Byla 2S-770-267/2013
Dėl žemės sklypo ribų nustatymo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. M. ir L. B.-M. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-386-901/2013 pagal ieškovų G. M. ir L. B.-M. ieškinį atsakovams P. L. ir A. J. dėl žemės sklypo ribų nustatymo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamas ieškovų G. M. ir L. B.-M. ieškinys atsakovams P. L. ir A. J. dėl žemės sklypo ribų nustatymo, kuriuo ieškovai prašo nustatyti ieškovams G. M. ir L. B.-M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ir atsakovams paveldėto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ribas pagal pridedamą žemės sklypo ribų pertvarkymo schemą, atsakovams priteisiant 22 kv. m. dydžio ieškovams priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalį, o ieškovams priteisti tokio pat dydžio atsakovų paveldėto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalį; taip pat prašoma leisti ieškovams visus veiksmus, susijusius su žemės sklypo, esančio ( - ), ir žemės sklypo, esančio ( - ), ribų nustatymu, atlikti pagal teismo sprendimą valstybinėse įstaigose bei su tuo susijusius kitus veiksmus (įskaitant bet neapsiribojant veiksmus, numatytus LR Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintame „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos apraše“) atsakovų vardu be jų sutikimo.

5Pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas atsakovo P. L. prašymas stabdyti bylos nagrinėjimą kol Šiaulių apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal jo ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo ribų atstatymo.

6Ieškovai G. M. ir L. B.-M. su bylos stabdymu nesutiko ir nurodė, kad nors nauju ieškiniu iš esmės reiškiami tie patys reikalavimai, kurie buvo nurodyti P. L. priešieškinyje, kurio teismas nepriėmė, tačiau kadangi yra iškelta nauja byla, turėtų būti sprendžiamas bylų sujungimo klausimas.

7Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė prašymus prašė spręsti teismo nuožiūra.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apylinkės teismas skundžiama 2013-06-11 nutartimi prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino – sustabdė civilinės bylos Nr. 2-386-901/2013 pagal ieškovų G. M. ir L. B.-M. ieškinį atsakovams P. L. ir A. J. dėl žemės sklypo ribų nustatymo nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4957-79/2013 pagal ieškovo P. L. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo ribų atstatymo, ir įsiteisės sprendimas toje byloje. Teismas nustatė, kad Šiaulių apylinkės teisme 2013-06-10 priimtas nagrinėti ieškovo P. L. ieškinys atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys ieškovo pusėje G. M., L. B.-M. ir A. J., dėl žemės sklypo ribų atstatymo. Šiuo ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovus pakeisti iš dalies 1994-02-28 Šiaulių miesto valdybos potvarkį Nr. 107, pripažinti negaliojančiais AB „Inžinieriniai tyrinėjimai“ 1993 m. gegužės mėn. atliktus žemės sklypo, adresu ( - ), kadastrinius matavimus ir Šiaulių miesto žemėtvarkos tarnybos 1994-11-29 sudaryto ( - ) žemės sklypo namų valdai ribas dėl akivaizdžios klaidos, taip pat prašoma įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą prie ŽŪM ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją atlikti naujus kadastrinius matavimus atkuriant: nuo 1948 m. iki 1994-02-28 turėto 670,00 kv.m. dydžio žemės sklypo ribas adresu ( - ); nuo 1980-10-08 iki 1994-10-06 turėto žemės sklypo ribas adresu ( - ), (civilinė byla Nr. 2-4957-79/2013). Teismas sprendė, kad sprendimas Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-4957-79/2013 turės prejudicinę ir įrodomąją reikšmę šioje nagrinėjamoje byloje, kadangi kitoje byloje pripažinus, kad netinkamai suformuoti žemės sklypai, nagrinėjamoje byloje ieškovai turėtų tikslinti savo reikalavimus, todėl konstatavo, kad bylą būtina stabdyti iki bus išnagrinėta kita minėta civilinė byla ir įsiteisės sprendimas joje.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį esmė

11Atskiruoju skundu ieškovai G. M. ir L. B.-M. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013-06-11 nutartį dėl bylos sustabdymo ir išspręsti klausimą iš esmės – civilines bylas Nr. 2-386-901/2013 ir Nr. 2-4957-79/2013 sujungti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantai nurodo, kad abi bylos (Nr. 2-386-901/2013 ir Nr. 2-4957-79/2013) yra vienarūšės, abiejose bylose kaip šalys dalyvauja tie patys proceso dalyviai, o iš ieškinių turinio ir bylose pateiktų įrodymų akivaizdu, jog sujungus bus greičiau ir teisingiau išnagrinėti ginčai. Be to, nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.
  2. Taip pat mano, kad sustabdžius civilinę bylą Nr. 2-386-901/2013, šioje byloje pateiktų aplinkybių ir ieškinio reikalavimų teisminio nagrinėjimo procesas pailgėtų, o teismas ir proceso šalys neefektyviai sugaištų laiką, dalyvaudamos ir nagrinėdamos tas pačias aplinkybes skirtingose bylose.
  3. Apeliantai teigia, kad teismas 2013-06-11 nutartyje nenurodė koks tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, neišsiaiškino, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą, nenurodė ir neįvertino visų su konkrečioje nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais susijusių aplinkybių, nenurodė kokie kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje, nenurodė kokių faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje, teismas pats negali nustatyti.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas P. L. prašo atmesti ieškovų atskirąjį skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-11 nutartį. Nurodo, kad abiejose bylose keliamas tas pats klausimas dėl sklypo ribų. Šioje byloje ieškovai nori išspręsti ginčą dėl sklypo ribų nustatymo atsakovų sklypo sumažinimo sąskaita, o kitoje byloje sprendžiamas klausimas dėl sklypo ribų atstatymo dėl esminės klaidos, padarytos 1993 metais atliekant ieškovų ir atsakovų sklypų ribų nustatymą. Mano, kad teismui teigiamai išsprendus atsakovo ieškinį dėl žemės sklypo ribų atstatymo, paliekant 1993 metais turėtas ieškovų ir atsakovų žemės sklypų ribas, ieškovų pateiktas ieškinys teismui būtų patenkintas visiškai, nekeičiant tarp ieškovų ir atsakovų žemės sklypų ribos.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

14Trečiasis asmuo nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad Šiaulių apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-4957-79/2013 pagal ieškovo P. L. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai iš esmės keliamas klausimas dėl žemės sklypo, esančio ( - ), suformavimo teisingumo prieš privatizuojant šį žemės sklypą ir jį perleidžiant privačion nuosavybėn. Civilinėje byloje Nr. 2-386-901/2013, iškeltoje pagal ieškovų G. M. ir L. B.-M. ieškinį atsakovams P. L. ir A. J. dėl žemės sklypo ribų nustatymo, iš esmės yra siekiama pakeisti privačių Nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), ribas nekeičiant ploto pagal žemės sklypo ribų pertvarkymo schemą. Nurodo, kad abiejų bylų ieškinio pagrindas ir dalykas skiriasi, tačiau tarp civilinės bylos Nr. 2-386-901/2013 ir teisinio rezultato iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-4957-79/2013 yra tiesioginis prejudicinis ryšys. Mano, kad Šiaulių apylinkės teismas, turėdamas informaciją apie iškeltą civilinę bylą Nr. 2-4957-79/2013, įvertino visas aplinkybes ir pagrįstai nustatė, kad yra CPK 163 str. 1 dalies 3 punkte numatyti pagrindai civilinei bylai Nr. 2-386-901/2013 sustabdyti.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

18Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, yra pagrįsta ir teisėta.

19Pagal CPK 163 str. 3 p., teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 str. 3 p. įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2012; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012).

21Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas privalomąjį civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias teisės normas taikė, nurodydamas, jog nagrinėjamos civilinė byla dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir civilinė byla dėl žemės sklypo ribų atstatymo yra susijusios, nes kitoje byloje nustačius, kad yra netinkamai suformuoti žemės sklypai, nagrinėjamoje byloje ieškovai turėtų tikslinti savo reikalavimus.

22Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad Šiaulių apylinkės teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą iki civilinėje byloje Nr. 2-4957-79/2013 (naujas bylos numeris – Nr. 2-4957-291/2013), nagrinėjamoje Šiaulių apylinkės teisme, įsiteisės teismo sprendimas, nes šis sprendimas turės tiesioginį prejudicinį ryšį su nagrinėjama byla (CPK 163 str. 3 d.).

23Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškovai siekia žemės sklypų, esančių ( - ), ribų nustatymo (pakeitimo) pagal ieškovų pageidaujamą žemės sklypų ribų pertvarkymo schemą, kadangi ieškovams priklausančiame žemės sklype yra atsakovams priklausantis pastatas. Kitoje civilinėje byloje, taip pat nagrinėjamoje Šiaulių apylinkės teisme, kaip matyti iš bylos šalių paaiškinimų, ginčo dalykas yra žemės sklypo, esančio ( - ), suformavimo teisingumas ir valstybės institucijų veiksmų teisėtumas.

24Apeliacinės instancijos teismo manymu, civilinėje byloje Nr. 2-4957-291/2013 nustatyti faktai turės reikšmę sprendžiant ieškovų reikalavimų šioje byloje pagrįstumo klausimą, t. y. įsiteisėjus teismo sprendimui civilinėje byloje dėl valstybės institucijų sprendimų teisėtumo ir žemės sklypo ribų atstatymo, jame nustatyti faktai savo teisine galia turės įrodomąją ar prejudicinę teisinę reikšmę būsimam teismo procesiniam sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje. Sprendimas kitoje civilinėje byloje gali turėti įtakos administraciniams aktams, kurių pagrindu buvo nustatytos šiuo metu esančios ir ieškovų prašomos pakeisti žemės sklypų ribos. Ieškovo (šioje byloje atsakovo) ieškinio dėl žemės sklypų ribų atstatymo patenkinimas galėtų sąlygoti ieškovų (nagrinėjamoje byloje) reikalavimų dėl tų pačių žemės sklypų ribų nustatymo pasikeitimą arba turėtų įtakos galimai teisme tenkinamų / netenkinamų ieškovų reikalavimų apimčiai.

25CPK 136 str. 4 d. numatyta, kad teismas, nustatęs, jog teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl civilinių bylų sujungimo apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantų prašomos sujungti civilinės bylos yra susijusios, tačiau abiejų bylų tiek ieškinių pagrindai, tiek dalykai, tiek įrodinėjamos faktinės aplinkybės skiriasi, kaip matyti iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų, skiriasi ir byloje dalyvaujantys asmenys. Dėl to, pirmosios instancijos teismas, visiškai pagrįstai pasinaudojo savo diskrecijos teise ir nutarė anksčiau minėtų civilinių bylų nesujungti.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias civilinių bylų sustabdymą, todėl naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pirmosios instancijos teismo nutarties nėra įstatyminio pagrindo. Dėl to, ieškovų atskirasis skundas atmestinas, o Šiaulių apylinkės teismo skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

28Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamas ieškovų G. M. ir L. B.-M. ieškinys... 5. Pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas atsakovo P. L. prašymas stabdyti... 6. Ieškovai G. M. ir L. B.-M. su bylos stabdymu nesutiko ir nurodė, kad nors... 7. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė prašymus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apylinkės teismas skundžiama 2013-06-11 nutartimi prašymą dėl... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį esmė... 11. Atskiruoju skundu ieškovai G. M. ir L. B.-M. prašo panaikinti pirmosios... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas P. L. prašo atmesti ieškovų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šiaulių miesto... 14. Trečiasis asmuo nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Pagal CPK 163 str. 3 p., teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 21. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas privalomąjį... 22. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes,... 23. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškovai siekia žemės sklypų,... 24. Apeliacinės instancijos teismo manymu, civilinėje byloje Nr. 2-4957-291/2013... 25. CPK 136 str. 4 d. numatyta, kad teismas, nustatęs, jog teismo (teismų)... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1... 28. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį palikti...