Byla 2-3989-920/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „PRO INVEST GROUP“ ieškinį atsakovui L. B., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „PRO INVEST GROUP“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo L. B. 345 Lt įsiskolinimą pagal sutartį, 207 Lt delspinigius, 100 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2009-03-03 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovui, pradinė kreditorė UAB „Ekspres kreditas“, suteikė 300 Lt vartojimo kreditą. Pagal 2009-03-03 sudarytą vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo grąžinti 300 Lt kreditą bei 45 Lt kredito mokestį. Laiku neįvykdęs šios prievolės jis įsipareigojo mokėti 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną bei praleidęs 30 dienų terminą sumokėti 100 Lt dydžio baudų. Pradinė kreditorė UAB „Ekspres kreditas“ iš atsakovo nuo 2009-05-22 jokių mokėjimų negavo. 2012-12-04 ir 2013-01-08 el. paštu atsakovui buvo išsiųsti pranešimai apie reikalavimo teisės perleidimą UAB „PRO INVEST GROUP“, tačiau atsakovas į pranešimus nereagavo ir kredito negrąžino (b.l. 3-4).

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, 2014-03-04 paskelbiant atitinkamo turtinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 34), 2014-03-04 nutartimi konstatavus, kad atsakovo L. B. gyvenamoji ir darbo vieta nežinoma (b.l. 34). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 4). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-03-03 atsakovas su pradine kreditore UAB „Ekspres kreditas“ sudarė vartojimo kredito sutartį TCST kodas 6FD6 965D 5B5A 087C 58D1 A35F FAB9 479A, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 300 Lt kreditą (b. l. 6-9). Vartojimo kredito sutartyje nustatytu terminu negrąžinus kredito, atsakovas įsipareigojo sumokėti kreditorei 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną bei pradelsus ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų – papildomai sumokėti 100 Lt dydžio baudą (kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1. p., 6.2. p.) (b.l. 7). Atsakovas per sutartyje nustatytą terminą kredito negrąžino, nesumokėjo kredito mokesčio bei netesybų. Atsakovui elektroniniu paštu buvo išsiųsti priminimai įvykdyti prievolę (b. l. 13-20), tačiau atsakovas į priminimus nereagavo ir kredito negrąžino, nesumokėjo kredito mokesčio bei netesybų.

7Remiantis 2012-11-29 Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. 2012-11-29 pradinė kreditorė UAB „Ekspres kreditas“ reikalavimo teisę į atsakovo skolą perdavė ieškovei UAB „PRO INVEST GROUP“ (b. l. 10-11). Ieškovės UAB „PRO INVEST GROUP“ paskaičiavimu atsakovas negrąžino ieškovei 345 Lt skolos (300 Lt paskola+45 Lt kredito mokestis), 207 Lt delspinigių bei 100 Lt baudos (b.l. 12).

8Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.256 str.). CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškove tinkamai atsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė, šiais veiksmais pažeidė sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.881 str. reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 345 Lt skola.

9Pagal CK 6. 71 str. 1 d., netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 str., susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Kredito sutarties 6.2. p. sulygta, kad jeigu grąžintiną sumą arba jos dalį klientas vėluoja sumokėti bendrovei ilgiau, kaip trisdešimt kalendorinių dienų, jis privalo papildomai sumokėti bendrovei 100 Lt baudą. Šis ieškovės prašymas laikytinas pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 207 Lt delspinigių, numatytų sutartyje, kurių dydis yra 2 proc. nuo pradelstos sumokėti sumos (Sutarties 6.1. p.).

11Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradine kreditore sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų bei į tai, kad pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012). Vadovaujantis nurodytu bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 207 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinų delspinigių suma mažintina nuo 207 Lt iki 31,05 Lt (345 Lt x 0,05 proc.)/100 proc. = 0,17 Lt (už vieną pradelstą mokėjimo dieną); 180 dienos x 0,17 Lt = 31,05 Lt) (CK 1.5 str., 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.73 str. 2 d., CK 6.188 str. 1 d. 5 p., CK 6.258 str. 3 d.).

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos 476,05 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-01-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

14Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, jos iš atsakovo nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

15Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo L. B. a.k. ( - ) ieškovės UAB „PRO INVEST GROUP“, į.k. 302453988 naudai – 345 Lt (trijų šimtų keturiasdešimt penkių litų) skolą, 31,05 Lt (trisdešimt vieno lito 05 ct) delspinigius, 100 Lt (vieno šimto litų) baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 476,05 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-01-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 39,42 Lt (trisdešimt devynių litų 42 ct) žyminį mokestį.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Šalis dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovė UAB „PRO INVEST GROUP“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo L.... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2009-03-03 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis,... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-03-03 atsakovas... 7. Remiantis 2012-11-29 Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. 2012-11-29... 8. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 9. Pagal CK 6. 71 str. 1 d., netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 10. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 207 Lt delspinigių, numatytų... 11. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 13. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 14. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo L. B. a.k. ( - ) ieškovės UAB „PRO INVEST GROUP“,... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Šalis dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti... 20. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...