Byla 2-254-769/2016
Dėl skolos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą išieškojimo bei palūkanų priteisimo, ir skolininko įpareigojimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės atstovei I. T., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovei J. P., trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl skolos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą išieškojimo bei palūkanų priteisimo, ir skolininko įpareigojimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 627,48 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro 598,58 Eur skola ir 28,90 Eur dydžio delspinigiai, 5 procentus metinių palūkanų, 61,00 Eur žyminį mokestį bei įpareigoti atsakovę per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovei teikiamas paslaugas, demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute. Nurodė, kad atsakovė yra Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio buto, esančio ( - ), nuomininkė. Ieškovė su atsakove 2004-09-15 sudarė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo naudotis ieškovės teikiamomis paslaugomis ir sumokėti už jas sutartyje nustatyta tvarka, tačiau nuo 2013-11-30 iki 2015-04-30 atsakovė nemokėjo už suteiktas paslaugas, todėl susidarė 627,48 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas – 598,58 Eur ir delspinigiai 28,90 Eur. Pasirašyta sutartimi šalys susitarė, kad jei vartotojas nustatytu terminu neatsiskaito už suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, vandens tiekėjas gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą. Kadangi atsakovė nemoka už suteiktas paslaugas daugiau nei 30 dienų, ieškovė turi teisę laikinai nutraukti atsakovei vandens tiekimą demontuodama apskaitos prietaisus. Atsakovei buvo siųstos skolų priminimo pažymos, raštai su perspėjimais, jog neapmokėjus skolos, bus laikinai nutrauktas paslaugų tiekimas. Atsakovė skolos nesumoka, nesudaro sąlygų AB ,,Klaipėdos vanduo“ darbuotojams patekti į butą, kad įvykdyti teikiamų paslaugų nutraukimo darbus.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovė I. T. prašė ieškinį tenkinti, papildomai paaiškino, kad su atsakove sudarytos sutarties 4.5 punkte numatyta, kada vandens suvartojamas kiekis skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas normas, sutarties 3.5.7 punktu atsakovė įsipareigojo įleisti ieškovės atstovą patikrinti vandens skaitiklių parodymus, jų eksploatavimo sąlygas ir plombas, tačiau atsakovė skaitiklių rodmenų nedeklaruoja, už tiekiamas paslaugas atsiskaito tik tiek, kiek išieško antstoliai pagal anksčiau priteistus įsiskolinimus, ieškovės darbuotojų neįsileidžia patikrinti rodmenų, todėl mokesčiai atsakovei skaičiuojami pagal savivaldybės patvirtintas normas, kurios nėra perskaičiuojamos. Delspinigiai atsakovei taip pat skaičiuojami pagal sutartį. Atstovė paaiškino, kad paskutinį kartą atsakovė ieškovės atstovus į butą įsileido 2011m lapkričio mėn., kai buvo surašytas aktas apie situaciją gyvenamojoje patalpoje, atsakovė deklaravo, kad bute gyvena trys asmenys, 2012-02-05 atsakovė įspėta, kad nuo 2012-02-15 vandens suvartojimas bute bus apskaitomas pagal savivaldybės patvirtintas normas. Taip pat nurodė, kad demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute nutraukiamas vandens tiekimas, kanalizacija naudojamasi, tačiau mokesčiai už suvartotą nuotekų kiekį, taip pat abonentinis mokestis neskaičiuojami, yra demontuojamas skaitiklis, užplombuojama; patikrinus apskaitos prietaisų rodmenis atsakovės bute, paskaičiuota skola pagal prietaisų rodmenis galėtų būti perskaičiuota ne daugiau kaip už tris mėnesius.

4Atsakovė J. P. atsiliepimo byloje neteikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jai pranešta tinkamai (CPK 123 str.), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

5Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepimo byloje neteikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (CPK 123 str.), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą neteikė, byla nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, atsakovė butu naudojasi nuomos sutarties pagrindu (b.l. 9-10). 2004-09-15 su atsakove sudaryta šalto vandens ir nuotekų šalinimo tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 601-200314195 (b.l. 11-13), pagal kurią atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už tiekiamas paslaugas sutartyje numatyta tvarka ir terminais; sutarties 5.3 punkte numatyta už praleistą atsiskaitymo dieną skaičiuoti 0,04 proc. dydžio delspinigius. Iš 2015-06-11 skolos suvestinės teismui (b.l. 14-17) matyti, kad laikotarpiu nuo 2013-11-30 iki 2015-04-30 atsakovei paskaičiuota skola sudaro 598,58 Eur, iš skolos suvestinės, taip pat 2015-06-05 „paskaičiuotų delspinigių/ palūkanų sąrašo“ matyti, kad atsakovei už laikotarpį nuo 2013-11-30 iki 2015-04-30 paskaičiuota 28,90 Eur delspinigių (b.l. 18-21). Atsakovei buvo siunčiami priminimai dėl įsiskolinimo (b.l. 22, 23), taip pat - 2014-10-02 ir 2014-12-08 pranešimai dėl vandens tiekimo nutraukimo (b.l. 25,27); iš ieškovės pateiktų 2015-01-27, 2014-10-27 aktų nustatyta, kad ieškovės darbuotojams nuvykus demontuoti vandens apskaitos prietaisų dėl esamų įsiskolinimų „durų niekas neatidarė“, „bute lojo šuo“ (b.l. 26, 28). Iš ieškovės pateiktų 2008-11-21, 2010-03-15, 2012-02-05, 2013-05-09, 2014-09-19, tikrinimo pažymų nustatyta, kad į patalpas nebuvo patekta, nuo 2012-02-15 vandens suvartojimas skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas normas (b.l. 51, -53, 55-56); iš 2010-11-29 akto apie situaciją gyvenamojoje patalpoje nustatyta, kad atsakovė įsileido ieškovės atstovą į butą, deklaravo, jog bute gyvena trys asmenys (b.l. 54). Trečiojo asmens pateiktais duomenimis nustatyta, kad su atsakove 2009 m. sudaryta buto, esančio ( - ), nuomos sutartis, pagal kurią teisė gyventi išnuomotose patalpose suteikta ir atsakovės nepilnametėms dukroms (b.l. 66-69).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 627,48 Eur įsiskolinimą, t.y. skolą už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas, – 598,58 Eur, ir delspinigius,- 28,90 Eur. Iš teismui pateiktų rašytinių duomenų dėl skolos susidarymo matyti, kad prašomą priteisti sumą sudaro skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas, paskaičiuota trims asmenims pagal nustatytas normas. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, ieškovės atstovės paaiškinimais nustatyta, kad nuo 2012-02-15 atsakovei suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal savivaldybės nustatytas normas, atsakovė 2004-09-15 sudarydama sutartį su ieškove, taip pat 2010-11-29 nurodė, kad bute gyvena trys asmenys (b.l. 13, 54). Ieškinyje nurodytu laikotarpiu atsakovė vandens skaitiklių rodmenų nedeklaravo, už teikiamas paslaugas nemokėjo, nors 2004-09-15 sudaryta šalto vandens ir nuotekų šalinimo sutartimi įsipareigojo už praėjusį mėnesį suvartotą vandens kiekį sumokėti iki einamojo mėnesio 30 dienos (5.3 punktas). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Atsakovė priešpriešinių įrodymų dėl priskaičiuotos skolos teisingumo, duomenų, kad atsiskaitė su ieškove nepateikė, todėl laikytina, kad prašoma priteisti skola nenuginčyta, todėl priteistina.

10Už laiku nesumokėtus mokesčius ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 28,90 Eur delspinigių. Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatos numato, jog netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma. Iš bylos duomenų matyti, jog su atsakove sudaryta šalto vandens ir nuotekų šalinimo tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 601-200314195, kurios 5.3 punkte atsakovė įsipareigojo už praėjusį mėnesį suvartotą vandens kiekį sumokėti iki einamojo mėnesio 30 dienos, o pavėlavus,- mokėti 0,04 procento delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną. Todėl atsižvelgiant į tai, kad šalys buvo sutarusios dėl netesybų, ieškovės reikalavimas dėl 28,90 Eur delspinigių priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

11CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-07-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

12Ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovę per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovei tiekiamas paslaugas demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute adresu ( - ). Šioje dalyje ieškinys atmestinas. Ieškovė, grįsdama šį reikalavimą ieškinyje nurodė, kad su atsakove sudarytoje sutartyje numatyta, jog vandens tiekėjas gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų priėmimą Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 10.2 punkte nustatyta tvarka, t.y. jeigu abonentas (vartotojas) neapmoka sąskaitos už geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą daugiau kaip 30 dienų, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos - ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo laikino nutraukimo, sustabdymo ar apribojimo raštu įspėjęs įsiskolinusį abonentą (vartotoją). Pažymėtina, kad ieškinyje klaidingai teigiama, kad į sutartį yra įtraukta norma, numatanti vandens tiekėjo teisę laikinai nutraukti vandens tiekimą vartotojui (atsakovei), - 2004-09-15 tarp šalių sudarytos šalto vandens ir nuotekų šalinimo tiekimo-vartojimo sutartyje Nr. 601-200314195 nėra sąlygos, numatančios vandens tiekėjo teisę nutraukti vartotojui vandens tiekimą, todėl laikytina, kad šalys dėl vandens atjungimo sąlygų ir pagrindų tarpusavyje nėra susitarusios. Be to, ieškovės atstovė teismo posėdyje teigė, kad atsakovė nemoka už ieškovės teikiamas paslaugas, yra pradėtos devynios vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo, tačiau ieškovės byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad pradėtos dvi vykdomosios bylos (b.l. 7), pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus yra atliekamos išskaitos: 2014-08-18 – 22,81 Eur, 2014-12-16 – 30,57 Eur, 2014-07-11 – 17,50 Eur, 2014-06-16 – 6,75 Eur, 2014-08-13 – 20,41 Eur, 2014-05-14 – 13,50 Eur, 2014-09-15 – 14,66 Eur, 2015-03-02 – 88,96 Eur (b.l. 49-50). Iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė kas mėnesį iš dalies pagal galimybes dengia įsiskolinimus, nuo kreditorių nesislapsto. Atsakovė dirba UAB „Senukų prekybos centras“ (b.l. 31, 45-47), todėl laikytina, kad ir ateityje atsakovė pagal galimybes dengs įsiskolinimą ( šiuo atveju paskaičiuotą pagal normatyvus) ieškovei.

13Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2012 yra nurodęs, jog geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viešasis interesas,- Geriamojo vandens įstatymo 4 straipsnis numato pareigą savivaldos institucijoms užtikrinti jų teritorijų gyventojams viešai arba individualiai apsirūpinti reikiamu geriamojo vandens kiekiu, užtikrinti tiekiamo vandens kokybę ir saugą, rūpintis geriamojo vandens šaltinių apsauga ir kita. Savivaldos institucijos, aprūpindamos asmenis geriamuoju vandeniu, vykdo viešąją funkciją. AB „Klaipėdos vanduo“ yra savivaldybės kontroliuojama įmonė, privalanti vykdyti viešąją funkciją,- aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu. Klaipėdos savivaldybės pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovei išnuomotame socialiniame būste gyvena ir atsakovės šeimos nariai - dvi atsakovės dukros I. P., gim. ( - ) ir M. P., gim. ( - ). Todėl išsamiai ir objektyviai ištyrus byloje esančius įrodymus, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą leisti laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą atsakovei, gyvenančiai su nepilnamete dukra socialiniame būste, neturinčiai galimybių visos jai paskaičiuotos skolos sumokėti iš karto, nėra, todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė pateikė įrodymus apie turėtas 61,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už žyminio mokesčio sumokėjimą, žyminį mokestį sudaro 41 Eur dydžio mokestis už neturtinį reikalavimą ir 20 Eur žyminis mokestis už turtinį reikalavimą. Kadangi ieškovės neturtinis reikalavimas yra atmestas, iš atsakovės ieškovei priteistina 20,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, buveinė – ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) 598,58 Eur (penki šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur 58 ct) skolos, 28,90 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 90 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-07-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 20,00 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai