Byla 2A-828-343/2014
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Simokų šilas“ atstovės advokatės I. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013m. gruodžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14336-944/2013 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Simokų šilas“ ieškinį atsakovei N. V. ir trečiajam asmeniui N. V. dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Simokų šilas“ patikslintu ieškiniu (b. l. 31-33) prašė priteisti iš atsakovės N. V. 2 790 Lt netesybas pagal 2012 m. rugpjūčio 23 d. tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. 144, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

42012 m. rugpjūčio 23 d. tarpininkavimo paslaugų sutartimi Nr. 144, kurią pasirašė atsakovės pavedimu trečiasis asmuo N. V., ieškovė įsipareigojo surasti pirkėją atsakovei priklausančiam butui, esančiam ( - ) , tačiau atsakovė butą pardavė pati už 93000 Lt esant galiojančiai sutarčiai. Sutarties 2.4 punkte šalys numatė, kad sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2012 m. rugpjūčio 23 d. iki 2013 m. rugpjūčio 22 d.) atsakovė negalėjo savarankiškai vykdyti buto pardavimo be ieškovės sutikimo. Kadangi atsakovė atsisakė ieškovei duoto pavedimo iki sutarties pabaigos, todėl atsakovė pagal sutarties 4.3 punktą, privalo ieškovei sumokėti 3 procentų dydžio netesybas nuo buto pardavimo kainos.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad trečiajam asmeniui nedavė įgaliojimo sudaryti su ieškove sutartį dėl jai priklausančio buto pardavimo, įgaliojimas turėjo būti patvirtintas notaro. Nurodė, jog tokiomis sąlygomis, jog atsakovė neturės teisės pati pardavinėti buto, ji sutarties su ieškove būtų nepasirašiusi ir įgaliojimo pasirašyti sutartį trečiajam asmeniui nebūtų davusi. Nurodė, kad 2013 m. gegužės 6 d. ji pranešė ieškovei apie sutarties nutraukimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu (b. l. 81-83) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės 15,82 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms apmokėti ir grąžino ieškovei 15 Lt permokėto žyminio mokesčio.

8Teismas nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudarytoje tarpininkavimo paslaugų sutartyje Nr. 144 sutarties šalimis nurodyta UAB „Simokų šilas“ ir N. V., sutartis pasirašyta UAB „Simokų šilas“ įgalioto asmens J. K. ir įgalioto asmens N. V., tačiau byloje nėra rašytinio dokumento, kuriame būtų nurodyta, kad atsakovė įgalioja trečiąjį asmenį atstovauti jai sudarant tarpininkavimo sutartį, nėra konkrečių duomenų, kokia apimtini atsakovė leido trečiajam asmeniui veikti jos vardu, sprendžiant klausimus, susijusius su buto pardavimu, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad tarp ieškovės ir atsakovės vyko žodinės derybos dėl buto pardavimo. Teismas šalių sutartį kvalifikavo kaip atlygintinų paslaugų sutartį, todėl nurodė, kad ieškovė, kaip tarpininkavimo paslaugų teikėja, verslininkė, privalėjo žinoti visus su teikiamomis paslaugomis susijusius niuansus, nesklandumus ir prisiimti galimą riziką. Ieškovė privalėjo pasinaudodama CK 2.133 str. 6 d. numatyta teise reikalauti atsakovės patvirtinti šį sandorį, tačiau to nepadarė, todėl privalo prisiimti su tuo susijusias pasekmes. Byloje pateiktą atsakovės elektroninį laišką, kuriame atsakovė nurodė nutraukianti sutartį, teismas nelaikė įrodymu, patvirtinančiu apie sutarties sudarymą. Teismas konstatavo, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudaryta sutartis Nr. 144 atsakovei nesukūrė teisinių pasekmių, todėl ieškovės reikalavimą dėl netesybų priteisimo atmetė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu (b. l. 90-95) ieškovės atstovė prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas ir iš ieškovės priteistos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti visa apimtimi bei priteisti iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme - 84 Lt žyminį mokestį bei 600 Lt už advokato pagalbą surašant apeliacinį skundą. Apeliaciniame skunde nurodė tokius motyvus:

111. Teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias atstovavimą. Trečiasis asmuo N. V. buvo atsakovės atstovė sudarant tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. 144, to pageidavo ir apie tai ieškovą informavo pati atsakovė. Aplinkybę, kad trečiajam asmeniui N. V. atsakovė suteikė teisę pasirašyti sutartį su ieškovu, teismo posėdyje pirmosios instancijos teisme patvirtino tiek pati atsakovė, tiek trečiasis asmuo. Atsiliepime į ieškinį, taip pat ir teismo posėdžio metu pati atsakovė patvirtino, kad jos marti N. V. buvo jos įgaliota žodžiu pasirašyti tarpininkavimo sutartį su ieškove. Kadangi ieškovas buvo informuotas, kad atsakovės vardu ir valia buto pardavimo klausimais rūpinsis N. V., jam nekilo įtarimų, pagrįstų abejonių dėl N. V. valios ir N. V. teisių apimties, ypač atsižvelgiant į jų asmeninius tarpusavio artimus santykius (atitinkamai anyta ir marti);

122. CK 2.143 straipsnis numato teisę reikalauti pateikti įgaliojimą ir jo kopiją, tačiau ne pareigą. Ieškovei nekilo įtarimų, kad vėliau sudaryta tarpininkavimo sutartis bus neigiama ar kaip kitaip ginčijama. Atsakovė, neginčijo sudarytos sutarties beveik vienerius metus. Aplinkybę, kad atsakovė pritarė sutarčiai ir žinojo apie ją įrodo ir tai, jog 2013 m. balandžio 14 d. atsakovės prašymu buvo sumažinta pageidaujama objekto pardavimo kaina iki 93 000 Lt, matyti iš atsakovės 2013 m. gegužės 6 d. elektroninio laiško turinio, kuriame atsakovė tiksliai nurodo šios sutarties pavadinimą, numerį bei sudarymo datą, o taip pat ir užsimena apie potencialių buto pirkėjų skaičių. Jeigu atsakovė nepripažino sudarytos sutarties, jos nepasirašė ir manė, kad ji sudaryta neteisėtai, tai šią tarpininkavimo sutartį turėjo nutraukti ne atsakovė, o trečiasis asmuo;

133. Pagal CK 2.150 straipsnį trečiasis asmuo privalėjo atsakovei pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti su atsakove;

144. Teismas netinkamai taikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančias teisės normas. Teismas nenurodė, kokios tarpininkavimo sutarties sąlygos pripažintinos nesąžiningomis atsakovės, kaip vartotojos atžvilgiu. Ieškovės nuomone, tokių sąlygų sutartyje nėra;

155. Atsakovė pažeidė tarpininkavimo sutarties 2.4. punktą, kadangi butą pardavė be ieškovės sutikimo sutarties galiojimo metu (2013 m. gegužės 22 d.), todėl ieškovė turi teisę reikalauti sutarties 4.3 punkte numatytų netesybų;

166. Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1246-605/2012 esant analogiškoms sutarties sąlygoms, tik sutartį sudarius be atstovo, išaiškino, kad pasinaudojimas kitų asmenų tarpininkavimo paslaugomis (kitų turto pardavimo tarpininkų paslaugomis) esant galiojančiai tarpininkavimo sutarčiai, ir turto pardavimas iki sutarties pabaigos ne tarpininko, su kurio sudaryta tarpininkavimo sutartis, surastam pirkėjui, pažeidžia sudarytos tarpininkavimo sutarties nuostatas, todėl ieškovas UAB „Simokų šilas“ iš sutartį pažeidusio asmens įgyja teisę reikalauti sumokėti sutartyje numatytas netesybas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė šiuo apeliacinės instancijos teismo sprendimu, kuris, gali būti laikomas precedentu tokios kategorijos bylose.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 105-106) atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti 2013 m. gruodžio 17 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą bei priteisti atsakovei visas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į ieškinį (600 Lt) ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (300 Lt), iš viso 900 Lt. Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

181. Apeliantė plečiamai aiškino atsakovės parodymus. Teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad žinojo apie sudarytą sutartį su ieškove, tačiau trečiajam asmeniui rašytinio įgaliojimo sudaryti sutartį nedavė, sutarties nematė ir pati sutarties nesudarė. Atsakovė su ieškovės atstovu asmeniškai tarėsi dėl kitokių sutarties sąlygų, todėl ši sutartis neatspindi tikrosios atsakovės valios. Sutartis buvo papildyta sąlygomis, su kuriomis atsakovė nebuvo supažindinta;

192. Ieškovės pateikta sutartis yra niekinė ir negali sukelti jokių teisinių padarinių atsakovei. Tarp šalių nebuvo susiklostę teisiniai santykiai sutarties pagrindu.

20Trečiasis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

23Faktinės aplinkybės

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė UAB „Simokų šilas“ (paslaugų teikėjas) ir atsakovė N. V. (klientas) sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. 144 (toliau – sutartis) dėl atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), pirkėjo suradimo (b. l. 9-10). Sutartį parengė ieškovė, sutartis pasirašyta ieškovės įgalioto asmens J. K. ir atsakovės įgalioto asmens N. V.. Sutartis galiojo nuo jos pasirašymo iki 2013 m. rugpjūčio 22 d. (Sutarties 5.1 punktas). Ieškovei suradus pirkėją iki termino pabaigos, sutartis lieka galioti iki sandorio notarinio patvirtinimo (Sutarties 5.2 punktas). Sutarties 3.2 punkte numatyta, kad tarpininkavimo paslauga laikoma suteikta ir paslaugos teikėjas įgyja teisę į atlyginimą, kai paslaugos teikėjas suranda pirkėją ir surastas pirkėjas pasirašo su klientu preliminarią arba pagrindinę objekto pirkimo-pardavimo sutartį sutarties galiojimo metu ar per 12 mėn. nuo jos pasibaigimo ar nutraukimo, arba preliminari ar pagrindinė objekto pirkimo-pardavimo sutartis su paslaugos teikėjo surastu pirkėju nepasirašoma dėl kliento kaltės. Sutarties 3.6 punkte nustatytas atlyginimas paslaugos teikėjui – 3 procentai nuo sumos, gautos už parduotą objektą. Sutarties 2.4 punktas numatė, kad sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovė be ieškovės sutikimo negali savarankiškai vykdyti buto pardavimo ar dovanojimo. Atsakovei atsisakius ieškovei duoto pavedimo iki sutarties pabaigos, atsakovė privalo mokėti ieškovei 3 procentų dydžio nuo objekto vertės netesybas (Sutarties 4.3 punktas). Sutartyje jos nutraukimo tvarka nenustatyta. 2013m. gegužės 6 d. atsakovė elektroniniu laišku pateikė prašymą ieškovei, kuriuo prašė nutraukti šalių sutartį nuo 2013 m. gegužės 6 d., motyvuodama tuo, jog per laikotarpį nuo sutarties sudarymo ieškovė sugebėjo surasti tik du klientus, jos butas nuvertėjo, dėl ko atsakovė, negalėdama pati pardavinėti butą ar leisti tai daryti kitai agentūrai, patiria nuostolius (b. l. 62). Ginčo butas 2013 m. gegužės 22 d. buvo parduotas atsakovės surastam pirkėjui (b. l. 11-12). Ieškovė, remdamasi tuo, jog atsakovė ginčo butą pardavė galiojant sutarčiai ir be jos sutikimo, laikė, kad tokiu būdu atsakovė atsisakė duoto pavedimo ir pažeidė sutartį, todėl reikalauja priteisti iš atsakovės sutarties 4.3 punkte numatytas netesybas – 2 790 Lt . Atsakovė nesutikimą su ieškovės reikalavimu grindžia tuo, jog sudaryta sutartis neatspindi jos tikrosios valios, ji su ieškovės atstovu susitarė tik dėl ginčo buto pardavimo ir dėl atlyginimo už suteiktas paslaugas dydžio, todėl įgaliojimo trečiajam asmeniui pasirašyti sutartį kitomis sąlygomis nedavė, sutartį laiko niekine ir negalinčia sukelti atsakovei jokių pasekmių.

25Dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo ir šalių sudarytos sutarties aiškinimo

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu 2012 m. rugpjūčio 23 d. šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip atlygintinių paslaugų sutartis. Iš sutarties turinio matyti, kad ieškovė įsipareigojo vykdyti pirkėjų paiešką atsakovės butui, t.y. teikti nematerialaus pobūdžio paslaugą, o atsakovė įsipareigojo ieškovei sumokėti už šią tarpininkavimo paslaugą. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pažymėtina, kad šalių 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudaryta sutartis kvalifikuotina ir kaip vartojimo sutartis. Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (CK 1.39 str. 1 d.; Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 14 d.). 2012 m. rugpjūčio 23 d. šalių sudaryta sutartis atitinka aukščiau nurodytus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotus esminius vartojimo sutarties požymius: paslaugas įsigijo atsakovė - fizinis asmuo; atsakovė paslaugas įsigijo ne dėl savo ūkinės komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; paslaugas suteikusi ieškovė yra verslininkas – tarpininkavimo paslaugų teikimas parduodant nekilnojamojo turto objektus yra ieškovės komercinė veikla, atsakovės tikslas sudarant ginčo sutartį buvo parduoti jai nuosavybės teise priklausantį butą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-156/2012).

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių – informacijos, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių yra nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi – pardavėju ar paslaugų teikėju, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui. Ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties, specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Aiškinant vartojimo sutartis turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193-6.195 straipsniai), bet ir specialios CK 6.193 straipsnio 4 dalyje, 6.188 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklės (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Vienas vartojimo sutarties sąlygų atitikties bendriesiems sąžiningumo kriterijams aspektų yra vertinimas, ar jos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui, ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją (1993 m. balandžio 5 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 93/13/EB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse preambulės 22 pastraipa; CK 6.163 str. 4 d., 6.188 str. 6 d.; Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str.). Neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsispręsti reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-480/2009).

28Nagrinėjamu atveju ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius, numatytus sutarties 4.3 punkte yra kildinamas dėl atsakovės sutarties 2.4 punkto pažeidimo, t.y., atsakovė galiojant sutarčiai be ieškovės sutikimo pardavė savo butą ir tokiu būdu atsisakė ieškovei duoto pavedimo pagal sutartį. Pirmosios instancijos teismas nevertino sutarties 2.4 ir 4.3 punktų sąlygų pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, jeigu iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač, jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje. Pareiga įrodyti, kad tam tikra sutarties sąlyga buvo aptarta individualiai, tenka pardavėjui ar paslaugų teikėjui (CK 6.188 str. 4 d.). Bylos medžiaga patvirtina, kad sutartis buvo sudaryta atsakovės prisijungimo būdu, užpildant ieškovės atspausdintą standartinės sutarties blanką, įrašant į jį atsakovės, jos parduodamo buto duomenis, sutarties galiojimo terminą, atlyginimo už parduodamą butą santykinį dydį (3 proc. nuo gautos sumos pardavus butą) ir netesybų dydį (3 proc. nuo objekto vertės) (b. l. 9-10). Ieškovė nepateikė įrodymų, jog dėl sutarties 2.4 ir 4.3 punktuose nurodytų sąlygų šalys tarėsi individualiai (CPK 178 str.). Teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino, kad, prieš pasirašant sutartį, su ieškovės atstovu ji aptarė tik buto pardavimo kainą ir procentinį dydį, mokėtiną nuo buto pardavimo kainos ieškovei kaip atlyginimą už suteiktą paslaugą, tačiau dėl kitos sutarties sąlygos, įskaitant ir tas, kurių pagrindu ieškovė reikalauja priteisti netesybas, šalių nebuvo aptartos (b. l. 77). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutarties 2.4 ir 4.3 punktuose įvardintos sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, pripažintinos nesąžiningomis ir iš esmės pažeidžiančiomis šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei atsakovės (vartotojo) interesus. Pagal sutarties 2.4 punkto nuostatas atsakovė įpareigojama vykdyti sutartinius įsipareigojimus, net ir tuo atveju, jeigu ieškovė (paslaugos teikėjas) savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdo arba juos vykdo netinkamai (CK 6.188 str. 2 d. 16 p.). Be to, sutarties 2.4 punkte įtvirtintu draudimu, atsakovei neišreiškus valios dėl to, buvo apribota atsakovės kaip buto savininkės teisė disponuoti jai priklausančiu nekilnojamuoju daiktu (CK 4.37 str., 4.39 str.). Sutarties 4.3 punktu nustatytas netesybų dydis (3 proc. nuo objekto vertės) yra neproporcingai didelis (CK 6.188 str. 2 d. 5 p.). Netesybos iš esmės savo dydžiu atitinka sutarties 3.6 punkte numatytą atlyginimo (3 proc. nuo parduoto buto vertės) už atliktas paslaugas dydį. Esant tokioms sutarties sąlygoms, ieškovė atsiduria ženkliai pranašesnėje padėtyje lyginant su atsakove, kadangi ieškovei užtikrinama galimybė netesybų pagalba gauti atlyginimą už jos paslaugas net ir tuo atveju, jeigu ieškovė nesuranda atsakovei buto pirkėjo, ar apskritai paslaugų nesuteikia. Pažymėtina ir tai, kad šalių sudarytoje sutartyje nėra numatyta ieškovės atsakomybės už sutarties nevykdymą. Pagal CK 6.188 straipsnio 7 dalį, teismui pripažinus sutarties sąlygą (sąlygas) nesąžininga, tokia sąlyga (sąlygos) negalioja nuo sutarties sudarymo momento (ab initio) ir yra neprivaloma vartotojui, t. y. nesukelia jam nepalankių teisinių pasekmių. Apeliacinės instancijos teismui ex officio sutarties 2.4 ir 4.3 punktų sąlygas pripažinus nesąžiningomis, šios sutarties sąlygos negalioja nuo sutarties sudarymo momento, todėl ieškovė, remdamasi minėtomis sutarties sąlygomis, neturi teisės reikalauti iš atsakovės netesybų priteisimo. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškovės reikalavimą dėl netesybų priteisimo iš atsakovės iš esmės priėmė teisingą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo materialinės teisės normų, reglamentuojančių atstovavimą, taikymo neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo nesaisto Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1246-605/2012, pateikti išaiškinimai. Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Taigi, žemesnių instancijų teismai yra saistomi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sukurtų precedentų. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1246-605/2012, kurioje dalyvavo ieškovė, nebuvo sprendžiama dėl tarpininkavimo sutarties sąlygų nesąžiningumo.

29Įvertinus anksčiau nurodytą, t.y. pripažinus sutarties punktus, kurių pagrindu buvo prašoma priteisti netesybas, nesąžiningais, jie netaikytini, o tuo pačiu apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas: už atsiliepimo į ieškinį (600 Lt) ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (300 Lt), iš viso 900 Lt. Ieškovės apeliacinį skundą atmetus visiškai, iš ieškovės atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.), o išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisimo klausimas turi būti sprendžiamas CPK 277 straipsnyje nustatyta tvarka. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė sumokėjo 300 Lt advokatei už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b. l. 107-108). Prašymas atlyginti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiktas iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, išlaidų suma neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, todėl iš ieškovės atsakovei priteistina 300 Lt išlaidoms advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 2 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

33Apeliacinį skundą atmesti.

34Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti atsakovei N. V. (a. k. ( - ) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Simokų šilas“ (į. k. 301162620) 300,00 Lt (tris šimtus litų) išlaidoms advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

36Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Simokų šilas“ patikslintu ieškiniu (b. l. 31-33) prašė... 4. 2012 m. rugpjūčio 23 d. tarpininkavimo paslaugų sutartimi Nr. 144, kurią... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad trečiajam asmeniui nedavė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu (b. l. 81-83)... 8. Teismas nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudarytoje tarpininkavimo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu (b. l. 90-95) ieškovės atstovė prašo Kauno apylinkės... 11. 1. Teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir netinkamai taikė... 12. 2. CK 2.143 straipsnis numato teisę reikalauti pateikti įgaliojimą ir jo... 13. 3. Pagal CK 2.150 straipsnį trečiasis asmuo privalėjo atsakovei pateikti... 14. 4. Teismas netinkamai taikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančias teisės... 15. 5. Atsakovė pažeidė tarpininkavimo sutarties 2.4. punktą, kadangi butą... 16. 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartyje civilinėje byloje... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 105-106) atsakovė prašo apeliacinį... 18. 1. Apeliantė plečiamai aiškino atsakovės parodymus. Teismo posėdžio metu... 19. 2. Ieškovės pateikta sutartis yra niekinė ir negali sukelti jokių teisinių... 20. Trečiasis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Faktinės aplinkybės ... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė UAB... 25. Dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo ir šalių sudarytos sutarties... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu 2012 m. rugpjūčio 23 d. šalių... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad vartotojų teisių... 28. Nagrinėjamu atveju ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius, numatytus... 29. Įvertinus anksčiau nurodytą, t.y. pripažinus sutarties punktus, kurių... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 31. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti iš ieškovės... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 33. Apeliacinį skundą atmesti.... 34. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 35. Priteisti atsakovei N. V. (a. k. ( - ) iš ieškovės uždarosios akcinės... 36. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....