Byla 3K-3-260/2010
Dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Laužiko, Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė) ir Vinco Versecko, susipažinusi su 2010 m. birželio 28 d. gautu atsakovo A. G. kasaciniu skundu dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

2Atsakovas pateikė kasacinį skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria pakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas tenkinti ieškinį dėl neterminuotos tėvo valdžios apribojimo ir tenkinta dalis ieškinio – laikinai apribota atsakovo (tėvo) valdžia jo dviejų vaikų atžvilgiu, laikinai atimant teisę matytis ar kitaip bendrauti su vaikais. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė tėvų valdžios apribojimą reglamentuojančias materialiosios teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

3Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą kasacijos pagrindas yra ne bet koks, o tik esminis materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimas, t. y. toks pažeidimas, reagavimas į kurį turėtų esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui visoje valstybėje užtikrinti, teisei plėtoti. Kasaciniame skunde nepakanka vien tik įvardyti teisės normų pažeidimą ir nurodyti, kad jis yra esminis – esminė įvardyto teisės pažeidimo reikšmė turi būti atskleista ir pagrįsta išsamiais teisiniais argumentais, be to, turi būti motyvuotai pagrįsta, kad dėl nurodyto pažeidimo galėjo būti priimtas neteisėtas teismo sprendimas (nutartis) (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Išimtinis kasacijos pobūdis lemia ir tai, kad faktinių aplinkybių nustatymas nėra kasacijos dalykas, nes kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

4Skundžiant teismo procesinį sprendimą CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, nepakanka tik nurodyti tam tikras Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, tačiau būtina argumentuotai pagrįsti, jog bylą nagrinėjęs teismas nukrypo nuo įvardytose kasacinio teismo nutartyse suformuluotų teisės taikymo ir aiškinimo taisyklių bei jomis nesivadovavo. Kartu pažymėtina tai, kad kasacinį skundą galima grįsti tik tokiais kasacinio teismo nutartyse esančiais teisės išaiškinimais, kurie pateikti bylose, savo faktinėmis aplinkybėmis analogiškose ar iš esmės panašiose į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka (CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5Atsakovo kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė tėvų valdžios apribojimo sąlygas, būdus ir pasekmes nustatančias materialiosios teisės normas ginčo teisiniams santykiams, grindžiami faktinių aplinkybių, sudarančių pagrindą pripažinti būtinybę apriboti tėvo valdžią nepilnamečių vaikų atžvilgiu, atsakovo ir nepilnamečių vaikų esamo ryšio ir bendravimo aplinkybių vertinimu ir interpretavimu, samprotavimu dėl sąlygų, kurių pagrindu galėtų būti pakeistas tėvų valdžios apribojimas, ir pan. Nors kasacinis skundas grindžiamas CK 3.180 , 3.182 straipsnio normų pažeidimu, taip pat nurodomas ir CPK 6, 12, 14 straipsnių normų netinkamas taikymas, tačiau skunde nekeliama teisės problemų, kurios atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą kasacijos pagrindą. Atsakovo kasacinio skundo argumentai dėl nukrypimo nuo formuojamos teismų praktikos dėl tėvų valdžios apribojimo grindžiami citatomis iš dviejų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių. Tačiau šiam procesinio įstatymo reikalavimui įvykdyti to nepakanka. Kasaciniame skunde nepateikta kasacinio teismo nutarčių analizė, nepateikta išsamių teisinių argumentų, kuo pasireiškė teismo padarytų išvadų neatitikimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Dėl to teisėjų atrankos kolegija sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina nurodyto pažeidimo atitikties CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytiems kriterijams ir nėra pagrindo pripažinti, jog yra CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas pagrindas leisti byloje kasaciją (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Susipažinusi su atsakovo kasaciniu skundu, teisėjų atrankos kolegija konstatuoja, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių materialiosios ir proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimų, kurie atitiktų vieną iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kasacijos pagrindų (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl nurodytų motyvų pateiktas kasacinis skundas negali būti priimtas.

7Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi CPK 350 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 4 punktais, 4 dalimi, teisėjų atrankos kolegija

Nutarė

8Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

9Nepriimtą skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai