Byla 2-175

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,Metalo ženklai” administracijos vadovo A. I. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. vasario 11 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Metalo ženklai “ iškelta bankroto byla Nr. B2-154-30/05 pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,Metalo ženklai” direktoriaus ieškinį.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3UAB ,,Metalo ženklai” administracijos vadovas 2005 m. sausio 11 d. ieškiniu Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 8 straipsnio pagrindu kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą ir prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Metalo ženklai”.

4Pareiškime nurodė, kad įmonė tapo nemokia, neatsiskaito su kreditoriais praėjus trims mėnesiams po termino, kada turėjo atsiskaityti, o pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija 1/2 į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Visuotinis akcininkų susirinkimas 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu nutarė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo bei paskelbti įmonę nemokia. Akcininkai įgaliojo administracijos vadovą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Pagal atsakovo 2004 m. lapkričio 30 d. balansą įmonės turtas sudaro 6 125 237 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 1 833,774 Lt, o ilgalaikiai įsipareigojimai - 2 383 83 Lt. Pagal pridedamą kreditorių sąrašą įmonės skolos yra 4 670 478,91 Lt. Nors įmonė turi 1 078 194 Lt debitorinių įsiskolinimų, tačiau šių sumų atgavimas yra abejotinas.

6Panevėžio apygardos teismas 2005 m. vasario 11 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Metalo ženklai” iškėlė bankroto bylą, administratorium paskyrė R. Z. .

7Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo paminėti dokumentai, tarp jų ir 2004 m. lapkričio 30 d. balansas, kreditorių sąrašas dėl įsiskolinimo dydžio ir tai, kad pati įmonė viešai pasiskelbė nemokia ir negalinčia atsiskaityti su kreditoriais bei neketinančia vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, sudaro pagrindą atsakovui, remiantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktais įmonei iškelti bankroto bylą.

8UAB ,,Metalo ženklai” administracijos vadovas A. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. vasario 11 d. nutartį ir bylą nutraukti.

9Atskirajame skunde nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl turi būti panaikinta.

10Apelianto teigimu, dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipėsi ne įmonės kreditoriai, o administracijos vadovas, todėl nėra pirmosios iš ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytų sąlygų bankroto bylai iškelti. Be, to įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto įmonės turto vertės: įmonės turto vertė yra 6 125 237 Lt, o skolos sudaro tik 2 383 834 Lt. Apeliantas taip pat nurodo, kad 2005 m. vasario 7 d. su sudaryta sutartis su UAB ,,DOMI grupė”, pagal kurią atsakovas gavo užsakymą, pagal kurį uždirbs apie 1 440 000 Lt per metus. Šis uždarbis padengs beveik visus įmonės įsiskolinimus. Užsakovas sutiko už dalį produkcijos sumokėtu avansu. Be to, siekdamas likviduoti įsiskolinimus, atsakovas turi galimybę parduoti nekilnojamąjį turtą, jau turimam pirkėjui, už 2 100 000 Lt.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostata, bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba ji daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

13Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatą, įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kad ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškė ne įmonės kreditorius, o administracijos vadovas, pati savaime nerodo, kad nėra Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąlygos bankroto bylai iškelti (įmonės nemokumo): teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei administracijos vadovui suteikia ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, o esant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, įstatymas administracijos vadovą įpareigoja pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tuo tarpu pagrindai, kuriems esant, bankroto byla iškeliama, yra numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Vienas iš tokių pagrindų ir yra įmonės nemokumas.

14Administracijos vadovas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Metalo ženklai” pateikė ĮBĮ 4 straipsnio 2, 3 ir 4 punktų pagrindu, nurodydamas, kad įmonės skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė neatsiskaito su kreditoriais praėjus trims mėnesiams po termino kada turėjo atsiskaityti, o pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija 1/2 į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė tapo nemokia. Be to visuotinis akcininkų susirinkimas 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu nutarė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo bei paskelbti įmonę nemokia. Taigi, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, ir privalėjo nustatyti, ar įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtą būseną, t. y. ar įmonė yra nemoki bei tai, ar yra ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodyta aplinkybė – ar įmonė viešai pasiskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

15Spręsdamas įmonės nemokumo klausimą, teismas iš esmės neanalizavo įmonės finansinės padėties, tik konstatavo, kad ieškovo paminėti dokumentai, tarp jų ir 2004 m. lapkričio 30 d. balansas, kreditorių sąrašas dėl įsiskolinimo dydžio ir tai, kad pati įmonė viešai pasiskelbė nemokia ir negalinčia atsiskaityti su kreditoriais bei neketinančia vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, sudaro pagrindą atsakovui iškelti bankroto bylą. Tačiau iš byloje pateikto įmonės balanso 2004 m. lapkričio 30 d. duomenų matyti, kad bendra į jos balansą įrašyto turto vertė buvo 6.125.237 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2.383.839 Lt. Taigi, pateiktais balanso duomenimis įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės ir buvo žymiai mažesni už šią vertę. Pažymėtina, kad ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ne visada atspindi pradelstų įsipareigojimų dydį.

16Sprendžiant įmonės mokumo (ar nemokumo) klausimą, būtina nustatyti pradelstus įmonės įsipareigojimus ir realią jos turto vertę.

17Ieškinyje buvo nurodyta, kad įmonė kreditoriams yra skolinga 4.670.478,91 Lt ir absoliuti dauguma šių kreditorinių įsiskolinimų yra praterminuoti. Tačiau nėra jokių duomenų, koks iš tiesų yra pradelstų įmonės įsipareigojimų dydis. Ieškinyje taip pat buvo nurodyta, kad įmonė turi 1.078.194 Lt debitorinių įsiskolinimų, kurių atgavimo tikimybė yra abejotina. Ši aplinkybė taip pat yra svarbi, sprendžiant įmonės mokumo (nemokumo) klausimą. Tačiau jos pirmosios instancijos teismas taip pat netyrė. Taigi, pirmosios instancijos teismo išvados apie UAB ,,Metalo ženklai” nemokumą nėra pagrįstos faktiniais bylos duomenimis.

18Pažymėtina, kad teismas iš esmės nenagrinėjo ir kito ieškinyje nurodyto pagrindo iškelti bankroto bylą: ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės, kad įmonė viešai pasiskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė paskelbti įmonę nemokia. Tai patvirtina pateiktas UAB ,,Metalo ženklai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2004 m. gruodžio 14d. protokolas Nr. 25. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, ar toks nutarimas buvo realizuotas.

19Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Metalo ženklai“ klausimą, visapusiškai ir pilnai neištyrė visų aplinkybių, turinčių esminės reikšmės šiam klausimui išspręsti, tuo pažeidė proceso teisės normas (CPK 263, 265str.) ir dėl šio pažeidimo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Todėl nutartis naikinama, o bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Metalo ženklai“ klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., .

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

21Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. vasario 11 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Metalo ženklai“ klausimą Panevėžio apygardos teismui iš naujo nagrinėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. UAB ,,Metalo ženklai” administracijos vadovas 2005 m. sausio 11 d. ieškiniu... 4. Pareiškime nurodė, kad įmonė tapo nemokia, neatsiskaito su kreditoriais... 5. Pagal atsakovo 2004 m. lapkričio 30 d. balansą įmonės turtas sudaro 6 125... 6. Panevėžio apygardos teismas 2005 m. vasario 11 d. nutartimi atsakovui UAB... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo paminėti dokumentai, tarp jų ir 2004... 8. UAB ,,Metalo ženklai” administracijos vadovas A. I. atskiruoju skundu prašo... 9. Atskirajame skunde nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta,... 10. Apelianto teigimu, dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipėsi ne... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5... 13. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatą, įmonės nemokumas yra įmonės... 14. Administracijos vadovas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 15. Spręsdamas įmonės nemokumo klausimą, teismas iš esmės neanalizavo... 16. Sprendžiant įmonės mokumo (ar nemokumo) klausimą, būtina nustatyti... 17. Ieškinyje buvo nurodyta, kad įmonė kreditoriams yra skolinga 4.670.478,91 Lt... 18. Pažymėtina, kad teismas iš esmės nenagrinėjo ir kito ieškinyje nurodyto... 19. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 21. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. vasario 11 d. nutartį ir...