Byla 2S-1853-115/2012
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovų ieškinį

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų V. R. ir V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovų ieškinį,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atskiruoju skundu ginčijamas teismo atsisakymas priimti ieškinį.

4Ieškovai prašė atleisti juos iš dalies nuo civilinės atsakomybės, t.y. atleisti ieškovus sumokėti atsakovui susidariusį skirtumą nuo buto parduodamos kainos ir kredito visa apimtimi; sumažinti nepagrįstai dideles kreditavimo sutartyje nustatytas 11 proc. dydžio palūkanas iki 6 proc.; sumažinti nepagrįstai dideles kreditavimo sutartyje nustatytas 0,08 proc. dydžio netesybas iki 0,2 proc., o hipotekos teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartimi priteistą delspinigių sumą (73.110,24 Lt) sumažinti iki 18.277,56 Lt; pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 31 d. susitarimo Nr. RFSVN200702525-P-1 9 dalį; pripažinti ieškovės 2007 m. lapkričio 15 d. su atsakovu sudarytą laidavimo sutartį Nr. FA-RFSVN200702525 2007 m. lapkričio 15 d. kreditavimo sutartimi (kreditavimo sutarties dalimi) Nr. RFSVN200702525.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010, yra nurodęs, jog teismo hipotekos nutartis, kuria išieškojimas nukreipiamas į įkeistą turtą, yra vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu išieškojimas toliau vykdomas iš skolininkų, jei realizavus įkeistą turtą už jį gautos sumos nepakanka kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Šiuo atveju ieškovai reiškia reikalavimus dėl atsakovei mokėtinų sumų sumažinimo bei sutarčių sąlygų keitimo, kurių pagrindu sumažėtų ieškovų piniginių prievolių apimtis atsakovei, kai tuo tarpu, Panevėžio apylinkės teismo hipotekos teisėjas jau įsiteisėjusia 2011 m. liepos 18 d. nutartimi yra išsprendęs klausimą dėl visų ieškovų prievolių, kylančių iš 2007 m. lapkričio 15 d. kredito sutarties Nr. RFSVN200702525, atsakovei įvykdymo. Tai yra, ieškovai ginčija atsakovės reikalavimo teises ir jų mastą, kurie jau yra konstatuoti įsiteisėjusia nutartimi. Taigi, ieškinys reiškiamas dėl reikalavimų, dėl kurių jau yra priimta įsiteisėjusi teismo nutartis. Matyti, kad ieškinio ginčas bei faktinis pagrindas yra analogiški įvardintiems Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartyje, o ieškinio dalykas yra reikalavimai, kurios tas pats teismas jau yra išsprendęs. Todėl, ieškinį atsisakytina priimti.

8Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad CK 6.223 str. 3 d. nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarka. Suinteresuota pakeisti sutartį šalis pirmiausia su siūlymu keisti sutartį turi kreiptis į kitą šalį. Tik šiai atsisakius keisti sutartį ar neatsakius į tokį siūlymą, suinteresuota šalis įgyja teisę kreiptis į teismą ir pateikti ieškinį dėl sutarties pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-39/2012). Šiuo atveju ieškovai nepateikė duomenų apie tai, jog jie būtų kreipęsi į atsakovą dėl sutarčių sąlygų pakeitimų (tokių, kokios nurodytos ieškinio reikalavimuose), todėl ieškinys atsisakytinas priimti ir CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu, nes nepasinaudota išankstinių ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai prilygino Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011 m. liepos 18 d. nutartį kaip priimtą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje. Minėtoje byloje hipotekos teisėjo buvo tik formaliai patikrinta, ar konkrečiu atveju yra įstatymo nustatytos sąlygos pradėti priverstinio skolos išieškojimo procedūrą. Hipotekos teisėjas ginčų nenagrinėja. Taigi teismas netinkamai aiškindamas proceso teisės normas klaidingai taikė CPK 137 str. 2 d. 4 p.

122. Teismui netinkamai taikius CK 6.223 str., ieškinį buvo nepagrįstai atsisakyti priimti ir remiantis CPK 137 str. 2 d. 3 p. Kredito sutartis tarp ieškovų ir atsakovo buvo vienašališkai nutraukta atsakovo nuo 2011 m. sausio 31 d. Kadangi ginčo sutartis jau yra nutrūkusi, tai CK 6.223 str. nustatytos tvarkos laikymasis yra beprasmis. Ieškinio reikalavimai, sumažinti sutartinių palūkanų ir netesybų teisminiu keliu, yra paremti CK 6.228 str.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

14Apeliacine tvarka nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį remiantis CPK 137 str. 2 d. 3, 4 p., teisėtumo ir pagrįstumo.

15Apeliantė 2012-10-19 pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą atskirojo skundo nagrinėjimui sudaryti trijų teisėjų kolegiją, tačiau teisėjas sprendžia, kad sudaryti kolegiją nėra pagrindo, nes byla iš esmės nėra sudėtinga, o šio prašymo atskirai spręsti civilinių bylų skyriaus pirmininkė nesiėmė(CPK 336str.2d.).

16CPK 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismas, spręsdamas pareikšto ieškinio priėmimo klausimą, privalo patikrinti, ar nėra aplinkybių, kurios objektyviai užkerta kelią civilinės bylos iškėlimui. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovų ieškinio priėmimo klausimą, nustatė netgi du pagrindus, kuriems esant teismas privalo atsisakyti priimti ieškinį. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatytus faktus traktavo kaip aplinkybes, su kurių egzistavimu įstatymų leidėjas susiejo draudimą iškelti civilinę bylą.

17Pareikštu ieškiniu ieškovai prašo atleisti juos iš dalies nuo civilinės atsakomybės, t.y. nuo pareigos sumokėti atsakovui Danske Bank A/S susidariusį skirtumą nuo buto, esančio Laisvės a. 25-7, Panevėžyje, parduodamos kainos ir kredito sumos visa apimtimi (1); sumažinti nepagrįstai dideles Kreditavimo sutartyje nustatytas 11 proc. dydžio palūkanas iki 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško skolos sumokėjimo (2); sumažinti nepagrįstai dideles Kreditavimo sutartyje nustatytas 0,08 proc. dydžio netesybas iki 0,02 proc., o hipotekos teismo 2011 m. liepos 18 d. priteistą delspinigių sumą – 73 110,24 Lt, sumažinti iki 18 277,56 Lt (3); pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 31 d. Susitarimo Nr. RFSVN200702525-P-1 9. dalį (4); pripažinti ieškovės 2007 m. lapkričio 15 d. pasirašytą Laidavimo sutartį Nr. FA-RFSVN200702525 2007 m. lapkričio 15 d. Kreditavimo sutartimi (jos dalimi) Nr. RFSVN200702525 (5).

18Pagal CPK 137 str. 2 d. 3 p. teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

19Iš ieškinio pagrindo matyti, kad Kreditavimo sutartį vienašališkai nutraukė kredito davėjas, todėl iš esmės sutartiniai santykiai kredito davėjo ir kredito gavėjų nebesieja, tačiau atskiros sutarties nuostatos, nustatančios palūkanų ir netesybų mokėjimą už pavėluotai grąžintą kreditą, dėl savo prigimties yra taikomos ir pasibaigus sutarčiai. Iš pareikštų reikalavimų matyti, kad ieškovų siekiamas materialinis teisinis rezultatas šioje dalyje yra ne pasibaigusios sutarties nuostatų pakeitimas, bet jiems taikomos sutartinės atsakomybės (netesybų ir palūkanų forma) apimties sumažinimas. Dėl to pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nurodė esą nagrinėjamu atveju ieškovai privalėjo laikytis CK 6.223 str. 3 d. nustatytos ikiteisminės ginčų dėl sutarties pakeitimų nagrinėjimo tvarkos.

20Pagal CPK 137 str. 2 d. 4 p. teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

21Tokiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, atitinkančiu minėtas sąlygas, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011 m. liepos 18 d. nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto. Pagal šios nutarties priėmimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, kreditorius, kreipęsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo CPK XXXVI skyriaus nustatyta tvarka, buvo laikomas įgyvendinusiu savo teisę kreiptis į teismą dėl visos skolos (užtikrintos hipoteka ar įkeitimu) iš skolininko priteisimo, tai reiškė, jog kreditorius nebegalėjo daugiau kreiptis į teismą dėl tos pačios skolos priteisimo iš skolininko ginčo teisenos ar kitokia tvarka. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad skolininkas negalėjo ir negali reikšti savarankiškų reikalavimų dėl skolos (užtikrintos hipoteka ar įkeitimu) dydžio sumažinimo, kadangi hipotekos teisėjas atlikdavo tik jam įstatymų pavestas procedūras, tačiau nespręsdavo, ar prašomos iš skolininko išieškoti sumos yra pagrįstos. Dėl to faktas, kad hipotekos teisėjo nutartis dėl priverstinio skolos išieškojimo yra priverstinai vykdytinas teismo procesinis sprendimas, neužkerta kelio skolininkui ginčyti kreditoriaus turtinio reikalavimo apimties, nes šie klausimai nebuvo bylų dėl hipotekos nagrinėjimo dalyku (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-260/2010).

22Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovų ieškinį remdamasis CPK 137 str. 2 d. 3, 4 p. netinkamai kvalifikavęs ieškinio dalyką bei pagrindą. Todėl skundžiama teismo nutartis naikinama. Ieškinio priėmimo klausimas grąžinamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kuris turėtų tinkamai įvertinti aplinkybes, jog atsakovu byloje traukiamas užsienio valstybėje registruoto juridinio asmens filialas, išsiaiškinti, ar atskiri ieškiniu reiškiami reikalavimai nėra turtinio pobūdžio, o konstatavęs tai - nustatyti ieškovui terminą trūkumas pašalinti, įpareigojant įkainoti ieškinį, aiškiai ir tinkamai suformuluoti keliamus reikalavimus bei įvertinti, ar toks ieškinys apskritai yra teismingas apylinkės teismui (CPK 26, 27 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atskiruoju skundu ginčijamas teismo atsisakymas priimti ieškinį.... 4. Ieškovai prašė atleisti juos iš dalies nuo civilinės atsakomybės, t.y.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi... 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartyje, priimtoje... 8. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad CK 6.223 str. 3 d. nustatyta... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 11. 1. Teismas nepagrįstai prilygino Panevėžio miesto apylinkės teismo... 12. 2. Teismui netinkamai taikius CK 6.223 str., ieškinį buvo nepagrįstai... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 14. Apeliacine tvarka nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 15. Apeliantė 2012-10-19 pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą... 16. CPK 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 17. Pareikštu ieškiniu ieškovai prašo atleisti juos iš dalies nuo civilinės... 18. Pagal CPK 137 str. 2 d. 3 p. teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu... 19. Iš ieškinio pagrindo matyti, kad Kreditavimo sutartį vienašališkai... 20. Pagal CPK 137 str. 2 d. 4 p. teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra... 21. Tokiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, atitinkančiu minėtas sąlygas,... 22. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartį...