Byla A2.13.-111-517/2013

Nustatė

1Pil. A. M. buvo nubaustas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros vyr. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2011m. gegužės 18d. nutarimu Nr. 13.1-100 pagal LR ATPK 87 str. 3d. 450,- Lt.(keturių šimtų penkiadešimties litų ir 00 ct.) dydžio bauda.

2Pažeidėjas A. M. jam paskirtos baudos įstatymo nustatytu laiku nesumokėjo, informacijos apie pažeidėjo A. M. įdarbinimą pagal SODROS žinybinio registro bazės duomenis nėra, turto, į kurį galima būtų nukreipti baudos išieškojimą, pažeidėjas neturi(pagrindas: 2013m. sausio 25d. antstolės surašytas aktas apie išieškojimo negalimumą). Tikslu išspręsti klausimą dėl priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo pažeidėjas A. M. 2013m. vasario 14d., 0830 val., buvo kviečiamas atvykti į teismą. Nežiūrint į tai, kad pažeidėjui A. M. įstatymo nustatyta tvarka buvo informuotas apie teisme svarstytiną klausimą dėl priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo, teismo pranešimą pažeidėjo paskutiniu žinomu gyvenamosios vietos adresu įteikiant kartu su juo gyvenančiam šeimos nariui-posūniui, jis(pažeidėjas A. M.) į teismą neatvyko, pažeidėjo neatvykimo priežastys teismui yra nežinomos. Kadangi pažeidėjas A. M. jokių pateisinamų dokumentų dėl neatvykimo nepateikė, laikytina, kad jis vengia atvykti į teismą.

3Esant tokioms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad teismas neturi duomenų apie galimus LR ATPK 314 str. 4d. taikymo apribojimus, pažeidėjui A. M. paskirta ir nesumokėta administracinė bauda yra keistina į nemokamus viešuosius darbus, nustatant jų atlikimo terminą(LR ATPK 333 str. 3d.).

4Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 3022-3024 str.str., 314 str. 4d., 331-333 str.str.

Nutarė

5Pažeidėjui-pil. A. M., a/k ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), paskirtą ir nesumokėtą administracinę baudą 450,- Lt.(keturių šimtų penkiasdešimties litų ir 00 ct.) sumoje pakeisti 27(dvidešimt septynių) valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, įpareigojant juos atlikti iki 2013m. birželio 01d. imtinai.

6Nemokamų viešųjų darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidėjas A. M. pradėjo dirbti nemokamus viešuosius darbus.

7Nutartį pasiųsti vykdyti Vilniaus apskrities VPK Ukmergės raj. PK, kurio buveinė yra adresu: Vytauto gt. Nr. 109, Ukmergės m., po vieną nutarties egzempliorių pasiunčiant pažeidėjo-pil. A. M., gyv. ( - ), ir Ukmergės miesto seniūnijos žiniai.

8Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui pert šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai