Byla 2A-1411-538/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Eugenijos Morkūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo M. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, A. Z., Z. Z., M. Z., H. Z., V. B. ir L. I. (atsakovės D. T. G. teisių perėmėjoms) dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys sodininkų bendrija „Skinija“, Klaipėdos rajono trečiojo notaro biuro notarė L. M.

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimus: 1) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2003-01-13 įsakymą Nr.13.6-94, kuriuo sodininkų bendrijos „Skinija“ 2.212 ha žemės sklypas, esantis Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą; 2) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymo Nr.13.6-3062 dalį, kuria D. T. G. suprojektuotas žemės sklypas Nr.385 įtrauktas į perduodamų nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypams sąrašą; 3) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymo Nr.13.6-3841 6 p. bei 8 p. dalį, kuria D. T. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,69 ha žemės sklypą, Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Lyverių kaime; 4) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities 2005-09-09 sprendimą Nr.55/13474, kuriuo D. T. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,69 ha žemės sklypą, Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Lyverių kaime; 5) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2008-02-29 įsakymą Nr.4-1479-(1.3), kuriuo A. Z. nuosavybės teise valdomas žemės ūkio paskirties sklypas padalytas į dešimt sklypų, kadastriniai Nr. 5505/0003:335, Nr.5505/0003:334, Nr.5505/0003:333, Nr.5505/0003:332, Nr.5505/0003:331, Nr.5505/0003:330, Nr.5505/0003:329, Nr.5505/0003:328, Nr.5505/0003:336, Nr.5505/0003:327; 6) pripažinti negaliojančia 2007-07-05 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.LM-20088, kuria D. T. G. žemės sklypą, esantį Klaipėdos raj. savivaldybėje, Lyverių kaime, kadastrinis Nr.5505/0003:321 už 46 760 Lt sumą pardavė A. Z.. Pripažinti negaliojančiu 2007-07-05 nekilnojamojo daikto priėmimo- perdavimo aktą Nr.LM-20089, kuriuo D. T. G. perdavė, o A. Z. priėmė žemės sklypą kadastrinis Nr.5505/0003:321. Taikyti restituciją, priteisti iš D. T. G. A. Z. 46 760 Lt., o žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr.5505/0003:335, Nr.5505/0003:334, Nr.5505/0003:333, Nr.5505/0003:332, Nr.5505/0003:331, Nr.5505/0003:330, Nr.5505/0003:329, Nr.5505/0003:328 grąžinti valstybės nuosavybėn; 7) pripažinti negaliojančia Klaipėdos rajono trečiajame notarų biure sudarytą 2008-04-01 dovanojimo sutartį Nr. LM-1902, kuria A. Z. ir Z. Z. padovanojo sūnums M. Z. ir H. Z. bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis žemės sklypą, esantį adresu Klaipėdos raj. sav., Lyverių kaimas, kadastrinis Nr.5505/0003:336. Taikyti restituciją ir žemės sklypą kadastrinis Nr.5505/0003:336 grąžinti valstybės nuosavybėn.; 8) pripažinti negaliojančia Klaipėdos rajono trečiajame notarų biure sudarytą 2008-04-01 dovanojimo sutartį Nr.LM-1905, kuria A. Z. ir Z. Z. padovanojo sūnums M. Z. ir H. Z. bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis žemės sklypą, esantį adresu Klaipėdos raj. sav., Lyverių kaimas, kadastrinis Nr.5505/0003:327. Taikyti restituciją ir žemės sklypą kadastrinis Nr.5505/0003:327 grąžinti valstybės nuosavybėn; 9) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 1996-02-15 potvarkiu įregistruoti Klaipėdos rajono SB „Skinija“ įstatai, Klaipėdos rajono mero 1996-12-04 potvarkiu nustatytas bendrijos naudojamo žemės sklypo plotas. Klaipėdos apskrities viršininko 2003-01-13 įsakymu Nr.13.6-94 bendrijos naudojamas 2,212 ha žemės sklypas, esantis Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą. Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymu Nr.13.6-3062 patvirtintas Baičių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymas, pagal kurį D.T. G. suprojektuotas 1,20 ha ploto žemės sklypas Nr.385/0002, priskiriamas prie perduodamų nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypų. Klaipėdos apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymu Nr.13.6-3841 patikslinamas 2004-09-23 įsakymas, nurodant, jog patikslinamos D.T. G. suprojektuoto sklypo Nr.385 ploto 1,69 ha ribos bei šiuo įsakymu ir 2005-09-09 sprendimu Nr.55/13474 D.T. G. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone. 2007-07-05 pirkimo-pardavimo sutartimi D.T. G. žemės sklypą už 46760 Lt pardavė A. Z.. Klaipėdos apskrities viršininko 2008-02-29 įsakymu Nr.4-1479-(1.3) A. Z. nuosavybės teise valdomas žemės ūkio paskirties žemės sklypas padalintas į dešimt sklypų. 2008-04-01 dovanojimo sutartimi Nr.LM-1902 A. Z. ir Z. Z. padovanojo sūnums M. Z. ir H. Z. lygiomis dalimis žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5505/0003:336; 2008-04-01 dovanojimo sutartimi Nr.LM-1905 padovanojo sūnums M. Z. ir H. Z. lygiomis dalimis žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5505/0003:327. Taip pat ieškovas nurodė, kad sodų bendrijos „Skinija“ valdybos sprendimas bei administraciniai aktai neteisėti, todėl juos panaikinus, turi būti panaikintas ir jų pagrindu atsiradusios pasekmės.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-03-26 sprendimu ieškinį tenkino. Pirmosios instancijos teismas nusprendė: pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2003-01-13 įsakymą Nr.13.6-94, kuriuo sodininkų bendrijos „Skinija“ 2.212 ha žemės sklypas, esantis Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą; pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymą Nr.13.6-3062 dalyje, kuria buvo patvirtintas autorės M. J. parengtas Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos Baičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, pagal kurį D.T. G. suprojektuotas 1,20 ha ploto žemės sklypas Nr.385/0002 ir įtrauktas į perduodamų nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypams sąrašą; pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr.13.6-3841 dalyje, kuria buvo patikslintas Baičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymu Nr.13.6-3062, pakeičiant D.T. G. suprojektuoto sklypo Nr.385, esančio Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, plotą – 1,69 ha ir D.T. G. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam – 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone; pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2005-09-09 sprendimą Nr.55/13474, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės į D.T. G. tenkančią nekilnojamojo turto dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam - 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone; pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2008-02-29 įsakymą Nr.4-1479-(1.3), kuriuo buvo patikslinta A. Z. priklausančio žemės sklypo plotas, nustatant 1,7024 ha, ir žemės sklypas padalintas į dešimt sklypų (kadastriniai Nr.5505/0003:335, Nr.5505/0003:334, Nr.5505/0003:333, Nr.5505/0003:332, Nr.5505/0003:331, Nr.5505/0003:330, Nr.5505/0003:329, Nr.5505/0003:328, Nr.5505/0003:336, Nr.5505/0003:327) pagal UAB „Gargždų sieksnis“ parengtą sklypo padalinimo projektą; pripažinti negaliojančia 2007-07-05 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (notaro registro Nr.LM-20088), pagal kurią D.T. G., a.k. ( - ) pardavė, o A. Z., a.k. ( - ) nupirko už 46760 Lt 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, unikalus Nr.4400-0679-1142, kadastrinis adresas 5505/0003:321 Baičių k.v. (kartu su 2007-07-05 nekilnojamojo daikto priėmimo-perdavimo nuosavybėn aktu (notarinio registro Nr.LM-20089); pripažinti negaliojančia 2008-04-01 dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr.LM-1902), pagal kurią A. Z., a.k. ( - ) ir Z. Z., a.k. ( - ) padovanojo 0,3148 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, unikalus Nr.4400-1521-0541, sūnums H. Z., a.k. ( - ) ir M. Z., a.k. ( - ) lygiomis dalimis; pripažinti negaliojančia 2008-04-01 dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr.LM-1905), pagal kurią A. Z., a.k. ( - ) ir Z. Z., a.k. ( - ) padovanojo 0,1542 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, unikalus Nr.4400-1520-9686, sūnums H. Z., a.k. ( - ) ir M. Z., a.k. ( - ) lygiomis dalimis; taikyti restituciją ir įpareigoti mirusios D.T. G., a.k. ( - ) turto ir teisių paveldėtojas V. B., a.k. ( - ) gyv. Baičių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, ir L. I., a.k. ( - ) gyv. Tilžės g. 75A-4, Šiauliuose, grąžinti A. Z., a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos po 23380 Lt (dvidešimt tris tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt litų); taikyti restituciją ir įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos atkurti mirusios D.T. G., a.k. ( - ) turto ir teisių paveldėtojoms V. B., a.k. ( - ) ir L. I., a.k. ( - ) nuosavybės teises į D.T. G. tenkančią buvusio savininko P. S. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą Nevočių kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje; taikyti vindikaciją ir įpareigoti A. Z., a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti sodininkų bendrijai „Skinija“, įmonės kodas 6369326, kaip valstybinės žemės sklypo naudotojui (kuriam Klaipėdos rajono mero 1996-12-04 potvarkiu Nr. 763 buvo nustatytas SB „Skinija“ naudojamo žemės sklypo tikslus plotas – 37,8044 ha) šiuos žemės sklypus: 0,1541 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1521-0474, 0,1541 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1521-0385, 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1521-0341, 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.440-1521-0263, 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1521-0228, 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1521-0085, 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1520-9986, 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1520-9914, esančius Lyverių kaime, Klaipėdos rajone; taikyti vindikaciją ir įpareigoti H. Z., a.k. ( - ) ir M. Z., a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti sodininkų bendrijai „Skinija“, įmonės kodas 6369326, kaip valstybinės žemės sklypo naudotojui (kuriam Klaipėdos rajono mero 1996-12-04 potvarkiu Nr.763 buvo nustatytas SB „Skinija“ naudojamo žemės sklypo tikslus plotas – 37,8044 ha) šiuos žemės sklypus: 0,1542 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1520-9686, ir 0,3148 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1521-0541, esančius Lyverių kaime, Klaipėdos rajone;

4Pirmosios instancijos teismas spręsdamas ginčą iš esmės atmetė atsakovų reikalavimą taikyti ieškinio senatį. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje vieningai laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai į teismą (tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinį) kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam ieškiniui (prašymui) paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs visas aplinkybes konstatavo, kad ieškinio senaties eigos pradžia yra 2010-06-14, t.y. diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų dėl viešo intereso gynimo. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškiniui reikalinga medžiaga buvo surinkta per porą mėnesių nuo skundo gavimo, ieškinys teismui pateiktas per vieno mėnesio laikotarpį nuo medžiagos surinkimo (ieškinys teismui pateiktas 2010-07-07), teismas pripažino, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad sprendimą dėl bendrijai suteikto ir bendrijos naudojamo žemės sklypo perdavimo į laisvos valstybinės žemės fondą turėjo teisę priimti tik visuotinis sodininkų bendrijos susirinkimas, todėl teismas nurodė, kad bendrijos valdybos nariai neturėjo teisės spręsti šio klausimo, aiškią poziciją dėl atsisakymo naudotis bendrijai suteikta žeme turėjo išreikšti visuotinis bendrijos susirinkimas ir priimti šiuo klausimu atitinkamą sprendimą. Kadangi tokio sprendimo visuotinis bendrijos susirinkimas nebuvo priėmęs, teismas pripažino, kad sodininkų bendrija nebuvo išreiškusi noro atsisakyti naudotis jai suteikta žeme, todėl Klaipėdos apskrities viršininko 2003-01-13 įsakymas Nr.13.6-94 buvo priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas. Teismas pripažinęs neteisėtu ir panaikinęs Klaipėdos apskrities viršininko 2003-01-13 įsakymą Nr.13.6-94, kuriuo į laisvos valstybinės žemės fondą paimtas sodininkų bendrijos „Skinija“ naudojamas 2,212 ha žemės sklypas, esantis Lyverių kaime, Klaipėdos rajone bei atsižvelgdamas į tai, kad piliečiams perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, lygiaverčius turėtiesiems, žemės sklypai galėjo būti formuojami tik laisvos žemės fonde, o sodininkų bendrijos naudojamas žemės sklypas buvo priskiriamas valstybės išperkamai žemei ir negalėjo būti priskiriamas laisvos valstybinės žemės fondui, teismas padarė išvadą, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymo Nr.13.6-3062 dalis, kuria D. T. G. suprojektuotas 1,20 ha ploto žemės sklypas Nr.385/0002, Klaipėdos apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymo Nr.13.6-3841 dalis, kuria buvo patikslintas Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-23 įsakymas Nr.13.6-3063, patikslinant D. T. G. suprojektuoto sklypo Nr.385, esančio Lyverių kaime, Klaipėdos rajone ribos, nustatant 1,69 ha, ir D. T. G. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam – 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrities viršininko 2005-09-09 sprendimas Nr.55/13474, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės į D. T. G. tenkančią nekilnojamojo turto dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam - 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, buvo priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalie 2 punkto, 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 1997-09-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 28 punkto reikalavimus, todėl juos panaikino (Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas pripažinęs negaliojančiais administracinius teisės aktus, kurių pagrindu buvo atkurtos nuosavybės teisės į D. T. G. tenkančią nekilnojamojo turto dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam - 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone, konstatavo, jog D. T. G. neįgijo nuosavybės teisės į 1,69 ha žemės sklypą, esantį Lyverių kaime, Klaipėdos rajone. Lietuvos Respublikos CK 6.321 straipsnyje įtvirtinta, kad pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę. Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažino, kad D. T. G. negalėjo pirkimo-pardavimo sutartimi tretiesiems asmenims perleisti jai nepriklausančio žemės sklypo, todėl yra pagrindas pripažinti negaliojančia 2007-07-05 pirkimo-pardavimo sutartį (Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnis). Teismas taip pat pripažinęs negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu A. Z. įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, kuris 2008-02-29 įsakymu buvo padalytas į 10 sklypų, pripažino, kad šiuo įsakymu negalėjo būti A. Z. patikslintas ir padalytas jam nepriklausantis žemės sklypas, todėl teismas konstatavo, kad yra pagrindas pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko 2008-02-29 įsakymą Nr.4-1479-(1.3) negaliojančiu (Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai). Teismas pripažinęs negaliojančia 2007-07-05 pirkimo-pardavimo sutartį, konstatavo, jog yra pagrindas pripažinti negaliojančiomis 2008-04-01 dovanojimo sutartis (Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnis, 6.473 straipsnio 2 dalis). Taip pat teismas padarė išvadą, kad bylos aplinkybės patvirtina atsakovų nesąžiningumą, todėl taikė vindikaciją ir restituciją (CK 4.95 str. 4.96 str. 5, 6 d, 6.145 str. – 6.153 str.)

5Atsakovas M. Z. su priimtu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko prašė skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė momentą, nuo kada prokurorui pakako duomenų, leidžiančių nustatyti, kad yra pažeistas viešasis interesas bei prasidėjo termino kreiptis į teismą termino eiga. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra gavusi iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010-05-07 dokumentų kopijas bei konstatavusi, jog dalis sodininkų bendrijos „Skinija“ bendro naudojimo žemės buvo paimta į laisvos žemės fondą vadovaujantis bendrijos prašymu bei valdybos 2002-11-23 protokolu surinko pakankamai duomenų leidžiančių nustatyti, kad Klaipėdos apskrities 2005-09-09 viršininko sprendimas Nr. 55/13474 pažeidžia viešąjį interesą. Tuo tarpu 2010-06-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą išvadą negalima laikyti duomenimis, iš kurių būtų galima nustatyti viešojo intereso pažeidimą, kadangi šia išvada nebuvo pateikta papildomų duomenų. Taip pat apeliantai nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi pripažinti negaliojančiais priimtus administracinius aktus, nepripažindamas negaliojančiu sodų bendrijos „Skinija“ 2002-11-23 valdybos protokolo. Dėl to teismas, prieš pripažindamas 2003-01-13 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 13.6–94 negaliojančiu, turėjo pripažinti negaliojančiu sodų bendrijos „Skinija“ valdybos priimtą 2002-11-23 sprendimą dėl atsisakymo naudotis 2,12 ha. žemės plotu bei perdavimu į laisvos valstybinės žemės fondą. Taip pat apeliantas nurodo, kad atsakovai buvo sąžiningi dėl to teismas nepagrįstai taikė restituciją ir pažeidė vindikacijos taisykles. Kaip nurodo apeliantas, D. T. G. buvo įgaliojusi A. Z. tvarkyti jos vardu dokumentus dėl nuosavybės atkūrimo, todėl negalima laikyti A. Z. nesąžiningumo įrodymo, nes jis vienasmeniškai jokių sprendimų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu D. T. G. nepriėmė, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie įrodytų A. Z. nesąžiningumą.

6Ieškovas su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko ir nurodė, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas, todėl jo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties termino pradžią. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad prokuroras gindamas viešąjį interesą surinko pakankamai duomenų, kai 2010-06-14 gavo išvadą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pats prokuroras sprendžia, kiek jam reikia duomenų, kad galėtų ginti viešąjį interesą. Nustatant ieškinio senaties termino pradžią svarbu įvertinti tai, ar po paskutinio įrodymo gavimo nepraėjo vienas mėnuo ir ar per šį laikotarpį ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu. Aplinkybė, jog raštas, kurį ieškovas gavo iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, nesuteikė naujos informacijos, neturi teisinės reikšmės, kadangi ieškovas pateikdamas užklausą, nežinojo, kokio turinio raštą gaus. Esminę reikšmę nagrinėjamu atveju turi aplinkybė, jog po šio rašto gavimo ieškovas kreipėsi į teismą per vieną mėnesio laikotarpį – 2010-07-07 (LR ABTĮ 33str. 1 d.). Dėl to yra pagrindas konstatuoti, jog apelianto apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senatį, nepagrįstas.

11Taip pat apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino negaliojančiais priimtus administracinius aktus, nepripažindamas negaliojančiu sodų bendrijos „Skinija“ valdybos priimto 2002-11-23 sprendimo dėl atsisakymo naudotis 2,12 ha. žemės plotu. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas nurodė sodų bendrijos „Skinija“ valdybos priimto 2002-11-23 sprendimo negaliojimo pagrindus, teismas tyrė ir įvertino su tuo susijusias aplinkybes ir nustatė, kad toks valdybos sprendimas prieštarauja sodų bendrijos patvirtintiems įstatams, t. y. teismas iš esmės pripažino, kad toks sprendimas negalioja CK 1.82 straipsnio pagrindu, kaip priimtas pažeidžiant privataus juridinio asmens organo kompetenciją. Viršininko administracija priimdama sprendimus turėjo įsitinkinti, kad sodininkų bendrijos sprendimas atsisakyti žemės atitinka įstatymo reikalavimus ir ar ta valia išreikšta pagal sodų bendrijos „Skinija“ įstatus. Viršininko administracija, neįvertinusi šių aplinkybių, pažeidė Žemės įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto imperatyvias nuostatas. Dėl to viršininko priimti įsakymai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir yra niekiniai bei negalioja (CK 1.80 str.). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju nebuvo būtina reikšti reikalavimą dėl valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, kadangi iš neteisėto sprendimo negalėjo atsirasti jokių teisinių pasekmių.

12Taip pat atmestinas atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovai buvo sąžiningi ir teismas nepagrįstai taikė restituciją. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esančių faktinių aplinkybių visuma neleidžia teigti, jog atsakovai buvo sąžiningi. Pažymėtina, jog atsakovas A. Z., būdamas vienas iš valdybos narių, priėmė savo atstovaujamajai palankų sprendimą, žinodamas (turėdamas žinoti), kad toks sprendimas neteisėtas ir prieštarauja sodų bendrijos „Skinija“ interesams. Aplinkybė, jog A. Z. buvo suinteresuotas pats asmeniškai tokio sprendimo priėmimu, patvirtina tolimesnė įvykių eiga, t. y. 2007-07-05 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. LM-20088 jis nusipirko iš D. T. G. ginčo žemės sklypą, esantį Klaipėdos raj. savivaldybėje, Lyverių kaime, kadastrinis Nr.5505/0003:321 už 46 760 Lt sumą. Vėliau šiuos sklypus padalijus, su savo žmona Z. Z. padovanojo savo sūnums. Pažymėtina, kad pagal įstatymą preziumuojama, jog sandorio šalys yra nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais (CK 6.67 straispnio 1 d. 1 p.). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog visos sandorio šalys žinojo ir turėjo žinoti, jog sandoris buvo sudarytas pažeidžiant teisės normas, dėl to atmestinas atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias restituciją, ir jog asmenys, kurių atžvilgiu ji buvo taikoma, buvo sąžiningos.

13Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, jų įvertinimu ir padarytomis išvadomis. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad iš esmės teisingą ir pagrįstą sprendimą naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai