Byla e2VP-6851-889/2019
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys I. A., V. A., antstolis J. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ „Briugė“ prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys I. A., V. A., antstolis J. P..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pateikė teismui prašymą: nustatyti, kad ½ dalis transporto priemonės VW PASSAT, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN kodas (duomenys neskelbtini), priklauso I. A.; nustatyti, kad ½ dalis transporto priemonės OPEL REKORD, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN kodas (duomenys neskelbtini), priklauso I. A.; nustatyti, kad ½ dalis minėtose pensijų kaupimo įstaigose, esančių lėšų priklauso I. A.; nustatyti V. A. ½ dydžio dalį gaunamų pajamų esančia I. A. dalimi.

5Prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 593 straipsnis, 667 straipsnis).

6Teismas

konstatuoja:

7iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolis J. P. vykdo: vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), pradėtą pagal 2018-01-23 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-13563-901/2017 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės I. A. išieškotojos VšĮ „Briugė“ naudai; vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), pradėtą pagal 2014-09-12 Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4724-797/2014 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės I. A. išieškotojos UAB „Gelvora“ naudai. 2018-05-09 turto arešto aktu Nr. (duomenys neskelbtini) antstolis areštavo skolininkei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – transporto priemonę VW PASSAT, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią I. A., transporto priemonę OPEL RECORD, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią V. A.. 2019-02-18 turto arešto aktu Nr. (duomenys neskelbtini) antstolis areštavo skolininkei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – turtinę teisę į 92799,92 Eur skolos, 17509,25 Eur metinių palūkanų, iš viso – 110289,17 Eur, esančią ir/ar pateksiančią į UAB „Swedbank investicijų valdymas“, sąskaitą ar kasą, priklausančią skolininkės sutuoktiniui V. A. pagal 2003-11-28 pensijų kaupimo sutartį, skolininkės sutuoktinio V. A. sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) (Kredito unija „Baltija“), (duomenys neskelbtini) (AB Swedbank), (duomenys neskelbtini) (AB SEB), (duomenys neskelbtini) (AB Swedbank) esančias ir būsimas pinigines lėšas 110289,17 Eur apimtyje. 2019-04-03 antstolio padėjėja siūlymu Nr. (duomenys neskelbtini) pasiūlė išieškotojai VšĮ „Briugė“ per 6 mėn., nuo patvarkymo gavimo dienos, kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininkės ir jos sutuoktinio turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo.

8Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

9Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

10Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 straipsnį, vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkė I. A. yra sudariusi santuoką su suinteresuotu asmeniu V. A..

11Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje numatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis). Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama: turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo (jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas); pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita), yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 1 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis, vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis), įskaitant ir pinigines lėšas. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

12Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos pareiškimas tenkintinas, nustatytina, kad skolininkei I. A. priklauso ½ dalis transporto priemonių, registruotų jos ir sutuoktinio vardu, ½ dalis jos sutuoktinio lėšų, esančių ir/ar patenkančių į jo vardu atidarytas sąskaitas, ½ dalis visų lėšų, esančių ir/ar pateksiančią į UAB „Swedbank investicijų valdymas“ sąskaitą ar kasą, priklausančią skolininkės sutuoktiniui pagal 2003-11-28 pensijų kaupimo sutartį.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti, kad skolininkei I. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini), bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktiniu V. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) priklauso: 1) ½ dalis visų lėšų, esančių ir/ar pateksiančių į UAB „Swedbank investicijų valdymas“ sąskaitą ar kasą, priklausančią skolininkės sutuoktiniui V. A. pagal 2003-11-28 pensijų kaupimo sutartį; 2) ½ piniginių lėšų, esančių ir/ar patenkančių V. A. sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) (Kredito unija „Baltija“), (duomenys neskelbtini) (AB Swedbank), (duomenys neskelbtini) (AB SEB), (duomenys neskelbtini) (AB Swedbank); 3) ½ transporto priemonės VW PASSAT, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) registruotos I. A. vardu, ½ transporto priemonės OPEL RECORD, valst. Nr. ((duomenys neskelbtini) registruotos V. A. vardu.

16Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui J. P. vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini).

17Neįsiteisėjus nutarčiai, skubiai vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) grąžinti į civilinę bylą Nr. e2VP-6025-323/2019.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai