Byla 2-432-675/2011
Dėl skolos, metiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo, priimdama sprendima už akiu

1Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Regina Nenortiene, sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,

2viešame teismo posedyje išnagrinejus ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškini atsakovui UAB „Uklara“ del skolos, metiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo, priimdama sprendima už akiu,

3n u s t a t e:

4Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Uklara“ 34886,20 Lt skolos, 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas.

5Ieškovas nurode, kad 2006 m. liepos 18 d. su atsakovu sudare bendradarbiavimo sutarti, pagal kuria ieškovas suteike atsakovui teise sudaryti ir pasirašyti draudimo sutarti, priimti draudimo imokas, tarpininkauti sudarant draudimo sutartis tarp kliento ir ieškovo. Atsakovas buvo irašytas i priklausomu draudimo tarpininku saraša. Atsakovas, vykdydamas bendradarbiavimo sutarti, sudarinejo draudimo sutartis bei rinko draudimo imokas, pateikdavo ieškovui veiklos ataskaitas. Pagal bendradarbiavimo sutarti atsakovas isipareigojo ne reciau kaip viena karta per menesi pervesti ieškovui imokas, gautas už draudimo sutarciu sudaryma ieškovo vardu. Taciau atsakovas, gaves draudimo imokas, nesumokejo ieškovui sulygtu draudimo imoku. Atsakovui buvo siusti pranešimai atsiskaityti, taciau atsakovas pilnai nesumokejo ieškovui surinktu draudimo imoku. 2009-02-11 atsakovas pateike ieškovui prašyma del isiskolinimo padengimo atskiromis dalimis, taciau isipareigojimu tinkamai nevykde, pagal atsakovo pasiulyta skolos mokejimo grafika, isipareigojimu atsakovas taip pat nevykde. Ieškovas prašo, esant LR CPK numatytiems pagrindams, priimti sprendima už akiu.

6Ieškovas teismo posedyje nedalyvavo, iš jo gautas prašymas byla nagrineti jo atstovui nedalyvaujant (b. l. 91).

7Atsakovas UAB „Uklara“ teismui pateike atsiliepima (b. l. 74, 75), kuriame nurode, kad su ieškinyje nurodytu skolos dydžiu ir bylinejimosi išlaidomis sutinka, prieštarauja del 6 proc. metiniu palukanu priteisimo, nes bendrove turi laikinu finansiniu sunkumu.

8Atsakovas teismo posedyje nedalyvavo, apie bylos nagrinejima teisme jam pranešta tinkamai (b. l. 89), iš jo negautas prašymas atideti bylos nagrinejima. Esant tokioms aplinkybems ir ieškovo prašymui priimti sprendima už akiu, byloje gali buti priimtas sprendimas už akiu (Lietuvos Respublikos CPK 246 str., 285 str.).

9Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t. y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad, 2006 m. liepos 18 d. ieškovas su atsakovu sudare bendradarbiavimo sutarti Nr. B-156/2006, pagal kuria ieškovas suteike atsakovui teise ieškovo vardu sudaryti ir pasirašyti draudimo sutartis, priimti draudimo imokas (b. l. 5-13). Iš pažymos Nr. 299 matyti, kad atsakovas UAB „Uklara“ irašytas i ieškovo priklausomu draudimo tarpininku saraša ir turi teise vykdyti draudimo tarpininkavimo veikla ieškovo vardu (b. l. 14). Atsakovas, vykdydamas bendradarbiavimo sutarti, sudarinejo draudimo sutartis bei rinko draudimo imokas, pateikdavo ieškovui veiklos ataskaitas (b. l. 15-50). Pagal tarp šaliu sudarytos bendradarbiavimo sutarties 6.3.1. p., atsakovas isipareigojo ne reciau kaip viena karta per menesi pervesti ieškovui imokas, gautas už draudimo sutarciu sudaryma ieškovo vardu. Taciau atsakovas, gaves draudimo imokas, pažeide pagal sudaryta sutarti numatytus isipareigojimus ir nesumokejo ieškovui sulygtu draudimo imoku. Atsakovui buvo siusti pranešimai atsiskaityti (b. l. 51-59), taciau pilnai atsakovas neatsiskaite. 2009-02-11 prašymu pats atsakovas praše ieškovo leisti atsiskaityti dalimis ir nurode mokejimo grafika, kokiu sumokes skola (b. l. 60), taciau atsakovas isipareigojimu ieškovui tinkamai neivykde. Ieškovui atsakovas liko skolingas 34886,20 Lt (b. l. 63) ir su isiskolinimo dydžiu atsakovas sutinka (b. l. 74, 75).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu arba sutarties nurodymus, o kai tokiu nurodymu nera, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o pagal 6.256 str. 2 d., asmuo, neivykdes ar netinkamai ivykdes savo sutartine prievole, privalo <...> sumoketi netesybas (baudas, delspinigius). Byloje nustatyta, kad UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovas buvo sudare bendradarbiavimo sutarti ir atsakovas piniginiu prievoliu, kilusiu iš šaliu sudaryto sandorio, neivykde. Esant nustatytoms aplinkybems, ieškovo ieškinys tenkintinas LR CK 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., pagrindu.

13Ieškovas prašo priteisti 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos už laikotarpi nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Istatymas numato ieškovo teise gauti istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo priteistinos 6 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma, nuo bylos iškelimo teisme dienos, t. y. nuo 2011 m. vasario 3 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

14Bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 1047,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 3) ir 701,80 Lt ieškovo turetos išlaidos advokato pagalbai apmoketi (b. l. 71-73) iš atsakovo priteistinos ieškovo naudai LR CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

15Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, t. y. 11,98 Lt pašto išlaidos (b. l. 66), priteistinos iš atsakovo valstybei LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d. pagrindu.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d.,285 str., 286 str., 287 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškini patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Uklara“, imones kodas 282921750, gyv. Deltuvos g. 39C, Ukmerges m., 34886,20 Lt (trisdešimt keturis tukstancius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 20 centu) skolos, 6 (šešiu) procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos, t. y. nuo 2011 m. vasario 3 d., iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, ir 1748,80 Lt (viena tukstanti septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 80 centu) bylinejimosi išlaidu ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, imones kodas 110057869, buveines adresas Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., atsiskaitomoji saskaita Nr. ( - ) AB SEB banke, naudai.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Uklara“, imones kodas 282921750, gyv. Deltuvos g. 39C, Ukmerges m., 11,98 Lt (vienuolika litu 98 centus) pašto išlaidu valstybei.

20Informuoti atsakova, jog pašto išlaidos valstybei sumokamos i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esancia banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant imokos koda 5660.

21Atsakovas UAB „Uklara“ sprendima už akiu priemusiam teismui per dvidešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo. Sprendimas už akiu isiteiseja po dvidešimties dienu nuo jo priemimo dienos. Jeigu del šio sprendimo paduodamas pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo, jis isiteiseja užbaigus peržiurejimo procedura, jeigu pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo netenkinamas.

22Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ per trisdešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Vilniaus apygardos teismui per Ukmerges rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Regina Nenortiene, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posedyje išnagrinejus ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“... 3. n u s t a t e:... 4. Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB... 5. Ieškovas nurode, kad 2006 m. liepos 18 d. su atsakovu sudare bendradarbiavimo... 6. Ieškovas teismo posedyje nedalyvavo, iš jo gautas prašymas byla nagrineti jo... 7. Atsakovas UAB „Uklara“ teismui pateike atsiliepima (b. l. 74, 75), kuriame... 8. Atsakovas teismo posedyje nedalyvavo, apie bylos nagrinejima teisme jam... 9. Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendima... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad, 2006 m. liepos 18 d.... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievoles turi buti... 13. Ieškovas prašo priteisti 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos... 14. Bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 1047,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 3) ir... 15. Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, t. y. 11,98 Lt pašto... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d.,285 str., 286... 17. Ieškini patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „Uklara“, imones kodas 282921750, gyv. Deltuvos... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Uklara“, imones kodas 282921750, gyv. Deltuvos... 20. Informuoti atsakova, jog pašto išlaidos valstybei sumokamos i Valstybines... 21. Atsakovas UAB „Uklara“ sprendima už akiu priemusiam teismui per dvidešimt... 22. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ per trisdešimt dienu nuo šio sprendimo...