Byla I-8015-629/2013
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo atsakovu yra darbdavys, šiuo atveju Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, o ne Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip kaip nurodo pareiškėja

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su N. T. skundu,

Nustatė

2N. T. (toliau – ir pareiškėja) 2013 m. spalio 23 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo priteisti pareiškėjai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos neteisėtai neapskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. kovo 3 d.

3Pareiškėjos skundą atsisakytina priimti.

4Nustatyta, kad pareiškėja prašo priteisti darbo užmokesčio nepriemoką už laikotarpį, kada ji ėjo Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės pareigas.

5Pažymėtina, kad darbo užmokesčio mokėjimas yra asmens, su kuriuo dirbantįjį ar tarnaujantįjį sieja darbo ar tarnybos santykiai, pareiga, o už netinkamą darbo organizavimą ir darbo neatitinkantį apmokėjimą yra tiesiogiai atsakingi asmenys, kurie turėjo pareigą mokėti darbo užmokestį, taigi bylose dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo atsakovu yra darbdavys, šiuo atveju Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, o ne Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip kaip nurodo pareiškėja.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 35 str. nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

7Tokiu atveju skundo dėl darbo užmokesčio, kurį pareiškėjai mokėjo Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, priteisimo nagrinėjimas pagal atsakovo (darbdavio) buveinės vietą priskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai.

8Remiantis tuo, kas išdėstyta, vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p., pareiškėjos skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 149 str.,

Nutarė

10Atsisakyti priimti N. T. skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

11Išaiškinti pareiškėjai teisę skundą paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui pagal atsakovo buveinės vietą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai