3.3 p. numatyta, kad jeigu apeliantė atsisako duoto ieškovui pavedimo iki sutarties pabaigos, ji privalo sumokėti 3 proc. netesybas nuo objekto vertės.

18Iš sutarties nuostatų akivaizdu, kad ieškovui, įvykdžius sutartimi nustatytą prievolę, jam būtų sumokėta 3 proc. dydžio suma nuo parduoto objekto vertės (sutarties 2.5 p.). Ieškovas, vykdydamas įsipareigojimus, 2010-08-26 internetiniame puslapyje „aruodas.lt“ paskelbė apie turto Kauno m., Būrio g. pardavimą už 250 000 Lt, skelbimo galiojimas nurodytas 2011-06-17, skelbimo koregavimo data 2011-09-22. Apeliantė 2011-05-09 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė minėtą nekilnojamąjį turtą už 90 000 Lt, t. y. galiojant tarp šalių sudarytai 2010-08-25 sutarčiai Nr. 270, ne ieškovo surastam pirkėjui. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė, pasinaudodama UAB „Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra“ paslaugomis (skelbimas apie turto pardavimą 2011-04-06 laikraštyje „Kauno diena“) bei parduodama nekilnojamąjį turtą iki sutarties pabaigos ne ieškovo surastam pirkėjui, pažeidė tarp jos ir ieškovo sudarytos 2010-08-25 sutarties Nr. 270 nuostatas, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti iš apeliantės sumokėti sutarties 3.3 p. numatytas netesybas (CK 6.256 str. 2 d.).

19Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad pirmos instancijos teismas nenustatinėjo objekto vertės, o rėmėsi sutartyje nurodyta nekilnojamojo turto pardavimo kaina, kuri yra per didelė bei nebuvo nustatyta šalių susitarimu, nes apeliantė sutartį sudarė prisijungimo būdu. Iš byloje pateiktų VĮ Registro centro išrašų matyti, kad 2005 m. nustatyta namo atkuriamoji vertė buvo 306000 Lt, vidutinė rinkos vertė - 202000 Lt. Šalių pasirašytoje Sutartyje Nr. 270 parduodamo turto kaina nurodyta 250000 Lt. Sutarties 2.6 p. numatyta atsiskaitymo su ieškovu tvarka pasikeitus sutarties punkte 1.2 nurodytai kainai. Apeliantė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad ji, nesutikdama su nurodyta turto kaina, kreipėsi į ieškovą dėl kainos sumažinimo, o atsakovas kainą sumažinti atsisakė. Sutarties nuostatos yra aiškios ir nedviprasmiškos, šalys sutartį pasirašė laisva valia. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančias CK 6.193 str. nuostatas ir pagrįstai pripažino, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti sutartimi sulygtą atlyginimą.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių santykių principas – sutarties laisvės – leidžia sutarties šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 6.156 str.). Kaip minėta, Sutarties 3.3 p. šalys sutarė, kad jeigu apeliantė atsisako duoto ieškovui pavedimo iki sutarties pabaigos, ji privalo sumokėti 3 proc. netesybas nuo objekto vertės. Apeliantė prašo sumažinti netesybas iki 2 proc. bei jas skaičiuoti nuo nekilnojamojo turto pardavimo kainos - 90 000 Lt. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių sutartos 7500,00 Lt netesybos, kurios sudaro 3 proc. nuo 250000 Lt turto pardavimo kainos, nelaikytinos neprotingos ir akivaizdžiai per didelės.

21Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl keisti ar naikinti jį nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui iš apeliantės priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93, 98 str., b.l.111, 112).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti ieškovui UAB „Simokų šilas“, juridinio asmens kodas 301162620, iš atsakovės S. R., asmens kodas ( - ) 500,00 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė (b.l. 1-2) priteisti iš atsakovės S. R. 7500,00 Lt... 4. Ieškovas nurodė, kad šalys 2010-08-25 sudarė Sutartį Nr. 270, pagal kurią... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 7 d. sprendimu (b.l. 88-91)... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakove 2010-08-25 sudarė sutartį Nr.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovė S. R. apeliaciniu skundu (b.l. 96-99) prašo panaikinti Kauno rajono... 10. Ieškovas UAB „Simokų šilas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai bei išvados... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atlyginimo už... 15. Apeliantė apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio... 16. CK 6.256 straipsnio 1 dalis įpareigoja kiekvieną asmenį tinkamai ir laiku... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Simokų šilas“ ir... 18. Iš sutarties nuostatų akivaizdu, kad ieškovui, įvykdžius sutartimi... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių santykių... 21. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti ieškovui UAB „Simokų šilas“, juridinio asmens kodas 301162620,...