Byla II-166-480/2010
Dėl nutarimo pakeitimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. K. , nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos –Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. K. skundą dėl nutarimo pakeitimo ir

Nustatė

2Marijampolės regiono aplinkos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 297AM059354 V. K. paskirta administracinė nuobauda: teisės medžioti atėmimas 6 mėnesiams, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 5 d., padarymą; teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d., padarymą; teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 2 d., padarymą, galutinai skirta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu.

3Administracinė nuobauda V. K. paskirta už tai, kad 2009-12-03 21.00 val. Šlavantos medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete Daugirdų k., Gudelių sen. Marijampolės sav. medžiojo ir sumedžiojo dvi stirnas (1 patelę ir 1 stirnos jauniklį), neturėdamas medžiotojo bilieto, galiojančio medžioklės lapo, licencijos, suteikiančios teisę sumedžioti joje nurodytą gyvūną. Tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18.1, 18.2, 18. 4 ir 24 punktų reikalavimus.

4V. K. prašė pakeisti nutarimą ir teisės medžioti atėmimą 24 mėnesiams sutrumpinti iki vienerių metų laiko.

5Nurodė, kad dėl padarytų medžioklės taisyklių pažeidimų nuoširdžiai gailisi ir mano, kad yra nubaustas per griežtai. Konfiskuotas jam priklausęs šautuvas. Prarado autoritetą ir savų medžiotojų, ir aplinkos apsaugos pareigūnų tarpe. Prarado ir teisę medžioti. Medžioklė yra jo pomėgis, laisvalaikio praleidimas. Pažeidimu padarytą žalą pilnai atlygino.

6Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas pareiškėjo skundą prašė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad lengvinančios aplinkybės, kurios paaiškėjo posėdžio metu (pažeidėjas gailisi, atlygino žalą), priimant skundžiamą nutarimą nebuvo žinomos, todėl buvo paskirta nuobauda pagal sankcijos vidurkį. Neprieštarautų, jei teismas sutrumpintų teisės medžioti atėmimo terminą, bet nesutinka, kad būtų grąžintas konfiskuotas ginklas.

7Skundas tenkintinas.

8V. K. patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad jis 2009-12-03 21.00 val. Šlavantos medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete Daugirdų k., Gudelių sen. Marijampolės sav. medžiojo ir sumedžiojo dvi stirnas (1 patelę ir 1 stirnos jauniklį), neturėdamas medžiotojo bilieto, galiojančio medžioklės lapo, licencijos, suteikiančios teisę sumedžioti joje nurodytą gyvūną. Tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18.1, 18.2, 18. 4 ir 24 punktų reikalavimus.

9V. K. kaltė, padarius LR ATPK 85 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytus pažeidimus, įrodyta remiantis administraciniu teisės pažeidimo protokolu, patikrinimo aktu Nr. 232/45, 2009-12-04 tarnybiniu pranešimu, stirnų pažiūrėjimo patikrinimo aktu, paties V. K. paaiškinimu, kurie sutinkamai su ATPK 256 str., pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą ir jo padarymu kaltinamo asmens kaltei nustatyti. Institucija, nagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, surinko pakankamai V. K. kaltės, padarius LR ATPK 85 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytus pažeidimus, įrodymų, tinkamai kvalifikavo jo veiką ir pagrįstai patraukė administracinėn atsakomybėn. Administracinė nuobauda paskirta įstatymo nustatytos sankcijos ribose.

10Iš skundo turinio ir V. K. paaiškinimo posėdžio metu akivaizdu, kad neginčydamas padaryto administracinio teisės pažeidimo, jis prašo sumažinti paskirtą nuobaudą: teisės medžioti atėmimą 24 mėnesiams sutrumpinti iki vienerių metų laiko.

11Iš pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjo paaiškinimo posėdžio metu, teismas daro išvadą, kad paskirta administracinė nuobauda gali būti pakeista ir paskirta mažesnė nuobauda sankcijos ribose, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgus į atsakomybę lengvinančias aplinkybes (LR ATPK 302 str. 1 d.). Byloje nustatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės: dėl padaryto pažeidimo V. K. nuoširdžiai gailisi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), savo noru atlygino padarytą žalą (LR ATPK 31 str. 1 d. 2 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Administracinės nuobaudos tikslai (LR ATPK 20 str.) bus pasiekti sumažinus paskirtą nuobaudą sankcijos ribose.

12Remiantis tuo, kas išdėstyta, V. K. skundas yra tenkinamas, pakeičiant nutarimą ir sutrumpinant paskirtą teisės medžioti atėmimą 24 mėnesiams iki 12 mėnesių ( LR ATPK 85 str. 2, 4 ir 5 d, LR ATPK 33 str. 2 d., LR ATPK 302 str. 1 d.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., teisėja:

Nutarė

14Pakeisti Marijampolės regiono aplinkos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 297AM059354, kuriuo V. K. galutinai paskirta administracinė nuobauda: teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu ir V. K. paskirti mažesnę administracinę nuobaudą: teisės medžioti atėmimą 12 (dvylika) mėnesių su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai