Byla e2YT-1098-1098/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Vilniaus skyrius, J. Venskutonio individuali gamybinė – komercinė įmonė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,

2sekretoriaujant Gintarei Žemaitytei, dalyvaujant pareiškėjui A. Č. (A. Č.), jo atstovei advokatei Jurgitai Žiužnienei, dalyvaujant Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Vilniaus skyrius atstovėms Giedrei Audickaitei ir Jurgitai Bertašiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Č. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Vilniaus skyrius, J. Venskutonio individuali gamybinė – komercinė įmonė,

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas A. Č. (A. Č., toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis, A. Č., laikotarpiu nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d. nepertraukiamai dirbo Vilniaus kilnojamoje mechanizuotoje montavimo kolonoje, o ją likvidavus dirbo Vilniaus specializuoto tresto Vilniaus kilnojamoje specializuotų darbų kolonoje ir jam buvo mokamas darbo užmokestis, bei laikotarpiu nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. nepertraukiamai dirbo J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje, kur jam buvo mokamas darbo užmokestis.

62.

7Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad kreipėsi į Vilniaus socialinio fondo valdybos Vilniaus skyrių dėl pažymos apie Valstybinio socialinio draudimo stažą senatvės pensijai gavimo. Buvo informuotas, kad 2018 m. sausio 1 d. jo įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas senatvės pensijai – 34,2704 metai, iš jų 34,2704 metų stažas yra įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, 0,0 metų stažas įgytas – dirbant savarankiškai. 2018 m. liepos 3 d. raštu buvo informuotas, kad darbo knygelėje Vilniaus kilnojamos mechanizuotos montavimo kolonos nurodytas laikotarpis nuo 1983 m. birželio 8 d. iki 1986 m. vasario 27 d. neįskaitytas į stažą, nes įrašas apie atleidimą iš darbo nepatvirtintas atsakingo asmens parašu bei antspaudu ir J. Venskutonio individualios įmonės nurodytas laikotarpis nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. neįskaitytas į stažą, nes nėra nurodytas dokumentas (įsakymo numeris ir data), kuriuo remiantis jis yra priimtas į darbą. Pareiškėjo teigimu, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina faktą, kad jis nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d. dirbo Vilniaus kilnojamoje mechanizuotoje montavimo kolonoje, o ją likvidavus dirbo Vilniaus specializuoto tresto Vilniaus kilnojamoje specializuotų darbų kolonoje ir šis laikotarpis turėtų būti įskaitytas į darbo stažą, taip pat patvirtina faktą, kad jis nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1995 m. spalio 31 d. dirbo J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje inžinieriaus – derintojo pareigose, todėl šis laikotarpis taip pat turėtų būti įskaitytas į jo darbo stažą.

83.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad galutinę nuomonę dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pareikš teismo posėdžio metu.

104.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad į pareiškėjo stažą neįskaitytas laikotarpis nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d., nes pareiškėjo darbo knygelėje įrašas apie pervedimą (atleidimą) 1986 m. vasario 27 d. iš Vilniaus KMM kolonos į Vilniaus KSD koloną neatitinka Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670 (toliau – Nuostatai), 6.4.1 papunktyje nustatytų reikalavimų, t. y. nepatvirtintas Vilniaus KMM kolonos atsakingo asmens parašu bei šios įmonės antspaudu. Paaiškino, kadangi pareiškėjas teismui pateikė Vilniaus KMM kolonos sudarytą kortelę – pažymą, kurioje yra duomenys apie pareiškėjo 1985 metais kiekvieną mėnesį dirbtas dienas ir priskaičiuotą bei išmokėtą darbo užmokestį, tai leidžia manyti, jog pareiškėjas dirbo Vilniaus KMM kolonoje nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1985 m. gruodžio 31 d. Taip pat paaiškino, kad į pareiškėjo stažą taip pat neįskaitytas laikotarpis nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d., nes įrašas darbo knygelėje apie priėmimą į darbą J. Venskutonio individualioje įmonėje nuo 1993 m. sausio 2 d. neatitinka Nuostatų 6.4.1 papunktyje nustatytų reikalavimų – nenurodytas dokumentas, remiantis kuriuo padarytas šis įrašas, todėl šiuo įrašu negalima vadovautis nustatant pareiškėjo darbo J. Venskutonio individualioje įmonėje laikotarpį. Pažymėjo, kad socialinio draudimo pažymėjimas SD Nr. 1523285, kuriame yra įrašai apie pareiškėjo darbą J. Venskutonio individualioje įmonėje nėra dokumentas, kuriuo įrodomi Pensijų įstatymo 2 priede nurodyti stažui prilyginami laikotarpiai (Nuostatų 6.4 papunktis), todėl juo negali būti vadovaujamasi apskaičiuojant iki 1993 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo įgytą stažą. Kadangi pareiškėjas nepateikė jokių rašytinių dokumentų, patvirtinančių jo darbą nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. J. Venskutonio individualioje įmonėje, mano, kad būtų tikslinga pareiškėjui surasti kartu su juo dirbusius liudytojus, patvirtinančius jo darbo faktą minėtoje įmonėje.

125.

13Suinteresuotas asmuo J. Venskutonio individuali gamybinė – komercinė įmonė pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame prašo sprendžiant klausimą dėl pareiškimo pagrįstumo vadovautis jo pareiškime nurodytais duomenimis.

146.

15Suinteresuotas asmuo J. Venskutonio individuali gamybinė – komercinė įmonė atsiliepime į pareiškimą patvirtino, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. dirbo įmonėje, inžinieriaus derintojo pareigose. Paaiškino, kad dokumentų apie pareiškėjo įdarbinimą nėra išlikę.

167.

17Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti.

188.

19Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. N. parodė, kad pareiškėją pažįsta nuo 1983 metų, dirbo su juo Vilniaus kilnojamoje mechanizuotoje montavimo kolonoje, kur pareiškėjas ėjo derintojo pareigas. Paaiškino, kad buvo atsakingas už darbo knygučių pildymą, duomenų ten suvedimą. Jo teigimu, pareiškėjas į darbą buvo priimtas 1983 m. birželio 13 d. Kai kolona buvo likviduota, visi darbuotojai, tarp jų ir pareiškėjas, buvo perkelti į kitą įmonę. Pareiškėjas toliau dirbo J. Venskutuonio individualioje-komercinėje įmonėje, kur ėjo derintojo pareigas, buvo atsakingas už elektros darbus.

209.

21Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. Ž. parodė, kad pažįsta pareiškėją, dirbo 1970 m. – 1984 m. treste tame pačiame pastate, kuriame dirbo ir pareiškėjas. Dažnai susitikdavo su pareiškėju, bendravo. Atsakingai gali patvirtinti, kad pareiškėjas dirbo Vilniaus kilnojamoje specializuotų darbų kolonoje nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1985 m. gruodžio 31 d.

2210.

23Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovės, išklausiusios liudytojų parodymus, prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad byloje yra pakankamai įrodymų prašomų juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymui.

24Pareiškimas tenkintinas.

2511.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Vadovaudamasis šia ir kitomis CPK XXVI skyriaus, reglamentuojančio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymą, nuostatomis, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2010; 2011 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2011).

2712.

28Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą juridinį faktą (CPK 444, 445 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535-969/2015).

2913.

30Remiantis byloje esančiais duomenimis ir juos patvirtinančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus socialinio fondo valdybos Vilniaus skyrių dėl duomenų apie Valstybinio socialinio draudimo stažą senatvės pensijai gavimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius informavo pareiškėją, kad jo įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas senatvės pensijai sudaro 34,2704 metai, iš jų 34,2704 metų stažas yra įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, 0,0 metų stažas įgytas – dirbant savarankiškai. Taip pat informavo, kad į stažą neįskaitytas laikotarpis nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d., nes darbo knygelėje įrašas apie pervedimą (atleidimą) 1986 m. vasario 27 d. iš Vilniaus KMM kolonos į Vilniaus KSD koloną neatitinka Nuostatų 6.4.1 papunktyje nustatytų reikalavimų, t.y. nepatvirtintas Vilniaus KMM kolonos atsakingo asmens parašu bei šios įmonės antspaudu. Pareiškėjas taip pat buvo informuotas, kad į jo stažą nėra įskaitytas laikotarpis nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d., nes įrašas darbo knygelėje apie priėmimą į darbą J. Venskutonio individualioje įmonėje nuo 1993 m. sausio 2 d. neatitinka Nuostatų 6.4.1 papunktyje nustatytų reikalavimų – nenurodytas dokumentas, remiantis kuriuo padarytas šis įrašas. Pareiškėjui buvo išaiškinta, kad remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalimi, jis gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl minėtų darbo laikotarpių nustatymo (el. b. l. 12, 13). Pareiškėjas kreipėsi į akcinę bendrovę „Archyvų sistemos“ su prašymu dėl informacijos pateikimo. Atlikus archyvinę paiešką jis buvo informuotas, kad negali būti parengta darbo stažo pažyma laikotarpiu nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d., nes LTSR kaimo statybos ministerijos Specialiųjų darbo tresto Vilniaus kilnojamos mechanizuotos montavimo kolonos darbuotojų asmens sąskaitų kortelės bylos personalo klausimais (įsakymai), asmens bylos į archyvo fondus saugojimui buvo perduotos tik iki 1985 m. gruodžio 31 d. Archyvas pateikė pareiškėjui 1983 m. įsakymo apie priėmimą į darbą ir 1985 m. asmens sąskaitos kortelės kopijas, iš kurių matyti pareiškėjo 1985 m. išdirbtos dienos, jam priskaičiuotas ir išmokėtas atlyginimas (el. b. l. 14-15, 16-17). Kaip matyti iš pareiškėjo darbo knygelės, 1983 m. birželio 13 d. įsakymu 101K. jis buvo priimtas į darbą Vilniaus kilnojamoje mechanizuotoje montavimo kolonoje elektriku – derintoju. Šį faktą patvirtina darbo knygelėje Nr. 0443450, išduotoje 1974 m. birželio 26 d., padaryti įrašai. Įrašai padaryti atsakingo asmens, tačiau po jais nėra atsakingo asmens parašo ir antspaudo. Darbo knygelėje, įrašas Nr. 10, yra pataisytas ištaisant įrašo dienos skaičių į „8“, o šalia uždėtas trikampis kadrų skyriaus antspaudas ir atsakingo asmens parašas. Virš įrašo Nr. 10 yra stačiakampis antspaudas su tekstu „Vilniaus kilnojamoji mechanizuota montavimo kolona“. 1984 m. rugsėjo 1 d. darbo knygelėje (8 – 9 puslapyje) yra įrašas Nr.11, kuriame pažymėta, kad pareiškėjas pervestas dirbti vyresniuoju inžinieriumi - derintoju, įsakymu 103, nuo 1984 m. rugsėjo 13 d. Analogiškas įrašas yra darbo knygelės 20 – 21 puslapyje. 1986 m. vasario 27 d. įraše Nr. 12, nurodyta, kad „Ryšium su Vilniaus KMMK likvidumu nuo šių metų kovo 1 d. perkelti tolimesniam darbui į Vilniaus ST Vilniaus kilnojamąją spec. darbų koloną, pasirašo „Vyresnysis kadrų inspektorius“, įrašas padarytas remiantis 1986 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.23a“. Po šiuo įrašu yra stačiakampis antspaudas su užrašu „Vilniaus specializuotas trestas Vilniaus kilnojama specializuota darbų kolona“. 1986 m. kovo 1 d. darbo knygelės įraše Nr. 13 yra įrašyta, kad pareiškėjas 1986 m. vasario 28 d. priimtas perkėlimo tvarka vyresniuoju inžinieriumi derintoju, pasirašo „Vyresnysis kadrų inspektorius“, įrašo pagrindas – 1986 m. vasario 28 d. Nr.24. 2018 m. liepos 3 d. pažymoje Nr. (10.11E) 3E-20022 „Dėl neįskaityto stažo“ nurodyta, kad laikotarpis nuo 1983 m. birželio 8 d. iki 1986 m. vasario 27 d., neįskaitytas į stažą, nes įrašas apie atleidimą iš darbo nepatvirtintas atsakingo asmens parašu bei antspaudu. Abejones dėl šio darbo stažo laikotarpio paneigė AB „Archyvų sistemos“ pateikti archyviniai dokumentai, kuriose, kaip minėta, išsamiai aprašytos pareiškėjo 1985 m. išdirbtos dienos, jam priskaičiuotas ir išmokėtas atlyginimas. Įsakyme ir įrašuose darbo knygelėje dėl pareiškėjo priėmimo į darbą sutampa esantys duomenys sutampa, todėl nekelia abejonių dėl šių duomenų tikrumo. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas paaiškino, kad nuo 1992 m. lapkričio 10 d., kai buvo atleistas iš darbo, iki 1993 m. sausio 2 d. nedirbo. 1993 m. sausio 2 d. įsidarbino J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje. 2018 m liepos 3 d. raštu Nr. (10.11E)3E-20022 „Dėl neįskaityto stažo“, J. Venskutonio individualios įmonės nurodytas laikotarpis nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. neįskaitytas į darbo stažą, nes nėra nurodytas dokumentas (įsakymo numeris ir data), kuriuo remiantis pareiškėjas buvo priimtas į darbą. Pareiškėjo 1993 m. sausio 2 d. darbo knygelėje atliktas įrašas Nr. 16, kuriame nurodyta, kad pareiškėjas priimtas į darbą J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje į inžinieriaus - derintojo pareigas. Įrašas atliktas ranka, pasirašytas ir patvirtintas apvaliu įmonės antspaudu. Paskutinis įrašas knygelėje – 1994 m. sausio 1 d. įrašas, kad darbo knygelės pildymas yra nutrauktas ir išduotas socialinio draudimo pažymėjimas SD Nr. 1523285. Socialinio draudimo pažymėjimo SD Nr. 1523285 įraše Nr. 1, nurodyta, kad pareiškėjas dirba J. Venskutonio individualioje įmonėje, įmonės kodas 116136. Socialinio draudimo pažymėjimo SD Nr. 1523285 įrašas Nr. 2 patvirtina, kad pareiškėjas dirba inžinieriumi – derintoju nuo 1994 m. sausio 1 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d., pasirašė vadovas J. Venskutonis ir patvirtinta įmonės antspaudu. Pareiškėjas iš darbo atleistas 1995 m. spalio 31 d. (įrašas Nr.3 socialinio draudimo pažymėjime). Pareiškėjo darbo knygelės įrašas Nr. 16 ir socialinio draudimo pažymėjimo įrašai Nr.1 ir Nr. 2 yra pasirašyti to paties asmens ir patvirtinti tuo pačiu įmonės antspaudu. Pareiškėjo įsidarbinimo J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje patvirtino įmonės vadovas pateiktame atsiliepime į pareiškimą, taip pat byloje apklausti liudytojai. Teismo vertinimu, pateiktų dokumentų pakanka įsitikinti, kad pareiškėjas nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1995 m. spalio 31 d. dirbo J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje inžinieriaus – derintojo pareigose, todėl šis laikotarpis turėtų būti įskaitytas į jo darbo stažą.

3114.

32Teismas ištyręs byloje esančių įrodymų visumą pripažįsta, kad yra pagrįstas pagrindas tenkinti pareiškimą, nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, kad pareiškėjas A. Č., laikotarpiu nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d. nepertraukiamai dirbo Vilniaus kilnojamoje mechanizuotoje montavimo kolonoje, o ją likvidavus dirbo Vilniaus specializuoto tresto Vilniaus kilnojamoje specializuotų darbų kolonoje ir jam buvo mokamas darbo užmokestis, bei laikotarpiu nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. nepertraukiamai dirbo J. Venskutonio individualioje gamybinėje – komercinėje įmonėje, kur jam buvo mokamas darbo užmokestis.

3315.

34Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas tam, kad galėtų įgyvendinti savo teises ir pareigas (CPK 448 straipsnio 1 dalis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 445 straipsniu, 448 straipsniu, teismas,

Nutarė

36Pareiškimą tenkinti.

37Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. Č. (A. Č., asmens kodas ( - ) nuo 1983 m. birželio 13 d. iki 1986 m. vasario 27 d. nepertraukiamai dirbo Vilniaus kilnojamoje mechanizuotoje montavimo kolonoje , o ją likvidavus dirbo Vilniaus specializuoto tresto Vilniaus kilnojamoje specializuotų darbų kolonoje; laikotarpiu nuo 1993 m. sausio 2 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. nepertraukiamai dirbo J. Venskutonio individualioje gamybinėje komercinėje įmonėje.

38Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas – apskaičiuoti pareiškėjui priklausančios socialinio draudimo senatvės pensijos dydį.

39Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,... 2. sekretoriaujant Gintarei Žemaitytei, dalyvaujant pareiškėjui A. Č. (A.... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas A. Č. (A. Č., toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad kreipėsi į Vilniaus socialinio fondo... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo J. Venskutonio individuali gamybinė – komercinė... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo J. Venskutonio individuali gamybinė – komercinė... 16. 7.... 17. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė palaikė pareiškime nurodytas... 18. 8.... 19. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. N. parodė, kad pareiškėją... 20. 9.... 21. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. Ž. parodė, kad pažįsta... 22. 10.... 23. Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo... 24. Pareiškimas tenkintinas. ... 25. 11.... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 27. 12.... 28. Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat... 29. 13.... 30. Remiantis byloje esančiais duomenimis ir juos patvirtinančiais rašytiniais... 31. 14.... 32. Teismas ištyręs byloje esančių įrodymų visumą pripažįsta, kad yra... 33. 15.... 34. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 36. Pareiškimą tenkinti.... 37. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. Č. (A.... 38. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas – apskaičiuoti... 39. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...