Byla 2-1250/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastaras“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-807-513/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Lex Logica“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Lex Logica“ skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastaras“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-807-513/2013, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3kreiptis į teismą, kad įmonei būtų pradėta taikyti likvidavimo dėl bankroto procedūra, teisėtumas ir pagrįstumas.

42012 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Rastaras“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „VTD GROUP“. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Rastaras“ kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas.

5BUAB „Rastaras“ 2012 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimas 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto“ Nutarė „Negavus akcininkų siūlymo dėl taikos sutarties sudarymo, kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą, kad BUAB „Rastaras“ būtų pradėta taikyti likvidavimo dėl bankroto procedūra“.

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi nutarė likviduoti UAB „Rastaras“ dėl bankroto bei pavedė bankroto administratoriui UAB „VTD GROUP“ atlikti BUAB „Rastaras“ likvidatoriaus funkcijas, numatytas Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ). Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs UAB „Lex logica“ atskirąjį skundą, 2013 m. vasario 19 d. nutartimi paliko Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 6d. nutartį nepakeistą.

7BUAB „Rastaras“ kreditorius UAB „Lex Logica“ prašė panaikinti 2012 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo 7-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, nurodydamas, kad kreditorių susirinkimas negalėjo nutarti įmonės likviduoti, nes įmonės vadovas nėra perdavęs administratoriui įmonės dokumentų, nėra nustatyti debitoriai, neištirta įmonės vykdyta veikla.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nutarė kreditoriaus UAB „Lex logica“ skundo dėl 2012-10-19 BUAB „Rastaras“ kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto panaikinimo netenkinti.

10Teismas nurodė, jog kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka, numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, nepažeista. Administratorius raštu siūlė akcininkei sudaryti taikos sutartį ir vadovui įvykdyti reikalavimus perduoti turtą ir dokumentus, tačiau į tai neatsiliepta, ir įrodymų, paneigiančių šią aplinkybę, byloje nėra. Kreditorius nepateikė įrodymų ar argumentų, leidžiančių manyti, kad įmonės pripažinti bankrutavusia negalima, nes įmonė nevykdo veiklos, neturi darbuotojų ir registruotino turto, o argumentai apie tai, kad nesant buhalterinės apskaitos dokumentų visiškai negalima nustatyti įmonės vykdytos veiklos, įsipareigojimų dydžio, struktūros, debitorių ar turto pas trečiuosius asmenis, patikrinti sandorių, yra bendro pobūdžio ir atitinka baudžiamosios veikos – turto iššvaistymo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo dispoziciją ir šiuo metu yra ikiteisminio tyrimo nagrinėjimo dalyku. Teismo vertinimu, 2011-07-19 turto ir dokumentų perdavimo aktai neįrodo, kad įmonė nuosavybės teise valdė transporto priemones, nes pagal bankroto bylos duomenis valdytos transporto priemonės priklausė kreditoriui UAB „Swedbank lizingas“. Teismas sutiko su pareiškėjo pastaba, kad administratorius nesiėmė priemonių dokumentus ir turtą išreikalauti iš įmonės vadovo priverstinai ir neprašė paskirti baudą pagal ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., tačiau pažymėjo, jog įmonės vadovas gyvena adresu ( - ). 2011-02-16 UAB „Rastaras“ vienintelės akcininkės P. N. V. sprendimas atleisti buvusį direktorių R. S. ir paskirti Z. A. V. priimtas Kaliningrade, tačiau atspausdintas lietuvių kalba ant paprasto lapo, jis užregistruotas Juridinių asmenų registre buvusio direktoriaus pareiškimu, be to, „A. Talstova“ gatvės Kaliningrade nėra, yra tik „A. Tolstogo“ gatvė, įmonės vadovas ir akcininkė nurodytais adresais į administratoriaus raginimus neatsiliepia, todėl sutiktina su administratoriaus nuomone, kad priverstinis dokumentų reikalavimas ir nuobaudų taikymas būtų neproduktyvus ir, teismo nuomone, tik padidintų administravimo išlaidas byloje, nes atitinkami procesiniai veiksmai atliekami ir ikiteisminiuose tyrimuose. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus apie tai, kad skundžiamas nutarimas pažeidžia kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus, nes, teismo vertinimu, ikiteisminio tyrimo metu nustačius įmonės turtą ir/ar kaltus asmenis, galbūt padariusius įmonei ir jos kreditoriams žalą, atsirastų galimybė pareikšti atitinkamus reikalavimus baudžiamojo ar civilinio proceso tvarka ir tai yra suderinama su bankroto procesu, kuris vyksta pagal Įmonių bankroto įstatymo nustatytas taisykles.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Lex Logica“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas, nes priimtas, nesant įstatyme numatytų sąlygų likvidavimo procedūroms pradėti. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos be techninio darbo, t.y. informavimo apie UAB „Rastaras“ bankrotą ir kreditorių sąrašo sudarymo bankroto administratorius nėra atlikęs jokių realių veiksmų, kurie numatyti Įmonių bankroto įstatyme, dėl bankrutuojančios įmonės padėties nustatymo, jos kreditorių interesų užtikrinimo. Nesant jokių įmonės apskaitos dokumentų ar bet kokių kitų dokumentų, visiškai negalima nustatyti asmens vykdytos veiklos, įsipareigojimų dydžio nei struktūros, negalima identifikuoti juridinio asmens debitorių ir turto, galimai esančio pas trečiuosius asmenis. Nesant duomenų apie įmonę, negalima patikrinti juridinio asmens vykdytos veiklos, todėl kreditoriai negali realizuoti savo teisių ginčyti tam tikrus sandorius, spręsti dėl tyčinio bankroto ir pan. Teismo išvada, kad priverstinis dokumentų reikalavimas ir nuobaudų taikymas būtų neproduktyvus, paremta prielaidomis ir tokiu būdu teismas pateisino administratoriaus neteisėtą neveikimą. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas pripažino, jog įmonei galima taikyti likvidavimo procedūrą, nesant byloje jokių įrodymų, kad kreditorių susirinkimas turėjo pagrindą spręsti dėl likvidavimo procedūros dėl bankroto taikymo BUAB „Rastaras“ atžvilgiu.

13BUAB „Rastaras“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su apelianto atskiruoju skundu nesutinka, teigia, kad jis nepagrįstas, todėl atmestinas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

16Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas bankrutuojančios įmonės kreditoriaus prašymas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta kreiptis į teismą su prašymu įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Byloje nėra ginčo, kad BUAB “Rastaras“ 2012 m. spalio 19 d. kreditorių susirinkimas, kuriame priimtą nutarimą skundžia apeliantas, buvo sušauktas, įvyko ir nutarimai buvo priimti, laikantis procedūrinių ĮBĮ numatytų reikalavimų. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas, nesant procedūrinių jo priėmimo pažeidimų, gali būti naikinamas tuo atveju, jei jo turinys iš esmės pažeidžia kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, viešą interesą bei savo esme prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams(Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis Nr. 2-2065/2011).Nagrinėjamu atveju, apelianto nuomone, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia kreditorių interesus, nes nuspręsta kreiptis į teismą, kad būtų pradėtos likvidavimo procedūros, neišsiaiškinus įmonės tikrosios finansinės padėties, turto masės, vykdytos veiklos ir pan.

18Pažymėtina, kad bankroto proceso esminis tikslas yra tenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, todėl kreditoriams bankroto procese numatytos plačios teisės. Viena iš jų - siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą (ĮBĮ 23 str. 15 p.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog visgi sprendimo pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priėmimas yra ne kreditorių, bet bankroto bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo;4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Jeigu trys mėnesiai praėjo ir terminas nepratęstas, tai teismas vykdo ĮBĮ nustatytą procedūrą ir savo iniciatyva sprendžia dėl pripažinimo įmonę bankrutavusia ir jos likvidavimo procedūrų pradžios, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Taigi, vadovaujantis nurodytu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, teismas, esant įstatyme įtvirtintoms sąlygoms, klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto privalo išspręsti savo iniciatyva, net nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus prašymo. BUAB „Rastaras“ bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6d. nutartimi nutarė pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduoti dėl bankroto, o teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-896/2013 paliko pirmosios instancijos teismo nutartį dėl likvidavimo procedūros pradėjimo nepakeistą. Iš to darytina išvada, kad iš esmės skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra įgyvendintas, o įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pagrįstumas ir teisėtumas jau patikrintas teismine tvarka.

19Dėl apelianto argumentų, jog skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu pažeistos kreditorių teisės, nes įmonė pripažinta bankrutavusia, administratoriui praktiškai neatlikus jokių veiksmų, siekiant išsiaiškinti įmonės tikrąją finansinę padėtį, pirmiausia pažymėtina, kad, kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-896/2013, teismo nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto neužbaigia bankroto bylos, sprendimas dėl įmonės pabaigos byloje nepriimtas, todėl net ir pripažinus įmonę bankrutavusia ir nutarus ją likviduoti, toliau yra vykdomos bankroto procedūros, inter alia gali būti tikslinamas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas ar inicijuotas procesas dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia (ĮBĮ 20 str., 26 str.). Taigi, po likvidavimo procedūrų pradėjimo įmonės vykdyta veikla toliau tiriama, tikslinami kreditoriai, debitoriai, o kreditoriams neužkertamas kelias ginti savo teises ir interesus, tame tarpe ir inicijuoti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl kreipimosi į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.), jeigu kreditorius mano, kad administratorius savo funkcijas atlieka netinkamai.

20Kaip minėta, sprendimas pradėti likvidavimo procedūras priimamas, kai nėra galimybės sudaryti taikos sutartį bankroto procese. Iš 2012 m. spalio 19 d. kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad administratorius kreipėsi į įmonės savininkę dėl taikos sutarties sudarymo, tačiau iš jos pasiūlymas sudaryti taikos sutartį negautas. Taigi, pagrįstai konstatuota, kad galimybės sudaryti taikos sutartį BUAB „Rastaras“ bankroto procese nėra. Šis faktas bei kitos faktinės aplinkybės – tai, jog įmonė nevykdo veiklos, neturi darbuotojų ir registruoto turto (Administratoriaus veiklos ataskaita (b.l. 44-46), VĮ „Regitra“ pažyma (b.l. 47), VĮ Registrų centro pažyma (b.l. 48)) leidžia pagrįstai konstatuoti, kad galimybių atkurti įmonės mokumą nėra, todėl kreditoriai pagrįstai nusprendė kreiptis į teismą dėl likvidavimo procedūrų pradėjimo. Aplinkybė, kad įmonės vadovas neperdavė administratoriui turto ir dokumentų, o administratorius nesikreipė į teismą dėl baudos įmonės vadovui paskyrimo, nesudaro pagrindo konstatuoti skundžiamo kreditorių susirinkimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog, kadangi tiek įmonės savininkės, tiek vadovo gyvenamoji vieta yra Kaliningrado srityje ir jie į administratoriaus raginimus neatsiliepia, o dėl įmonės vadovo ir savininko galimai nusikalstamų veikų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir visi procesiniai veiksmai atliekami būtent ikiteisminio tyrimo metu, formalus nuobaudų taikymas bankroto byloje nebūtų efektyvus ir nepadėtų pasiekti rezultato, o tik padidintų administravimo išlaidas. Be to, kaip minėta, jeigu ikiteisminio tyrimo metu ar atliekant likvidavimo procedūras, būtų nustatytos aplinkybės, susijusios su galimai neteisėtais įmonės sudarytais sandoriais, ar tyčinio bankroto požymiai, kreditoriui neužkertamas kelias ginčyti tokius sandorius ar kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo.

21Atsižvelgiant į nurodytą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo neteisėtumo. Konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netinkamai taikė materialines ar proceso teisės normas, taip pat nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. kreiptis į teismą, kad įmonei būtų pradėta taikyti likvidavimo dėl... 4. 2012 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Rastaras“ iškelta bankroto byla,... 5. BUAB „Rastaras“ 2012 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimas 7-uoju... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. nutartimi nutarė... 7. BUAB „Rastaras“ kreditorius UAB „Lex Logica“ prašė panaikinti 2012 m.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 8 d. nutartimi nutarė... 10. Teismas nurodė, jog kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Lex Logica“ prašo panaikinti Klaipėdos... 13. BUAB „Rastaras“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Byloje nėra ginčo, kad BUAB “Rastaras“ 2012 m. spalio 19 d. kreditorių... 18. Pažymėtina, kad bankroto proceso esminis tikslas yra tenkinti... 19. Dėl apelianto argumentų, jog skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu... 20. Kaip minėta, sprendimas pradėti likvidavimo procedūras priimamas, kai nėra... 21. Atsižvelgiant į nurodytą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą....