Byla II-104-422/2011
Dėl nutarimo pakeitimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui V. K., Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. K. skundą dėl nutarimo pakeitimo ir

Nustatė

2Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimu buvo atsisakyta tenkinti V. K. prašymą sutrumpinti teisės medžioti atėmimo terminą.

3V. K. skundu ir teismo posėdžio metu prašė pakeisti nutarimą, sutrumpinti teisės medžioti terminą iki 10 mėnesių. Nurodė, jog 2009-12-07 Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos nutarimu buvo nubaustas pagal ATPK 85 str. 5 d., 85 str. 2 d., 85 str. 4 d., atimta teisė medžioti 24 mėn. laikui, konfiskuotas šautuvas, turėjo atlyginti padarytą žalą gamtai. Dėl atėmimo teisės medžioti su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, šis 2010-03-10 nutartimi inspekcijos pareigūno 2009-12-07 nutarimą pakeitė ir jam paskirtą teisės medžioti atėmimo terminą sutrumpino iki 12 mėn. 2010-12-06 praėjus pusei paskirtos nuobaudos termino (8 mėnesiams) kreipėsi į Instituciją dėl termino sutrumpinimo. Jo prašymas atitiko ATPK 329 str. nuostatas, kadangi praėjo daugiau kaip pusė teisės atėmimo medžioti termino, teisės pažeidimų teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė, buvo pateiktas visuomeninės organizacijos tarpininkavimas dėl nuobaudos sumažinimo, todėl pareigūnas turėjo iš esmės išnagrinėti prašymą ir jį tenkinti, atsisakymas motyvuojant nekompetentingumu, yra nepagrįstas.

4Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas nurodė, jog skundą palieka spręsti teismui. Jo nuomone, nutarimas pagrįstas, nes 2010-03-10 nutartimi Kauno apygardos teismas, pakeisdamas 2009-12-07 Institucijos priimtą nutarimą, ir paskirdamas švelnesnę nuobaudą, veikė kaip nuobaudą skiriantis organas, todėl pareiškėjo prašymą pagal ATPK 329 str. turėtų nagrinėti teismas, Institucija konkrečiu atveju nėra kompetentinga spręsti prašymo.

5Skundas iš dalies tenkinamas.

6Marijampolės regiono aplinkos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2009 m. gruodžio 7d. nutarimu Nr. 297AM059354 V. K. buvo paskirta administracinė nuobauda: teisės medžioti atėmimas 6 mėnesiams už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 5 d., padarymą; teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d., padarymą; teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 2 d., padarymą, galutinai skirta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas 24 mėnesiams su pažeidimo padarymo įrankio, t.y. medžioklinio šautuvo TIKKA 84 F KL. 3006 SPRF Nr. 235496, konfiskavimu.

72010 m. kovo 10 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi 2009-12-07 nutarimas buvo pakeistas, sutrumpintas teisės medžioti atėmimo terminas iki 12 mėnesių ( b.l. 12, administracinė byla Nr. II-166-480/2010).

8Šioje byloje sprendžiamas paskirtos nuobaudos - teisės medžioti atėmimo termino sutrumpinimo klausimas nutarimo vykdymo procese. Jį reglamentuoja LR ATPK 329 straipsnis. Minėtoje teisės normoje nurodyta, kad, jeigu asmuo, kuriam atimta teisė medžioti, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs pareigūnas (institucija) gali, praėjus ne mažiau pusei paskirto laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad praėjus daugiau nei pusei teisės medžioti atėmimo termino, V. K. 2010-12-06 kreipėsi į LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl minėto termino sutrumpinimo (b.l. 8). Kartu su prašymu V. K. pateikė visuomeninės organizacijos (Medžiotojų klubo „Žaltytis“) tarpininkavimą patvirtinančius dokumentus (b.l.7). Per teisės medžioti atėmimo laikotarpį pareiškėjas naujų administracinių teisės pažeidimų nepadarė. Minėtos aplinkybės atitinka LR ATPK 329 straipsnyje nurodytas sąlygas, kurioms esant, specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti sutrumpinamas. Tai ginčijamame nutarime pripažįsta ir pati Institucija, šią aplinkybę patvirtino Institucijos atstovas.

10Teismo vertinimu, Institucijos atsisakymas iš esmės nagrinėti V. K. prašymą dėl teisės medžioti termino sutrumpinimo, yra nepagrįstas. Įstatymas šį klausimą įpareigoja spręsti nuobaudą paskyrusią Instituciją ( ATPK 329 str.). Konkrečiu atveju nuobauda V. K. buvo paskirta Marijampolės regiono aplinkos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūno 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu, 2010 m. kovo 10 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi nuobauda dėl teisės atėmimo termino tik sušvelninta, todėl Institucija nepagrįstai atmetė V. K. prašymą tuo pagrindu, kad pagal kompetenciją turėtų nagrinėti šio pobūdžio prašymą teismas. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog nutarime buvo įvertintos ATPK 329 str. sąlygos dėl specialiosios teisės termino sutrumpinimo konkrečiu atveju, teismas sutinka su Institucija, jog V. K. prašymas atitinka ATPK 329 str. numatytas sąlygas teisės medžioti atėmimo termino sutrumpinimui, tai sudaro pagrindą pareiškėjo prašymą iš dalies tenkinti, ginčijamą nutarimą pakeisti, sutrumpinant teisės medžioti atėmimo terminą iki 11 (vienuolikos) mėnesių. Sprendžiant pareiškėjo prašymą, be aukščiau nurodytų aplinkybių, atsižvelgtina į tai, jog pareiškėjas dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, savo noru yra atlyginęs padarytą žalą gamtai, Medžiotojų klubo „Žaltytis“ yra charakterizuojamas teigiamai, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, darytina išvada, kad LR ATPK 20 straipsnyje nustatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti sutrumpinus teisės medžioti atėmimo terminą.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 20, 18, 20, 46, 137 straipsnių pakeitimo, aštuonioliktojo skirsnio ir 128,144 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo10 str.2d., Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 302, 226, 232, 2321, 239, 2393, 241, 2411, 2461, 2462, 2467, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt trečiuoju1 ir dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymo 25 str. 2d., teisėja

Nutarė

12Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimą, kuriuo atsisakyta V. K. sutrumpinti teisės medžioti terminą, pakeisti.

13Sutrumpinti teisės medžioti atėmimo terminą iki 11 ( vienuolikos ) mėnesių.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai