Byla e2-9494-641/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir informacijos pateikimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje, E. G

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovės N. G. atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovės UAB „Tavo erdvė“ atstovui ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje, E. G.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. G. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Tavo erdvė“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir informacijos pateikimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje, E. G., ir

Nustatė

31.

4ieškovė N. G. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: 1) įpareigoti atsakovę UAB „Tavo erdvė“ atidaryti ieškovės N. G. asmeninę vertybinių popierių sąskaitą ir padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų perleidimą asmens, įsigijusio akcijas, sąskaitoje ir asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje, įregistruojant ieškovę UAB „Tavo erdvė“ akcininke, nurodant ieškovės įsigytų akcijų skaičių, šių akcijų įsigijimo datą ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 411 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis; 2) įpareigoti atsakovę per 5 dienas nuo įrašų UAB „Tavo erdvė“ akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose atlikimo dienos pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie atsakovės akcininkų pasikeitimą; 3) įpareigoti atsakovę per 7 dienas nuo ieškovės, kaip bendrovės akcininkės UAB „Tavo erdvė“ akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, įregistravimo dienos pateikti ieškovei kopijas šių dokumentų: UAB „Tavo erdvė“ įstatų, 2012 - 2017 m. metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai; 4) priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas K. Jonaitis ieškinį palaikė ir prašė tenkinti visiškai. Paaiškino, kad 2018 m. vasario 6 d. ieškovė N. G. turto perdavimo iš varžytinių aktu įsigijo 1 683 vnt. paprastųjų UAB „Tavo erdvė“ akcijų. 2018 m. kovo 16 d. ieškovės atstovas išsiuntė Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu prašymą: atlikti įrašus atsakovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose ir taip įregistruoti ieškovę UAB „Tavo erdvė“ akcininke; per 5 dienas nuo šių įrašų atlikimo dienos pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie bendrovės akcininkų pasikeitimą bei ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti ABĮ numatytų dokumentų kopijas. Pašto siunta atsakovei nebuvo įteikta, atsakovė korespondencijos per siuntos saugojimo pašte terminą neatsiėmė. 2018 m. birželio 5 d. ieškovės atstovas prašymą išsiuntė atsakovės vadovo E. G. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu, tačiau, atsakovės vadovo motinai priėmus pranešimą, atsakovės vadovas šį pranešimą ignoravo. Nurodė, kad atsakovės vadovui nevykdant Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) ir ABĮ numatytų pareigų, ieškovė negali įgyvendinti savo, kaip bendrovės akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių. Dėl atsakovės vadovo teismo posėdžio metu į bylą pateiktos 2018 m. rugsėjo 11 d. pažymos nurodė, kad iš jos galima manyti, kad ieškovė yra įregistruota atsakovės akcininke, tačiau iš šių duomenų nėra aišku kada buvo atlikti įrašai apie akcijų perleidimą. Iš juridinių asmenų registro duomenų aišku, kad atsakovės vadovas iki teismo posėdžio dienos (2018 m. lapkričio 28 d.) nėra pateikęs Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenų apie bendrovės akcininkų pasikeitimą. Net ir po ieškinio atsakovės vadovui įteikimo, atsakovė nepateikė ieškovei prašytų dokumentų kopijų. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patikslino ieškinio reikalavimą dėl bendrovės dokumentų kopijų pateikimo, nurodydamas, kad prašo pateikti ieškovei UAB „Tavo erdvė“ įstatų ir 2012 – 2017 m. metinių finansinių ataskaitų kopijas, o kitų, patikslintame ieškinyje nurodytų, dokumentų kopijų pateikti nebeprašo, nes tiksliai nežino ar bendrovė juos turi. Patikslinto ieškinio reikalavimus grindė į bylą pateiktais įrodymais.

52.

6Atsakovės UAB „Tavo erdvė“ atstovas bendrovės vadovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. su patikslintu ieškiniu sutiko iš dalies ir paaiškino, kad atsakovė antstolių nebuvo informuota, kad ieškovė 2018 m. vasario 6 d. turto perdavimo išieškotojui aktu įsigijo UAB „Tavo erdvė“ akcijų, o ieškovės atstovo siųstų prašymų nėra gavusi. Nurodė, kad bendrovė Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu, Aušros al. 68, Šiauliai, jokios veiklos nevykdo, faktinė veiklos vieta yra Klaipėdoje, tačiau, kadangi veiklos vieta keletą kartų dėl patalpų nuomos buvo keista, bendrovės buveinės vietos pakeitimas Juridinių asmenų registre nebuvo įregistruotas. Juridinių asmenų registre taip pat nurodyta klaidinga jo, kaip bendrovės vadovo, gyvenamoji vieta. Apie bendrovės vadovo faktinę gyvenamąją vietą ir atsakovės faktinę veiklos vietą ieškovė galėjo sužinoti iš ieškovės ir jo dukters, su kuria jis prieš dvejus metus bendravo, be to, ieškovė turi giminių Palangoje. Ieškovės pareigą dokumentus atsakovei siųsti ne Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės, o bendrovės faktinės veiklos vietos adresu, grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimu 2012 m. vasario 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2012. Kada tiksliai buvo atlikti įrašai bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose ir ar duomenys apie UAB „Tavo erdvė“ akcininkų pasikeitimus yra pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui nurodyti negalėjo, paaiškino, kad šiuos duomenis bendrovėje tvarko buhalterė. Su ieškovės atstovo posėdžio metu patikslintu ieškinio reikalavimu dėl bendrovės dokumentų – įstatų ir 2012 – 2017 m. metinių finansinių ataskaitų – kopijų ieškovei pateikimo, sutiko. Ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas prašė mažinti. Ieškinys tenkinamas iš dalies. Bylos faktai ir reikšmingos procesiniam sprendimui priimti aplinkybės.

73.

8Byloje surinktų įrodymų pagrindu nustatyta, kad 2018 m. vasario 6 d. antstolės V. Šimkienės turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0071/13/02298, 0071/13/02299 ieškovė N. G. įgijo nuosavybės teisę į 1 683 vnt. UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608, paprastųjų akcijų.

94.

10Iš AB „Lietuvos paštas“ e-savitarnos siuntų istorijos duomenų ir pašto korespondencijos kopijų matyti, kad: 2018 m. kovo 16 d. ieškovės atstovas advokatas K. Jonaitis registruotu paštu išsiuntė UAB „Tavo erdvė“ vadovui E. G., adresu Aušros al. 68, Šiauliai, prašymą dėl bendrovės naujo akcininko įregistravimo bei informacijos pateikimo, pašto siunta 2018 m. balandžio 24 d. grąžinta siuntėjui, nes siuntos įteikti nepavyko, nurodyta, kad adresatas jos pašte per siuntos saugojimo terminą neatsiėmė; 2018 m. birželio 6 d. buvo išsiųsta siunta UAB „Tavo erdvė“ vadovui E. G., adresu (duomenys neskelbtini), siunta 2018 m. birželio 7 d. įteikta mamai G. G..

115.

12Iš VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro 2018 m. liepos 17 d. ir 2018 m. rugsėjo 3 d. išrašų matyti, kad UAB „Tavo erdvė“ buveinė nuo 2017 m. vasario 27 d. įregistruota adresu Aušros al. 68, Šiauliai, bendrovės vardinių paprastųjų akcijų skaičius 5 100 vnt., vadovas nuo 2011 m. balandžio 4 d. yra E. G., gyv. (duomenys neskelbtini); paskutinis dokumentas registrui pateiktas 2017 m. vasario 24 d.

136.

14Iš UAB „Tavo erdvė“ 2018 m. rugsėjo 11 d. duomenų apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus matyti, kad ieškovė N. G. yra įregistruota šios bendrovės akcininke, nurodyta, jog N. G. nuo 2018 m. vasario 6 d. priklauso 1 683 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

157.

16Iš Lietuvos Teismų Informacinės Sistemos duomenų civilinėje byloje Nr. e2-9494-641/2018 matyti, kad atsakovės UAB „Tavo erdvė vadovui ir trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. 2018 m. rugpjūčio 21 d. adresu (duomenys neskelbtini), buvo išsiųsti patikslintas ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo. Į bylą grąžinta 2018 m. rugpjūčio 21 d. pažyma patvirtina, kad 2018 m. rugpjūčio 27 d. minėti procesiniai dokumentai buvo įteikti asmeniškai E. G.. Dėl įrašų akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose atlikimo.

178.

18Ieškovė N. G. patikslintu ieškiniu teismo prašė įpareigoti atsakovę UAB „Tavo erdvė“ atidaryti ieškovės asmeninę vertybinių popierių sąskaitą ir padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų perleidimą asmens, įsigijusio akcijas, sąskaitoje ir asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje, įregistruojant ieškovę UAB „Tavo erdvė“ akcininke, nurodant ieškovės įsigytų akcijų skaičių, šių akcijų įsigijimo datą ir kitus ABĮ 411 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis.

199.

20Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (CK 1.102 straipsnio 1 dalis, ABĮ 40 straipsnio 1 dalis). Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose (ABĮ 41 straipsnio 1 dalis). Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų ? nematerialių akcijų savininkų ? asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi uždaroji akcinė bendrovė (ABĮ 41 straipsnio 3 dalis).

2110.

22Byloje neginčytinai nustatyta, kad ieškovė N. G. 2018 m. vasario 6 d. antstolės V. Šimkienės turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0071/13/02298, 0071/13/02299 įgijo nuosavybės teisę į 1 683 vnt. atsakovės UAB „Tavo erdvė“ paprastųjų akcijų (sprendimo 3 punktas). 2018 m. kovo 16 d. ieškovės atstovas advokatas K. Jonaitis išsiuntė UAB „Tavo erdvė“ Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, Aušros al. 68, Šiauliai, prašymą dėl bendrovės naujo akcininko įregistravimo bei informacijos pateikimo, neįteikta pašto siunta buvo grąžinta siuntėjui. Nepavykus įteikti 2018 m. kovo 16 d. pašto siuntos, ieškovės atstovas advokatas K. Jonaitis 2018 m. birželio 6 d. minėtą prašymą išsiuntė atsakovės UAB „Tavo erdvė“ vadovui E. G. Juridinių asmenų registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu - (duomenys neskelbtini), siunta 2018 m. birželio 7 d. įteikta mamai G. G. (sprendimo 4 punktas). Atsakovės atstovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. ginčijo, jog dokumentai buvo siunčiami netinkamais adresais (sprendimo 2 punktas).

2311.

24Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

2512.

26CPK 122 straipsnis reguliuoja procesinių dokumentų įteikimo vietą, o CPK 123 ir 124 straipsniai – įteikimo tvarką ir įteikimo patvirtinimą. CPK 122 straipsnio 2 dalis specifiškai nurodo, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės atstovas dokumentus (prašymą dėl bendrovės naujo akcininko įregistravimo bei informacijos pateikimo, turto perdavimo iš varžytinių aktą) siuntė atsakovės Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu (Aušros al. 68, Šiauliai), o nepavykus dokumentų įteikti ten, ir tame pačiame registre nurodytu bendrovės vadovo E. G. gyvenamosios vietos adresu - (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, jog, Lietuvos Teismų Informacinės Sistemos Registrų centro Gyventojų registro duomenimis, E. G. deklaruota gyvenamoji vieta yra deklaruota tuo pačiu adresu, kaip ir Juridinių asmenų registre nurodytas, - (duomenys neskelbtini). Atsakovės atstovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovei apie atsakovės faktinę veiklos vietą ir faktinę bendrovės vadovo gyvenamąją vietą Klaipėdoje galėjo būti žinoma iš bendravimo su dukterimi ar kitais giminaičiais, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, teismui išsiuntus ieškovės patikslintą ieškinį adresu (duomenys neskelbtini), dokumentai 2018 m. rugpjūčio 27 d. buto įteikti E. G. asmeniškai (sprendimo 7 punktas). Atsakovės atstovo ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. nurodytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimas 2012 m. vasario 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2012 šiai bylai yra teisiškai neaktualus, nes kasacinio teismo pateiktu teisės aiškinimu galima remtis tik tuo atveju, jeigu bylos, kurioje buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, ir nagrinėjamos bylos ratio desidendi sutampa. Minimoje byloje buvo sprendžiama dėl pirmos instancijos teismo pareigos procesinius dokumentus juridiniam asmeniui įteikti kitu, ieškovui žinomu ir teismui nurodytu, ne Juridinių asmenų registre įregistruotu, atsakovo faktinės veiklos vietos adresu. Tokiu būdu faktinės paminėtos bylos aplinkybės yra visiškai skirtingos nuo nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių, todėl bylos Nr. 3K-3-24/2012 2012 m. vasario 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje pateiktu teisės aiškinimu negalima remtis. Įvertinęs teisinį reglamentavimą, teismų praktiką ir aptartas šios bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovės atstovas tinkamai dokumentus išsiuntė Juridinių asmenų registre įregistruotais bendrovės buveinės ir jos vadovo gyvenamosios vietos adresais.

2713.

282018 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. teismui pateikė 2018 m. rugsėjo 11 d. duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus (sprendimo 6 punktas), iš kurių galima spręsti, kad ne vėliau, kaip 2018 m. rugsėjo 11 d. buvo atlikti įrašai bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, patvirtinantys, kad E. G. priklausiusios 1 683 vnt. paprastųjų vardinių akcijų 2018 m. vasario 6 d. buvo perleistos ieškovei N. G., t. y. atsakovė, po patikslinto ieškinio teisme priėmimo ir atsakovės vadovui įteikimo, ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimą įregistruoti ją UAB „Tavo erdvė“ akcininke patenkino. Atsižvelgiant į tai, ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimas - įpareigoti atsakovę UAB „Tavo erdvė“ atidaryti ieškovės N. G. asmeninę vertybinių popierių sąskaitą ir padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų perleidimą asmens, įsigijusio akcijas, sąskaitoje ir asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje, įregistruojant ieškovę UAB „Tavo erdvė“ akcininke, nurodant ieškovės įsigytų akcijų skaičių, šių akcijų įsigijimo datą ir kitus ABĮ 411 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis – atmetamas. Dėl įpareigojimo pateikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui.

2914.

30ABĮ 41? straipsnio 1 dalis numato, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui teikiami šie duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus: 1) duomenys apie akcininką, tapatūs duomenims, nurodytiems ABĮ 7 straipsnio 21 dalyje; 2) akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų, akcijos nominali vertė; 3) akcijų įgijimas, nurodant įgijimo būdą (įsteigus uždarąją akcinę bendrovę, padidinus jos įstatinį kapitalą ar įgijus iš kito asmens) ir įgijimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų; 4) akcijų perleidimas, nurodant perleidimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų; 5) akcijų anuliavimas, nurodant anuliavimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų; 6) akcijų klasės konvertavimas, nurodant konvertavimo datą; 7) akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, nurodant akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo datą. ABĮ 41? straipsnio 2 dalis numato, kad pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės akcininkams ar jų duomenims, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale, gavimo dienos. Už šių duomenų pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui atsakingas bendrovės vadovas (ABĮ 41? straipsnio 3 dalis).

3115.

32Iš į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad ne vėliau nei 2018 m. rugsėjo 11 d. atsakovės UAB „Tavo erdvė“ akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose buvo atlikti įrašai dėl bendrovės akcininkui E. G. priklausiusių 1 683 vnt. paprastųjų vardinių akcijų perleidimo ieškovės N. G. nuosavybei (sprendimo 6, 13 punktai). Tačiau teismo posėdžio metu, 2018 m. lapkričio 28 d., atsakovės UAB „Tavo erdvė“ atstovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje bendrovės vadovas E. G. negalėjo nurodyti, ar duomenys apie bendrovės akcininkų pasikeitimus buvo perduoti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui, kaip to reikalauja ABĮ 41? straipsnio 3 dalis. Ieškovės atstovas advokatas K. Jonaitis teismo posėdžio metu, prisijungęs prie VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro informacinės sistemos, konstatavo, kad duomenys apie atsakovės akcininkų pasikeitimus nėra įregistruoti Juridinių asmenų registre. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas, įpareigoti atsakovę UAB „Tavo erdvė“ pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie atsakovės akcininkų pasikeitimą, yra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad nėra galimybės nustatyti, kada faktiškai buvo atlikti įrašai atsakovės UAB „Tavo erdvė“ akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose, UAB „Tavo erdvė“ įpareigotina pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui atitinkamus, ABĮ 41? straipsnyje nurodytus, duomenis apie UAB „Tavo erdvė“ akcininkų pasikeitimą per 5 dienas nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo, o ne nuo įrašų UAB „Tavo erdvė“ akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose atlikimo dienos, kaip to prašė ieškovė ir jos atstovas. Dėl įpareigojimo pateikti dokumentų kopijas.

3316.

34Akcininko neturtinę teisę gauti informaciją apie bendrovės veiklą reglamentuoja ABĮ 18 straipsnis (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų apskaitos dokumentų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Aiškinant ABĮ 18 straipsnio 1 dalį gramatiniu teisės normos aiškinimo metodu, darytina išvada, kad ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno akcininko teisės į informaciją apimtis ir akcininko (akcininkų grupės), kuris turi ar valdo 1/2 dalį ir daugiau akcijų, teisės į informaciją apimtis. Pirmoji grupė akcininkų, t. y. kiekvienas bendrovės akcininkas, turi teisę susipažinti ir (ar) gauti bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus ir nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas; antroji grupė, t. y. akcininkai, turintys pusę ir daugiau bendrovės akcijų, turi didesnės apimties teisę – susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Taigi įstatymas nustato visų akcininkų teisės į informaciją apimtį ir akcininkams, turintiems didesnį turtinį interesą dėl akcijų skaičiaus (½ dalį ir daugiau akcijų), teisę į visą, įskaitant neviešą, informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-466-219/2017).

3517.

36Ieškovės atstovas prašė įpareigoti atsakovę pateikti UAB „Tavo erdvė“ įstatų ir 2012 – 2017 m. metinių finansinių ataskaitų, t. y. dokumentų, kurie pagal ABĮ yra vieši ir nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, kopijas. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Tavo erdvė“ atstovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. neginčijo ieškovės teisės gauti šių dokumentų kopijas. Teismas, remdamasis aptartu teisiniu reglamentavimu, įvertinęs tai, kad ir po bylos iškėlimo bei ieškovės patikslinto ieškinio įteikimo (2018 m. rugpjūčio 27 d.) E. G., ABĮ nurodytų bendrovės viešų dokumentų kopijos nei ieškovei, nei jos atstovui nebuvo pateiktos, sprendžia, jog nepagrįstai daugiau nei dešimt mėnesių po atsakovės UAB „Tavo erdvė“ 1 683 vnt. akcijų perdavimo ieškovei, yra varžoma ieškovės neturtinė teisė gauti informaciją apie bendrovės veiklą. Analogiškai, kaip ir nagrinėjant ieškinio reikalavimą dėl atsakovės įpareigojimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie bendrovės akcininkų pasikeitimą (sprendimo 15 punktas), įpareigojimo terminas sprendimu negali būti nustatytas nuo ieškovės įregistravimo bendrovės akcininke, todėl įpareigojimo įvykdymas sietinas su teismo sprendimo įsiteisėjimo laiku. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas, patikslintas jos atstovo teismo posėdžio metu, tenkintinas ir atsakovė UAB „Tavo erdvė“ įpareigotina per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovei N. G. UAB „Tavo erdvė“ įstatų ir 2012 – 2017 m. metinių finansinių ataskaitų kopijas. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

3718.

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

3919.

40Ieškovė byloje rašytiniais įrodymais pagrindė patyrusi 1 193,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 225,00 Eur žyminis mokestis bei 968,00 Eur išlaidos advokato pagalbai byloje apmokėti. Atsakovė UAB „Tavo erdvė“ ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų nenurodė. Proceso metu susidarė 8,47 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

4120.

42Ieškovės reikalavimas įregistruoti ieškovę N. G. atsakovės akcininke atsakovės buvo patenkintas, kitu du ieškinio reikalavimai teismo pripažinti pagrįstais. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovės ieškinys visa apimtimi buvo pagrįstas, todėl sąžininga ir protinga būtų ieškovei atlyginti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 3 straipsnis, 93 straipsnio 4 dalis). Įvertinus advokato ieškovei suteiktos teisinės pagalbos mastą, taip pat byloje spręstų klausimų faktinį ir teisinį sudėtingumą, teismas daro išvadą, jog ieškovės prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų, dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo, leistinus dydžius bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsakovės atstovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje E. G. teismo posėdžio metu tik deklaratyviai paprašė mažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas, tačiau šio prašymo niekaip nemotyvavo ir nepagrindė. Įvertinus aptartas aplinkybes, iš atsakovės UAB „Tavo erdvė“ priteistinos visos byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos: ieškovės naudai – 225,00 Eur žyminis mokestis, 968,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti; valstybei – 8,47 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 80 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 96 straipsnis).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

44įpareigoti atsakovę UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608, per 5 (penkias) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnyje nurodytus duomenis apie UAB „Tavo erdvė“ akcininkų pasikeitimą.

45Įpareigoti atsakovę „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608, per 7 (septynias) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikti ieškovei N. G., asmens kodas ((duomenys neskelbtini), UAB „Tavo erdvė“ įstatų ir 2012 - 2017 metų metinių finansinių ataskaitų kopijas.

46Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

47Priteisti iš atsakovės UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608, ieškovei N. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini), bylinėjimosi išlaidas: 225,00 Eur (du šimtus dvidešimt penkis eurus 00 euro centų) žyminio mokesčio ir 968,00 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 00 euro centų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

48Priteisti iš atsakovės UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608, valstybei – 8,47 Eur (aštuonis eurus 47 euro centus) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. 1.... 4. ieškovė N. G. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: 1)... 5. 2.... 6. Atsakovės UAB „Tavo erdvė“ atstovas bendrovės vadovas ir trečiasis... 7. 3.... 8. Byloje surinktų įrodymų pagrindu nustatyta, kad 2018 m. vasario 6 d.... 9. 4.... 10. Iš AB „Lietuvos paštas“ e-savitarnos siuntų istorijos duomenų ir pašto... 11. 5.... 12. Iš VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro 2018 m. liepos 17 d.... 13. 6.... 14. Iš UAB „Tavo erdvė“ 2018 m. rugsėjo 11 d. duomenų apie uždarosios... 15. 7.... 16. Iš Lietuvos Teismų Informacinės Sistemos duomenų civilinėje byloje Nr.... 17. 8.... 18. Ieškovė N. G. patikslintu ieškiniu teismo prašė įpareigoti atsakovę UAB... 19. 9.... 20. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko)... 21. 10.... 22. Byloje neginčytinai nustatyta, kad ieškovė N. G. 2018 m. vasario 6 d.... 23. 11.... 24. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 25. 12.... 26. CPK 122 straipsnis reguliuoja procesinių dokumentų įteikimo vietą, o CPK... 27. 13.... 28. 2018 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ir... 29. 14.... 30. ABĮ 41? straipsnio 1 dalis numato, kad Juridinių asmenų dalyvių... 31. 15.... 32. Iš į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad ne vėliau nei 2018 m. rugsėjo... 33. 16.... 34. Akcininko neturtinę teisę gauti informaciją apie bendrovės veiklą... 35. 17.... 36. Ieškovės atstovas prašė įpareigoti atsakovę pateikti UAB „Tavo... 37. 18.... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. 19.... 40. Ieškovė byloje rašytiniais įrodymais pagrindė patyrusi 1 193,00 Eur... 41. 20.... 42. Ieškovės reikalavimas įregistruoti ieškovę N. G. atsakovės akcininke... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4... 44. įpareigoti atsakovę UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608,... 45. Įpareigoti atsakovę „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas 301637608, per... 46. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 47. Priteisti iš atsakovės UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas... 48. Priteisti iš atsakovės UAB „Tavo erdvė“, juridinio asmens kodas... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...