Byla 2S-488-258/2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarties

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3antstolė D. M. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama vadovaujantis CPK 18 ir 585 straipsniais skirti A. S. baudą už kiekvieną teisėtų antstolio reikalavimų ir teismo nutarties nevykdymo dieną. Nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013m. kovo 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-13188-854/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įpareigojimo A. S. ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos įgaliotiems asmenims paprašius, per 24 val. nuo prašymo pateikimo dienos darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val., o avarijos atveju nedelsiant, įskaitant ir ne darbo metu, bet kuriuo paros metu sudaryti sąlygas patekti į patalpą, pažymėtą indeksu R-19, esančią pastate Laisvės pr. 88, Vilniuje. Antstolė nurodė, kad vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą 2013-04-02 10:00 val. nuvykus adresu Laisvės pr. 88, Vilniuje bei paskambinus prie šio pastato rūsyje esančių durų įrengtu pasikalbėjimo įrenginiu nustatyta, kad duris atidaręs asmuo prisistatė A. S.. Jo pasiteiravus, ar jis suteiksiantis galimybę patekti į šilumos punktą (patalpą, pažymėtą indeksu R-19) per jam priklausančias patalpas R-21 ir R-8, A. S. pareiškė, jog per patalpas R-21 ir R-8 eiti neleis, nes jis čia gyvena ir nepageidauja, kad būtų vaikščiojama per jo gyvenamąsias patalpas.

4Suinteresuotas asmuo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija sutiko su antstolės D. M. teismui pateiktu pareiškimu dėl baudos už nutarties nevykdymą skyrimo suinteresuotam asmeniui A. S.. Nurodė, kad vykdant teismo 2013m. kovo 4 d. nutartį, atsakovui per jo atstovę advokatę L. S. 2013m. kovo 29 d. buvo įteiktas 2013 m. kovo 27 d. patvarkymas vykdyti teismo nutartį, kuriuo atsakovas buvo informuotas apie vykdymui perduotą nutartį ir planinės patalpos R-19 apžiūras numatytomis datomis bei išaiškinta, jog už atstolio reikalavimų nevykdymą ar kitokį kliudymą antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Antstolės D. M. padėjėjas D. Z. 2013 m. balandžio 2 d. aktu dėl vykdymo veiksmų atlikimo konstatavo, jog teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis nėra tinkamai vykdoma, kadangi antstolės padėjėjui, minėtos nutarties pagrindu, iš anksto perspėjus atsakovą 2013 m. kovo 27 d. patvarkymu, mėginant patekti į patalpą R-19, įleistas nebuvo.

5Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti. Nurodė, kad patalpos R-8 yra jo asmeninio naudojimo patalpos, kadangi jose ne tik dirba, bet ir nakvoja. Be to, R-21 patalpose atsirado kita patalpa, kadangi ten A. S. yra įrengęs įmonės sandėlį. Dėl šios priežasties jis pasiūlė eiti per kavinę „Nykštukų pasaulis“, nes tai vienintelis būdas patekti į šilumos punktą. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių negali būti įvykdyta. Tvirtino, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus būtent pats patekimo į šilumos punktą faktas. Pabrėžė, kad netrukdo vykdyti teismo nutarties, kaip tik – nurodė patekimo į patalpas R-19 būdą (per kavinę). Teigia, jog antstolio padėjėjas teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį vykdo netiksliai, viršydamas nutartimi suteiktus įgaliojimus. Prie pareiškimo pateiktame 2013 m. kovo 27 d. patvarkyme nurodytas ilgalaikis grafikas, kurio vykdymas neaptartas jokiame procesiniame dokumente.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi pareiškimą patenkino ir skyrė 370 Lt baudą. Teismas nurodė, kad remiantis CPK 118 straipsnio 1 dalimi, tais atvejais, kai šalis veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o kaip patvarkymas vykdyti teismo nutartį buvo įteiktas 2013 m. kovo 29 d. A. S. advokatei L. S. pasirašytinai, be to, ir pats A. S. atsiliepime į antstolės pareiškimą nurodė, kad byla bus vedama per minėtą advokatę. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad antstolės 2013 m. kovo 27 d. patvarkymas suinteresuotam asmeniui A. S. buvo įteiktas tinkamai ir jis žinojo (arba turėjo žinoti) apie planuojamą šilumos punkto apžiūrą 2013 m. balandžio 2 d. pastate adresu Laisvės pr. 88, Vilniuje. Teismas pabrėžė, jog šiuo atveju nėra sprendžiamas klausimas dėl teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo/neteisėtumo, o yra nagrinėjama, ar A. S. tinkamai vykdė antstolio reikalavimus ir teismo nutartį. Teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi A. S. įpareigotas netrukdyti bendrijos įgaliotiems asmenims patekti į patalpą, pažymėtą indeksu R-19, įskaitant patekimą per jam priklausančias patalpas R-21 ir R-8. Todėl vykdant minėtą teismo nutartį nėra aktualu, ar į šilumos punktą galima patekti per kitas patalpas. Teismas pažymėjo, kad kadangi antstolės 2013 m. kovo 27 d. patvarkymas vykdyti teismo nutartį advokatei L. S. įteiktas dar 2013 m. kovo 29 d., o anksčiausia planinė šilumos mazgo apžiūros data jame nurodyta 2013 m. balandžio 2 d., konstatuotina, kad antstolė nepažeidė teismo nutartyje nurodyto minimalaus 24 val. termino dėl įspėjimo apie šilumos mazgo apžiūrą.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Suinteresuotas asmuo A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 balandžio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolės D. M. skundą atmesti, taip pat šį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad teismas visiškai neatsižvelgė į aplinkybes, kad į šilumos punkto patalpą, pažymėtą indeksu R-19 patekti per patalpą R-8 negalima, nes durys yra aklinai užkaltos, taip pat, kad į šilumos punktą veda kitas kelias iš greta esančios kavinės pusės, kuriuo išieškotojas ir jo pasirinktas antstolis net nebandė ir nenorėjo pasinaudoti. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė ir į aplinkybę, kad 2013 m. balandžio 2 d. anstolio padejėjas iš karto pateko į patalpą R-19 per kavinės patalpas, o tai reiškia, kad teismo nutartis buvo įvykdyta. Taip pat nurodo, kad teismas nesigilino į bylos esmę, nes teismo išvada, kad tai, jog į šilumos punktą galima patekti per kitas patalpas nėra aktualu vykdant minėtą teismo nutartį, yra nesuprantama. Nurodo, kad baudos skyrimas yra viena griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą.

  1. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėja anstolė D. M. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo suinteresuoto asmens A. S. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį. Nurodo, kad nutartis yra priimta detaliai ištyrus pateiktus įrodymus ir tinkamai pritaikius materialines ir proceso teisės normas, ko sekoje yra pagrįsta ir teisėta. Nurodo, kad išieškotojui turi būti užtikrinta galimybė patekti į šilumos punktą ir per atsakovui priklausančias patalpas R-21 ir R-8, priešingu atveju būtų pažeistas CPK 18 str. įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas ir skolininkui sukurtos galimybės vykdyti teismo nutartį savo nuožiūra. Nurodo, kad antstolio padejėjas 2013 m. balandžio 2 d. nebuvo patekęs į patalpą R-19, kaip kad klaidingai teigia suinteresuotas asmuo.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Atsakovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka nepagrįstas ir netenkintinas (CPK 322 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nėra išskirtinių aplinkybių, kurios negalėtų būti tinkamai išspręstos remiantis vien bylos rašytine medžiaga. Ginčas yra aiškus. Visi argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumo ir neteisėtumo turi būti išdėstyti atskirajame skunde, todėl vien minėtų argumentų išdėstymas žodžiu nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nesudaro pagrindo tenkinti apelianto prašymo.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2013 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi apeliantas A. S. įpareigotas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos įgaliotiems asmenims paprašius, per 24 val. nuo prašymo pateikimo dienos darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val., o avarijos atveju nedelsiant, įskaitant ir ne darbo metu, bet kuriuo paros metu sudaryti sąlygas patekti į patalpą, pažymėtą indeksu R-19, esančią pastate Laisvės pr. 88, Vilniuje. Apeliantui nevykdant nutarties, antstolė D. M. kreipėsi į teismą dėl baudos už nevykdomą teismo nutartį skyrimo. Pažymėtina, kad teismo procesinio sprendimo, kuriuo apeliantas yra įpareigotas atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymas reiškia, kad yra pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą tol, kol procesinis sprendimas nebus įvykdytas. Teismas, gavęs antstolio ar išieškotojo prašymą skirti baudą, kiekvienu atveju turi aiškinti šį faktą. Pažymėtina, kad procesinio sprendimo įvykdymo faktą privalo įrodyti skolininkas. Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas (CPK 18 str.). Tai yra imperatyvas, todėl jokiomis aplinkybėmis yra nepateisinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo negali kvestionuoti nei antstolė, nei A. S., nei teismas. Nagrinėjamu atveju ne kavinei „Nykštukų pasaulis“ o jos savininkui A. S. buvo nustatyta pareiga vykdyti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sudaryti bendrijos įgaliotiems asmenims sąlygas patekti į patalpą, pažymėtą indeksu R19. Kaip matyti iš byloje esančio antstolio patvarkymo skolininkas buvo informuotas, kad planinė šilumos mazgo, esančio Laisvės per. 88, Vilniuje, patalpoje, pažymėtoje indeksu R-19 peržiūra ir periodinė apžiūra bus vykdoma 2013-04-02 10.00val. Skolininko buvo prašoma užtikrinti patekimą į patalpą, pažymėtą indeksu R-19. Byloje esantys įrodymai tvirtina, kad nurodytu laiku atvykus vykdyti teismo nutartį, skolininkas A. S. atvykusiems asmenims neužtikrino patekimo į nurodytą patalpą, pasiūlė atvykti kitu laiku- 11 val. Tai rodo, kad A. S. antstolio patvarkyme nurodytu laiku 2013-04-02 10.00val. nesudarė sąlygų patekti į patalpą, pažymėtą indeksu R-19. Šiuo atveju teismo procesinio dokumento įvykdymo laikas buvo nustatytas teismo antstolio. CPK 585 str. imperatyviai nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą be svarbių priežasčių tokio patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones –skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai