Byla e2-2404-1099/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės užsienio bendrovės SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Realas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė užsienio bendrovė SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Realas“ 17 394,55 Eur skolą, 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas (391 Eur žyminis mokestis, 131,58 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti).

62.

7Ieškinys teisme priimtas 2019 m. lapkričio 5 d.; atsakovei nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Atsakovei UAB „Realas“ procesiniai dokumentai buvo siunčiami ieškinyje nurodytu jos registruotos buveinės adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti. Pakartotiniai procesiniai dokumentai buvo siunčiami kitu atsakovės buveinės vietos adresu, tačiau grįžo neįteikti. Atsakovei ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, t. y. dokumentai įteikti praėjus dešimt dienų nuo išsiuntimo (antrą kartą) į atsakovės registruotos buveinės vietą adresu ( - ).

83.

9Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Ieškinys tenkintinas.

104.

11Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, bei surašo sutrumpintus motyvus.

125.

13Iš ieškovės pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Realas“ 2006 m. rugsėjo 5 d. sudarė Finansinio lizingo sutartį Nr. 200609N-1313 bei 2006 m. rugsėjo 5 d. Finansinio lizingo sutartį Nr. 200609F-1312 (toliau – Lizingo sutartys), pagal kurias pradinė kreditorė UAB „Sampo banko lizingas“ (pakeistas juridinio asmens pavadinimas į UAB „Danske lizingas“) sutartyse nurodytu būdu ir tvarka įsipareigojo sutartyse nurodytas transporto priemones perduoti naudoti ir valdyti atsakovei su sąlyga, kad atsakovė sutartyse numatytais terminais ir sąlygomis mokės sutartines įmokas. Anot ieškovės, atsakovė pažeidė sutarčių sąlygas, todėl pradinė kreditorė, vadovaudamasi sutarčių 12.1.3. punktu, 2009 m. kovo 17 d. išsiųstais pranešimais nutraukė Lizingo sutartis su atsakove, pranešimuose papildomai nurodydama, jog „Turto grąžinimas Lizingui neatleidžia Nuomininko nuo tinkamo ir visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo“. Atsakovė įpareigojimą grąžinti turtą pagal sutartį įvykdė, 2010 m. vasario 18 d. tarp UAB „Danske Lizingas” ir UAB „Krasta Auto” sudaryti turto priėmimo-perdavimo nuosavybės aktai pagal 2006 m. rugsėjo 5 d. sudarytas atpirkimo sutartis. Pardavus transporto priemones, nebuvo pilnai padengtas atsakovės įsiskolinimas pradinei kreditorei.

146.

15Nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „Danske lizingas“ ir ieškovės SIA „B2Kapital“ 2018 m. spalio 25 d. buvo sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis ir Dokumentų perdavimo-priėmimo aktas, kurių pagrindu ieškovei perėjo reikalavimo teisė į atsakovę UAB „Realas“ dėl negrąžintos skolos pagal nurodytas sutartis.

167.

17Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovė apie reikalavimo perleidimą ir kreditoriaus pasikeitimą buvo informuota 2019 m. sausio 18 d. pranešimu (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

188.

19CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.574 straipsnyje nustatyta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

209.

21Iš byloje nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė pažeidė sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai negrąžino skolos. Kaip matyti iš ieškinio ir su juo pateiktų rašytinių įrodymų, atsakovė ieškovei liko skolinga 17 394,55 Eur skolos (2 189,03 Eur eilinių įmokų, 11 029,96 Eur nuomos mokėjimų iki grafikų pabaigų, 434,43 Eur baudos už turto neapdraudimą, 57,92 Eur už rašto paruošimą, 3 133,49 Eur baudos už sutarčių nutraukimą, 11,31 Eur kuro kompensacijos, 17,38 Eur civilinio draudimo, 134,96 Eur vykdymo išlaidų, 386,06 Eur nuostolių po pardavimo). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų prievolę įvykdžiusi (tiek pradinei kreditorei, tiek ieškovei), ginčijusi skolos dydį ar sutarčių sąlygas (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pažeidė savo prievolę laiku ir nustatytomis sąlygomis grąžinti skolą, iš atsakovės ieškovei priteistina 17 394,55 Eur skola.

2210.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (17 394,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

2411.

25Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 522,58 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 391 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 131,58 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

2612.

27Byloje iš viso patirta 5,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 96 straipsnis).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais,

Nutarė

29ieškovės užsienio bendrovės SIA „B2Kapital“ ieškinį tenkinti.

30Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Realas“, j. a. k. 300028497, ieškovei užsienio bendrovei SIA „B2Kapital“, j. a. k. 40103645131, 17 394,55 Eur (septyniolika tūkstančių tris šimtus devyniasdešimt keturis eurus 55 ct) skolos, 6 (šešių) proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą (17 394,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 522,58 Eur (penkis šimtus dvidešimt du eurų 58 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Realas“, j. a. k. 300028497, valstybei 5,58 Eur (penkis eurus 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660; teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą).

32Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

33Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

34Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė užsienio bendrovė SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Ieškinys teisme priimtas 2019 m. lapkričio 5 d.; atsakovei nustatytas 14... 8. 3.... 9. Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 10. 4.... 11. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 12. 5.... 13. Iš ieškovės pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Realas“... 14. 6.... 15. Nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „Danske lizingas“ ir... 16. 7.... 17. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 18. 8.... 19. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 20. 9.... 21. Iš byloje nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė pažeidė... 22. 10.... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 24. 11.... 25. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos... 26. 12.... 27. Byloje iš viso patirta 5,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 29. ieškovės užsienio bendrovės SIA „B2Kapital“ ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Realas“, j. a. k.... 31. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Realas“, j. a. k.... 32. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 33. Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos... 34. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...