Byla e2-335-284/2017
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės R. S. 1699,85 Eur negrąžintos paskolos, 763,42 Eur palūkanų, 165,05 Eur administravimo mokesčio, 78,83 Eur delspinigių, 53,12 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad pagal 2015 m. lapkričio 20 d. atsakovės R. S. ieškovės administruojamoje platformoje www.gosavy.com elektroniniu būdu pateiktą Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. ( - ) pagrindu įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintųjų sąskaitų atsakovės sąskaitą, t.y. tarp atsakovės ir skolintųjų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), atsakovei suteikta 1700 Eur dydžio paskola namų remontui 36 mėnesių terminui už 26 procentų metines palūkanas. Atsakovė paskolą turėjo grąžinti Vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, šiurkščiai pažeisdama sutartį, todėl ieškovas įgijo teisę nutraukti sutartį, 2016 m. gruodžio 30 d. pateikė atsakovei pranešimą dėl sutarties nutraukimo, pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius. Tačiau atsakovė įsiskolinimo nesumokėjo. Bendra įsiskolinimo suma pagal sutartį – 2760,27 Eur.

4Ieškinyje ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų.

5Atsakovei ieškinio ir jo priedų patvirtintos kopijos su teismo pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkamai - viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (CPK 130 str.), tačiau atsakovė per teismo nustatytą 14 (keturiolikos) dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas yra priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių, Vartojimo kredito Specialiųjų sąlygų – Paraiškos (ofertos), Vartojimo kredito Bendrųjų sąlygų, mokėjimo grafiko, įsiskolinimo paskaičiavimo lentelės, pranešimo, skolintojų lentelės, portalo www.gosavy.com naudojimosi sutarties, nustatyta, kad atsakovė R. S. 2015 m. lapkričio 20 d. pateikė elektroniniu būdu Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. ( - ) ieškovės administruojamoje platformoje www.gosavy.com dėl 1700 Eur dydžio vartojimo kredito, kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), atsakovei, sumokėjusiai 144,50 Eur vienkartinį sutarties sudarymo mokestį ir įsipareigojusiai kas mėnesį mokėti 4,53 Eur dydžio administravimo mokestį, suteikta 1700 Eur dydžio paskola namų remontui 36 mėnesių terminui už 26 procentų metines palūkanas, kurią atsakovė pagal suformuotą Vartojimo kredito mokėjimų grafiką turėjo grąžinti iki 2018 m. gruodžio 15 d., mokėdama grafike nustatyto dydžio kasmėnesines įmokas. Tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas, pagrįstai, remdamasis sutarties specialiųjų sąlygų 2.13 punktu bei sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 punktu, nutraukė su atsakove sudarytą sutartį ir apie tai 2016 m. gruodžio 30 d. raštu pranešė atsakovei bei pareikalavo nedelsiant sumokėti visą kredito sumą, palūkanas, administravimo mokestį ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius). Sutartis nutraukta, duomenų, kad atsakovė atsiskaitė, nėra.

9Atsakovė R. S., nevykdydama sutartinių įsipareigojimų, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CK arba CK) 6.38 straipsnio 1 dalies bei 6.256 straipsnio nuostatas, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.205 straipsnis), todėl skolininkas turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 straipsnio 2 dalis), nes sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (delspinigius) (CK 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnis).

10Kadangi atsakovė R. S. savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, sutartis nutraukta, todėl atsakovei kilo pareiga grąžinti visą kredito sumą, priklausančias mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus pagal sutartį. Todėl ieškovui iš atsakovės R. S. priteistina 1699,85 Eur negrąžintos paskolos, 763,42 Eur palūkanų (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) ir 165,05 Eur administravimo mokesčio (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 p., sutarties specialiųjų sąlygų 2.4, 2.13 p).

11Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 78,83 Eur delspinigių bei 53,12 Eur vėlavimo palūkanų. Iš prie ieškinio pateiktų Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų matyti, kad jose nustatyta, jog už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito gavėjams (sutarties bendrųjų sąlygų 5.1, 5.4 p.), be to, numatyta, jog kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1, 8.1.2 p., specialiųjų sąlygų ). Iš ieškovo prie ieškinio pateiktos įsiskolinimo paskaičiavimo lentelės matyti, kad delspinigiai ir vėlavimo palūkanos paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai iš atsakovės pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) yra didesni, todėl vėlavimo palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės R. S. priteistina 78,83 Eur delspinigių. Tuo tarpu reikalavimas dėl 53,12 Eur vėlavimo palūkanų priteisimo iš atsakovės atmestinas.

12Kadangi terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl iš atsakovės R. S. ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2707,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovo ieškinys pareikštas 2760,27 Eur sumai, tačiau jis šiuo atveju tenkintinas 2707,15 Eur sumoje, kas sudaro 98,07 procento ieškovo pareikštų reikalavimų. Ieškovo jo patirtas ir įrodymais pagrįstas bylinėjimosi išlaidas sudaro 62,00 Eur žyminio mokesčio ir 625,00 Eur advokato pagalbos išlaidų, viso – 687,00 Eur. Todėl ieškinį tenkinus iš dalies (98,07 proc.), iš atsakovės R. S. priteistina ieškovui 673,74 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės R. S., a. k. ( - ) kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - ), 1699,85 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt devynis eurus ir 85 centus) negrąžintos paskolos, 763,42 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt tris eurus ir 42 centus) palūkanų, 165,05 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus ir 5 centus) administravimo mokesčio, 78,83 Eur (septyniasdešimt aštuonis eurus ir 83 centus) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2707,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 673,74 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt tris eurus ir 74 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, buveinės adresas Vilnius, Vokiečių g. 20, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Sprendimo už akių kopiją atsakovei R. S. įteikti viešo paskelbimo būdu iki 2017 m. balandžio 10 d. paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. tokio turinio pranešimą:

19„2017 m. balandžio 7 d. Pakruojo rajono apylinkės teisme (Pakruojo miestas, Vienybės a. 1) buvo priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-335-284/2017 m. pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ atsakovei R. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo priteista iš atsakovės R. S., gimusios 1976-08-30, 1699,85 Eur negrąžintos paskolos, 763,42 Eur palūkanų, 165,05 Eur administravimo mokesčio, 78,83 Eur delspinigių, 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2707,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 673,74 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Bendras finansavimas, juridinio asmens kodas 303259527. Šiuo pranešimu atsakovei R. S. įteikiama sprendimo už akių kopija. Sprendimo už akių kopija atsakovui bus laikoma įteikta pranešimo paskelbimo dieną.“

20Papildomai sprendimo už akių kopiją išsiųsti atsakovei R. S. ir paskutiniu žinomu jos gyvenamosios vietos adresu.

21Atsakovė R. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas UAB „Bendras Finansavimas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ pateiktu teismui ieškiniu prašė... 4. Ieškinyje ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė... 5. Atsakovei ieškinio ir jo priedų patvirtintos kopijos su teismo pranešimu... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių,... 9. Atsakovė R. S., nevykdydama sutartinių įsipareigojimų,... 10. Kadangi atsakovė R. S. savo sutartinių įsipareigojimų... 11. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 78,83 Eur delspinigių bei... 12. Kadangi terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo... 13. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 286... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės R. S., a. k. 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Sprendimo už akių kopiją atsakovei R. S. įteikti... 19. „2017 m. balandžio 7 d. Pakruojo rajono apylinkės teisme (Pakruojo miestas,... 20. Papildomai sprendimo už akių kopiją išsiųsti atsakovei 21. Atsakovė R. S. negali šio sprendimo skųsti nei... 22. Ieškovas UAB „Bendras Finansavimas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo...