Byla e2S-515-933/2019
Dėl antstolio veiksmų. Suinteresuoti asmenys byloje antstolis D. K. ir BUAB „FF Lizingas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Ellora 4522899 Ltd atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eYT-3393-235/2019 pagal pareiškėjos Ellora 4522899 Ltd pareiškimą dėl antstolio veiksmų. Suinteresuoti asmenys byloje antstolis D. K. ir BUAB „FF Lizingas“.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja Ellora 4522899 Ltd 2018-11-26 pateikė skundą dėl antstolių veiksmų, nurodydama, kad vykdomasis raštas Nr. e2-817-432/2017 išduotas dėl skolininkės Ellora 4522899 Ltd, kuri registruota Jungtinėje Karalystėje. Teigia, kad ši įmonė nėra nurodytos civilinės bylos dalyvis. Pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas išdavė galimai klaidingą vykdomąjį dokumentą dėl įmonės, kuri nėra civilinės bylos dalyvis, todėl antstolis neturėjo teisės priimti vykdyti šio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduoto vykdomojo rašto (e. b. 1 t. 3 l.).

82.

9Antstolis D. K., atsakydamas į pareiškėjos skundą, 2018-11-30 patvarkyme nurodė, kad 2018-10-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotame vykdomajame rašte Nr. e2-817-432/2017 yra nurodytas tinkamas skolininkas Ellora 4522899 Ltd, reg. Nr. 04522899, kuris ir buvo civilinės bylos dalyvis. Tai yra ta pati įmonė, kuri buvo civilinės bylos Nr. e2-817-432/2017 dalyvė – atsakovė. Peržiūrėjus Lietuvos teismų informacinę LITEKO ir susipažinus su Vilniaus apygardos teismo 2018-10-23 nutartimi Nr. e2A-994-340/2018 nustatyta, kad apeliaciniu skundu atsakovė Ellora 4522899 Ltd prašė panaikinti 2017-07-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą Nr. e2-817-432/2017 ir ieškinį palikti nenagrinėtą. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismo procese kaip Ellora 4522899 Ltd atstovas dalyvavo Z. V., kuris ir antstoliui pateiktame nagrinėjamame 2018-11-26 skunde veikia kaip Ellora 4522899 Ltd atstovas (e. b. 1 t. 1-2 l.).

103.

11Pareiškėja Ellora 4522899 Ltd pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui 2018-12-19 prašymą stabdyti nagrinėjamą bylą motyvuojant tuo, kad BUAB „FF Lizingas“ šioje civilinėje byloje atstovauja netinkamas atstovas - bankroto administratorius UAB „Admivita“. Nurodė, kad 2018-11-22 Z. V. prašymu dėl skubių procesinių veiksmų civilinėje byloje Nr. B2-212-230/2018 kreiptasi į Kauno apygardos teismą dėl skubaus BUAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo, kreditorių komiteto nušalinimo, taip pat dėl galimai nusikalstamų veikų atskirosios nutarties priėmimo ir pranešimo prokurorui (e. b. 1 t. 137-138 l.).

124.

13Suinteresuotas asmuo BUAB „FF Lizingas“ prašė pareiškėjos prašymą atmesti kaip nepagrįstą, pareiškėjai paskirti 1 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš paskirtos baudos lygiomis dalimis skiriant suinteresuotiems asmenis - išieškotojui BUAB „FF Lizingas“ ir antstoliui D. K.. BUAB „FF Lizingas“ procesinė pozicija pagrįsta iš esmės analogiškais antstolio D. K. argumentais (e. b. 1 t. 132-133 l.).

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

154.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-3393-235/2019 pareiškėjos skundą atmetė.

175.

18Nurodė, kad vadovaujantis teisingumo ir protingumo bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų reikalavimais, nėra pagrindo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, nes Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartis dėl bankroto bylos BUAB „FF Lizingas“ iškėlimo įsiteisėjusi, o Z. V. prašymai dėl BUAB „FF Lizingas“ administratoriaus atstatydinimo jau buvo netenkinti Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-212-230/2018 priimtomis įsiteisėjusiomis 2016-07-27 ir 2016-07-29 nutartimis, 2018-02-28 nutartimi ir 2018-05-28 nutartimi.

196.

20Įvertinus pareiškėjos pateikto skundo dėl antstolio veiksmų turinį, antstolio atsiliepimą ir LITEKO sistemos duomenis, nagrinėjamu atveju nenustatytas teisinis pagrindas atsisakyti priimti vykdyti suinteresuoto asmens, išieškotojo, pateiktą vykdomąjį dokumentą (e. b. 1 t. 163-166 l.).

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

227.

23Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-09 nutarties civilinėje byloje Nr. eYT-3393-235/2019. Pareiškėja prašo:

247.1.

25prijungti pridedamus įrodymus;

267.2.

27panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-09 nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo, įtraukus į bylą UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“;

287.3.

29iš antstolio D. K. išreikalauti Ellora 4522899 Ltd 2018-11-26 skundo dėl antstolio D. K. 2018-10-30 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdomoji byla Nr. 0174/18/02622, egzempliorių su priedais, kurį pareiškėja pateikė antstoliui D. K. drauge su skundo egzemplioriais, skirtais teismui ir kitiems bylos dalyviams;

307.4.

31išreikalauti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo vidinį dokumentą ar paaiškinimą, kodėl šiame teisme nagrinėjamose civilinėse bylose pagal pareiškėjų skundus dėl antstolio D. K. veiksmų/neveikimo šio teismo techniniai darbuotojai į LITEKO sistemą bylų dalyvius įveda ne CPK nustatyta tvarka pagal priimto teisme nagrinėti pareiškėjos skundą, o pagal antstolio D. K. šiam pirmosios instancijos teismui pateiktą informaciją;

327.5.

33stabdyti bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 10 punkto ir CPK 1623 straipsnio pagrindais iki įsiteisės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. B2-4988-560/2018, Nr. B2-98-230/2019, Nr. eA2-4548-1080/2019.

348.

35Nurodė, kad 2018-11-26 skunde dėl antstolių veiksmų buvo nurodyti vykdomosios bylos Nr. 0174/18/02622 dalyviai BUAB „FF Lizingas“ bei UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“, tačiau antstolio 2018-11-30 patvarkyme nėra nurodytas vykdomosios ir civilinės bylos dalyvis UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“. Teismas į civilinę bylą neįtraukė šio dalyvio.

369.

37Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojai 2018-07-16, gavę Z. V. skundus dėl antstolio D. K. veiksmų, į LITEKO sistemą bylos dalyviais įvedė ne pareiškėjos skunde nurodytus bylos dalyvius, bet antstolio D. K. nurodytus bylos dalyvius, taip pažeisdami CPK reikalavimus. Pažymėjo, kad teisės aktai nesuteikia teisės teismui į LITEKO sistemą įvesti bylos dalyvius ne pagal pirminį dokumentą, adresuotą teismui, o pagal oponuojančios bylos šalies (antstolio D. K.) antrinį dokumentą. Atkreipė dėmesį, kad 2019-01-09 nutartis naikintina, nes šioje byloje teismas nepašalino iš bylos dalyvių UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“, bylą išnagrinėjo nepranešus šiam dalyviui apie bylos nagrinėjimą.

3810.

39Teismo 2019-01-09 nutartyje pažeidžiami CPK 7, 8, 12, 17 ir 21 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

4011.

41Antstoliui D. K. nebuvo teisinio pagrindo keisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 vykdomajame rašte teisingai nurodytą skolininko pavadinimą ir registracijos numerį, taip pat antstolio patvarkyme dėl vykdomojo dokumento priėmimo nurodytas neteisingas skolininko buveinės adresas. Antstolis D. K., gavęs pareiškėjos skundą, privalėjo pakeisti skundžiamo patvarkymo duomenis apie skolininką į teisingus duomenis. Pareiškėja akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2019-01-09 nutartyje nepasisakė dėl šių pareiškėjos argumentų.

4212.

43Z. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo ginče dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo yra nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. A2-2480-555/2019, prašymas dėl skubaus BUAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ ir kreditorių komiteto nušalinimo civilinėje byloje Nr. B2-98-230/2019. Pažymi, kad teismui pakeitus BUAB „FF Lizingas“ bankroto administratorių arba atnaujinus procesą dėl BUAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2YT-3393-235/2019 gali įtakoti teismo sprendimai pareiškėjos prašyme dėl bylos stabdymo nurodytose bylose. Teismui nustačius, kad ginčo dėl BUAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo proceso atnaujinimo negalima išnagrinėti civilinio proceso tvarka, nurodyta civilinė byla bus stabdoma ir CPK 299, 300 straipsniuose nustatytu pagrindu bus pranešama prokurorui. Nustačius, kad BUAB „FF Lizingas“ bankroto byla buvo iškelta ir bankroto administratorius buvo paskirtas nepagrįstai, išieškotojo teisės nebūtų pažeistos šioje civilinėje byloje, bankroto administratorius būtų paskirtas nepagrįstai, t. y. neteisėtai.

4413.

45Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eA2-4548-1080/2019 nagrinėjamas Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-817-432/2017. Dėl civilinės bylos Nr. eA2-4548-1080/2019 taip pat stabdytinas ir civilinės bylos Nr. e2YT-3393-235/2019 nagrinėjimas, ir vykdomoji byla Nr. 0174/18/ 02622 (e. b. 1 t. 173-176 l.).

4614.

47Suinteresuotas asmuo BUAB „FF Lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo: pareiškėjos atskirą skundą atmesti; pareiškėjai paskirti 1 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš paskirtos baudos lygiomis dalimis skiriant suinteresuotiems asmenis - išieškotojui BUAB „FF Lizingas“ ir antstoliui D. K.

4815.

49Atsiliepime nurodo, kad atskirasis skundas nepagrįstas, argumentai deklaratyvaus pobūdžio, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties, nėra CPK 329, 330 straipsniuose nustatytų pagrindų.

5016.

51Pareiškėja siekia suklaidinti teismą, siekia vykdomos vykdomosios bylos sustabdymo, išieškotojo BUAB „FF Lizingas“ bankroto procedūros vilkinimo.

5217.

53Pareiškėja skunde dėl antstolio D. K. veiksmų pretenzijų dėl neteisingo adreso nereiškė. Tiek ankstesniuose, tiek dabartiniuose Ellora 4522899 Ltd procesiniuose dokumentuose šioje ir kitose civilinėse bylose pati Ellora 4522899 Ltd nurodo minėtą adresą kaip savo korespondencijos adresą.

5418.

55Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartis iškelti BUAB „FF Lizingas“ bankroto bylą yra įsiteisėjusi, pareiškėjos atstovas Z. V. prašymą dėl BUAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus atstatydinimo teikia jau ketvirtą kartą, dėl proceso atnaujinimo byloje dėl BUAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu jau antrą kartą.

5619.

57Pareiškėjos argumentas, kad į šią bylą turi būti įtraukti kiti dalyviai, yra tik pareiškėjos subjektyvi nuomonė, nesudaranti nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti nutartį.

58IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinės instancijos teisme

602.

61CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

623.

63Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjos kartu su atskiruoju skundu pateiktas 2018-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko M. K. raštas Nr. V2-679 (e. b. 1 t. 179 l.) nesusijęs su nagrinėjama byla, todėl jis prie nagrinėjamos bylos neprijungiamas.

64Dėl dokumentų išreikalavimo

654.

66Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turinčių atitinkamą rašytinį įrodymą, konkretizuota CPK 198 straipsnio 1 dalyje, 199 straipsnyje. Asmuo, prašantis teismą išreikalauti rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti.

675.

68Pareiškėja prašo išreikalauti iš antstolio D. K. Ellora 4522899 Ltd 2018-11-26 skundo dėl antstolio D. K. 2018-10-30 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdomoji byla Nr. 0174/18/02622, egzempliorių su priedais, kurį pareiškėja teikė antstoliui D. K. su skundo egzemplioriais, skirtais teismui ir kitiems bylos dalyviams.

696.

70Atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytas aplinkybes galima teigti, kad pareiškėjos prašomas išreikalauti iš antstolio skundas bei priedai antstolio teikti į nagrinėjamą elektroninę bylą (e. b. 1 t. 5-57 l.), todėl juos išreikalauti nėra pagrindo.

717.

72Pareiškėja prašo išreikalauti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo vidinį dokumentą ar paaiškinimą, kodėl šiame teisme nagrinėjamose civilinėse bylose pagal pareiškėjų skundus dėl antstolio D. K. veiksmų/neveikimo šio teismo techniniai darbuotojai į LITEKO sistemą bylų dalyvius įveda ne CPK nustatyta tvarka pagal priimto teisme nagrinėti pareiškėjos skundą, o pagal antstolio D. K. šiam pirmosios instancijos teismui pateiktą informaciją.

738.

74Teismas netenkina procesinio prašymo dėl vidinio dokumento ar paaiškinimo išreikalavimo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo. Pirma, teismas pažymi, kad apeliacijos institutas yra skirtas įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Antra, pati pareiškėja turėjo procesinę teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su atitinkamu prašymu. Į bylą nėra pateikta duomenų, kad tokia teise pareiškėja būtų pasinaudojusi. Trečia, pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 6 punktas). CPK 443 straipsnio 3 dalis numato, kad suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. Nagrinėjamu atveju byloje buvo sprendžiama dėl antstolio patvarkymo, kuriuo priimtas vykdyti vykdomasis raštas, teisėtumo ir pagrįstumo. Tokiose byloje proceso dalyviais laikytini skolininkas pagal vykdomoji raštą (pareiškėja šio byloje), išieškotojas pagal vykdomąjį raštą (suinteresuotas asmuo šioje byloje) bei antstolis, sprendžiantis dėl vykdomojo rašto priėmimo (suinteresuotas asmuo šioje byloje) (CPK 651 straipsnis). Ketvirta, teismų informacinė sistema LITEKO skirta pagerinti teismo, kaip organizacijos, visų teismų sistemos darbo kokybę, padidinti teismų sistemos darbo viešumą, pagerinti darbo teisme ir teismų sistemoje administravimą, palengvinti teisėjų ir teismo personalo darbą, teikti elektronines paslaugas tiek teisingumo vykdymo srityje, tiek informacijos teikimo kitoms organizacijoms bei plačiajai visuomenei srityse. Procesinių veiksmų atlikimas nurodytoje teismų informacinėje sistemoje nėra apeliacijos dalykas CPK nuostatų prasme. Teismų įstatymo 103 straipsnio 4 dalis numato, kad teismo pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Teismo pirmininkas tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojų, skyrių pirmininkų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas (vidinis administravimas). Teismų įstatymo 104 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinės veiklos priežiūrą Administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka atlieka: apylinkių teismų – atitinkamo apygardos teismo pirmininkas. Taigi dėl atskirajame skunde dėstomų aplinkybių, siejamų su LITEKO sistema, apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, o dėl tokių aplinkybių pareiškėja turi galimybę kreiptis į nurodytus subjektus.

75Dėl nagrinėjamos bylos stabdymo

769.

77Pareiškėja prašo stabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. B2-4988-560/2018, Nr. B2-98-230/2019, Nr. eA2-4548-1080/2019, motyvuodamas tuo, kad aptartose bylose nagrinėjami Z. V. pateikti prašymai.

7810.

79CPK 1623 straipsnį bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose nustatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenustatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų, numatytų proceso įstatyme, yra tuomet, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą nurodęs, jog: aptariamu teisiniu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai; teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti; kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017, nutarties 21 punktas).

8011.

81Analizuojant pareiškėjos nurodytas bylas, kuriose sprendžiami Z. V. prašymai, informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00501-2013-7) 2013-09-10 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „FF Lizingas“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-11-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2520/2013 Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartį paliko nepakeistą (dabartinis UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos Nr. B2-98-230/2019 Kauno apygardos teisme). Pareiškėja nurodė, jog padavė prašymą, surašytą 2018-11-12, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013 ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartį bei Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-13 nutartį (e. b. l. 1 t. 151–157 l.). Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog aptariamas prašymas teisme buvo gautas 2018-11-16, prašymui suteiktas Nr. DOK-54317, o prašymo nagrinėjimui užvesta atskira civilinė byla dėl proceso atnaujinimo Nr. A2-2480-555/2018. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013, 2018-12-31 nutartimi atsisakė priimti Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno apygardos teismo 2018-12-31 nutartis apskųsta atskiruoju skundu. Lietuvos apeliaciniame teisme aptarto atskirojo skundo nagrinėjimui suteiktas Nr. 2-529-XX/2019, atskirasis skundas šios nutarties priėmimo dieną neišnagrinėtas. Aptartos aplinkybės rodo, jog 2018-11-16 prašymu siekiama atnaujinti išspręstą klausimą dėl bankroto bylos BUAB „FF Lizingas“ iškėlimo pagrįstumo. Šioje byloje nagrinėjami klausimai susiję su antstolio D. K. patvarkymu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduoto vykdomojo rašto. Aptariamas vykdomasis raštas išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-03 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-817-432/2017 ir Vilniaus apygardos teismo 2018-10-23 nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-994-340/2018 pagrindu. Nors pareiškėja ir suformulavo prašymą sustabdyti šią nagrinėjamą bylą iki bus išspręstas Z. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo UAB „FF Lizingas“ bankroto byloje, tačiau nenurodė jokių aplinkybių, kurios prašytoje atnaujinti civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013 galėtų turėti įtakos šios nagrinėjamos bylos baigčiai. Pareiškėjas nepagrindė, o apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kaip prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013 nagrinėjimas galėtų įtakoti įsiteisėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo 207-07-03 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-817-432/2017 išnagrinėjimo rezultatą bei aptarto sprendimo pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduoto vykdomojo rašto teisėtumą. Nenustatyta teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios, nagrinėjant Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo kitoje civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013, galėtų turėti įtakos šiai nagrinėjami bylai. Konstatuotina, jog Z. V. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013 nagrinėjimas nesudaro teisinio pagrindo pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą stabdyti šią civilinę bylą.

8212.

83Bylos duomenimis, Z. V. į BUAB „FF Lizingas“ bankroto bylą Nr. B2-98-230/2019 pateikė prašymą, surašytą 2018-11-22, dėl skubių procesinių veiksmų atlikimo: BUAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo, BUAB „FF lizingas“ kreditorių komiteto nušalinimo; veiklos audito bendrovei BUAB „FF Lizingas“ paskyrimo; laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir t. t. (e. b. 1 t. 159-161 l.). Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad aptariamas Z. V. prašymas civilinėje byloje Nr. B2-98-230/2019 buvo gautas 2018-11-23, jam suteiktas Nr. DOK-33852. Aptariame prašyme pareikšti Z. V. reikalavimai buvo išnagrinėti Kauno apygardos teismo 2018-12-13 ir 2019-02-01 nutartimis, kuriomis buvo atsisakyta priimti prašymo dalį dėl BUAB „FF Lizingas“ kreditorių komiteto nušalinimo bei atmesti pareiškėjo Z. V. prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei administratoriaus atstatydinimo. Taigi, viena vertus, aptartas Z. V. prašymas buvo išnagrinėtas ir atmestas. Kita vertus, neaišku kaip BUAB „FF lizingas“ kreditorių komiteto pakeitimas ar bankroto administratoriaus atstatydinimas gali įtakoti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduotą vykdomąjį raštą bei teismų sprendimus, kurių pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, dėl kurio priėmimo priverstiniam vykdymui kilęs ginčas. Konstatuotina, jog dėl Z. V. prašymo civilinėje byloje Nr. B2-98-230/2019 nėra teisinio pagrindo pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą stabdyti šią civilinę bylą.

8413.

85Pareiškėja atskirajame skunde nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. eA2-4548-1080/2019 pagal Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. prašymus dėl proceso atnaujinimo įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-03 sprendimu išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-817-432/2017. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog aptarti prašymai dėl proceso atnaujinimo neišnagrinėti, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-06 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/18/02622, atliekamus pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-817-432/2017 iki įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. eA2-4548-1080/2019 išnagrinėjimo rezultatas gali turėti įtakos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduoto vykdomojo rašto teisėtumui (atnaujinus procesą ir panaikinus sprendimus, kurių pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, dėl kurio priėmimo priverstiniam vykdymui vyksta ginčas šioje byloje, vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0174/18/02622 netektų prasmės), tačiau sprendžiama, jog stabdyti šios bylos nagrinėjimą būtų netikslinga. Antstolio D. K. veiksmai dėl skundžiamo 2018-10-30 patvarkymo, kurio buvo priimtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduotas vykdomasis raštas, turi būti vertinami pagal teisės normas ir aplinkybes, galiojusias ir buvusias skundžiamo patvarkymo priėmimo metu, t. y. 2018-10-30. Konstatuotina, jog vien ta aplinkybė, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. eA2-4548-1080/2019 nagrinėjami pareiškėjos ir Z. V. prašymai dėl proceso atnaujinimo įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-03 sprendimu išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-817-432/2017, nesudaro teisinio pagrindo stabdyti šios bylos nagrinėjimo pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą. Kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių turėtų būti stabdytina ši civilinė byla, pareiškėja nenurodė, tokių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas. Teismas tik dar kartą pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-06 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/18/02622, atliekamus pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-817-432/2017 iki įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje.

86Atskirasis skundas netenkintinas.

8714.

88Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

8915.

90Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka.

9116.

92Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

9317.

94Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

9518.

96Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. eYT-3393-235/2019, kuria teismas atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio D. K. 2018-10-30 patvarkymo Nr. S-18-174-18976 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0174/18/02622.

9719.

98CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis privalo patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių (CPK 651 straipsnio 2 dalis) vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal CPK 651 straipsnio 3 dalį, nenustatęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. Jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba taikytiną teisės normą (CPK 589 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-174-469/2017). CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos akivaizdžios kliūtys, kuriai bent vienai esant, antstolis atsisako vykdomąjį dokumentą priimti ir vykdyti. Šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose yra išvardytos konkrečios akivaizdžios kliūtys, kurioms esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas. Be jų, šio straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad gali būti ir kitokių, t. y. neišvardytų šio straipsnio 1–6 punktuose, kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Šioje byloje aktualu, ar pagal šio straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatą nebuvo kitokių akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdomiesiems veiksmams pradėti. Jeigu tokių buvo, tai vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti vertintinas kaip atliktas be teisinio pagrindo (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2009).

9920.

100Pačios Ellora 4522899 Ltd teiktuose procesiniuose dokumentuose adresas korespondencijai nurodytas Lizdeikos g. 29, Vilnius.

10121.

102Nagrinėjamu atveju pareiškėja, nesutikdama su skundžiama pirmosios instancijos teismo 2019-01-09 nutartimi, nurodo, kad jos teiktame 2018-11-26 skunde dėl antstolių veiksmų buvo nurodytas suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“, tačiau antstolis 2018-11-30 patvarkyme šio vykdomosios ir civilinės bylos dalyvio nenurodė ir teismas į bylą neįtraukė.

10322.

104Pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 6 punktas). CPK 443 straipsnio 3 dalis numato, kad suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. Nagrinėjamu atveju byloje buvo sprendžia dėl antstolio patvarkymo, kuriuo priimtas vykdyti vykdomasis raštas teisėtumo ir pagrįstumo. Tokiose byloje proceso dalyviais laikytini skolininkas pagal vykdomoji raštą (pareiškėja šio byloje), išieškotojas pagal vykdomąjį raštą (suinteresuotas asmuo šioje byloje) bei antstolis sprendžiantis dėl vykdomojo rašto priėmimo (suinteresuotas asmuo šioje byloje) (CPK 651 straipsnis). CPK 633 straipsnis numato, kad išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso šalimis. Asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese.

10523.

106Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 vykdomajame rašte civilinėje byloje e2-817-432/2017 išieškotoju nurodytas BUAB „FF Lizingas“, o skolininku Ellora 4522899 (e. b. 1 t. 114-115 l.). Vien ta aplinkybė, kad vykdomajame rašte nustatytas skolininko Ellora 4522899 Ltd turimų UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“ akcijų perdavimas išieškotojui BUAB „FF Lizingas“ nuosavybėn, savaime neįtakoja UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“ teisių ir(ar) pareigų. Šiuo atveju pagal vykdomąjį raštą UAB „Baltijos tarptautinis lizingas“ akcijos vertintinos tik kaip Ellora 4522899 Ltd turtas. Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad buvo spręsta dėl nedalyvaujančio asmens teisių ir pareigų.

10724.

108CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Nusprendimas kasacinio teismo praktikoje suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2015 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013; kt.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, aptariamų aplinkybių nenustatė.

10925.

110Pareiškėjos argumentai, kad skundžiama nutartis pažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), kooperacijos (bendradarbiavimo) (CPK 8 straipsnis), rungimosi (CPK 12 straipsnis), šalių procesinio lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis), teisėjų ir teismų procesinio nepriklausomumo ir nešališkumo principus (CPK 21 straipsnis), vertintini kaip nemotyvuoti ir deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs pareiškėjos nurodytus principus.

11126.

112Pareiškėja, nesutikdama su pirmos instancijos teismo atsisakymu stabdyti šią bylą, atskirame skunde nurodo, kad byla turėtų būti sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. B2-4988-560/2018, Nr. B2-98-230/2019, Nr. eA2-4548-1080/2019.

11327.

114Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 165 straipsnis nustato, jog dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas. Tačiau CPK neįtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisės paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties atsisakyti sustabdyti bylą. Todėl, įvertinus tai, kad tokia nutartis (jos dalis) (atsisakyti sustabdyti bylą), priešingai nei nutartis nurodyta CPK 165 straipsnyje, neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai, ji, vadovaujantis CPK 334 straipsniu, negali būti apeliacinio apskundimo objektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje e2-856-516/2016). Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl pirmosios instancijos teismo išdėstytų aplinkybių dėl pagrindo stabdyti bylą nebuvimo. Kaip išdėstyta aukščiau, apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą stabdyti bylą apeliacinės instancijos teisme.

11528.

116Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (V. de H. v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60).

11729.

118Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

119Dėl baudos skyrimo

12030.

121Suinteresuotas asmuo BUAB „FF Lizingas“ atsiliepime nurodė, kad prašo vadovaujantis CPK 95 straipsniu Ellora 4522899 Ltd paskirti 1 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš paskirtos baudos lygiomis dalimis skiriant suinteresuotiems asmenis - išieškotojui BUAB „FF Lizingas“ ir antstoliui D. K..

12231.

123CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundas netenkintinas, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo skirti pareiškėjai baudą.

124Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

125Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja Ellora 4522899 Ltd 2018-11-26 pateikė skundą dėl antstolių... 8. 2.... 9. Antstolis D. K., atsakydamas į pareiškėjos skundą, 2018-11-30 patvarkyme... 10. 3.... 11. Pareiškėja Ellora 4522899 Ltd pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui... 12. 4.... 13. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF Lizingas“ prašė pareiškėjos prašymą... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 4.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-09 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 17. 5.... 18. Nurodė, kad vadovaujantis teisingumo ir protingumo bei proceso koncentruotumo... 19. 6.... 20. Įvertinus pareiškėjos pateikto skundo dėl antstolio veiksmų turinį,... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 7.... 23. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 24. 7.1.... 25. prijungti pridedamus įrodymus;... 26. 7.2.... 27. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-09 nutartį ir bylą... 28. 7.3.... 29. iš antstolio D. K. išreikalauti Ellora 4522899 Ltd 2018-11-26 skundo dėl... 30. 7.4.... 31. išreikalauti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo vidinį dokumentą ar... 32. 7.5.... 33. stabdyti bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 10 punkto... 34. 8.... 35. Nurodė, kad 2018-11-26 skunde dėl antstolių veiksmų buvo nurodyti... 36. 9.... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojai 2018-07-16, gavę Z. V. skundus... 38. 10.... 39. Teismo 2019-01-09 nutartyje pažeidžiami CPK 7, 8, 12, 17 ir 21 straipsniuose... 40. 11.... 41. Antstoliui D. K. nebuvo teisinio pagrindo keisti Vilniaus miesto apylinkės... 42. 12.... 43. Z. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo ginče dėl UAB „FF Lizingas“... 44. 13.... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eA2-4548-1080/2019... 46. 14.... 47. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF Lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 48. 15.... 49. Atsiliepime nurodo, kad atskirasis skundas nepagrįstas, argumentai... 50. 16.... 51. Pareiškėja siekia suklaidinti teismą, siekia vykdomos vykdomosios bylos... 52. 17.... 53. Pareiškėja skunde dėl antstolio D. K. veiksmų pretenzijų dėl neteisingo... 54. 18.... 55. Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartis iškelti BUAB „FF Lizingas“... 56. 19.... 57. Pareiškėjos argumentas, kad į šią bylą turi būti įtraukti kiti... 58. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinės instancijos teisme... 60. 2.... 61. CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas... 62. 3.... 63. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjos kartu su... 64. Dėl dokumentų išreikalavimo ... 65. 4.... 66. Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš... 67. 5.... 68. Pareiškėja prašo išreikalauti iš antstolio D. K. Ellora 4522899 Ltd... 69. 6.... 70. Atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytas aplinkybes galima teigti, kad... 71. 7.... 72. Pareiškėja prašo išreikalauti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo vidinį... 73. 8.... 74. Teismas netenkina procesinio prašymo dėl vidinio dokumento ar paaiškinimo... 75. Dėl nagrinėjamos bylos stabdymo... 76. 9.... 77. Pareiškėja prašo stabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo... 78. 10.... 79. CPK 1623 straipsnį bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais... 80. 11.... 81. Analizuojant pareiškėjos nurodytas bylas, kuriose sprendžiami Z. V.... 82. 12.... 83. Bylos duomenimis, Z. V. į BUAB „FF Lizingas“ bankroto bylą Nr.... 84. 13.... 85. Pareiškėja atskirajame skunde nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme... 86. Atskirasis skundas netenkintinas.... 87. 14.... 88. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 89. 15.... 90. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 91. 16.... 92. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių... 93. 17.... 94. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2... 95. 18.... 96. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-09... 97. 19.... 98. CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gavęs vykdyti vykdomąjį... 99. 20.... 100. Pačios Ellora 4522899 Ltd teiktuose procesiniuose dokumentuose adresas... 101. 21.... 102. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, nesutikdama su skundžiama pirmosios... 103. 22.... 104. Pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjamas ypatingosios... 105. 23.... 106. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 vykdomajame rašte civilinėje... 107. 24.... 108. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad absoliučiu teismo sprendimo... 109. 25.... 110. Pareiškėjos argumentai, kad skundžiama nutartis pažeidžia proceso... 111. 26.... 112. Pareiškėja, nesutikdama su pirmos instancijos teismo atsisakymu stabdyti... 113. 27.... 114. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 165... 115. 28.... 116. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga... 117. 29.... 118. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 119. Dėl baudos skyrimo... 120. 30.... 121. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF Lizingas“ atsiliepime nurodė, kad prašo... 122. 31.... 123. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 124. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 125. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartį palikti...