Byla 2-933/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „DNB bankas“ dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, civilinės bylos Nr. 2-1521-527/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-786-141/2012 (Nr. 2-1521-527/2012) nagrinėtas ieškovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškinys atsakovui AB DNB bankas dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

5Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-901-527/2012 pagal ieškovo AB DNB bankas ieškinį atsakovams A. S. ir K. S. dėl skolos priteisimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Kaišiadorių statyba“.

6Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-901-527/2012 pareikalavo iš Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-786-141/2012 (Nr. 2-1521-527/2012) prijungimui prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-901-527/2012.

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje ieškovo pareikšti reikalavimai atsakovams dėl skolos priteisimo kildinami iš laidavimo sutarčių, kurių nutraukimas ginčijamas Vilniaus 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-786-141/2012, sprendė, kad minimos civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios, todėl nutarė iš Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo atsiųstą civilinę bylą Nr. 2-786-141/2012 (Nr. 2-1521-527/2012) pagal ieškovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu prijungti prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-901-527/2012 pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams A. S. ir K. S. dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių statyba“), paliekant bendrą sujungtų civilinių bylų Nr. 2-901-527/2012 bei UAB „Kaišiadorių statyba“ laikyti trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais atsakovų pusėje ir jo reikalavimus, pareikštus civilinėje byloje Nr. 2-786-141/2012 (Nr. 2-1521-527/2012), nagrinėti kartu su AB DNB banko pareikštais reikalavimais civilinėje byloje Nr. 2-901-527/2012.

8Trečiasis asmuo UAB “Kaišiadorių statyba” pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties, prašydamas nutartį panaikinti ir Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo atsiųstą civilinę bylą Nr. 2-786-141/2012 perduoti/grąžinti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui. Trečiasis asmuo nurodė, kad skundžiama nutartimi sujungtos bylos yra nagrinėjamos skirtinguose teismuose, todėl, vadovaujantis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, sujungimo klausimą turėjo spręsti aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, todėl Kauno apygardos teismo teisėja, sujungusi bylas, išsprendė jos kompetencijai nepriskirtą klausimą ir priėmė neteisėtą nutartį. Trečiojo asmens teigimu, pagal sujungtas bylas nagrinėjamoje byloje priimtas teismo sprendimas būtų panaikintas dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo - byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, UAB „Kaišiadorių statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012-01-19 nutarties c. b. Nr. 2-1521-527/2012 atsisakyti priimti bei grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Teismas nurodė, jog skundžiamoje nutartyje nagrinėto procesinio klausimo išsprendimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl, vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tokia nutartis yra neskundžiama.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių statyba“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl atskirojo skundo, kuriuo skundžiama 2012-01-19 Kauno apygardos teismo nutartis, pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodoma, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi sujungtos bylos buvo nagrinėjamos pagal rūšinio teismingumo taisykles skirtingų pakopų teismuose, todėl pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį, dėl jų sujungimo turėjo spręsti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Todėl Kauno apygardos teisme sujungta civilinė byla dalyje, kuri prijungta išreikalaujant iš Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-786-141/2012, bus nagrinėjama neteisėtos sudėties teismo, t.y. nesant Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko ar Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutarties sujungti civilines bylas. Tokiu atveju priimtas teismo sprendimas būtų naikintinas vien tuo pagrindu, kad byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB DNB bankas prašo trečiojo asmens UAB „Kaišiadorių statyba“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Kauno apygardos teismo 2012-02-06 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad CPK nuostatos nenumato galimybės skųsti nutarties dėl civilinių bylų sujungimo/vienos civilinės bylos prijungimo prie kitos. Tokį išaiškinimą yra pateikęs ir Lietuvos apeliacinis teismas 2011-12-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2584/2011.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinėje instancijoje sprendžiamas teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais, atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo sujungtos civilinės bylos, teisėtumas ir pagrįstumas.

17Byla apeliacine tvarka nagrinėjama, atsižvelgiant į atskirojo skundo teisinį bei faktinį pagrindus, taip pat apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, todėl atskirojo skundo ribose nagrinėjama, ar teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti trečiojo asmens atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo sujungtos dvi civilinės bylos.

18Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Nei CPK 136 straipsnio 4 dalyje, nei kitose CPK normose nenumatyta teisė apeliacine tvarka atskiruoju skundu skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bylų sujungimo ar atsisakymo sujungti bylas. Jeigu teismas bylas sujungia, įgyvendinami ekonomiškumo ir operatyvumo principai. Tai reiškia, kad nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai, tik procesas tampa spartesnis. Tokios pozicijos nuosekliai laikosi Lietuvos apeliacinis teismas (pvz., 2006 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-279/2006, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-301/2012, kt.).

19Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių statyba“ padavė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti trečiojo asmens UAB „Kaišiadorių statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties sujungti dvi civilines bylas. Minėta, jog teismo nutartis dėl bylų sujungimo negali būti apeliacijos objektu (CPK 136 str. 4 d., 334 str. 1 d.). Todėl žemesnės instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nepriėmė atskirojo skundo ir grąžino jį apeliantui.

20Atskirojo skundo argumentai, susiję su Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties neteisėtumu ir nepagrįstumu, nenagrinėtini, konstatavus, kad dėl šios nutarties atskirasis skundas negali būti paduotas.

21Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atskirųjų skundų priėmimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė priimti trečiojo asmens paduotą atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria nutarta sujungti dvi civilines bylas, todėl naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-786-141/2012... 5. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-901-527/2012 pagal... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi, atsižvelgdamas į tai,... 8. Trečiasis asmuo UAB “Kaišiadorių statyba” pateikė atskirąjį skundą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė trečiojo... 11. Teismas nurodė, jog skundžiamoje nutartyje nagrinėto procesinio klausimo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių statyba“ prašo Kauno... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB DNB bankas prašo trečiojo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinėje instancijoje sprendžiamas teismo nutarties, kuria atsisakyta... 17. Byla apeliacine tvarka nagrinėjama, atsižvelgiant į atskirojo skundo... 18. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 19. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių statyba“ padavė... 20. Atskirojo skundo argumentai, susiję su Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą....