Byla 2A-626-123/2008
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Eugenijos Morkūnienės, sekretoriaujant K. Vitkienei, dalyvaujant ieškovui D. R., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Palangos miesto savivaldybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VšĮ A. Mončio muziejui, R. N. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą ir apeliacinį skundą,

Nustatė

3pareiškėjas teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus:

41. Santuokos akto įraše Nr. ( - ) minimas V. N. Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1999 m. gruodžio 14 d. pažymėjime Nr. ( - ) – V. N., 1992 m. kovo 30 d. pareiškime Palangos miesto valdybai – V. N., Palangos miesto neterminuotos nuomos teisėmis valdomų sklypų sąraše – N., įpėdinystės liudijime – V. N., V. sūnus, mirties akto įraše Nr. 23 – V. N., Kretingos apskrities statybos komisijos posėdžio protokole Nr. 2 – V. N., Kretingos apskrities statybos komisijos posėdžio protokole Nr. 6 – V. N., Darbėnų valsčiaus valdybos rašte Nr. 1432 – V. N., Telšių apygardos žemės tvarkytojo pranešime Nr. 242 – V. N., 1940 m. spalio 21 d. pakvitavime – V. N., A. V. 1992 m. gegužės 6 d. rašte – V. N., Palangos plane – V. N., 1936 m. Palangos sezoniniame kalendoriuje – V. N., parengiamuosiuose butų-ūkių sąrašuose – V. N., buto-ūkio lape Nr. 642 – V. N., 1941 m. balandžio mėnesio nacionalizacijos Palangoje sąraše – N., 1949 m. pakvitavime – V. N., 1942 m. šeimos sąraše – V. N. – yra tas pats asmuo – V. N., V. sūnus. 2. M. N. testamente minima M. N., P. duktė, santuokos akto įraše Nr. 40 – M. N., M. N. mirties liudijime – M. N., P. duktė, paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijime – M. N., įpėdinystės liudijime – M. N., P. duktė, – yra tas pats asmuo – M. N.. 3. V. N. iki 1940 m. liepos 21 d. buvo 0,5181 ha žemės sklypo ( - ) ( - ), ir jame esančios vilos ( - ) (dabartinis pastatas, plane žymimas ( - )) savininkas. 4. V. N. 1940 m. spalio 21 d. ir 1949 m. pakvitavimais perleido nuosavybės teises į ½ dalį 0,5181 ha žemės sklypo ( - ) (dabartinis adresas ( - )), ir jame esančios vilos ( - ) M. N..

55. Po V. N. mirties visą jo turtą ir turtines teises paveldėjo M. N..

6Nurodė, kad kitais būdais gauti šiuos faktus patvirtinančius dokumentus nėra galimybės, nes jie neišlikę. Juridinių faktų nustatymo tikslas – atkurti nuosavybės teisę į V. N. po jo tėvų V. N., mirusio ( - ) metais, ir Z. N. mirties paveldėtą turtą, kurį V. N., miręs ( - ), paliko žmonai M. N., mirusiai ( - ), kurios pagal testamentą yra pareiškėjas, t. y. nuosavybės teise valdytą turtą ( - ) – 0,5181 ha žemės sklypą ( - ), ir šiame sklype esančią vilą ( - ).

7Palangos m. apylinkės teismas 2008-04-01 sprendimu pareiškimą tenkino iš dalies.

8Turint tikslą atkurti nuosavybės teisę ir realizuoti paveldėjimo teisę į atkurtą nuosavybę nustatė šiuos juridinę reikšmę turinčius faktus:

91. Santuokos akto įraše Nr. 40 minimas V. N. Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1999 m. gruodžio 14 d. pažymėjime Nr. ( - ) – V. N. , 1992 m. kovo 30 d. pareiškime Palangos miesto valdybai – V. N. , Palangos miesto neterminuotos nuomos teisėmis valdomų sklypų sąraše – V. N. , įpėdinystės liudijime – V. N. , V. sūnus, mirties akto įraše Nr. 23 – V. N. , Kretingos apskrities statybos komisijos posėdžio protokole Nr. 2 – V. N. , Kretingos apskrities statybos komisijos posėdžio protokole Nr. 6 – V. N. , Darbėnų valsčiaus valdybos rašte Nr. 1432 – V. N. , Telšių apygardos žemės tvarkytojo pranešime Nr. 242 – V. N. , 1940 m. spalio 21 d. pakvitavime – V. N. , A. V. 1992 m. gegužės 6 d. rašte – V. N. , Palangos plane – V. N. , 1936 m. Palangos sezoniniame kalendoriuje –V. N. , parengiamuosiuose butų-ūkių sąrašuose – V. N. , buto-ūkio lape Nr. 642 – V. N. , 1941 m. balandžio mėnesio nacionalizacijos Palangoje sąraše – V. N. , 1949 m. pakvitavime – V. N. , 1942 m. šeimos sąraše – V. N. – yra tas pats asmuo – V. N. , V. sūnus. 2. M. N. testamente minima M. N. , P. duktė, santuokos akto įraše Nr. 40 – M. N. , M. N. mirties liudijime – M. N. , P. duktė, paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijime – M. N. , įpėdinystės liudijime – M. N. , P. duktė, – yra tas pats asmuo – M. N. . 3. V. N. iki 1940 m. liepos 21 d. buvo 0,5181 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (dabartinis adresas ( - )), ir jame esančios vilos ( - ) savininkas.

10Kitos pareiškimo dalies netenkino.

11Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos rašytinius įrodymus, kuriais pareiškėjas grindė juridinę reikšmę turinčius faktus, pareiškimą tenkino iš dalies ir nustatė tik tuos faktus, dėl kurių pareiškėjas negalėjo kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų ir jų negalima atkurti (CPK 445 str.).

12Apeliaciniu skundu Palangos miesto savivaldybė prašo panaikinti Palangos m. apylinkės teismo 2008-04-01 sprendimo dalį, kuria nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad V. N. iki 1940-07-21 buvo 0,5181 ha žemės sklypo, esančio ( - ) , ir jame esančios vilos „Pušynas“ savininkas, bei dėl tos dalies priimti naują sprendimą – atmesti prašymą.

13Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog byloje nėra rašytinių duomenų apie tai, kad turto nuosavybė ( - ), įregistruota pagal tuo metu galiojusius teisės aktus, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad nuosavybės neįrašymas nepanaikina nuosavybės fakto. Be to, apeliantas nurodo, kad nekilnojamojo turto paveldėjimo santykiams turi būti taikomi palikimo atsiradimo momentu ir palikimo atsiradimo vietoje galioję teisės aktai.

14Pirmosios instancijos teismas dėl to priėmė iš esmės neteisingą sprendimą, nes netinkamai taikė įstatymo nuostatas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teisės taikymo praktikos.

15Pareiškėjas atsiliepime į Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas, prašo palikti nepakeistą Palangos m. apylinkės teismo 2008-04-01 sprendimą, taip pat prašo priteisti atstovavimo išlaidas pagal pateiktus rašytinius įrodymus.

16Apeliacinis skundas netenkintinas šiais motyvais.

17Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantas nesutinka su tuo teismo nustatytu faktu, kad V. N. iki 1940-07-21 buvo 0,5181 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ir jame esančios vilos ( - ) savininkas.

18Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu teismas įsitikina to fakto būvimu.

19Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas šį faktą, rėmėsi archyvo pažymėjimo duomenimis apie tai, kad 1941-04-15 Palangos kurorto perdavimo akte įrašytas buvęs savininkas N. turėjo vilą ( - ) be to, turto perdavimo aktas yra sudarytas nacionalizavimo akto pagrindu.

20Teismas įvertino kitus rašytinius įrodymus apie V. N. turto atsiradimą, būtent:

211938-03-29 ir 1935-06-05 Kretingos apskrities statybos komisijos posėdžio protokolus Nr. 2 ir Nr. 6, iš kurių nustatyta, kad buvo svarstytas V. N. , ( - ) prašymas leisti ten pat statyti medinę vilą ir ūkio trobesį tik su sąlyga, kad medinės dalys būtų dažytos aliejiniais dažais (t. 1, b. l. 52–55), 1938-04-23 Žemės reformos valdybos nutarimą Nr. 544, priimtą apsvarsčius 1938-01-05 nutarimą, iš kurio nustatyta, kad nutarta V. N. įpėdiniams perleisti nuosavybės teise jų valdomą žemės sklypą ( - ) už 800 litų išperkamųjų mokesčių, kurie kartu su nesumokėtu nuomos mokesčiu išdėstyti be procentų 20 metų (t. 1, b. l. 67), 1938-01-11 pranešimą V. N. apie tai, kad V. N. įpėdiniams nutarta perleisti nuosavybėn 0,5181 ha žemės sklypą ( - ) (t. 1, b. l. 68), 1938-01-05 protokolą, kuriuo nutarta 0,5181 ha žemės sklypą, esantį ( - ), perleisti nuosavybėn V. N. įpėdiniams už 800 litų ir šios sumos kartu su nesumokėtu nuomos mokesčiu išdėstytos be procentų 20 metų, taip pat šiuo protokolu priimtą nutarimą lydintį 1938-01-11 pranešimą įpėdiniams bei 1938-06-07 pranešimą Žemės reformos valdybai dėl minėto turto perleidimo nuosavybėn V. N. įpėdiniams (t. 4, b. l. 118–119, 120–121, 122–123, 124), taip pat činšininkų ir nuomininkų dalies bylos kopiją dėl turto ( - ), iš kurios nustatyta, kad byla pradėta 1938 m. balandžio 23 d. ir pabaigta 1939 m. lapkričio 18 d., iš pridėtų dokumentų matyti, kad neterminuotos nuomos teisėmis V. N. valdomas žemės sklypas be trobesių perėjo jo įpėdiniams ir kad turtas įkainotas 1 600 Lt (t. 4,

22b. l. 150–151, 150–154), 1935-04-10 aktą apie tai, kad nugriautas savininko V. N. be leidimo pastatytas tvartas ( - ) ant ( - ) miesto ribos (t. 4, b. l. 139–147), istorinės medžiagos su nuotraukomis ištrauką, iš kurios matyti įrašai prie nuotraukų apie tai, kad sodybą įkūrė V. N. (t. 4, b. l. 155–156), bei reklaminius lankstinukus, kuriuose yra duomenys apie V. N. kaip vilos ( - ) savininką (t. 3, b. l. 55). Pagal šiuose rašytiniuose įrodymuose išdėstytas ir teismo įvertintas aplinkybes buvo pakankamas pagrindas padaryti išvadą, kad iki 0,5181 ha žemės sklypo ( - ) ir šiame sklype esančios vilos ( - ) nacionalizavimo nuosavybės teise juos valdė V. N. , paveldėjęs šį turtą iš savo tėvo V. N. .

231940 m. liepos 22 d. buvo nacionalizuota visa privatinės nuosavybės teise priklausanti žemė, dėl to nuosavybės teisės į žemę atkuriamos asmenims atsižvelgiant į tai, kas iki 1940 m. liepos 22 d. buvo nusavintos žemės savininkas. Nors turto nacionalizavimo akto nėra, tačiau šio akto pagrindu yra surašytas 1941 m. balandžio 5–8 d. aktas apie turto nacionalizavimo aktu nacionalizuoto turto perdavimą, kuriame įrašyti duomenys apie savininko V. N. ( - )., nacionalizavimo būdu paimtą turtą – žemės sklypą su vila „( - ). Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, nustatė prašomą juridinę reikšmę turintį faktą, dėl kurio apeliantas nesutinka, nors nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų paneigtas nuosavybės teise valdyto turto atsiradimas.

24Apeliantas savo nesutikimą su nustatytu faktu iš esmės grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, tačiau Aukščiausiasis Teismas reikalauja, jog visos bylos, kurių faktinė sudėtis yra vienoda, būtų sprendžiamos vienodai, tačiau taip pat nurodo, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jei iš byloje esančių įrodymų susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto būvimu nei priešingai, t. y. nustatomas tikimybių balansas.

25Esant šioms aplinkybėms, panaikinti tą teismo sprendimo dalį, kuria yra nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad V. N. iki 1940-07-21 buvo 0,5181 ha žemės sklypo ir vilos ( - ) savininkas, apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. D. R. kaip pareiškėjas apeliacinio skundo nepateikė, teismo prašo priteisti atstovavimo išlaidas, nors savo atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismas prašymo priteisti atstovavimo išlaidas netenkino CPK 443 str. 6 d., LR CPK 98 str. 1 d. pagrindu.

26Apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas advokato neturėjo ir nepateikė įrodymų, kad būtų mokėjęs už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, todėl jo prašymas netenkintinas.

27Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str., kolegija

Nutarė

29Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinio skundo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą ir apeliacinį skundą,... 3. pareiškėjas teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus:... 4. 1. Santuokos akto įraše Nr. ( - ) minimas V. N. Lietuvos centrinio valstybės... 5. 5. Po V. N. mirties visą jo turtą ir turtines teises paveldėjo M. N..... 6. Nurodė, kad kitais būdais gauti šiuos faktus patvirtinančius dokumentus... 7. Palangos m. apylinkės teismas 2008-04-01 sprendimu pareiškimą tenkino iš... 8. Turint tikslą atkurti nuosavybės teisę ir realizuoti paveldėjimo teisę į... 9. 1. Santuokos akto įraše Nr. 40 minimas V. N. Lietuvos centrinio valstybės... 10. Kitos pareiškimo dalies netenkino.... 11. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos rašytinius įrodymus, kuriais... 12. Apeliaciniu skundu Palangos miesto savivaldybė prašo panaikinti Palangos m.... 13. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog byloje... 14. Pirmosios instancijos teismas dėl to priėmė iš esmės neteisingą... 15. Pareiškėjas atsiliepime į Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas šiais motyvais.... 17. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantas nesutinka su tuo teismo... 18. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 19. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas šį faktą, rėmėsi archyvo... 20. Teismas įvertino kitus rašytinius įrodymus apie V. N. turto atsiradimą,... 21. 1938-03-29 ir 1935-06-05 Kretingos apskrities statybos komisijos posėdžio... 22. b. l. 150–151, 150–154), 1935-04-10 aktą apie tai, kad nugriautas... 23. 1940 m. liepos 22 d. buvo nacionalizuota visa privatinės nuosavybės teise... 24. Apeliantas savo nesutikimą su nustatytu faktu iš esmės grindžia Lietuvos... 25. Esant šioms aplinkybėms, panaikinti tą teismo sprendimo dalį, kuria yra... 26. Apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas advokato neturėjo ir nepateikė... 27. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str., kolegija... 29. Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti...