Byla e2-856-516/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės OOO „Teplogazenergo“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutarties, kuria nutrauktas apeliacinis procesas pagal atsakovės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. e2-513-221/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymo strategija“ ieškinį atsakovams Montrade LLC, LeadStar Universal Corporation, V. R. (V. R.), ForLex Organization A. G., RTS Capital Group LTD, OAO „Russkij karavaj“, OOO „Teplogazenergo“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi netenkino atsakovės OOO „Teplogazenergo“ prašymo sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-513-221/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Turto valdymo strategija“ ieškinį atsakovams Montrade LLC, LeadStar Universal Corporation, V. R. (V. R.), ForLex Organization A. G., RTS Capital Group LTD, OAO „Russkij karavaj“, OOO „Teplogazenergo“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

4Kauno apygardos teisme 2016 m. sausio 18 d. buvo gautas atsakovės OOO „Teplogazenergo“ atskirasis skundas, kuriame prašoma panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartį ir patenkinti prašymą dėl bylos sustabdymo. Teisėjos rezoliucija skundas buvo priimtas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 27 d. nutartimi nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės OOO „Teplogazenergo“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties.

7Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 165 straipsnis suteikia galimybę atskiruoju skundu apskųsti teismo nutartį sustabdyti bylą, tačiau nenumato galimybės apskųsti teismo nutartį, kuria netenkintas prašymas dėl bylos sustabdymo. Nutartis, kuria netenkintas prašymas dėl bylos sustabdymo, neužkerta tolesnės bylos eigos, todėl, teismo vertinimu, 2016 m. sausio 13 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, o atskirasis skundas dėl šios nutarties negalėjo būti paduotas. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, tačiau byla su atskiruoju skundu nėra išsiųsta apeliacinės instancijos teismui, teismas, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, nutarė nutraukti apeliacinį procesą.

  1. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovė OOO „Teplogazenergo“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartį. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 315 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nutraukė apeliacinį procesą, neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo ir veikdamas ultra vires. Apeliantė pažymėjo, kad CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad esant situacijai, kai nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, skundas yra nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, o byla nėra nutraukiama, kaip šiuo atveju padarė teismas. Pagal CPK 315 straipsnio 4 dalį, teisėjas, atsisakydamas priimti apeliacinį skundą, priima motyvuotą nutartį, dėl kurios gali būti paduotas atskirasis skundas, tačiau šiuo atveju teismas nurodė, kad tokia nutartis neskundžiama. Apeliacinis procesas gali būti nutrauktas tik jeigu aplinkybė, kad nutartis negalėjo būti skundžiama, paaiškėja bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Šiuo atveju byla dar nebuvo pradėta nagrinėti apeliacine tvarka, nes teismas, kuris priėmė skundžiamą nutartį, neturi įgaliojimų ją nagrinėti apeliacine tvarka, todėl ir neturi įgaliojimų procesą nutraukti. Taigi bet kuriuo atveju, atsakovės nuomone, apeliacinį procesą galėtų nutraukti tik Lietuvos apeliacinis teismas.

9Atsakovas ForLex Organization A.G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai nurodė, jog apeliantės atskirasis skundas buvo priimtas, o pradėjus apeliacinį procesą buvo nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis negali būti apskundimo objektu. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jei nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, tačiau šiuo atveju teismas atsakovės atskirąjį skundą priėmė, todėl apeliacinis procesas ir atskirojo skundo nagrinėjimas jau buvo prasidėjęs ir teismas pagrįstai vadovavosi CPK 315 straipsnio 5 dalimi bei nutraukė apeliacinį procesą.

10Atsakovas Montrade LLC atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, o atskirasis skundas dėl tokios nutarties negalėjo būti priimtas. Atsakovas sutiko su Kauno apygardos teismo argumentu, kad vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo principais, apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl 2016 m. sauso 13 d. nutarties turėjo būti nutrauktas pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, kad dalis apeliacinio proceso, numatyto CPK 335 straipsnyje, vyksta pirmosios instancijos teisme, teismas, atsakovo įsitikinimu, turi teisę priimti sprendimą dėl apeliacinio proceso nutraukimo, kol byla nėra persiųsta apeliacinės instancijos teismui.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

13Nagrinėjamoje byloje iškilo klausimas dėl to, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad dar apeliacinės instancijos teismui neperduotas, bet jau priimtas atskirasis skundas yra paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektu, pats nutraukė apeliacinį procesą pagal šį atskirąjį skundą.

14Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

15CPK 165 straipsnis nustato, kad dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas. Tačiau, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pastebėjo pirmosios instancijos teismas, CPK neįtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisės paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties atsisakyti sustabdyti bylą. Todėl, įvertinus tai, kad tokia nutartis (atsisakyti sustabdyti bylą), priešingai nei nutartis nurodyta CPK 165 straipsnyje, neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai, ji, vadovaujantis CPK 334 straipsniu, negali būti apeliacinio apskundimo objektu ir atskirasis skundas, paduotas dėl tokios nutarties, pagal CPK 315 straipsnio 2 dalį, numatančią, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 straipsnis), teismo nutartimi turėtų būti nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

16Nagrinėjamoje byloje apeliantė iš esmės neginčija to, kad atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties, kuria netenkintas apeliantės prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą, neturėjo būti priimtas, t. y. turėjo būti priimta motyvuota nutartis nepriimti tokio skundo ir jį grąžinti atsakovei. Tačiau, apeliantės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės pats nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pirmiau nurodytą atskirąjį skundą dėl 2016 m. sausio 13 d. nutarties. Apeliantės nuomone, apeliacinį procesą galėjo nutraukti tik Lietuvos apeliacinis teismas, todėl skundžiama Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartis naikintina. Su šia atsakovės pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

17Kaip jau nurodyta šioje nutartyje, byloje faktiškai nėra ginčo dėl to, kad pirmosios instancijos teismas per klaidą priėmė atsakovės OOO „Teplogazenergo“ dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties paduotą atskirąjį skundą. Taigi, šiuo atveju atskirasis skundas jau priimtas ir, priešingai nei interpretuoja apeliantė, jau priimto atskirojo skundo pirmosios instancijos teismas nutartimi negali nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, kaip kad tai numato CPK 315 straipsnio 2 dalis. Todėl, atsižvelgiant į konkrečioje byloje susiklosčiusią situaciją bei vadovaujantis CPK 7 straipsnyje įtvirtintais koncentracijos ir ekonomiškumo principais, darytina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju visiškai pagrįstai, įvertinęs, kad atskirasis skundas dar nėra išsiųstas į apeliacinę instanciją, ir nepriešpastatydamas formos prieš turinį, teisingumą ir operatyvumą, vadovavosi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, numatančia, kad jeigu šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti trūkumai (taigi ir aplinkybė, kad nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu) paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas, ir 2016 m. sausio 27 d. nutartimi nutraukė neteisėtai pradėtą apeliacinį procesą.

18Įvertinus tai, kas nurodyta pirmiau, taip pat CPK 329 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad civilinio proceso normų pažeidimas gali būti pagrindu panaikinti sprendimui (taigi, ir nutarčiai (CPK 338 straipsnis)) tik tada, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (šiuo atveju nėra ginčo dėl aplinkybės, kad atskirasis skundas dėl nutarties, kuria atsisakyta sustabdyti bylą, neturėjo būti priimtas, taigi, klausimas iš esmės yra išspręstas teisingai), konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji, vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentracijos principais, paliktina nepakeista.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi netenkino atsakovės OOO... 4. Kauno apygardos teisme 2016 m. sausio 18 d. buvo gautas atsakovės OOO... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 27 d. nutartimi nutraukė apeliacinį... 7. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau... 8. Atsakovė OOO „Teplogazenergo“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 9. Atsakovas ForLex Organization A.G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 10. Atsakovas Montrade LLC atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Nagrinėjamoje byloje iškilo klausimas dėl to, ar pagrįstai pirmosios... 14. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 15. CPK 165 straipsnis nustato, kad dėl teismo nutarties sustabdyti bylą,... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliantė iš esmės neginčija to, kad atskirasis... 17. Kaip jau nurodyta šioje nutartyje, byloje faktiškai nėra ginčo dėl to, kad... 18. Įvertinus tai, kas nurodyta pirmiau, taip pat CPK 329 straipsnio 1 dalies... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 20. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....