Byla e2A-1353-1092/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – R. M. ir notarė Z. R

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aurimo Brazdeikio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Erikos Misiūnienės ir Almanto Padvelskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ patikslintą ieškinį atsakovams A. U. ir V. U. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – R. M. ir notarė Z. R..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė AB „Kauno energija“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė: 1) atnaujinti terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro L. U., mirusios 2016 m. birželio 18 d., 969,10 Eur įsiskolinimas už šilumos energiją, suteiktą laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. birželio 18 d.; 2) priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis 1 105,44 Eur skolą už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. liepos 10 d., 40,44 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė ieškinyje nurodė, kad tiekia šilumos energiją butui, esančiam ( - ), kuris po ½ dalį paveldėjimo teise priklausė atsakovams. Atsakovai nebuvo sudarę sutarties su ieškovu dėl šilumos energijos pirkimo, tačiau atsakovams priklausęs butas prijungtas prie centralizuotos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, ieškovė šilumos energiją atsakovams faktiškai suteikė, todėl atsakovai privalo atsiskaityti už suteiktą šilumos energiją. Atsakovai už ieškovės parduotą šilumos energiją nėra atsiskaitę, jiems yra susidariusi 1 105,44 Eur skola už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. liepos 10 d.. Pateiktas nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog atsakovai paveldėjo L. U. turtą, kuri mirė 2016 m. birželio 18 d.

93.

10Ieškovė nurodė, kad negalėjo sužinoti apie palikėjos mirties faktą iškart po jos mirties dėl savo veiklos pobūdžio: ieškovė yra bendrovė, gaminanti, tiekianti ir paskirstanti vartotojams šilumą Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone. Nuolat tiesiogiai su abonentais nebendrauja, todėl iš karto po palikėjos mirties nesužinojo ir negalėjo sužinoti apie jos mirties faktą. Turi būti įvertinta, kad yra daug abonentų, kurie netinkamai vykdo ar nevykdo savo įsipareigojimų ir laiku nemoka už jiems parduotą šilumos energiją (per metus kiekvienas ieškovo darbuotojas, administruojantis skolininkus, tokių turi apie 3 800).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Tauragės apylinkės teismas 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.

145.

15Teismas padarė išvadą, kad ieškovės AB „Kauno energija“ praleistas terminas pareikšti reikalavimus įpėdiniams laikytinas nepagrįstai ilgu. Teismas, iš dalies sutikdamas su ieškovės argumentais, kad ji neturi objektyvių galimybių kiekvieną mėnesį tikrinti duomenis apie visus vartotojus Gyventojų registre, visgi sprendė, jog skolos už teikiamas paslaugas susidarymo faktas yra pakankamai objektyvi priežastis tokius duomenis patikrinti periodiškai.

166.

17Teismas nurodė, kad ieškovė, būdama atidi ir rūpestinga, turėjo pasidomėti, kodėl 2011 m. nutrūko mokėjimai už tiektą šilumos energiją, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad tokių priemonių ji ėmėsi, pakankamai ilgą laikotarpį apskritai nesidomėjo skolos išieškojimu. Be to, pati ieškovė nurodo ir teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad apie buto paveldėjimo faktą ieškovė sužinojo dar 2017 m. rugpjūčio 23 d., kai buvo gautas Testamentų registro išrašas, o į teismą, kaip minėta, ieškovė kreipėsi dar po 5 mėnesių – 2018 m. sausio 30 d., t. y., praėjus kur kas ilgesniam laiko tarpui, nei prašomas atnaujinti 3 mėnesių terminas.

187.

19Teismas konstatavo, kad AB „Kauno energija“ nurodytos Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, todėl nenustačius pagrindo atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimui pareikšti, ieškovės ieškinys atmestinas.

20III. Apeliacinio skundo argumentai

218.

22Ieškovė AB „Kauno energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24Teismas nepagrįstai neįvertino ieškovės veiklos masto. Ieškovė negalėjo sužinoti apie palikėjos mirties faktą iškart po jos mirties dėl savo veiklos pobūdžio. Ieškovė yra itin didelė bendrovė, gaminanti, tiekianti ir paskirstanti vartotojams šilumą Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ieškovas šilumos energiją patiekė 3 426 įmonei ir organizacijai bei 115 078 buitiniams vartotojams, iš viso – 118 504 vartotojams.

258.2.

26Ieškovė yra sudariusi sutartį su valstybės įmone Registrų centru, pagal kurią kiekvienas Gyventojų registro ar Nekilnojamojo turto registro išrašo tikrinimas yra apmokestintas. Atsižvelgiant į tai, bei į faktą, kad ieškovė šilumą tiekia 120 tūkst. vartotojų, iš kurių apie 20 tūkst. yra skolininkai, siekiant patikrinti visus vartotojus bent kartą, būtų patiriamos milžiniškos išlaidos, o atsižvelgus į faktą, kad informacija gali bet kada keistis, su tokiu vartotojų kiekiu reguliarus informacijos tikrinimas, priešingai nei konstatavo teismas, yra paprasčiausiai neįmanomas.

278.3.

28Atkreipia dėmesį ir į tai, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (133.4 p.) įpareigoja vartotoją pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo–pardavimo ar šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti. Taigi, nepagrįstai nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad įpėdiniai, priėmę palikimą, neinformavo šilumos tiekėjo apie pasikeitusios patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti.

298.4.

30Teismo argumentas, kad ieškovė elgėsi nerūpestingai, yra nepagrįstas. Ieškovė visą skolos laikotarpį veikė aktyviai, stengėsi išieškoti skolą ikiteisminiais būdais. L. U. skolos susidarymo adresu kiekvieną mėnesį buvo siunčiamos sąskaitos, kuriose nurodoma susidariusi skola bei einamieji mokėjimai.

318.5.

32Teismas, atmesdamas ieškinį visa apimtimi, nepagrįstai neįvertino, kad dalis skolos priklauso ne palikėjai, tačiau atsakovams. Pareikštu ieškiniu buvo prašoma priteisti ne tik mirusio asmens skolą, tačiau ir skolą, susidariusią po L. U. mirties.

339.

34Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

3810.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

4011.

41CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, tai yra, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Atsižvelgdamas į tai, kad šalys savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, įvertinęs ginčo objektą ir byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismas mano, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, o teisingo bylos išnagrinėjimo tikslas šiuo atveju gali būti pasiektas ir rašytinio proceso priemonėmis (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

4212.

43Ieškovė AB „Kauno energija“ skundžia Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinys buvo atmestas. Apeliaciniame skunde keliami klausimai, ar teismas pagrįstai neatnaujino praleisto 3 mėnesių termino kreditoriaus reikalavimui įpėdiniams pareikšti, taip pat ar pagrįstai buvo atmesta ieškinio dalis dėl skolos, susidariusios po L. U. mirties.

44Dėl termino pareikšti reikalavimus įpėdiniams atnaujinimo

4513.

46CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto.

4714.

48Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas nuo palikimo atsiradimo dienos, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, reiškia kreditorių teisių ribojimą. Jis, be kita ko, nustatytas įpėdinių interesų apsaugai, t. y. kad, prieš priimdami palikimą, įpėdiniai turėtų visą informaciją apie palikėjo kreditorių reikalavimus bei galėtų apsispręsti dėl palikimo priėmimo ir jo būdo. Taigi, vienas tokio teisinio reguliavimo tikslų – užtikrinti, kad prieš palikimo priėmimą įpėdiniams būtų žinomi kreditoriai. Kartu taip ginamas teisinių santykių stabilumas, kad palikimą priėmusiems įpėdiniams nebūtų pareikšta papildomų kreditorių reikalavimų, apie kuriuos įpėdiniai, spręsdami dėl palikimo priėmimo, nežinojo ir dėl kurių galėtų iš esmės pasikeisti palikimą priėmusių įpėdinių turtiniai santykiai. Nors pagal galiojančias CK normas ne visada įmanoma pasiekti nurodytą įpėdinių apsaugos ir teisinių santykių stabilumo užtikrinimo tikslą (pvz., kai palikimas priimamas anksčiau, nei pareiškiami kreditorių reikalavimai), tačiau teisės normos turi būti aiškinamos taip, kad kuo labiau užtikrintų šio tikslo pasiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014).

4915.

50Remiantis CK 5.63 straipsnio 4 dalimi, teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Svarbia įstatyme nustatyto termino praleidimo priežastimi laikytinos tik termino eigos metu buvusios aplinkybės, nepriklausančios nuo terminą praleidusio asmens valios ir objektyviai sutrukdžiusios jam laiku pačiam ar per atstovą atlikti teisinį veiksmą, kuriam nustatytas terminas, pvz., nenugalimos jėgos aplinkybės, ūmios ligos, teismų ar kitų valstybės institucijų veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176-701/2015). Kasacinis teismas, spręsdamas, ar yra svarbių priežasčių CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytam trijų mėnesių terminui atnaujinti, yra pažymėjęs, kad vertinimams, kiek aktyvus turi būti kreditorius, siekdamas turėti informacijos apie skolininką, lemiamos įtakos turi kreditorių ir skolininką siejančių teisinių santykių pobūdis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-415/2015). Pagal kasacinio teismo praktiką skolininko pareiga mokėti kas mėnesį įmokas suponuoja būtinybę kreditoriui bent periodiškai domėtis šios pareigos tinkamu atlikimu, būti atidžiam, valdyti informaciją apie skolininką, kuri leistų kreditoriui visais atvejais įstatymų nustatytais terminais atlikti jam tenkančias civilines teisines pareigas, pvz., nustatytas CK 5.63 straipsnio 1 dalyje, ar įgyvendinti teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176-701/2015).

5116.

52Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2016 m. birželio 18 d. mirus L. U., atsakovai paveldėjo butą, esantį ( - ). 2017 m. liepos 10 d. atsakovai šį butą pardavė trečiuoju asmeniu byloje dalyvaujančiam R. M., patvirtindami, kad už perleidžiamą butą yra sumokėti visi reikalingi mokesčiai, o R. M. 2017 m. rugpjūčio 3 d. ši butą perleido naujam pirkėjui. Ieškovė AB „Kauno energija“ prašė priteisti iš atsakovų Audriaus ir V. U. lygiomis dalimis 1 105,44 Eur skolą už butui suteiktą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. liepos 10 d., taip pat prašė teismo atnaujinti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą.

5317.

54Ieškovė anksčiau paminėto termino praleidimo priežastimi nurodė tai, kad ji yra didelė įmonė, tiekianti šilumos energiją dideliam vartotojų skaičiui, su abonentais tiesiogiai nebendrauja, nemaža dalis paslaugų gavėjų netinkamai vykdo ar nevykdo paslaugų sutarties sąlygų ir laiku nemoka už jiems suteiktas paslaugas, todėl kiekvienu atveju jų duomenų paieška pripažintina netikslinga ir neatitinkanti protingumo kriterijų. Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad šios aplinkybės galėtų pateisinti tam tikrą termino pareikšti reikalavimus įpėdiniams praleidimą. Kita vertus, nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad informaciją apie atsakovės mirtį ieškovė surinko praėjus daugiau kaip vieneriems metams po jos mirties. Be to, dar svarbiau yra tai, kad, kaip nurodo pati ieškovė, 2017 m. rugpjūčio 23 d. ji sužinojo apie skolininkės mirtį ir jos turto paveldėtojus. Tačiau sužinojusi šį faktą ieškovė neskubėjo kreiptis į teismą ir tai padarė dar po daugiau kaip 5 mėnesių. Vadinasi, net skaičiuojant terminą nuo sužinojimo apie buto savininkės mirtį ir jos paveldėtojus datos, 3 mėnesių terminas vis tiek būtų praleistas ir šis termino praleidimas negali būti pateisinamas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantei, kaip pelno siekiančiai įmonei, yra taikomi kur kas aukštesni rūpestingumo, atidumo, organizuotumo standartai. Juridinis asmuo turėtų taip organizuoti darbą, jam pasitelkti tokius žmogiškuosius ir kitus išteklius, kad sugebėtų tinkamai ir laiku suvaldyti, administruoti visas skolas, kad nepraleistų įstatymais reglamentuotų procesinių terminų juridiškai reikšmingiems veiksmams atlikti.

5518.

56Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad AB „Kauno energija“ nurodytos CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis ir nėra teisinio pagrindo šį terminą atnaujinti.

57Dėl skolos dalies, atsiradusios po L. U. mirties

5819.

59Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio dalį dėl skolos, susidariusios po L. U. mirties, t. y. 136,34 Eur skolos už šilumos energiją, suteiktą laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 19 d. iki 2017 m. liepos 10 d., bei 5,01 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. ik 2017 m. lapkričio 30 d. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė patikslintame ieškinyje iš tiesų prašė priteisti ne tik skolą, susidariusią iki L. U. mirties, bet ir skolą, susidariusią po jos mirties.

6020.

61Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų, kai kurių asmeninių turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) pagal testamentą (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos – palikėjo mirties momentu (CK 5.3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-304-686/2017, 13 punktas). Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu. Tačiau prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014).

6221.

63Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai kaip paveldėtojai priėmė palikimą, jie laikytini atsakingais už skolas, kurios susidarė dėl paveldėto turto po palikėjos L. U. mirties. Šiems reikalavimams pareikšti CK 5.63 straipsnis netaikytinas. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patikslintą ieškinį atmetė visa apimtimi. Iš ieškovės patikslinto ieškinio matyti, kad ji prašė priteisti 136,34 Eur skolos už šilumos energiją, suteiktą laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 19 d. iki 2017 m. liepos 10 d., bei 5,01 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. ik 2017 m. lapkričio 30 d.

6422.

65Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ginčo, jog butui buvo tiekiama šiluma, nebuvo. Taip pat nekilo ginčas ir dėl anksčiau paminėtos 136,34 Eur skolos ir 5,01 Eur delspinigių dydžio. Be to, 2017 m. liepos 10 d. ginčo buto pirkimo–pardavimo sutarties 7.1.2 punkte buvo nurodyta, kad pardavėjai tvirtina ir garantuoja, kad yra sumokėję visus mokesčius, palūkanas ir netesybas už turtą, o taip pat sumokėję Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus nekilnojamojo turto ir kitus mokesčius, atsiradusius iki šios sutarties sudarymo dienos. Išaiškėjus esant įsiskolinimams, juos sumokėti įsipareigoja pardavėjai. Savo ruožtu kasacinis teismas laikosi pozicijos, kad pagal bendrąją taisyklę šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Toks teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008). Vadinasi, aptariamą skolą ir delspinigius, susidariusius po L. U. mirties, privalo sumokėti atsakovai.

6623.

67Apibendrindamas tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas iš dalies yra pagrįstas ir tenkintinas. Ieškovei iš atsakovų priteistina po 68,17 Eur skolos ir po 2,50 Eur delspinigių bei 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. sausio 31 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

68Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme

6924.

70CPK 93 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

7125.

72Ieškovės reikalavimai patenkinti 12,34 proc. (141,35 Eur (priteista suma) / 1 145,88 Eur (ieškinio suma). Ieškovė patikslintame ieškinyje prašo priteisti 36,30 Eur teisinės pagalbos išlaidas ir 2,55 Eur duomenų iš Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro gavimo išlaidas. Pridėta 2018 m. sausio 17 d. išankstinio apmokėjimo sąskaita serija SCL Nr. 08, kuri apmokėta 2018 m. sausio 29 d., taip pat registrų duomenų gavimo įkainiai. Vadinasi, ieškovei iš kiekvieno atsakovo priteistina po 2,40 Eur bylinėjimosi išlaidų ((36,30 + 2,55) x 0,1234 / 2), patirtų pirmosios instancijos teisme.

7326.

74Atsakovo V. U. antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro 130 Eur. Vadinasi, iš ieškovės į valstybės biudžetą priteisiama 113,96 Eur (130 x 87,66 proc. (kiek bylos laimėjo atsakovai)) antrinės teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme.

7527.

76Ieškovė 2017 m. gruodžio 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 6231 sumokėjo 26 Eur žyminio mokesčio už ieškinį. Ieškinį tenkinus iš dalies (12,34 proc.), ieškovei iš kiekvieno atsakovo priteistina po 1,60 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

77 Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

7828.

79Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 26 Eur žyminio mokesčio. Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies (12,34 proc.), ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistina po 1,60 Eur (26 Eur x 0,1234 /2).

80Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

81Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą pakeisti – ieškovės AB „Kauno energija“ patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

82Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo A. U. 68,17 Eur skolos, 2,50 Eur delspinigių bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (70,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. sausio 31 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

83Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo A. U. 5,60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

84Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo V. U. 68,17 Eur skolos, 2,50 Eur delspinigių bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (70,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. sausio 31 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

85Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo V. U. 5,60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

86Pakeisti Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ 113,96 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Ši valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5630.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė AB „Kauno energija“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad tiekia šilumos energiją butui, esančiam (... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad negalėjo sužinoti apie palikėjos mirties faktą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Tauragės apylinkės teismas 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinį... 14. 5.... 15. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės AB „Kauno energija“ praleistas... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad ieškovė, būdama atidi ir rūpestinga, turėjo... 18. 7.... 19. Teismas konstatavo, kad AB „Kauno energija“ nurodytos Civilinio kodekso... 20. III. Apeliacinio skundo argumentai... 21. 8.... 22. Ieškovė AB „Kauno energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 23. 8.1.... 24. Teismas nepagrįstai neįvertino ieškovės veiklos masto. Ieškovė negalėjo... 25. 8.2.... 26. Ieškovė yra sudariusi sutartį su valstybės įmone Registrų centru, pagal... 27. 8.3.... 28. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės... 29. 8.4.... 30. Teismo argumentas, kad ieškovė elgėsi nerūpestingai, yra nepagrįstas.... 31. 8.5.... 32. Teismas, atmesdamas ieškinį visa apimtimi, nepagrįstai neįvertino, kad... 33. 9.... 34. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 35. Teisėjų kolegija... 36. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 38. 10.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 40. 11.... 41. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 42. 12.... 43. Ieškovė AB „Kauno energija“ skundžia Tauragės apylinkės teismo 2019 m.... 44. Dėl termino pareikšti reikalavimus įpėdiniams atnaujinimo... 45. 13.... 46. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę... 47. 14.... 48. Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę,... 49. 15.... 50. Remiantis CK 5.63 straipsnio 4 dalimi, teismas gali atnaujinti šio straipsnio... 51. 16.... 52. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2016 m. birželio 18 d. mirus L. U.,... 53. 17.... 54. Ieškovė anksčiau paminėto termino praleidimo priežastimi nurodė tai, kad... 55. 18.... 56. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 57. Dėl skolos dalies, atsiradusios po L. U. mirties... 58. 19.... 59. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 60. 20.... 61. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio... 62. 21.... 63. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai kaip paveldėtojai priėmė palikimą, jie... 64. 22.... 65. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ginčo, jog butui buvo tiekiama šiluma,... 66. 23.... 67. Apibendrindamas tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ... 69. 24.... 70. CPK 93 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos... 71. 25.... 72. Ieškovės reikalavimai patenkinti 12,34 proc. (141,35 Eur (priteista suma) / 1... 73. 26.... 74. Atsakovo V. U. antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro 130 Eur. Vadinasi,... 75. 27.... 76. Ieškovė 2017 m. gruodžio 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 6231 sumokėjo 26 Eur... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 78. 28.... 79. Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 26 Eur žyminio mokesčio.... 80. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 81. Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimą pakeisti –... 82. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo A. U.... 83. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo A. U.... 84. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo V. U.... 85. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ iš atsakovo V. U.... 86. Pakeisti Tauragės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo dalį...