Byla 2-73-839/2010
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės kompensacijos priteisimo, moralinės žalos atlyginimo

2Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant ieškovei R. S., ieškovės atstovei adv. Janinai Umbrasienei, atsakovės UAB „Žalgirio loto“ atstovui Pranui Mieželiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovei UAB „Žalgirio loto“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės kompensacijos priteisimo, moralinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovė prašė pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu, 2007-05-16 sudarytą darbo sutartį laikyti nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką skaičiuojant nuo atleidimo iš darbo dienos – 2008 m. spalio 6 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 5000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimui, su šia byla turėtas teismo išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

4Ieškovė nurodė, kad nuo 2007-05-17 dirbo UAB „Žalgirio loto“ vadybininkės pareigose. Darbas nebuvo atliekamas bendrovės patalpose, o buvo dirbama darbdavio priskirtoje teritorijoje, t.y. Utenos, Zarasų, Rokiškio ir aplinkiniuose rajonuose platinant UAB „Žalgirio loto“ loterijos bilietus, ieškant naujų loterijos bilietų prekybos vietų bei aptarnaujant esamas prekybos loterijos bilietais vietas. Bendravimas su darbdaviu vyko telefonu ir elektroniniu paštu. Darbe naudojosi savo transportu, tačiau kurui darbdavys buvo išdavęs degalinių tinklo ‚Lukoil“ kortelę. Loterijos bilietai (nauji, laimingi ir kt.), kitos darbui reikalingos priemonės buvo perduodami per siuntų perdavimo tarnybas. Dirbti atvykus į darbdavio buveinės vietą Erfurto g. 30, Vilniuje, iki 2008 m. rugpjūčio mėnesio nebuvo reikalaujama, su darbdaviu buvo sutarta, jog jos darbo vieta, kaip ir faktiškai dirbamas darbas, bus Utenos r., Vijeikių k. 2008 m. rugpjūčio mėnesį iš jos buvo pareikalauta sutikimo dirbti nepilnu darbo krūviu nuo 2008-07-01, tačiau nesutikus buvo pradėta reikšti priekaištus dėl darbo atlikimo, pareikalauta atvykti į darbą Erfurto g. 30, Vilniuje, ir nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 235 str. neatvykimas į darbą yra šiukštus darbo drausmės pažeidimas. 2008-08-21 nuvykus į darbdavio buveinę Erfurto g. 30, Vilniuje buvo liepta rašyti pasiaiškinimą dėl atliktų darbų 2008 m. liepos mėnesį ir nurodyta vykti aptarnauti prekybos centrų Vilniuje. Suprasdama, kad yra verčiama be išankstinio įspėjimo pakeisti darbo vietą, nusprendė nutraukti darbo sutartį pagal DK 127 str. 2 d., tačiau darbdavys netenkino jos prašymo ir ji buvo atleista ir darbo 2008-10-06, remiantis DK 235 str. pagrindu kaip šiurkščiai pažeidus darbo pareigas, t.y. neatvykus į darbą be pateisinamos priežasties.

5Atsakovė UAB „Žalgirio loto“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (79 b.l.), nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovė taip pat nurodė, kad su ieškove nebuvo sutarta dėl konkrečios kitos darbo vietos nei nurodyta darbo sutartyje, t.y. Erfurto g. 30, Vilniuje. Ieškovė pagal vadybininko pareiginę instrukciją privalėjo atsiskaityti už parduotus loterijos bilietus ir priduoti įmonės buhalterijai apskaitos dokumentus, todėl buvo privalu periodiškai lankytis darbo sutartyje nurodytoje darbo vietoje. Ieškovės prašymas atleisti iš darbo buvo netenkintas, todėl, kad darbdavys nepažeidė įsipareigojimų pagal darbo sutartį ir neketino keisti ieškovės darbo vietos ir darbo pobūdžio, apie tai ieškovė buvo informuota jai siųstu atsakymu į jos prašymą. Nuo 2008-09-03 ieškovė be pateisinamos priežasties neatvykdavo į darbą visą darbo dieną, todėl ji vadovaujantis DK 136 str. 3 d. 2 p. atleista iš darbo teisėtai.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė pagal 2007-05-16 su atsakovu sudarytą darbo sutartį Nr.651 (19 b.l.) nuo 2007-05-17 iki 2008-10-06 atsakovo įsakymo Nr.90-01 (54 b.l.) priėmimo darbo teisiniais santykiais buvo susijusi su atsakovu.

8Ieškovė iš darbo atleista 2008-10-06 atsakovo įsakymu Nr.90-01 (54 b.l.) nuo 2008-10-06, įsakyme atleidimo iš darbo priežastis nurodyta „už tai, kad neatvyksta į įmonę nuo 2008-09-03 dienos be pateisinamos priežasties ir jai patikėtų įmonės materialinių vertybių trūkumo nustatyto 2008-09-16 buhalterinėje pažymoje“ pagrindas „LR DK 136 str. 3 d. 2 p“. Apie darbo sutarties nutraukimą ieškovei pranešta 2008-10-08 raštu Nr.01-2961 (143 b.l.).

9Lietuvos Respublikos DK 95 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų. Bylos šalių sudarytoje darbo sutartyje nurodyta, kad ieškovės darbovietė UAB „Žalgirio loto“, darbo funkcijos – vadybininkė (sutarties 1.1, 1.2 papunkčiai).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų 2007-05-16 atsakovo įsakymo Nr.40-01 (84 b.l.), 2003-07-09 atsakovo įsakymu Nr.339-02 patvirtintos vadybininko pareigybinės instrukcijos (85-86 b.l.), elektroninio susirašinėjimo duomenų (171 b.l., 2 t. 43, 44 b.l.), atsakovo nustatyto teritorijų paskirstymo zonomis (172 b.l.), siuntų perdavimo kvitų (184-185 b.l., 2 t. 3-12 b.l.) bei liudytojų V. S., V. M. paaiškinimų (2 t. 32, 48, 49 b.l.), ieškovės parodymų (2 t. 14, 15 b.l.) matyti, kad ieškovės pagrindinė darbinė veikla buvo vykdoma ne atsakovės buveinėje Erfurto g. 30, Vilniuje (Vilniaus mieste ar Vilniaus rajone), o Utenos rajone. Liudytoja V. M. patvirtino ieškovės teiginius, kad jos darbo vieta buvo Utenos rajone ir bendrovės buveinėje ieškovė lankydavosi retai ir visi dokumentai buvo siunčiami per siuntų perdavimo tarnybas, grąžinti likučiai taip pat buvo ieškovės gyvenamojoje vietoje Vijeikių k., Utenos r. Šie įrodymai patvirtina ieškovės teiginius, kad jos pagrindinė darbo vieta buvo Utenos rajone bei darbinės funkcijos Utenos, Zarasų, Rokiškio, Anykščių, Visagino, Ignalinos, Molėtų rajonuose esančių prekybos UAB „Žalgirio loto“ loterijos bilietais vietų aptarnavimas ir prekybos vietų plėtra. Atitinkamai būtent pagal šių rajonų prekybos loterijos bilietais apimtis buvo vertinama ieškovės darbinė veikla ir nuo to priklausė atlyginimo dydis (Darbo sutarties Nr.651 3 p. (19 b.l.), 88, 89, 92, 93, 174, 175 b.l.).

11Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė neturi Utenos ar greta esančiuose rajonuose filialo ar kitos jos pavaldume esančios buveinės, todėl ieškovė savarankiškai organizuodavo savo darbą (pildė darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir jos darbo kontrolė buvo vykdoma analizuojant pateiktus dokumentus (93, 100, 123, 2 t. 23, 24, 25, 48 b.l.).

12Įvertinant minėtas aplinkybes, jog nuo 2007-05-16, kai buvo sudaryta darbo sutartis, ieškovei nebuvo taikomas reikalavimas kiekvieną darbo dieną atvykti į atsakovo buveinės vietą Vilniuje, Erfurto g. 30 ir dirbti Vilniuje nustatytą laiką, konstatuotina, kad ieškovės elgesys, palyginus su prieš tai buvusiu, atsakovės atžvilgiu liko nepakitęs, juolab, kad ir ieškovės atliekamo darbo pobūdis nebuvo susijęs su būtinumu (poreikiu) darbą dirbti vienoje vietoje.

13Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovės darbo vieta buvo Utenos r., Vijeikių k., todėl atsakovės reikalavimas ieškovei atvykti kiekvieną darbo dieną į Vilnių ir dirbti, vertintinas kaip darbo sutarties sąlygų pakeitimas.

14Atsakovė nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad ieškovės darbo vieta buvo sutarta ir nustatyta Vilniuje ir neįrodė savo teiginių, kad reikalavimas ieškovei kasdien atvykti į atsakovo buveinę buvo tik siekis apmokyti dirbti. Atsakovės teiginiai grindžiami prielaidomis, tačiau iš bylos duomenų ir rašytų raštų turinio (98, 101, 116 b.l.) negalima daryti išvados, kad buvo siekiama tik darbuotoją papildomai apmokyti ar pasitikslinti darbinės ataskaitos trūkumus. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad iškilus abejonėms dėl ieškovės darbinės veiklos buvo pareikalauta iš ieškovės būti kiekvieną darbo dieną Vilniuje ir pranešta, kad ji čia gaus konkrečias užduotis darbui (98, 101, 107 b.l.). Įrodymų, kad nebuvo grąžinta materialinės vertybės ar jos buvo pagrobtos byloje nepateikta. Liudytoja V. M. nurodė, kad buvo nuvykusi pas ieškovę ir paėmė materialines vertybes (2 t. 48 b.l.).

15Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė gautus reikalavimus taip pat suprato kaip siekį pakeisti darbo vietą, nesutiko su pateiktais reikalavimais bei nurodė motyvus ir prašė patikslinti darbo sutartį naujomis sąlygomis iš kurių matytųsi naujos darbo sąlygos ir apmokėjimas (99 b.l.). Pagal DK 120 str. nuostatas, keičiant darbo sutarties sąlygas būtina laikytis šiame straipsnyje nurodytų sąlygų. Įrodymų, kad buvo laikytąsi DK 120 str. reikalavimų atsakovė nepateikė.

16Atsakovės teiginiai, jog darbo sutartyje nebuvo sutarta dėl konkrečios kitos darbo vietos nei nurodyta sutartyje atmestini ir dėl to, kad ilgą laiką trunkantis darbdavio elgesys paveikia darbuotojo ir darbdavio santykius taip, kad nelieka pagrindo konstatuoti darbuotojo neteisėtą elgesį ir kaltę, t.y. negalima nustatyti tokių darbo drausmės pažeidimą sudarančių elementų kaip darbo drausmės pažeidimo objektyvioji ir subjektyvioji pusės, o nesant pažeidimą sudarančių elementų viseto, negalimas ir darbo drausmės pažeidimo fakto konstatavimas. Tik darbdaviui iš naujo informavus darbuotoją apie darbo organizavimo pasikeitimą ir darbo tvarkos taisyklių tinkamą laikymąsi, ateityje už šios tvarkos pažeidimus būtų galima taikyti drausminio poveikio priemones (DK 35 straipsnis, 227 straipsnio 2 dalis).

17DK 136 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal šio straipsnio 3 dalį, privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. DK 238 straipsnyje nustatyta, kad skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

18Darbo drausmės pažeidimas, kaip drausminės atsakomybės pagrindas, yra pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234, 236 str.). Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas darbo teisiniuose santykiuose kvalifikuojamas kaip vienas sunkiausių darbo sutarties pažeidimų. Darbdavys atleisti darbuotoją šiuo pagrindu gali tik tada, kai yra pakankamai duomenų, patikimai patvirtinančių, kad toks atleidimas bus pagrįstas ir teisėtas.

19Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsakovės nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti ieškovės kaltę ir kad pasirinkta drausminė nuobauda ieškovei atitiko darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes.

20Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktikos apibendrinimo civilinėse bylose apžvalga darbdavys privalo išsiaiškinti priežastis, dėl kurių darbuotojas nebuvo darbe. Įvertinant bylos aplinkybių visumą konstatuotina, kad atsakovė, pareikalavusi ieškovės pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą, tai padarė tik dėl formalių sumetimų ir atleido ieškovę, neatsižvelgdama į faktines ieškovės neatvykimo į darbą aplinkybes bei savo veiksmus ir maksimaliai objektyviai neįvertino susidariusios situacijos.

21Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad atsakovė nepagrįstai atleido ieškovę iš darbo už pravaikštas.

22Tenkintinas ieškovės prašymas negrąžinti jos į darbą vadybininkės pareigose, nes jai bus sudarytos nepalankios sąlygos dirbti bei priteisti išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-10-06 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (DK 297 str. 4 dalis).

23Ieškovė, prašydama priteisti neturtinės žalos atlyginimą, nurodė, kad neteisėtas atleidimas iš darbo sukėlė jai stiprius emocinius sukrėtimus, todėl įvertinant bylos aplinkybes ir vadovaujantis LR DK 250 str., LR CK 6.250 str., iš atsakovės ieškovei priteistina neturtinė žalą, kuri pasireiškė dvasiniu išgyvenimu, emociniu sukrėtimu. Darbo santykiuose neturtinė žala darbuotojui gali būti padaryta įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, pvz., kai darbuotojas neteisėtai atleidžiamas iš darbo. Asmens teisė į darbą, asmens darbo veikla yra tos gyvenimo sritys, nuo kurių priklauso tiek socialinė, tiek materialinė, tiek psichologinė asmens gerovė, asmens socialinis vertinimas, užtikrinantis jo dvasinę ir psichologinę pusiausvyrą bei leidžiantis tinkamai save realizuoti bei užtikrinti socialinį asmens bei jo šeimos stabilumą. Asmens darbo veikla yra itin jautri menkiausiems pažeidimams ir neabejotinai gali sukelti bet kuriam darbuotojui neturtinės žalos, ypač jei darbdavio neteisėti veiksmai susiję su tokiomis kraštutinėmis teisinio poveikio darbuotojui priemonėmis, kaip atleidimas iš darbo be įspėjimo už darbo drausmės ar kitus darbo veiklos pažeidimus.

24Teisė į garbę ir orumą nėra absoliuti teisė, todėl, sprendžiant, ar ši teisė, darbdaviui vykdant savo funkcijas, nepažeista, būtina atriboti šių asmeninių neturtinių vertybių pažeidimą nuo darbdavio teisės vertinti darbuotojo darbines, dalykines asmens savybes, darbo rezultatus, realizavimo. Darbdavys turi teisę vertinti darbuotoją pagal jo dalykines savybes, darbo rezultatus, tikrinti, ar darbuotojas laikosi sutartimi pavestų pareigų, nes už tai mokamas atlyginimas. Taigi tai, kad darbdavys kontroliavo ieškovės darbą, nurodė konkrečius faktus dėl netinkamo kai kurių darbinių pareigų atlikimo, nelaikytina jo asmeninių neturtinių teisių pažeidimu. Kaip matyti iš atsakovės atstovo paaiškinimų ir liudytojos V. M. parodymų, darbdavys turėjo nusiskundimų ieškovės atliekamo darbo kokybe, tai buvo išdėstęs raštu (97, 98a b.l.), dėl to prašė pasiaiškinti. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad patyrė itin stiprų sukrėtimą dėl atsakovės veiksmų, todėl esant šioms aplinkybėms, ieškovės prašymas priteisti neturtinę žalą tenkintinas dalinai. Remdamasis išdėstytais motyvais neturtinės žalos dydį teismas sumažina iki 500 litų.

25Iš pažymos (152 b.l.) matyti, kad ieškovės vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių buvo 1159,30 (55,87 x 20,75 (vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį 2008 m. pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymo Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2008 metais patvirtinimo Nr. A1-377 2.1.1. p.)) Lt, neatskaičius mokesčių.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos DK 297 str. 4 d. ir 140 str. l d. bei atsižvelgiant į ieškovės darbo stažą atsakovės bendrovėje (nuo 2007-06-17) bei priverstinės pravaikštos laiką, jeigu ji būtų grąžinta į darbą (15 mėn. ), ieškovei priteistina 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija – 2318,60 Lt (1159,30 Lt x 2) neatskaičius mokesčių.

27Už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-10-06 iki teismo sprendimo priėmimo ieškovės naudai priteistina 17 389,50 Lt vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, taip pat priteistinas ieškovei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (1159,30 Lt) už priverstinės pravaikštos laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įsigaliojimo.

28Visos priteistos sumos paskaičiuotos, neatskaičius privalomų mokėti mokesčių.

29Likusioje dalyje ieškovės ieškinys atmestinas.

30Patenkinus iš dalies ieškovės ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.). Iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“ valstybės biudžeto naudai priteistinas priklausantis mokėti žyminis mokestis, kuris sudaro 733 Lt (127 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 606 Lt ((2318,60 +17 389,50 +500) x 3:100) už turtinius reikalavimus (suapvalinus pagal LR Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.)), 27,67 Lt teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 96 str.).

31Iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“ ieškovės R. S. naudai priteistinos advokato pagalbos išlaidos (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 93 str.). Ieškovė už advokato suteiktą pagalbą apmokėjo jam 1500 Lt (159 b.l.). Ši suma pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, 8.2 p., 8.18 p. numatytomis sąlygomis ir maksimaliais dydžiais, pripažintina būtina ir pagrįsta, todėl ieškovės naudai iš atsakovės priteistina visa ši suma realiai turėtų ir pagrįstų dokumentais išlaidų advokato pagalbai.

32Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio darbo užmokesčio – 1159,30 Lt priteisimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 2 p.).

33Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 270, 414 straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.

35Pripažinti darbo sutarties nutraukimą su ieškove R. S. nuo 2008 m. spalio 6 d. pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p. neteisėtu, laikyti, kad darbo sutartis su R. S. nutraukta pagal LR DK 297 str. 4 d. teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos.

36Priteisti iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“, įm. kodas 121744779, ieškovės R. S., asmens kodas ( - ) naudai: dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių - 2318,60 Lt kompensaciją, 17 389,50 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-10-06 iki teismo sprendimo priėmimo, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (jam esant 1159,30 Lt) už priverstinės pravaikštos laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įsigaliojimo, 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 1500 Lt advokato pagalbos išlaidų.

37Priteisti iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“, įm. kodas 121744779, į valstybės biudžetą 733 Lt žyminio mokesčio ir 27,67 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

38Likusioje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.

39Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 1159,30 Lt priteisimo vykdyti skubiai.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius,... 3. ieškovė prašė pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu,... 4. Ieškovė nurodė, kad nuo 2007-05-17 dirbo UAB „Žalgirio loto“... 5. Atsakovė UAB „Žalgirio loto“ pateikė atsiliepimą į ieškinį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė pagal 2007-05-16 su atsakovu sudarytą... 8. Ieškovė iš darbo atleista 2008-10-06 atsakovo įsakymu Nr.90-01 (54 b.l.)... 9. Lietuvos Respublikos DK 95 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienoje darbo sutartyje... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų 2007-05-16 atsakovo įsakymo... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė neturi Utenos ar greta esančiuose... 12. Įvertinant minėtas aplinkybes, jog nuo 2007-05-16, kai buvo sudaryta darbo... 13. Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovės darbo vieta buvo... 14. Atsakovė nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė gautus reikalavimus taip pat suprato... 16. Atsakovės teiginiai, jog darbo sutartyje nebuvo sutarta dėl konkrečios kitos... 17. DK 136 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdavys, nutraukdamas darbo... 18. Darbo drausmės pažeidimas, kaip drausminės atsakomybės pagrindas, yra... 19. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes,... 20. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktikos apibendrinimo... 21. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad atsakovė... 22. Tenkintinas ieškovės prašymas negrąžinti jos į darbą vadybininkės... 23. Ieškovė, prašydama priteisti neturtinės žalos atlyginimą, nurodė, kad... 24. Teisė į garbę ir orumą nėra absoliuti teisė, todėl, sprendžiant, ar ši... 25. Iš pažymos (152 b.l.) matyti, kad ieškovės vidutinis darbo užmokestis... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos DK 297 str. 4 d. ir 140 str. l d. bei... 27. Už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-10-06 iki teismo sprendimo... 28. Visos priteistos sumos paskaičiuotos, neatskaičius privalomų mokėti... 29. Likusioje dalyje ieškovės ieškinys atmestinas.... 30. Patenkinus iš dalies ieškovės ieškinį, paskirstytinos bylinėjimosi... 31. Iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“ ieškovės R. S. naudai priteistinos... 32. Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio darbo užmokesčio – 1159,30 Lt... 33. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Pripažinti darbo sutarties nutraukimą su ieškove R. S. nuo 2008 m. spalio 6... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“, įm. kodas 121744779,... 37. Priteisti iš atsakovės UAB „Žalgirio loto“, įm. kodas 121744779, į... 38. Likusioje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.... 39. Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 1159,30... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...