Byla 2-361-544/2010
Dėl 591 268 Lt skolos už atliktus rangos darbus ir delspinigių priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui Andriui Ziniukui, atsakovės atstovui Rolandui Rutei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-361-544-10 pagal ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl 591 268 Lt skolos už atliktus rangos darbus ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 570 722 Lt už atliktus papildomus statybos rangos darbus, 20 546 Lt delspinigių, 15,27 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9913 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad pagal 2007-11-10 statybos rangos sutartį Nr. 07-11-07/224-22-6.38-1174 su dviem vėlesniais pakeitimais atsakovės prašymu atliko papildomus sutartyje nepatartus statybos rangos darbus Panevėžio miesto Šv. Juozapo globos namuose. Rangos sutarties 2.3 – 2.4 p. numatyta, kad, kai reikia atlikti papildomus darbus, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti sutartį, atsakovas privalo už juos apmokėti papildomo finansavimo sąskaita. Skelbti kito viešo konkurso ir pasirašyti papildomą rangos sutartį ar susitarimą nebuvo būtina, nes papildomų darbų kainos apskaičiavimas yra numatytas minėtos rangos sutarties 2.4 p. Rangos sutartimi sulygtų darbų atlikimo metu paaiškėjo, jog būtina atlikti papildomus sutartimi nenumatytus darbus. Siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį ir vadovaujantis jos 2.3 p., 2.4 p. kreipėsi į atsakovę dėl papildomų darbų vykdymo. Atsakovė 2008-06-06 rašte Nr. 19-(4.17)-843 prašė atlikti visus rekonstrukcijos darbus ir įsipareigojo iki 2008-12-31 sumokėti už papildomai atliktus darbus. Atliko papildomus darbus, surašė darbų atlikimo aktus, pateikė PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė atsisako apmokėti už darbus (b. l. 3-5, 62).

5Atsakovė prašė ieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad su ieškove pagal rangos sutartį su papildomais susitarimais už atliktus rangos darbus Panevėžio miesto Šv. Juozapo globos namuose pilnai atsiskaitė. 2008-06-30 ieškovė sudarė Atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą dėl užsakovo nenumatytų darbų, kurių vertė 434 452 Lt, atlikimo ir ją pateikė Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vedėjui M. B.. Jis dokumentuose parašė, kad darbai atlikti, finansavimas nespręstas, ieškovei pateiktas administracijos direktoriaus raštas dėl apmokėjimo. Ieškovas 2008-10-31 sudarė Atliktų darbų aktą 136 270 Lt sumai bei pažymą apie atliktų darbų vertę per 2008 m. spalio mėn. Šie dokumentai nebuvo pateikti savivaldybės administracijai, o pažymoje užsakovo vardu 2008-12-01 pasirašė Šv. Juozapo globos namų direktorius P. S., nurodydamas, kad darbai atlikti, apmokėti sąskaitų neturi galimybių, o darbų atlikimo aktus reikia suderinti su užsakovu. Administracijos direktoriaus sudaryta komisija dėl papildomų darbų atlikimo pripažino, kad papildomi darbai, nurodyti Atliktų darbų akte (434 452 Lt) už 2008 metų 06 mėnesį. atlikti. Komisija nepripažino atliktų darbų akto už 2008 m. spalio mėn. (136 270 Lt), nes nėra Savivaldybės administracijos atstovo parašų. Dėl papildomų darbų už 434 452 Lt neįvykdė viešojo pirkimo procedūrų, nebuvo sudarytas papildomas susitarimas dėl šių darbų atlikimo. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d., prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį galėjo sudaryti tik vadovaudamasi šio įstatymo reikalavimais, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nesant sutarties nėra pagrindo apmokėjimui. Be to, neįvykdžius privalomų pirkimo procedūrų pagal VPĮ reikalavimus ir sudarius sutartį dėl papildomų darbų, būtų pažeisti VPĮ 3 str. 1 d. principai, 18 str. 1 d. nuostatos, nustatančios, kad perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pagal VPĮ 39 str. 4 d. nurodytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kurio pasiūlymas perkančiosios organizacijos neatmestas pagal VPĮ 33 ir 34 str. reikalavimus, 42 ir 85 str. nuostatos, nes nebūtų pasirinktas nei vienas minėtuose straipsniuose numatytas pirkimo būdas. Todėl nesudarius sutarties ar papildomų susitarimų dėl papildomų Šv. Juozapo globos namų rekonstravimo darbų atlikimo apmokėti už juos nėra pagrindo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir dėl šių motyvų.

7Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2007-10-03 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl Šv. Juozapo globos namų remonto darbų 3 450 100 Lt vertės pirkimo, kurio laimėtoju buvo pripažinta ieškovė (b. l. 31-32). Su ieškove 2007-11-10 atsakovė sudarė statybos rangos sutartį Nr. 07-11-07/224-22-6.38-1174 dėl minėtų globos namų remonto darbų atlikimo (b. l. 9-14). Vėliau neskelbiamų derybų būdu atsakovė iš ieškovės nusipirko papildomus pastato vėdinimo įrengimo darbus 49 900 Lt vertės. 2007-12-29 šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo pakeistos Sutarties 2.1 papunkčio nuostatos dėl bendros remonto darbų kainos padidinimo iki 3 500 000 Lt vertės bei 5.1.2 ir 5.6 punktų nuostatos dėl darbų pabaigos termino iki 2008-06-30 bei atsiskaitymo avansu (b. l. 15, 49, 50). Darbų atlikimo metu paaiškėjus, kad reikalinga atlikti papildomus darbus, ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl papildomų darbų atlikimo. 2008-06-06 raštu atsakovės administracijos vadovas pateikė prašymą ieškovei atlikti visus Šv. Juozapo globos namų rekonstrukcijos darbus ir iki 2008 m. birželio mėnesio baigti namų rekonstrukciją, o taip pat įsipareigojo iki 2008-12-31 sumokėti už papildomai atliktus darbus (b. l. 16). 2008-07-24 šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 2/22-6.38-989, kuriuo dar kartą pratęsė darbų pabaigos terminą iki 2008-09-30 (b. l. 17). Pagal pagrindinę rangos sutartį su vėlesniais pakeitimais atliktus rangos darbus, taip pat papildomus darbus, atliktus 2008 metų birželio ir spalio mėnesiais, ieškovė yra pridavusi atsakovei, nes jau yra pasirašytas statinio (Šv. Juozapo globos namų) pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Už darbus pagal 2007-11-10 rangos sutartį su pakeitimais atsakovė su ieškove visiškai atsiskaitė, ir dėl šių aplinkybių ginčo nėra (b. l. 31-53, 58, 62).

8Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei nuosekliai formuluojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtose konkrečiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-09-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-837/2001; 2004-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2004; 2007-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009 ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 str. nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 str. 1 d.).

92008-06-30 ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą 434 452 Lt sumai ir sudarė 2008 m. birželio mėn. atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą dėl užsakovo nenumatytų darbų, kurių vertė - 434 452 Lt, atlikimo, kurią atsakovės įgaliotas atstovas statybos ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas priėmė, nurodydamas, kad „darbai atlikti, finansavimas nespręstas, trestui pateiktas administracijos direktoriaus raštas dėl apmokėjimo“ (b. l. 20, 21). Atsakovė pripažįsta, kad nurodyti papildomi darbai buvo atlikti rekonstruojamuose Šv. Juozapo globos namuose, ir tai buvo medinių sandėlių demontavimo ir laikinų pastatų statybos, šildymo sistemos rekonstrukcijos, lifto šachtos įrengimo, dyzelinio generatoriaus montavimo, šiluminio punkto įrengimo, vėdinimo sistemos tvarkymo, keltuvo neįgaliesiems montavimo, vidaus priešgaisrinio vandentiekio įrengimo darbai (b. l. 29). 2008-10-31 ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą 136 270 Lt sumai bei sudarė atliktų darbų, kurių vertė – 136 270 Lt, pažymą, kuriose nėra atsakovės (užsakovės) įgalioto asmens parašo, patvirtinančio sąskaitos ir pažymos gavimą. Pažymoje pasirašęs globos namų direktorius nurodė, kad „darbai atlikti, tačiau darbų atlikimo aktą derinti su užsakovu, VšĮ Šv. Juozapo globos namai apmokėti nurodytų sąskaitų neturi galimybių (b. l. 18, 19). Atsakovės sudarytos komisijos 2009-10-07 ir 2009-10-09 protokoluose nurodyta, kad atsakovė, atlikusi tyrimą ir ištyrusi padėtį vietoje, pripažino, kad Šv. Juozapo globos namų rekonstravimo papildomi 434 452 Lt vertės darbai pagal 2008-06 mėnesio pažymą ir 136 270 Lt vertės darbai pagal spalio mėnesio pažymą tikrai yra atlikti. Komisija nepripažino darbų akto 2008-10 mėn. 136 270 Lt vertei, nes ant akto nėra atsakovės įgalioto atstovo parašų. (b. l. 54-57). Iš 2009-10-09 protokole užfiksuotos atsakovės Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto A. E. pateiktos informacijos matyti, kad faktiškai visi papildomi darbai, nurodyti abiejose sąskaitose, yra atlikti, kad jų neatlikus komisija nebūtų pripažinusi objekto tinkamu naudojimui, o 2008-10 mėnesio pažyma apie atliktų darbų vertę liko nepasirašyta atsakovės įgalioto asmens tik todėl, kad minėta pažyma pateikta po to, kai buvo pasirašytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (b. l. 57). Taigi, iš šių faktinių duomenų seka, jog ieškovė atliko papildomus statybos rangos darbus, kuriuos atlikti ją raštu prašė atsakovė, įsipareigodama už darbus apmokėti iki 2008-12-31. Atsakovė atsisako apmokėti ieškovei ne todėl, kad tarp šalių nebuvo susiklostę statybos rangos santykiai ar kad ieškovė neatliko papildomų darbų, už kuriuos prašo apmokėti, ar kad juos atliko nekokybiškai. Kaip jau minėta, atsakovės komisija konstatavo tiek kokybišką papildomų darbų atlikimą, tiek jų būtinumą siekiant, kad rekonstruojamas pastatas būtų pripažintas tinkamu naudoti. Rašytinio dokumento (sutarties) dėl ginčijamų darbų šalys nesudarė, todėl galiotų draudimas remtis liudytojų parodymais įrodinėjant tokio sandorio sudarymo faktą (CK 1.93 str. 2 d.). Tačiau sandorio sudarymo fakto šių įrodymų pagalba šalys neįrodinėjo, kadangi atsakovė statybos rangos santykių tarp šalių buvimo neginčijo. Asmens valia sudaryti sandorį, kaip vienas iš pagrindinių sandorio elementų, gali būti išreikšta ne tik raštu, bet ir veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma, o, atsižvelgiant į konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes, ji netgi gali būti numanoma (CK 1.64 str.). Tokiu atveju, kada iš šalių elgesio matyti, kad tarp jų buvo sutartiniai santykiai, tačiau jie įstatymo nustatyta tvarka neįforminti (ginčo atveju – nesudaryta rašytinė sutartis), o CK 6 knygos XXXIII skyriuje įsakmiai nenurodyta, kad toks rašytine forma nesudarytas statybos rangos sandoris yra negaliojantis, būtina nustatyti tikrąjį sutarties turinį, nes atsisakymas tai nustatinėti reikštų atsisakymą nagrinėti ginčą neįstatyminiu pagrindu. Teismui pateikti jau virš aptarti rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimų turinys patvirtina šalių susitarimą atlikti papildomus statybos rangos darbus minėtame objekte apmokant ieškovui iki 2008-12-31 iš papildomo finansavimo lėšų. Atsakovė šių faktų nenuginčijo ir įrodymų, kurie paneigtų minėtų dokumentų turinį, nepateikė (CPK 187 str. 1 d.). Todėl pripažintina, kad tarp šalių buvo susiklostę teisiniai santykiai, pagal pradmenis ir esmę, atitinkantys statybos rangos teisiniams santykiams (CK 6.6.681 str.).

10Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Pagal bylos duomenis, ir abi šalys kitaip neįrodinėja, darbų atlikimas turėjo būti įforminamas pažymomis apie atliktų darbų vertę tam tikru laikotarpiu. Tiek pagal CK 6.694 str., tiek pagal 6.662 str. užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo užsakovo pareigą priimti rangovo perduodamus darbus 2005-09-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, 2005-11-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005. Šioje nagrinėjamoje byloje nenustatyta CK 6.652 str. 4 d., 6.694 str. 5 d., 6.694 str. 6 d. ir kituose straipsniuose nurodytų atvejų, kuriems esant užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus. Pagal bylos duomenis galima pagrįstai manyti, kad visi ieškovės atlikti statybos rangos darbai tiek pagal rangos sutartį, tiek pagal papildomą susitarimą atsakovės nustatyta tvarka buvo priimti, nes neginčijama, kad yra pasirašytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, ko nebūtų galima padaryti nepriėmus darbų iš rangovo. Nėra duomenų, kad atsakovė, nesutikdama su tik rangovės pasirašytais aktais, ginčijo juos ir įrodinėjo, kad pagrįstai atsisako juos pasirašyti. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo (CK 6.681 str. 1 d., 6.687 str.).

11Atsakovė nurodo, kad pažyma apie 2008 m. spalio mėn. atliktus darbus 136 270 Lt sumai (b. l. 18, 19) jai nebuvo pateikta. Šis argumentas vertintinas nepagrįstu dėl šių motyvų. Ieškovė pretenzijas atsakovei dėl visos 570 722 Lt skolos apmokėjimo pateikė 2009-02-26 ir 2009-08-17. Šių dviejų pretenzijų priedais minėtos dvi pažymos apie darbų vertę ir PVM sąskaitos-faktūros nebuvo nurodytos (b. l. 22, 23). Atsakovė iki bylos iškėlimo teisme nereiškė ieškovei pretenzijų tuo pagrindu, kad neturi skolos dydį ir pagrindą patvirtinančių dokumentų, o apmokėti už papildomus darbus atsakovė atsisakė ne todėl, kad negavo dokumentų, kad papildomi darbai neatlikti ar atlikti nekokybiškai, bet todėl, kad nėra šalių susitarimo dėl papildomų rangos darbų atlikimo rašytine forma ir ant 2008 m. spalio mėnesio akto nėra atsakovės atstovo parašo (b. l. 54-57, 58). Iš atsakovės sudarytos komisijos protokolų turinio sektų, kad svarstymo metu atsakovė turi abi pažymas ir PVM sąskaitas faktūras bei aiškiai žino, kokios sumos apmokėjimo ir už kokius darbus reikalauja atsakovė (b. l. 54-56). Tai patvirtina, kad atsakovei abi pažymos apie atliktus darbus ir PVM sąskaitos faktūros buvo pateiktos.

12Atsakovė neginčija papildomų darbų atlikimo fakto, tačiau nurodo, kad, vadovaujantis LR VPĮ 56 str. 4 d. 1 p., Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-10-16 įsakymu Nr. A-1131 patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 59.13 p., tokiems darbams vykdyti turėjo būti įvykdyta darbų viešojo pirkimo procedūra iš to paties tiekėjo bei sudaryta sutartis dėl papildomų darbų atlikimo, o nesudarius sutarties dėl papildomų darbų atlikimo apmokėti už juos nėra juridinio pagrindo. Tačiau su šiais atsakovės argumentais sutikti nėra pagrindo. Minėtos rangos sutarties 2.3 p. numatyta, kad, jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant sutartį ir pastarieji nebuvo nurodyti pirkimo dokumentuose, tačiau yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas atlieka papildomo finansavimo sąskaita. Sutarties 2.4 p. numatyta, kad, apskaičiuojant papildomų darbų kainą, šalys vadovausis UAB „Sistela“ parengtais statybos resursų ir skaičiuojamų kainų rodiklių rinkiniais (b. l. 9-14). Esant tokiems sutartiniams įsipareigojimams sutiktina su ieškovės argumentu, kad atsakovė privalo apmokėti papildomo finansavimo sąskaita už faktiškai atliktus papildomus sutartyje nenumatytus darbus, kurie buvo būtini siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti rangos sutartį ir nustatyti tvarka priduoti statybos objektą, o kito viešo konkurso skelbti nebuvo būtina. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 32 d. nustatyta, kad viešasis pirkimas yra perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. Tai, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją, sudarant ir vykdant sutartį būtų laikomasi pagrindinių VPĮ 3 str. 1 d. numatytų principų, užtikrina perkančioji organizacija, o ne ieškovė (konkurse dalyvavusi tiekėja). Todėl jei dėl papildomų darbų ir turėjo būti įvykdyta viešojo pirkimo procedūra, tai šią pareigą vykdyti buvo atsakovės pareiga, ir tam ieškovė įtakos negalėjo turėti. Kaip jau minėta, 2008-06-06 raštu Nr. 19-(4.17)-843 atsakovė, atstovaujama administracijos direktoriaus, prašė atsakovės atlikti papildomus darbus ir įsipareigojo už juos sumokėti iki 2008-12-31, kas reiškia, tai, kad ieškovė darbus atliko ne savo nuožiūra ir rizika bei tai, kad atsakovė vykdė rangos sutarties 2.3 p., 2.4 p. sąlygą dėl papildomų darbų atlikimo esant būtinumui ir jų apmokėjimo papildomo finansavimo sąskaita.

13Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 20 546 Lt delspinigių, kurie apskaičiuoti pagal minėtos 2007-11-10 rangos sutarties 10.1 p. nuostatas po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną senaties termino ribose nuo 570 722 Lt nepamokėtos sumos (b. l. 24, CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). Tačiau, kaip teisingai nurodo atsakovė, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Šalys rašytinio susitarimo dėl minėtų papildomų darbų atlikimo nesudarė. Todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas. 2007-11-10 rangos sutarties su vėlesniais pakeitimais 10 dalyje nebuvo numatyta, kad atsakovė už savalaikį neatsiskaitymą mokės ieškovei delspinigius ir už papildomus darbus, kurių atlikimo būtinybė gali iškilti vėliau sutarties 2.3 p. pagrindu. 2008-06-06 atsakoves rašte taip pat nenurodytos jokios sąlygos dėl netesybų mokėjimo (b. l. 16).

14Nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo priteisti 15,27 % dydžio procesines palūkanas. Šių palūkanų dydis ieškovės nustatytas vadovaujantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. nuostata, pagal kurią palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą atsiskaityti, dydis apskaičiuojamas, taikant vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidintą 7 procentiniais punktais. Įstatymas numato, kad skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 str.). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti. Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesinės palūkanos), kurios skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. (CK 6.37 str. 2 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad minėtas Įstatymas yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 str. nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Šalys galėjo susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį, tačiau šiuo atveju jos nėra dėl to susitarusios. Todėl nustačius, kad sandoris atitinka minėto Įstatymo nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, teismas turi taikyti šiame įstatyme nustatytas palūkanas, tarp jų - ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Minėtas įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Įstatymo 1 str. 2 d., 2 str. 1 d., 2 str. 7 d.). CK 2.36 str. 1 d. nustatyta, kad valstybė, savivaldybė ir jų institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Nagrinėjamoje byloje šalys sudarė statybos rangos sutartį. Taigi, atsakovė veikė kaip ūkio subjektas, kurio užsakymu buvo atlikti minėti papildomi darbai, ir tarp šalių susiklostė komercinės teisės santykiai. Todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad tarp šalių nebuvo komercinių sandorių ir šio įstatymo nuostatos negali būti taikomos.

15Dėl virš išdėstytų įrodymų visumos ir motyvų, dėl kurių dalis įrodymų atmesta, daroma išvada, kad yra nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies 570 722 Lt sumai, o ieškinys dėl netesybų priteisimo atmestinas.

16Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteisiamas žyminis mokestis 9707 Lt (CPK 80 str. 1 d., 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 93 str. 93 str. 1 d., 2 d.). Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje nebuvo (b. l. 2).

17Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 265 str., 269 str.

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei AB „Panevėžio statybos trestas“ (į/k 147732969, buveinė – P. P. g. 1, Panevėžys, a/s ( - ), AB SEB bankas, b/k 70440) iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (į/k 288724610, buveinė – Laisvės a. 20, Panevėžys, a/s ( - ), AB „Swedbank“, b/k 73000) 570 722 (penkis šimtus septyniasdešimt tūkstančių septynis šimtus dvidešimt du) Lt skolos už atliktus papildomus statybos rangos darbus, 9707 (devynis tūkstančius septynis šimtus septynis) Lt žyminio mokesčio, 15,27 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (570 722 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2009-11-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 570 722 Lt už atliktus papildomus... 5. Atsakovė prašė ieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad su... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Ši išvada daroma vadovaujantis šia... 7. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad Panevėžio rajono... 8. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 9. 2008-06-30 ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą 434 452 Lt... 10. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą... 11. Atsakovė nurodo, kad pažyma apie 12. Atsakovė neginčija papildomų darbų atlikimo fakto, tačiau nurodo, kad,... 13. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 20 546 Lt delspinigių, kurie... 14. Nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju nėra... 15. Dėl virš išdėstytų įrodymų visumos ir motyvų, dėl kurių dalis... 16. Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies ieškovei proporcingai patenkintų... 17. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 265 str., 269 str. ... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovei AB „Panevėžio statybos trestas“ (į/k 147732969,... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...