Byla 2S-1487-661/2014
Dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje UAB „Molesta“, antstolės S. K., N. V

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. Č. pareiškimą dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje UAB „Molesta“, antstolės S. K., N. V.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėja A. Č. padavė skundą dėl antstolio A. N. veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti antstolio A. N. 2014-01-10 patvarkymą dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo, 2014-01-10 turto arešto aktą, 2014-01-10 patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą, 2014-01-10 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, 2014-01-10 patvarkymus areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, 2014-01-10 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2014-01-10 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2014-01-16 patikslinantį turto arešto aktą.

4Pareiškėja skunde nurodo, jog antstolės S. K. kontorai buvo pateiktas vykdyti 2012-04-16 Vilniaus apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. 2-3028-881/2011 ir vykdomojoje byloje Nr. 0056/12/00715 buvo pradėtas priverstinis išieškojimas iš skolininko UAB „Molesta“ išieškotojai A. Č.. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) 2012-11-16 nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2011-06-03 sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-11 nutartį, kurių pagrindu buvo išduotas 2012-04-16 vykdomasis raštas, ir priteisė išieškotojai A. Č. iš skolininko UAB „Molesta“ 25 000 Lt bei 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanas. Pareiškėja nurodo, jog, nors galutinis sprendimas dėl tarp šalių priimto ginčo yra priimtas 2012-11-16, o, kaip teigia pareiškėja, antstolės S. K. depozitinėje sąskaitoje yra sukaupta reikalavimo įvykdymui užtektinai skolininko UAB „Molesta“ piniginių lėšų, pareiškėjai priteista suma vis dar nėra paskirstyta ir išmokėta. Pareiškėja nurodo, jog, atsižvelgdama į šią aplinkybę, ji 2013-01-14 prašymu kreipėsi į antstolę S. K., prašydama paskirstyti ir išmokėti išieškotojai 25 000 Lt bei 6 % dydžio metinių procesinių palūkanų. Pareiškėjos teigimu, ji prašyme taip pat nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad LAT 2012-11-16 nutartimi iš išieškotojos A. Č. skolininkui UAB „Molesta“ priteista 15 777 Lt bylinėjimosi išlaidų, išieškotoja A. Č. neprieštarauja, kad antstolė S. K., remdamasi CPK 687 str., atliktų priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Pareiškėja taip pat nurodo, jog 2013-07-31 gavo antstolio A. N. 2013-07-22 raštą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo antstolis informavo pareiškėją, kad jis vykdo 2013-07-15 vykdomąjį raštą Nr. 2-3028-881/2011 dėl 15 777 Lt skolos išieškojimo iš A. Č. išieškotojui UAB „Molesta“, ir nurodė, kad 15 777 Lt skolą ir 379 Lt vykdymo išlaidas A. Č. turi sumokėti per 10 dienų nuo procesinių dokumentų gavimo dienos, bei pateikė A. Č. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Pareiškėja nurodo, jog, atsakydama į aptartus antstolio dokumentus, pateikė antstoliui 2013-08-07 raštą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo, be kita ko, nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog ta pačia LAT 2012-11-16 nutartimi iš išieškotojos A. Č. skolininkui UAB „Molesta“ naudai buvo priteista 15 777 Lt bylinėjimosi išlaidų, išieškotoja informavo antstolę S. K., jog neprieštarauja, kad, esant pagrindui, antstolė S. K. atliktų priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą, paprašė antstolio atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą bei informavo antstolį, kad antstolė N. V. 2013-07-29 patvarkymu dėl lėšų išieškojimo yra areštavusi 25 758,42 Lt dydžio pinigines lėšas, esančias pas A. Č. UAB „Molesta“ kreditoriaus antros eilės išieškotojui R. J.. Pareiškėja nurodo, jog antstolis, gavęs aptariamus duomenis ir dokumentus, daugiau jokių vykdymo veiksmų neatliko. Pareiškėjos teigimu, iš 2014-01-16 patikslinančio turto arešto akto matyti, jog antstolis, žinodamas esamą faktinę ir teisinę situaciją, tarp jų ir tai, kad A. Č. atžvilgiu nėra galimi jokie išieškojimo UAB „Molesta“ naudai veiksmai, kadangi antstolės S. K. depozitinėje sąskaitoje yra sulaikyta 27 104,11 Lt suma UAB „Molesta“ skolos ir palūkanų A. Č. padengti ir, kad antstolė N. V. 2013-07-29 patvarkymu Nr. 0073/13/01071 yra areštavusi 25 758,42 Lt dydžio pinigines lėšas, esančias pas A. Č., priklausančias UAB „Molesta“, ir yra pavedusi pinigines lėšas saugoti A. Č. iki atskiro pranešimo (kurio iki šios dienos A. Č. nėra gavusi), tačiau nepaisydamas šių aplinkybių, antstolis A. N. vykdo išieškojimo veiksmus A. Č. atžvilgiu. Todėl, pareiškėjos teigimu, antstolis nepagrįstai ir neteisėtai priėmė skundžiamus patvarkymus ir atliko kitus veiksmus, siekdamas vykdymo išlaidų nepagrįsto padidinimo, žinodamas, jog jokie išieškojimo veiksmai A. Č. atžvilgiu UAB „Molesta“ naudai yra negalimi.

5Antstolis A. N., vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, priėmė 2014-02-17 patvarkymą, kuriuo atsisakė patenkinti skundą ir kartu su vykdomąja byla persiuntė skundą nagrinėti teismui. 2014-02-17 patvarkyme antstolis A. N. nurodė, kad jam vykdyti yra pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2013-07-15 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3028-881/2011 dėl 15 777 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės A. Č. išieškotojui UAB „Molesta“. 2013-07-22 skolininkei A. Č. išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą ir kiti procesiniai dokumentai. Antstolis nurodo, jog 2013-08-07 faksimiliniu būdu ir 2013-08-09 registruotu paštu gautas skolininkės 2013-08-07 raštas dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriame skolininkė nurodo, jog antstolei S. K. vykdyti yra pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2012-04-16 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3028-881/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Molesta“ išieškotojai A. Č.. Skolininkės 2013-08-07 rašte taip pat nurodoma, jog pareiškėja informavo antstolę S. K., jog neprieštarauja, jog būtų atliktas priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas. 2013-08-12 antstolis A. N. patvarkymu dėl informacijos pateikimo paprašė antstolės pateikti informaciją apie atliktą priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. 2013-08-20 gautas antstolės S. K. atsakymas, iš kurio nustatyta, jog priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas nebuvo atliktas. Antstolis taip pat nurodo, jog Panevėžio apygardos teismas 2012-12-13 priėmė ieškovo UAB „Vėsa ir partneriai“ ieškinį atsakovui UAB „Molesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2013-01-16 nutartimi Nr. B2-2133-653/2013 priėmė ieškovo UAB „Molesta“ pareiškimą atsakovui UAB „Molesta“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Antstolis nurodo, jog tiek Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d., tiek Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 2 d numato, jog teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamos, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, antstolio teigimu, nei jis, nei antstolė S. K. neturėjo teisės atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo, nes tokie antstolių veiksmai būtų neteisėti ir pažeistų UAB „Molesta“ kreditorių interesus. Antstolis taip pat nurodo, jog aplinkybė, jog antstolė N. V. areštavo pas pareiškėją A. Č. esančias 25 758,42 Lt dydžio pinigines lėšas UAB „Molesta“ kreditoriaus R. J. naudai, antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje įtakos nedaro, kadangi vykdymo proceso šalys nesutampa.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriame prašo pareiškėjos skundo netenkinti, sutikdamas su A. N. 2014-02-17 patvarkyme išdėstytais argumentais.

7Suinteresuotas asmuo S. K. per teismo nustatytą terminą pateikė byloje atsiliepimą, kuriame antstolė nurodo, jog iškėlus UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą, nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo turto realizavimas, išieškojimas yra sustabdomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjos A. Č. ir UAB „Molesta“ reikalavimai negali būti įskaitomi, kadangi dėl UAB „Molesta“ iškeltos restruktūrizavimo bylos, A. Č. reikalavimai UAB „Molesta“ negali būti vykdomi, kadangi, UAB „Molesta“ priklausančio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdytas. Vien aplinkybė, jog pareiškėja A. Č. ir UAB „Molesta“ turi vienas kitam vienarūšių priešpriešinių reikalavimų, teisme priėmus UAB „Molesta“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nesudarė pagrindo antstoliui A. N. nesiimti vykdymo veiksmų, kaip tai numato CPK vykdymo proceso normos. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, nepažeidė įstatymų reikalavimų, tinkamai skolininkę informavo apie atliekamus vykdymo veiksmus. Teismas nenustatė, kad skundžiami antstolio veiksmai yra neteisėti ir nepagrįsti.

  1. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti 2014 m. balandžio 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - patenkinti A. Č. skundą dėl antstolio A. N. veiksmų ir panaikinti antstolio A. N. patvarkymus. Apeliantės nuomone, kartu su skundu pateiktų duomenų ir skunde išdėstytų aplinkybių analizė leidžia teigti, kad antstolis apskritai negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų A. Č. atžvilgiu. Pažymi, jog antstolis, žinodamas esamą faktinę ir teisinę situaciją, tame tarpe tai, kad šiuo metu A. Č. atžvilgiu nėra galimi jokie išieškojimo UAB „Molesta“ naudai veiksmai, kadangi antstolės S. K. depozitinėje sąskaitoje yra sulaikyta 27 104,11 Lt suma UAB „Molesta“ skolos ir palūkanų A. Č. padengti ir kad antstolė N. V. 2013 m. liepos 29 d. patvarkymu Nr. 0073/13/01071 yra areštavusi 25 758,42 Lt dydžio pinigines lėšas, esančias pas A. Č., priklausančias UAB „Molesta“, ir yra pavedusi šias pinigines lėšas saugoti A. Č. iki atskiro pranešimo, tačiau nepaisydamas šių aplinkybių ir kitų antstolių priimtų galiojančių patvarkymų, toliau vykdo išieškojimo veiksmus A. Č. atžvilgiu, areštuoja jos turtą, reikalauja atlyginti skolą UAB „Molesta“ naudai ir padengti tariamas antstolio vykdymo išlaidas.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ atsiliepime prašo apeliantės skundą atmesti. Nurodo, kad antstolis neturėjo teisės ir jokių galimybių atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą, nes tokie antstolių veiksmai pažeistų UAB „Molesta“ kreditorių interesus.

11Antstolis A. N. taip pat pateikė atsiliepimą, kuriame prašo A. Č. skundą atmesti. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismui 2014-01-03 nutartimi iškėlus UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą, visos iš UAB „Molesta“ po pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo Vilniaus apygardos teisme išieškotos ir saugotos lėšos yra arba turi būti grąžintos UAB „Molesta“, o kreditorių reikalavimai tenkinami LR Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatyta tvarka.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimams vykdyti proceso tvarkos. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga (teismas vykdo apsauginę funkciją) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-06-11 nutartis civilinėje byloje S. B. v. antstolis A. S., byla Nr. 3K-7-277/2008). Dėl nurodytos priežasties teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

13Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01094 nustatyta, kad antstoliui A. N. 2013-07-18 yra pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-07-15 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3028-881/2011 dėl 15 777 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės A. Č. išieškotojui UAB „Molesta“. Antstolis A. N. 2013-07-22 skolininkei A. Č. išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą ir kitus vykdomuosius dokumentus (vykd. b.l. 5, 6, 7, 8). Dokumentai skolininkei įteikti asmeniškai, 2013-07-31 (vykd. b.l. 9). Iš vykdomojoje byloje esančio 2013-08-07 skolininkės A. Č. prašymo matyti, jog ji kreipėsi į antstolį A. N., nurodydama, jog antstolei S. K. vykdyti yra pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2012-04-16 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3028-881/2011 dėl 25 000 Lt skolos ir 6 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Molesta“ išieškotojai A. Č. (vykd. b.l. 21). Pareiškėja prašyme nurodė, jog, atsižvelgiant į aplinkybę, jog LAT 2012-11-16 nutartimi išieškotojai A. Č. iš skolininko UAB „Molesta“ priteisė 25 000 Lt ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas, o iš pareiškėjo A. Č. UAB „Molesta“ buvo priteista 15 777 bylinėjimosi išlaidų, įvertinus išdėstytą, pareiškėja prašė pagal CPK 687 str. atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Iš vykdomojoje byloje esančio 2013-01-14 pareiškėjos A. Č. prašymo taip pat matyti, jog ji informavo antstolę S. K., jog neprieštarauja, jog būtų atliktas priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas (vykd. b.l. 11). 2013-08-12 antstolis A. N. patvarkymu dėl informacijos pateikimo (vykd. b.l. 22) paprašė antstolę N. K. pateikti informaciją apie atliktą priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Antstolio A. N. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01094 2013-08-22 gautas antstolės S. K. atsakymas, iš kurio nustatyta, jog priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas yra galimas (vykd. b.l. 24). Antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01094 nustatė, jog Vilniaus miesto apygardos teismas 2013-01-16 nutartimi priėmė ieškovo UAB „Molesta“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Molesta“ iškėlimo (vykd. b.l. 26-28). Antstolis taip pat nustatė, jog 2012-12-13 Panevėžio apygardos teisme priimtas ieškovės UAB „Vėsa ir partneriai“, o vėliau UAB „Lex bonum“ ieškinys dėl bankroto bylos UAB „Molesta“ iškėlimo (vykd. b.l. 29-30). Panevėžio apygardos teismo 2013-01-08 nutartimi civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Molesta“ nagrinėjimas atidėtas tol, kol Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-2133-653/2013 bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Molesta“ arba atsisakyta ją iškelti (b.l. 33-34). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme 2013-01-16 priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Molesta“ iškėlimo (b.l. 84-87). Apie priimtą pareiškimą teismų informacinėje sistemoje buvo paskelbta 2013-01-17 (b.l. 84). Nagrinėjant minėtą pareiškimą, Vilniaus apygardos teismo 2014-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-501-340/2014 UAB „Molesta“ iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis įsiteisėjo 2014-03-27 (b.l. 92). Be to, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, jog Panevėžio apygardos teisme 2012-12-13 priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Molesta“ iškėlimo (b.l. 94-97). Be to, Vilniaus apygardos teisme 2013-08-26 priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Molesta“ iškėlimo. Bylos dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Molesta“ yra sustabdytos, iki bus išnagrinėta civilinė byla dėl UAB „Molesta“ restruktūrizavimo.

14Apeliantė atskirajame skunde pabrėžia, jog antstolis negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų A. Č. atžvilgiu. Pažymi, jog antstolis, žinodamas esamą faktinę ir teisinę situaciją, tame tarpe tai, kad šiuo metu A. Č. atžvilgiu nėra galimi jokie išieškojimo UAB „Molesta“ naudai veiksmai, kadangi antstolės S. K. depozitinėje sąskaitoje yra sulaikyta 27 104,11 Lt suma UAB „Molesta“ skolos ir palūkanų A. Č. padengti ir kad antstolė N. V. 2013 m. liepos 29 d. patvarkymu Nr. 0073/13/01071 yra areštavusi 25 758,42 Lt dydžio pinigines lėšas, esančias pas A. Č., priklausančias UAB „Molesta“, ir yra pavedusi šias pinigines lėšas saugoti A. Č. iki atskiro pranešimo, tačiau nepaisydamas šių aplinkybių ir kitų antstolių priimtų galiojančių patvarkymų, toliau vykdo išieškojimo veiksmus A. Č. atžvilgiu, areštuoja jos turtą, reikalauja atlyginti skolą UAB „Molesta“ naudai ir padengti antstolio vykdymo išlaidas. Taigi pareiškėja savo skundą dėl antstolio A. N. veiksmų iš esmės grindžia aplinkybe, jog antstolis, esant pareiškėjos A. Č. prašymui, remdamasis CPK 687 str., neatliko priešpriešinių išieškotinų sumų įskaitymo.

15Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo argumentais bei pažymi, jog CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Tai reiškia, kad tuo atveju, kai prievolės šalis sieja abipusės teisės ir pareigos, t. y. kai skolininkas yra ir kreditorius, o kreditorius yra ir skolininkas, priešpriešinius reikalavimus galima įskaityti ir šiuo teisiniu veiksmu užbaigiamos tarpusavio prievolės. CK 6.134 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas, kokius reikalavimus draudžiama įskaityti. Šioje normoje išvardytų reikalavimų sąrašas nebaigtinis, nes jos 7 punkte nurodyta, jog draudžiama įskaityti ir įstatymų numatytus kitokius reikalavimus. Vienas tokių nustatytas tiek Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), tiek ir įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau ĮRĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. ĮBĮ 9 str. 3 d. numato, jog teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Tokias pat taisykles nustato ĮRĮ 7 str. 2 d., teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo. Šių nuostatų tikslas - įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga. Šiose normose nustatyti ribojimai turi būti taikomi nuo pareiškimo dėl bankroto bylos ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo, t. y. nuo datos, kai pareiškimas patvirtinamas teisėjo rezoliucija (CPK 137 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant nuostatą ,,turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas“ laikomasi pozicijos, kad vykdymo veiksmai turi būti stabdomi bet kuriame skolininko turto realizavimo ar išieškojimo etape, t. y. turi būti privalomai sustabdomas net ir jau išieškotų bei antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių skolininko – įmonės, dėl kurios yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo – lėšų išmokėjimas išieškotojams. Taigi, priėmus pareiškimą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, visi vykdymo veiksmai, susiję su išieškojimu iš skolininko turto, išskyrus skolininko turto areštą, pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus yra sustabdomi. Pažymėtina, jog atlikus įskaitymą, A. Č. įgytų pranašumą prieš visus kitus teisinį suinteresuotumą turinčius RUAB „Molesta“ kreditorius ir atgautų skolą nepaisant fakto, kad turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdytas. Taip pat minėta, jog Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi iškėlė UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą. IRĮ 8 str. numato, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti; sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Taigi, iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, pradeda veikti draudžiamosios ĮRĮ nuostatos, tarp jų – nuostata, draudžianti įskaityti reikalavimus.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą nei antstolė S. K., nei antstolis A. N. neturėjo teisės. Aukščiau nurodytos teisės normos įsakmiai draudė atlikti bet kokius įskaitymus, išieškojimus ir turto realizavimą iš UAB „Molesta“ turto. Apeliantės kreditorinis reikalavimas bus tenkinamas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 str. nustatyta tvarka, o RUAB „Molesta“ pateiktas vykdomasis raštas turi būti vykdomas CPK nustatyta tvarka. Neatlikus reikalavimų užskaitymo, pateiktas vykdomasis raštas privalomai turi būti vykdomas. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog vien aplinkybė, jog pareiškėja A. Č. ir UAB „Molesta“ turi vienas kitam vienarūšių priešpriešinių reikalavimų, teisme priėmus UAB „Molesta“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nesudarė pagrindo antstoliui A. N. nesiimti vykdymo veiksmų, kaip tai numato CPK vykdymo proceso normos. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, nepažeidė įstatymų reikalavimų, tinkamai skolininkę informavo apie atliekamus vykdymo veiksmus. Teismas nenustatė, kad skundžiami antstolio veiksmai yra neteisėti ir nepagrįsti.

17Pripažinus, jog vykdymo veiksmai pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą turi būti tęsiami nėra teisinio pagrindo nutraukti vykdymo veiksmų bei naikinti kitų antstolio priimtų patvarkymų.

18Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėja A. Č. padavė skundą dėl antstolio A. N. veiksmų, kuriuo... 4. Pareiškėja skunde nurodo, jog antstolės S. K. kontorai buvo pateiktas... 5. Antstolis A. N., vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, išnagrinėjęs... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos... 7. Suinteresuotas asmuo S. K. per teismo nustatytą terminą pateikė byloje... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi... 9. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti 2014 m. balandžio 9 d.... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ atsiliepime prašo apeliantės skundą... 11. Antstolis A. N. taip pat pateikė atsiliepimą, kuriame prašo A. Č. skundą... 12. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 13. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01094 nustatyta, kad... 14. Apeliantė atskirajame skunde pabrėžia, jog antstolis negalėjo atlikti... 15. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo... 16. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog atlikti... 17. Pripažinus, jog vykdymo veiksmai pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą turi... 18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartį palikti...