Byla 2A-631-198/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Laimanto Misiūno, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, šalims nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Baltoji gervė“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3838-452/2011 pagal ieškovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ ieškinį atsakovui UAB „Baltoji gervė“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 9 616,33 Lt skolos, 350,03 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-3). Nurodė, kad šalys 2008-12-04 sudarė tiekimo sutartį Nr. 04/12/087, pagal kurią ieškovas tiekė atsakovui maisto produktus. Pagal PVM sąskaitas – faktūras 2010-03-25 EGZ Nr. 0162447 (neapmokėta suma – 2 906,74 Lt), 2010-04-09 EGZ Nr. 0162603 (neapmokėta suma – 2 692,88 Lt), 2010-05-28 EGZ Nr. 0162794 (neapmokėta suma – 1 160,63 Lt) ir 2010-06-07 EGZ Nr. 0162839 (neapmokėta suma – 2 856,08 Lt) atsakovui buvo pateikti maisto produktai, už kuriuos atsakovas liko neatsiskaitęs, viso – 9 616,33 Lt.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-05-04 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkino visiškai, t. y. priteisė iš atsakovo ieškovui 9 616,33 Lt skolos, 350,03 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 13-14).

6Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Prašė panaikinti preliminarų sprendimą, kadangi ieškovas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą EGZ Nr. 0162839 savo įsipareigojimų pilnai neįvykdė, t. y. pagal šią PVM sąskaitą – faktūrą atsakovas gavo sušaldytas antis, kurios kiekvienos svoris buvo po 2,3 kg, nors užsakė, kad vienos sušaldytos anties svoris neviršytų 1,9 kg. Tokios sušaldytos antys – 2,3 kg svorio netiko atsakovo pirkėjams, kurie kategoriškai atsisakė jas pirkti (b. l. 16-17).

7Ieškovas 2011-06-06 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (b. l. 21-22). Prašė preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

8Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 28 d. sprendimu paliko nepakeistą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-05-04 preliminarų sprendimą. Nurodė, kad atsakovo UAB „Baltoji gervė“ atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi įmonės direktorius G. M. serga, o kitų darbuotojų, galinčių teisme atstovauti atsakovą šioje byloje, nėra. Teismas nutarė bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant, kadangi jam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, o direktoriaus liga nėra svarbi priežastis atidėti bylos nagrinėjimą, be to, iš pateiktos pažymos neaišku, kokia liga serga, bei nepateikti įrodymai, kad atsakovas negali turėti kito atstovo.

9Teismas nustatė, kad ieškovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ ir atsakovas UAB „Baltoji gervė“ 2008-12-04 sudarė Tiekimo sutartį Nr. 04/12/087, pagal kurią ieškovas tiekė atsakovui maisto produktus. Atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros bendrai 9 616,33 Lt sumai. 2010-08-18 buvo siųstas pareiškimas dėl 9 616,33 Lt skolos sumokėjimo per 10 dienų terminą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Nurodė, kad atsakovas ginčija skolą pagal vieną PVM sąskaitą – faktūrą – Nr. EGZ Nr. 0162839, kadangi ieškovas jiems pilnai neįvykdė savo įsipareigojimų, t. y. pagal šią PVM sąskaitą – faktūrą atsakovas gavo sušaldytas antis, kurios kiekvienos svoris buvo po 2,3 kg, nors užsakė, kad vienos sušaldytos anties svoris neviršytų 1,9 kg. Teismas konstatavo, kad atsakovas teismui nepateikė jokių tokias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Byloje taip pat nėra pateikta jokių įrodymų, kad šalys tarėsi dėl būtent tokio svorio ančių patiekimo. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas taip pat patvirtino, kad sutartyje nebuvo aptartas prekių svoris, atsakovas tiesiog išsirenka iš ieškovo pasiūlyto asortimento ir tuomet atsakovui pristatomos prekės su sąskaita – faktūra, ir taip tarp šalių vyko prekyba, be to, produktai ieškovui nebuvo grąžinti. Teismo nuomone, byloje pateikti bei teisminio nagrinėjimo metu ištirti įrodymai patvirtina, kad ieškovas savo pareigą įvykdė tinkamai, t. y. pateikė atsakovui prekes, atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl prekių kokybės, kiekio ar kitų neatitikimų nereiškė, pretenzijos netgi nebuvo pareikštos, kai atsakovui buvo išsiųstas pareiškimas dėl skolos sumokėjimo.

10Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo reikalavimus 1 445,49 Lt sumos dalyje arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Dėl įtempto darbo bendrovėje ir sudėtingos ekonominės situacijos Lietuvoje pradėjo blogėti UAB „Baltoji gervė“ direktoriaus sveikata: jis pradėjo sirgti, dėl ko ne visada galėdavo dalyvauti teismo posėdžiuose. Būtent dėl ligos UAB „Baltoji gervė“ direktorius negalėjo dalyvauti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-06-28 posėdyje, kuriame buvo išnagrinėta civilinė byla. UAB „Baltoji gervė“ dirba 5 darbuotojai, iš jų vadovaujantį darbą dirba tik vienas darbuotojas – direktorius, todėl kitų darbuotojų, galinčių teisme atstovauti atsakovą šioje civilinėje byloje, nėra. Pasisamdyti advokatą atstovauti yra per brangu. Todėl teismas, išnagrinėdamas bylą nedalyvaujant atsakovui, pasielgė neteisėtai, nes UAB „Baltoji gervė“ direktoriaus dalyvavimas teismo posėdyje būtų turėjęs įtakos sprendimo baigčiai.

122. Pagal Panevėžio miesto apylinkės teismui pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą EGZ Nr. 0162839, Lipeikio įmonė „Egzotika“ yra pilnai neįvykdžiusi savo įsipareigojimų. O būtent: atsakovas gavo sušaldytas antis, kurios kiekvienos svoris buvo po 2,3 kg ir daugiau, nors atsakovas užsakė, kad vienos sušaldytos anties svoris neviršytų 1,9 kg. Tokios sušalusios antys netiko pirkėjams, kurie kategoriškai atsisakė jas pirkti. Žodiniu susitarimu ieškovo darbuotojai buvo pažadėję pakeisti šias sušalusias antis ir atvežti jas svoriu iki 1,9 kg arba sumažinti sušalusių ančių vieno kilogramo kainą bei perrašyti PVM sąskaitą – faktūrą. Tačiau Lipeikio įmonė „Egzotika“ susitarimo neįvykdė, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių.

13Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti apylinkės teismo sprendimą. Nurodo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai bylą nagrinėjo atsakovo atstovui nedalyvaujant, kadangi nagrinėjamu atveju atsakovas savo atstovo neatvykimą motyvuoja būtent liga, kuri nėra svarbi priežastis bylos nagrinėjimui atidėti. Atsakovas, kaip ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, apeliaciniame skunde vėl ginčija Lipeikio įmonės „Egzotika“ išrašytą 2010-06-07 PVM sąskaitą – faktūrą EGZ Nr. 0162839, tačiau savo teiginiams pagrįsti įrodymų nepateikia. Lipeikio įmonei „Egzotika“ apie atsakovo išdėstytas aplinkybes dėl netinkamo prekių svorio ir neva pareikštas pretenzijas tapo žinoma tik bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Jokių pretenzijų nei prekių pateikimo metu, nei vėliau atsakovas nebuvo pareiškęs. Be to, CK 6.332 str. 1 d. numato, kad jeigu pardavėjas perduoda pirkėjui daiktus, neatitinkančius numatyto asortimento, pirkėjas turi teisę atsisakyti juos priimti ir už juos mokėti. Taigi net ir tuo atveju, jei, kaip teigia atsakovas, prekės būtų buvę pateiktos netinkamo asortimento, jis turėjo teisę atsisakyti šias prekes priimti ir už jas mokėti. Pagal CK 6.332 str. 4 d. laikoma, kad asortimento neatitinkantys daiktai priimti, jeigu pirkėjas per protingą terminą po jų gavimo nepraneša pardavėjui apie atsisakymą priimti daiktus. Nagrinėjamu atveju atsakovas ieškovui iš viso nepareiškė jokių pretenzijų dėl priimtų prekių (sušaldytų ančių) svorio, o aplinkybes apie prekių asortimento neatitikimą išdėstė tik Lipeikio įmonei „Egzotika“ kreipusis į teismą, todėl laikytina, kad šias prekes atsakovas priėmė.

14Apeliacinis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

15Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

16Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas faktines bylos aplinkybes, tinkamai motyvavo savo išvadas, nurodė teisės normas, kuriomis vadovaujasi, kas ir sudarė faktinį bei teisinį pagrindą preliminarų teismo sprendimą, kuriuo ieškovo Lipeikio įmonės „Egzptika“ ieškinys patenkintas, palikti nepakeistą. Byloje nustatyta, kad ieškovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ ir atsakovas UAB „Baltoji gervė“ 2008-12-04 sudarė Tiekimo sutartį Nr. 04/12/087, pagal kurią ieškovas teikė atsakovui maisto produktus (b. l. 5). Atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros – 2010-03-25 EGZ Nr. 0162447, 2010-04-09 EGZ Nr. 0162603, 2010-05-28 EGZ Nr. 0162794 ir 2010-06-07 EGZ Nr. 0162839 bendrai 9 616,33 Lt sumai (b. l. 6-9). Atsakovui UAB „Baltoji gervė“ buvo išsiųstas 2010-08-18 pareiškimas dėl 9 616,33 Lt skolos sumokėjimo per 10 dienų terminą (b. l. 10), tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Pirmosios instancijos, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais bei teisminio nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais, sprendė, kad ieškovas savo pareigą įvykdė tinkamai, t. y. pateikė atsakovui prekes, atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl prekių kokybės, kiekio ar kitų neatitikimų nereiškė. Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad dėl ligos UAB „Baltoji gervė“ direktorius negalėjo dalyvauti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-06-28 posėdyje, kitų darbuotojų, galinčių teisme atstovauti atsakovą, nėra, todėl teismas, išnagrinėdamas bylą nedalyvaujant atsakovui, pasielgė neteisėtai; pagal teismui pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą EGZ Nr. 0162839, Lipeikio įmonė „Egzotika“ yra pilnai neįvykdžiusi savo įsipareigojimų, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus, suponuoja sutarčių sudarymo laisvę (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. kovo 5 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. kovo 27 d., balandžio 29 d., birželio 8 d. ir spalio 8 d. nutarimai). Asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva suteikia teisę laisvai pasirinkti verslą, teisę laisvai sudaryti sutartis. CK 6.154 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutarties esmė – šalių bendra nuomonė, valios sutapimas. Šalių valios autonomijos bei sutarčių sudarymo laisvės principai sutartiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose lemia šių santykių dalyvių pareigą įgyvendinant pasiektus abipusius susitarimus laikytis sulygtų sutarties sąlygų. Kita vertus, tiek sutarties, kaip jos šalių atitinkamų veiksmų teisinis pagrindas, tiek ir jos tarp šalių kilę sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai turi atitikti civiliniame įstatyme esančių imperatyviųjų teisės normų reikalavimus. Tai reiškia, kad sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties turinio sąlygos ar sutarties forma nustato imperatyviosios teisės normas arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai.

18Apelianto teigimu, jis gavo sušaldytas antis (pagal PVM sąskaitą – faktūrą EGZ Nr. 0162839), kurios kiekvienos svoris buvo po 2,3 kg ir daugiau, nors užsakė, kad vienos sušaldytos anties svoris neviršytų 1,9 kg; tokios sušalusios antys netiko pirkėjams, kurie kategoriškai atsisakė jas pirkti; žodiniu susitarimu ieškovo darbuotojai buvo pažadėję pakeisti šias sušalusias antis ir atvežti jas svoriu iki 1,9 kg arba sumažinti sušalusių ančių vieno kilogramo kainą bei perrašyti PVM sąskaitą – faktūrą. Tačiau tokiems savo teiginiams pagrįsti apeliantas jokių įrodymų nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teismo metu, nei pareikšdamas apeliacinį skundą teismui nepateikė, ką konstatavo ir teismas skundžiamame sprendime. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas paaiškino, kad jam apie atsakovo išdėstytas aplinkybes dėl netinkamo prekių svorio ir pareikštas pretenzijas tapo žinoma tik bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu. Pažymėtina, kad atsakovui UAB „Baltoji gervė“ buvo pateikta 2010-08-18 rašytinė pretenzija dėl skolos apmokėjimo, tačiau jokių pretenzijų dėl PVM sąskaitos – faktūros ir mokėtinos sumos atsakovas nereiškė, skolos neginčijo (b. l. 10).

19Apeliaciniu skundu skundžiamas Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas buvo priimtas atsakovo UAB „Baltoji gervė“ atstovui nedalyvaujant. Ši aplinkybė, apelianto nuomone, sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą. Su tokiais argumentais sutikti nėra pagrindo. CPK orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau priimtų teisingą sprendimą. Pagal CPK 246 str. 1 ir 2 d. nuostatas, ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Įstatymo nustatyta, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 str. 1 ir 2 d.). Toks teisinis reglamentavimas turėtų skatinti šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti už greitesnį bylos išnagrinėjimą, nevilkinti proceso. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2004, 2006 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2006, 2007 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2007). Kaip matyti, byloje yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi įmonės direktorius G. M. serga ir turi nedarbingumo pažymėjimą, o kitų darbuotojų, galinčių teisme atstovauti atsakovą šioje civilinėje byloje, nėra (b. l. 26). Pirmosios instancijos teismas nutarė bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant, kadangi jam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, o direktoriaus ligą laikė, jog tai nėra svarbi priežastis atidėti bylos nagrinėjimą, be to, iš pateiktos pažymos neaišku, kokia liga serga, bei nepateikti įrodymai, kad atsakovas negali turėti kito atstovo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada iš esmės sutinka.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant materialinės ir procesinės teisės normas. Todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto UAB „Baltoji gervė“ priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (b. l. 44).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš UAB „Baltoji gervė“, į. k. 302081580, 2,70 Lt (du litus ir 70 centų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 9 616,33 Lt skolos, 350,03 Lt... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-05-04 priėmė preliminarų... 6. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Prašė... 7. Ieškovas 2011-06-06 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (b. l.... 8. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 28 d. sprendimu paliko... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ ir atsakovas... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir... 11. 1. Dėl įtempto darbo bendrovėje ir sudėtingos ekonominės situacijos... 12. 2. Pagal Panevėžio miesto apylinkės teismui pateiktą PVM sąskaitą –... 13. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį... 14. Apeliacinis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m.... 15. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 16. Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra... 18. Apelianto teigimu, jis gavo sušaldytas antis (pagal PVM sąskaitą –... 19. Apeliaciniu skundu skundžiamas Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. galutinį... 23. Priteisti iš UAB „Baltoji gervė“, į. k. 302081580, 2,70 Lt (du litus ir...