Byla 2-857-157/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Intelekto logistika“, uždarosios akcinės bendrovės „Max Law“ ir B. L., atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-190-381/2015 pagal pareiškėjų skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi UAB „Prentas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „SB Legale“. Teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi patvirtino ir patikslino kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus, o 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi bendrovė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas ir 1 064 096,06 Eur finansiniai reikalavimai, iš kurių be kitų buvo patvirtintas hipoteka užtikrintas 558 948,59 Eur BAB banko SNORAS, 487,87 Eur pirmos eilės kreditorės B. L., 56,02 Eur M. L., trečios eilės kreditoriaus UAB „Intelekto logistika“ 460 157,46 Eur reikalavimas.

5Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. (pakeistas pagal reikalavimo perleidimo sutartį į UAB „Max Law“) pateikė teismui skundą, prašydami pripažinti negaliojančiais BUAB „Prentas“ 2015-08-26 kreditorių pirmojo pakartotinio susirinkimo priimtus nutarimus: 1. dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo (antrasis klausimas); 2. dėl kreditoriaus BAB banko SNORAS (toliau ir bankas) išrinkimo kreditorių susirinkimo pirmininku (trečiasis klausimas); 3. dėl bankroto administratoriaus parengto Reglamento projekto patvirtinimo (ketvirtasis klausimas); 4. dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (šeštasis klausimas); 5. dėl bankroto administratoriaus pavedimo sutarties projekto (septintasis klausimas); 6. dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo (aštuntasis klausimas); 7. dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (devintasis klausimas).

6Pareiškėjai nurodė, kad nutarimai buvo priimti vienasmeniškais kreditoriaus banko balsais, todėl buvo pažeistos jų teisės ir teisėti interesai.

7Dėl nutarimo antruoju klausimu nurodė, kad bankroto administratoriaus ataskaita neišsami, nes joje nenurodyta, kokių veiksmų buvo imtasi išieškant 15 346,44 Eur skolą iš UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ po to, kai šis atsisakė ją sumokėti, gavęs bankroto administratoriaus 2014-11-05 raginimą.

8Dėl nutarimo trečiuoju klausimu nurodė, kad kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkus ne kreditorių UAB „Intelekto logistika“, bet likviduojamo banko, t. y. tik trumpą laiką egzistuosiančio subjekto, atstovą nebus užtikrintas susirinkimų veiklos stabilumas, todėl tuo pažeisti kreditorių interesai.

9Dėl nutarimo ketvirtuoju klausimu nurodė, kad Reglamento 3.14 punkto nuostata, jog susirinkimo garso įrašą gali daryti tik bankroto administratorius ir jis daromas tik protokolui surašyti, pažeidžia kreditorių teisę fiksuoti susirinkimo eigą ir tokiu būdu įsitikinti protokolų išsamumu ir teisingumu.

10Dėl nutarimo šeštuoju klausimu nurodė, kad buvo pasiūlyti trys administravimo išlaidų sąmatos dydžiai: didžiausią siūlė bankas, o mažiausią – UAB „Intelekto logistika“, motyvuodamas tuo, kad yra tik vienas bankrutuojančiai bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto objektas ir vienas jos debitorius. Tačiau banko balsais buvo patvirtinta jo siūlytas sąmatos dydis, o tai pažeidžia kreditorių interesus.

11Dėl nutarimo septintuoju klausimu nurodė, kad pavedimo sutarties projektas negalėjo būti patvirtintas, nes jame nėra aiškiai atskirti atlyginimo administratoriui sumokėjimo ir administravimo išlaidų padengimo projektai.

12Dėl nutarimo aštuntuoju klausimu nurodė, kad žemės sklypo, esančio Maišiagaloje, Vilniaus r., pardavimo kaina ir tvarka buvo nustatyta banko balsais ir tenkina tik jo, kaip hipotekos kreditoriaus, interesus. Tačiau bankroto procese banko teises perims kitas asmuo, kuris gali turėti visai kitą poziciją. Dėl to iki to laiko, kol nėra paaiškėjęs aiškus banko teisių perėmėjas, kreditorių susirinkimas iš viso negalėjo spręsti šio klausimo.

13Dėl nutarimo devintuoju klausimu nurodė, kad pareiškėjų 461 301,36 Eur finansiniai reikalavimai sudaro beveik pusę teismo patvirtintų bendrovės kreditorių reikalavimų ir jie mato galimybę su bankrutuojančia bendrove sudaryti taikos sutartį. Dėl to bendrovės pripažinimo bankrutavusia klausimas turėjo būti atidėtas kitam kreditorių susirinkimui.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjų UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir UAB „Max Law“ skundą dėl 2015-08-26 kreditorių susirinkimo nutarimų, paskirstė bylinėjimosi išlaidas – priteisė iš pareiškėjų 900 Eur lygiomis dalimis BUAB „Prentas“.

16Teismas nenustatė kreditorių susirinkimo sušaukimo ir organizavimo tvarkos pažeidimų, todėl sprendė dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo.

17Teismas konstatavo, kad pareiškėjai nenurodė jokių pažeidimų, dėl kurių pirmajam kreditorių susirinkimui pateikta bankroto administratoriaus ataskaita negalėtų būti patvirtinta; kad šioje bankroto proceso stadijoje nereikalaujama, jog administratorius būtų kreipęsis į teismą dėl skolos; kad už šį nutarimą balsavo ne tik bankas, bet ir Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, todėl laikė nepagrįstu skundą antruoju klausimu (ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p., 23 str. 1 d. 4 p., 24 str. 1 d., CK 6.761 str. 1, 2 d.).

18Teismas konstatavo, kad nei ĮBĮ, nei teismų praktikoje nenumatyti ribojimai kreditorių susirinkimo pirmininku rinkti bankrutavusį kreditorių; kad banko bankroto administratorius UAB „Valnetas“ turi didelę administravimo patirtį, todėl turi žinių kaip ginti kreditorių ir bankrutuojančios bendrovės interesus; kad pareiškėjas UAB „Intelekto logistika“ yra susijusi su likviduojama dėl bankroto BUAB „Prentas“ per akcininkus ir valdymo organus, todėl laikė nepagrįstu pareiškėjų skundą trečiuoju klausimu.

19Teismas konstatavo, kad skundžiamas Reglamento 3.14 punktas, numatantis susirinkimo garso įrašo darymo tvarką nedraudžia jo daryti ir kitiems susirinkime dalyvaujantiems kreditoriams; kad neskundžiamas Reglamento 3.3 punktas taip pat nėra pažeidžiamas, todėl laikė nepagrįstu skundą ketvirtuoju klausimu.

20Teismas nustatė, kad administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta su sąlyga, kad šios bei išlaidos teisinėms paslaugoms bus tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu bei patvirtintas administratoriaus atlyginimas 10 000 Eur (plius PVM). Teismas sprendė, kad nutarimas apmokėti faktiškai patirtas teisines bei turto administravimo išlaidas atitinka tiek pačios bendrovės, tiek jos kreditorių interesus. Įvertinęs kreditorių susirinkimo patvirtintą administratoriaus atlyginimą, teismas sprendė, jog jis neprieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, atsižvelgiant į visą bankroto procesą, trukmę (nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo), veiksmus, kuriuos šis turės atlikti, parduodamas turtą, reikšdamas ieškinius ir kt. Pažymėjo, kad sąmata reiškia išlaidų ribą, todėl administratorius negali tikėtis gauti daugiau nei joje patvirtinta. Remdamasis išdėstytu, teismas laikė nepagrįstu pareiškėjų skundą šeštuoju klausimu.

21Teismas konstatavo, kad kreditorių susirinkimui parengtas pavedimo sutarties projektas atitinka ĮBĮ reikalavimus, o kreditorių ar bendrovės interesų pažeidimų dėl to nėra nustatyta. Dėl to teismas laikė nepagrįstu pareiškėjų skundą septintuoju klausimu.

22Spręsdamas dėl teisėtumo kreditorių nutarimo aštuntuoju klausimu – dėl turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo, teismas konstatavo, kad pavedimas bankroto administratoriui pasirinkti mažiausią kainą pasiūliusį turto vertintoją atitinka ekonomiškumo principą, kreditorių ir įmonės teises, siekiant kuo mažesnių sąnaudų. Pažymėjo, kad nepateikta duomenų apie realų ketinimą sudaryti taikos sutartį.

23Spręsdamas dėl teisėtumo kreditorių nutarimo devintuoju klausimu, kuriuo nutarta kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, teismas konstatavo, kad klausimą dėl likvidavimo procedūros taikymo sprendžia teismas; kad teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi bendrovė jau pripažinta bankrutavusia ir likviduojama; kad bankroto administratorius, pateikęs tokį klausimą ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka, nepažeidė nei kreditorių, nei bendrovės interesų.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

25Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir UAB „Max Law“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiais ginčijamus BUAB „Prentas“ 2015-08-26 kreditorių pirmojo pakartotinio susirinkimo priimtus nutarimus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnio nuostatas, padarydamas nepagrįstą išvadą, kad bankroto administratoriaus ataskaita nepažeidžia kreditorių teisių. Tokią išvadą teismas būtų galėjęs padaryti tik nustatęs, kad bankroto administratorius iki šio susirinkimo ėmėsi aktyvių veiksmų išieškoti 15 346,44 Eur skolą iš debitorės UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“. Tuo tarpu teismas pasisakė tik dėl to, kad ataskaitoje nurodytais administratoriaus veiksmais nebuvo pažeistos teisės normos.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad likviduojama bendrovė gali būti kreditorių susirinkimo pirmininku, nes vien tik ta aplinkybė, kad bankas dar neišregistruotas iš Juridinių asmenų registro neatitinka kitų kreditorių intereso dėl stabilaus bankroto proceso. Be to, teismas nenurodė kriterijų, kurių pagrindu banką laikė tinkamu užimti susirinkimo pirmininko pareigas.
  3. Teismas neteisingai nustatė turinį ginčijamo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, nes sprendė tik dėl 10 000 Eur atlyginimo administratoriui ir papildomų administravimo išlaidų pagal faktą, tačiau nepasisakė dėl 10 000 Eur bendrųjų administravimo išlaidų (buhalterio, ryšio, transporto paslaugoms). Antra, teismas neteisingai nustatė, kad bankroto procedūros negali būti baigtos dėl pačių kreditorių inicijuotų teisminių ginčų, nes bankroto procedūros nebuvo stabdytos, o kreditorių susirinkimai šaukiami administratoriaus iniciatyva. Trečia, byloje nėra įrodymų, kad bankroto procedūros negalėtų būti užbaigtos mažesnėmis sąnaudomis, t. y. pasiūlytomis UAB „Intelekto logistika“ ar VSDFV.
  4. Teismas iš viso nevertino aplinkybės, kad kreditorių sprendimas pradėti priverstinį žemės sklypo pardavimą eliminuoja taikos sudarymo galimybę. Atsižvelgiant į UAB „Intelekto logistika“ pareikštus ketinimus, tokia taika yra reali, todėl ginčijamu nutarimu, kuriuo patvirtina bankrutavusiai bendrovei priklausančio žemės sklypo pardavimo kaina ir tvarka, pažeidžia šio kreditoriaus interesus.
  5. Teismas be pagrindo bylinėjimosi išlaidas priteisė bankroto administratoriui, kai tuo tarpu pati atsakovė bankrutavusi bendrovė BUAB „Prentas“ tiesiogiai jokių bylinėjimosi išlaidų nepatyrė. Be to, bankroto administratorius turi dvi teisininkes, todėl kreipimasis advokato pagalbos rodo administratoriaus nesąžiningumą ir siekį pasipelnyti.

26Atsakovės BUAB „Prentas“ bankroto administratorius UAB „SBS Legale“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

  1. Teismo nutarties dalis dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administratoriaus ataskaita, yra teisinga ir pagrįsta. Pirma, administratorius nurodė, kad UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ yra skolinga 15 346,44 Eur, pateikė informaciją kaip ši skola susidarė ir kokie veiksmai buvo atlikti iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Antra, teismas teisingai nurodė, kad šioje bankroto proceso stadijoje bankroto administratorius neprivalo būti kreipęsis į teismą dėl skolos išieškojimo. Trečia, nuo laikinosios administravimo sąmatos patvirtinimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo, t. y. per 10 mėn., daug laiko ir finansinių sąnaudų pareikalavo kreditorinių reikalavimų analizė ir jų ginčijimas teisme, iš kurių taip pat ir apeliantų. Dėl to objektyviai nebuvo įmanoma be kreditorių pritarimo kreiptis į teismą dėl debitorinės skolos išieškojimo. Ketvirta, pareiškėjai nenurodo pagrįstų argumentų, dėl kurių ataskaita negali būti patvirtinta. Penkta, apeliantai klaidina teismą, kad išieškojimas iš UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ vienašališkai administratoriaus iniciatyva buvo nutrauktas, nes gavus kreditorių pritarimą Vilniaus miesto apylinkės teisme yra inicijuota byla Nr. e2-11140-871/2016.
  2. Teismo nutarties dalis dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo išrinktas susirinkimo pirmininkas, yra teisėta ir pagrįsta, nes jam, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, yra žinoma bankroto procedūrų specifika ir jis yra nešališkas. Tuo tarpu apelianto siūlytas pirmininkas UAB „Intelekto logistika“ yra susijęs su bankrutavusia bendrove per akcininkus ir valdymo organus – akcininkė yra apeliantė B. L., buvęs vadovas M. L. perleido savo reikalavimą apeliantei UAB „Max Law“, o buvęs darbuotojas ir kreditorius E. R. šiuo metu taip pat yra apeliantės UAB „Intelekto logistika“ vadovas.
  3. Teismo nutarties dalis dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo yra teisėta ir pagrįsta. Priešingai nei nurodo apeliantai, spręsdamas dėl 10 000 Eur bendrų administravimo išlaidų, teismas nurodė, kad administratorius negali tikėtis gauti jų daugiau, nei kreditorių patvirtinta sąmata; kad minėtos kontrolės atlikimas yra galimas tik tais atvejais, kai iš skundžiamo nutarimo galima identifikuoti konkrečias išlaidas. Tai reiškia, kad bendras administravimo išlaidų dydis yra orientuotas į ateitį ir savaime nereiškia, kad visa suma turės būti panaudota. Be to, dėl pareiškėjų piktnaudžiavimo savo kaip kreditorių teisėmis bankroto procesas tapo sudėtingas dar iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo (apeliantė UAB „Intelekto logistika“ reiškė nepagrįstą finansinį reikalavimą, kurio patvirtinta tik 10 proc., kreditorius M. L. teikė prašymą atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, nepagrįstai buvo skundžiamas banko reikalavimas).
  4. Teismo nutarties dalis dėl kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainos yra teisėta ir pagrįsta. Priešingai nei teigia apeliantai, šiuo nutarimu nustatyta ne turto vertė, bet vertinimo procedūra – kvalifikuoto vertintojo pasirinkimas pagal mažiausią kainą, todėl jo pardavimo tvarka iš viso nebuvo nustatyta.
  5. Teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovei BUAB „Prentas“ priteisė iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas, nes tarp atsakovo, atstovaujamo administratoriaus, ir advokatės yra susiklostę pavedimo teisiniai santykiai. Prievolę, susijusią su bylinėjimosi išlaidų apmokėjimu, už atsakovą įvykdė trečiasis asmuo – įgaliotinis, todėl laikytina, kad šiuo atveju jos patirtos atsakovo naudai, nepriklausomai nuo to, kas de facto jas patyrė.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįsta ir teisėta skundžiama teismo nutartis, kuria netenkintas kreditorių skundas dėl BUAB „Prentas“ 2015-08-26 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, t. y. patvirtinta administratoriaus ataskaita, kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas BAB banko SNORAS įgaliotas asmuo, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, nustatyta bendrovei priklausančio turto pardavimo kaina ir tvarka. Apeliantai, nesutikdami su teismo išvadomis, teigia, kad minėti kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti išimtinai vieno kreditoriaus – banko – balsais, todėl buvo pažeisti kitų kreditorių, įskaitant ir vieno didžiausių UAB „Intelekto logistika“, kurio finansiniai reikalavimai sudaro daugiau nei 40 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų vertės, interesai.

30Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas kaip nepagrįstus šiuos teiginius, visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantai – UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir UAB „Max Law“, perėmęs M. L. reikalavimo teisę, neginčija teismo nustatytos aplinkybės dėl jų tiesioginio susietumo per akcininkus ar valdymo organus su BUAB „Prentas“. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad teisme yra pareikštas BUAB „Prentas“ bankroto administratoriaus prašymas dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, kuriame, be kita ko, keliamas klausimas dėl buvusio vadovo M. L. veiksmų teisėtumo (civilinė byla eB2-3877-450/2016); kad įsiteisėjusia teismo nutartimi yra patvirtintas UAB „Intelekto logistika“ 460 157,46 Eur finansinis reikalavimas iš pradiniu pareiškimu reikalautų 4 792 355,97 Eur; kad apeliantai neneigia, jog patys yra inicijavę teisminius procesus (CPK 179 str. 3 d.).

31Apeliacinio teismo įsitikinimu, šios faktinės aplinkybės patvirtinta teismo poziciją, kad nagrinėjamu atveju apeliantai nelaikytini silpnesniąja šalimi ir turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus dėl BUAB „Prentas“ 2015-08-26 kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo (CPK 178 str.).

32Pasisakydamas dėl apeliantų skundo argumentų teismas pažymi, kad, priešingai nei nurodo apeliantai, aplinkybė, jog ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti iš esmės vieno didžiausių kreditorių – banko – balsais, pati savaime (per se) nesuponuoja jų neteisėtumo, o apeliantai tuo remdamiesi privalo įrodyti didžiausio kreditoriaus piktnaudžiavimą savo padėtimi, inicijuojant ir priimant nutarimus, kurie, anot jų, savo turiniu prieštarauja daugumos kreditorių ar / ir bankrutavusios įmonės interesams bei pažeidžia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Tai atitinka teismų praktikos išaiškinimus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-577-241/2016, 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-524/2012; kt.). Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintą kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą nustatė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžio.

33Nagrinėjamu atveju apeliantai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui neteikė įrodymų, kurie leistų daryti išvadą apie banko sąmoningą elgesį, siekiant pakenkti kitų kreditorių ar įmonės interesams (CPK 178 str.). Dėl šios priežasties atskirojo skundo argumentai dėl banko piktnaudžiavimo turimų balsų dauguma, priimant ginčijamus nutarimus, laikytini neįrodytais (CPK 185 str.).

34Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepagrįstais pripažįsta apeliantų teiginius, kad teismas pažeidė CPK 185 straipsnio nuostatas, nusprendęs, jog yra teisėtas kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju klausimu, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2014-08-28 iki 2015-08-05. Šio nutarimo ydingumą apeliantai motyvuoja tuo, kad ataskaita yra neišsami, nes joje nenurodyta, kokių veiksmų buvo imtasi išieškant 15 346,44 Eur skolą iš UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, kad administratorius vienašališkai nutraukė šios skolos išieškojimą iš debitoriaus, neteikdamas ieškinio teismui. Tuo tarpu bankroto administratorius atsiliepime į šį skundą nurodo, tą patvirtina taip pat ir duomenys, esantys teismų informacinėje sistemoje LITEKO, – kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-11140-871/2016 pagal bankroto administratoriaus ieškinį UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ dėl skolos priteisimo. Dėl to skundo argumentai šiuo klausimu laikytini teisiškai nereikšmingais ir nenagrinėjami. Be to, kaip teisingai nurodė teismas, įstatymas nenumato, kad šioje bankroto proceso stadijoje administratorius būtų atlikęs konkretų veiksmą – pareiškęs ieškinius, – o už šį nutarimą taip pat balsavo ir VMI bei SODRA (CPK 185 str., ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p., 23 str. 4 p.).

35Apeliantai, nesutikdami su teismo išvada dėl teisėtumo kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju klausimu, kuriuo pirmininku išrinktas likviduojamo banko, anot jų, tik trumpą laiką egzistuosiančio subjekto, atstovas, skunde pakartotinai teigia, kad juo turėjo būti išrinktas antro pagal dydį bendrovės kreditoriaus – apeliantės UAB „Intelekto logistika“, atstovas. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kad įstatymas dėl apeliantų nurodytų aplinkybių nenumato jokių apribojimų tokiems kreditoriams; atsižvelgdamas į tai, kad teismas nustatė šiam klausimui išnagrinėti reikšmingus faktus, o taip pat į pirmiau minėtas aplinkybes dėl bankrutavusios bendrovės ir apeliantų susietumo, sprendžia, jog teismas nepažeidė materialiosios ar proceso teisės normų dėl bankroto procedūros reglamentavimo, pripažinęs teisėtu minėtą nutarimą (CPK 185 str.). Su atskiruoju skundu apeliantai nepateikė įrodymų, keliančių abejonių minėta išvada (CPK 306 str. 3 d., 338 str.)

36Pirmiau jau buvo pasisakyta dėl didžiausio bendrovės kreditoriaus – banko – balsavimo kreditorių susirinkime teisinio vertinimo ir reikšmės, todėl šie motyvai nekartojami, sprendžiant dėl apeliantų ginčijamos teismo išvados teisėtumo ir pagrįstumo nutarimo šeštuoju klausimu, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

37Kaip matyti iš ginčijamo nutarimo šeštuoju klausimu, kreditoriai 52,445 proc. prieš 43,238 proc. balsais nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus ataskaitoje pateiktą sąmatos projektą su sąlyga, kad turto administravimo išlaidos (vertinimo, varžytynių organizavimo, hipotekos išregistravimo, kt.) ir išlaidos teisinei pagalbai bus tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu. Tai reiškia, kad buvo pritarta administravimo išlaidoms, kurias sudaro 10 000 Eur bendros administravimo išlaidos, į šią sumą įskaitant 1 288,80 Eur teismo skirtas iki pirmojo kreditorių susirinkimo (buhalterinės apskaitos vedimas, kiti buhalteriniai darbai, transporto, ryšio, kanceliarinės, pašto išlaidos, galutiniam archyvo sutvarkymui ir pridavimui skirtos išlaidos ir kt.), 10 000 Eur administratoriaus atlyginimui, 5 proc. dydžio sėkmės mokestis ir pirmiau nurodytos išlaidos, apmokamos pagal faktą, dėl kurių sprendimą priims kreditorių susirinkimas.

38Apeliantai teigia, jog teismas netinkamai nustatė šio nutarimo turinį, nes neįvertino patvirtintų bendrųjų 10 000 Eur administravimo išlaidų, skirtų buhalterinei apskaitai, transporto, ryšio ir kitoms paslaugoms, dydžio; kad byloje nėra įrodymų, jog bankroto procedūros negalėtų būti baigtos, patiriant mažesnes administravimo išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja šiuos argumentus, neperžengdamas skundo ribų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

39ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos (ĮBĮ 36 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas, atlikęs nutarimu nustatytos administravimo išlaidos sąmatos ir administratoriaus atlyginimo teisingumo, atitikties darbo apimčiai ir kitiems kriterijams kontrolę, sprendė, kad tiek 10 000 Eur atlyginimas administratoriui, tiek kitos patvirtintos administravimo išlaidos yra pagrįstos ir atitinka procedūrų sudėtingumą, trukmę, veiklos pobūdį, kreditorių ir bendrovės interesus. Apeliantai, beje, taip pat neneigia, kad yra / buvo inicijavę teismo procesus šiame bankroto procese.

40Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, o taip pat atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, sutinka su teismu, kad administratorius privalės pagrįsti ir įrodyti, jog tam tikros jo patirtos bendrosios išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu, o veikdamas kreditorių ir bendrovės interesais privalo efektyviai naudoti išlaidas pagal paskirtį, taupiai ir atsakingai. Atitinkamai kreditorių visuma sprendžia tokį esminį su bankrutuojančios įmonės veikla susijusį klausimą, kaip administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Taigi, kaip nurodo ir bankroto administratorius, atsiliepdamas į skundą, – bendras administravimo išlaidų dydis yra orientuotas į ateitį ir savaime nereiškia, kad visa ši pinigų suma turės būti panaudota. Dėl to šioje proceso stadijoje laikytina nepaneigta teismo išvada dėl teisėtumo kreditorių nutarimo, kuriuo patvirtintas atlyginimas bankroto administratoriui ir kitos sąmatoje nurodytos išlaidos (CPK 185 str.).

41Apeliantai taip pat tvirtina, kad teismas neteisingai nusprendė dėl teisėtumo kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju klausimu, nes, anot jų, bankrutavusiai bendrovei priklausančio žemės sklypo, esančio Maišiagaloje, Vilniaus r., pardavimo kaina ir tvarka buvo nustatyta banko balsais ir tenkina tik jo, kaip hipotekos kreditoriaus, interesus. Šie apeliantų teiginiai atmestini kaip neatitinkantys faktinės situacijos, nes, kaip teisingai nurodė ir teismas, minėtu ginčijamu nutarimu buvo pavesta bankroto administratoriui kreiptis į tris turto vertinimo paslaugas teikiančias bendroves dėl įkeisto nekilnojamojo turto vertės nustatymo; pasiūlymų vertinimo kriterijai: darbų atlikimo kaina ir terminas. Nei minėto turto kaina, nei jo pardavimo tvarka ginčijamu nutarimu nustatyta nebuvo (CPK 185 str.). Be to, ši aplinkybė, priešingai nei teigia apeliantai, neeliminavo taikos sutarties bankroto procese sudarymo iki teismo nutarties pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto (ĮBĮ 28 str. 4 d.). Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartis pripažinti BUAB „Prentas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto yra įsiteisėjusi (CPK 179 str. 3 d.), tačiau atkreiptinas apeliantų dėmesys į tai, kad bankroto byla gali būti nutraukta taip pat ir esant ĮBĮ 27 straipsnyje numatytoms sąlygoms, pvz., visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus, bendrovė atsiskaito su visais kreditoriais ir administratorius pateikia tai įrodančius dokumentus.

42Apeliacinis teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantų skundo teiginius dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, anot jų, netinkamam subjektui bankrutavusiai bendrovei. Pagal teismų praktikos išaiškinimus nei bendrosios civilinio proceso kodekso, nei specialiosios ĮBĮ teisės nuostatos nedraudžia bylą vesti per atstovą – advokatą, o šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 51 str. 1 d., 98 str. 1 d., ĮBĮ 11 str. 5 d. 9 p.). Aplinkybė, kad už BUAB „Prentas“ advokato suteiktas paslaugas sumokėjo teismo paskirtas šiai bendrovei atstovaujantis bankroto administratorius, nepaneigia minėtos teisės bendrovei gauti, o priešingai šaliai – atlyginti bylą laimėjusios šalies patirtas išlaidas.

43Kiti skundo argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

44Remdamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimą, tinkamai taikė ir aiškino ĮBĮ normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

45Netenkinus pareiškėjų atskirojo skundo, BUAB „Prentas“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.), tačiau nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų (CPK 177, 178 str.). Dėl to jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

46Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi UAB „Prentas“... 5. Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. (pakeistas pagal... 6. Pareiškėjai nurodė, kad nutarimai buvo priimti vienasmeniškais kreditoriaus... 7. Dėl nutarimo antruoju klausimu nurodė, kad bankroto administratoriaus... 8. Dėl nutarimo trečiuoju klausimu nurodė, kad kreditorių susirinkimo... 9. Dėl nutarimo ketvirtuoju klausimu nurodė, kad Reglamento 3.14 punkto... 10. Dėl nutarimo šeštuoju klausimu nurodė, kad buvo pasiūlyti trys... 11. Dėl nutarimo septintuoju klausimu nurodė, kad pavedimo sutarties projektas... 12. Dėl nutarimo aštuntuoju klausimu nurodė, kad žemės sklypo, esančio... 13. Dėl nutarimo devintuoju klausimu nurodė, kad pareiškėjų 461 301,36 Eur... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjų... 16. Teismas nenustatė kreditorių susirinkimo sušaukimo ir organizavimo tvarkos... 17. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai nenurodė jokių pažeidimų, dėl kurių... 18. Teismas konstatavo, kad nei ĮBĮ, nei teismų praktikoje nenumatyti ribojimai... 19. Teismas konstatavo, kad skundžiamas Reglamento 3.14 punktas, numatantis... 20. Teismas nustatė, kad administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta su... 21. Teismas konstatavo, kad kreditorių susirinkimui parengtas pavedimo sutarties... 22. Spręsdamas dėl teisėtumo kreditorių nutarimo aštuntuoju klausimu – dėl... 23. Spręsdamas dėl teisėtumo kreditorių nutarimo devintuoju klausimu, kuriuo... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. Pareiškėjai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir UAB „Max Law“... 26. Atsakovės BUAB „Prentas“ bankroto administratorius UAB „SBS Legale“... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįsta ir teisėta skundžiama teismo... 30. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas kaip nepagrįstus šiuos... 31. Apeliacinio teismo įsitikinimu, šios faktinės aplinkybės patvirtinta teismo... 32. Pasisakydamas dėl apeliantų skundo argumentų teismas pažymi, kad,... 33. Nagrinėjamu atveju apeliantai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos... 34. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepagrįstais pripažįsta apeliantų... 35. Apeliantai, nesutikdami su teismo išvada dėl teisėtumo kreditorių... 36. Pirmiau jau buvo pasisakyta dėl didžiausio bendrovės kreditoriaus – banko... 37. Kaip matyti iš ginčijamo nutarimo šeštuoju klausimu, kreditoriai 52,445... 38. Apeliantai teigia, jog teismas netinkamai nustatė šio nutarimo turinį, nes... 39. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą... 40. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, o taip pat... 41. Apeliantai taip pat tvirtina, kad teismas neteisingai nusprendė dėl... 42. Apeliacinis teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantų skundo... 43. Kiti skundo argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo... 44. Remdamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 45. Netenkinus pareiškėjų atskirojo skundo, BUAB „Prentas“ įgijo teisę į... 46. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 47. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą....