Byla eI-1885-643/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Rasiukevičienės, Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Mildos Vainienės,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai A. R. ir atsakovo atstovei D. J.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos T. S. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėja T. S. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau - VSDFV Vilniaus skyrius) 2016-10-03 sprendimą Nr. (7.5)3-109370, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) 2016-11-23 sprendimą Nr. (9.8)I-6598 ir įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių perskaičiuoti T. S. susidariusią nepriemoką ir apskaičiuotus delspinigius, įvertinant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytą 5 metų senaties terminą.

6Pareiškėja nurodo, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-01-11 sprendimu Nr. (7.5)7-10-146 buvo nuspręsta išieškoti iš T. S. individualios įmonės 5725,47 Eur įsiskolinimą. Kadangi sprendime nebuvo nurodyta, kokiu pagrindu apskaičiuota nepriemoka, pareiškėja kreipėsi į VSDFV dėl informacijos pateikimo. 2016-03-29 pareiškėja informuota, jog yra skolinga Valstybino socialinio draudimo (VSD) ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų už įvairius laikotarpius. Pareiškėjai buvo išaiškinta, kad nepriemoka galėtų būti perskaičiuota, jeigu būtų pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėja nepriemokų susidarymo laikotarpiais dirbo, t.y. turėjo socialinį draudimą kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje.

7Pareiškėja 2016-07-04 kreipėsi į atsakovą su prašymu perskaičiuoti įsiskolinimą, atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSDĮ) 16 straipsnio 7 dalyje numatytą 5 metų senaties terminą.

8VSDFV Vilniaus skyrius 2016-0718 sprendimu Nr. (7.5)3-79272 pareiškėjos prašymo netenkino ir nurodė, jog pareiškėjos skola 2016-07-14 sudaro 6390,36 Eur ir kurią pripažinti pasibaigusia dėl priverstinių skolų išieškojimo senaties termino nėra teisinio pagrindo. VSDFV, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, nusprendė VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-07-18 sprendimą panaikinti ir įpareigojo jį pareiškėjos prašymą išnagrinėti iš naujo.

9VSDFV Vilniaus skyrius 2016-10-03 priėmė sprendimą Nr. (7.5)3-109370, kuriame nurodė, kad T. S. firmos įsiskolinimas 2016-09-30 Fondo biudžetui sudaro 4900,49 Eur VSD įmokų ir 208,14 Eur delspinigių už laikotarpius 2001-01-01 – 2008-12-31, 2010-01-01 – 2010-06-30 ir 2015-01-01 – 2016-08-31. Ginčijamu sprendimu nurodyta, kad išieškojimo veiksmai nebus vykdomi 306,42 Eur skolos sumai, apskaičiuotai už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-31. VSDFV 2016-11-23 sprendimu Nr. (9.8)I-6598 VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimą patvirtino.

10Pareiškėja nuo 2000 metų gyvena Jungtinėje Karalystėje, tačiau nebuvo likvidavusi savo individualios įmonės. Todėl nuo 2001-01-01 buvo skaičiuojamos VSD ir PSD įmokos ir delspinigiai. Pareiškėja, įsiskolinimo fakto neginčija, tačiau mano, jog įsiskolinimo dydis turi būti perskaičiuojamas atsižvelgiant į VSDĮ nustatytą senatį. Pareiškėja vadovaujasi VSDĮ 16 straipsnio 7 ir 8 dalių nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 113 punktu ir teismų suformuota praktika.

11Dalis pareiškėjos nepriemokos susidarė po 2005-01-01. Dėl iki 2005-01-01 susidariusio įsiskolinimo ginčas nevyksta, tačiau priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas nuo 2005-01-01 atsiradusioms VSD įmokų, baudų ir delspinigių skoloms.

12Pirmąjį mokėjimo nurodymą kredito įstaigoms atsakovas pateikė 2003-05-23. Paskutinis nurodymas pateiktas 2016-09-06. Nors atsakovas nenurodo, kada tiksliai buvo pasitelkta kita priverstinio išieškojimo priemonė – įsiskolinimo išieškojimo perdavimas antstoliui, tačiau šiuo atveju aktualu, kad 2009-04-03 antstolis grąžino sprendimus su išieškojimo negalimumo aktais, tuo informuodamas atsakovą, kad įstatymų suteiktomis priemonėmis išieškoti įsiskolinimą iš pareiškėjos yra neįmanoma. Nors VSDFV Vilniaus skyrius ir VSDFV vertinimu buvo tęsiami priverstinio išieškojimo veiksmai ir dėl šios priežasties senaties terminas negali būti skaičiuojamas iš naujo, tačiau pabrėžtina, kad esant antstolio išieškojimo negalimumo aktams, mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms laikytini formaliais, nesukėlusiais jokių teisinių pasekmių. Šie nurodymai galutinai prarado prasmę, kai 2011 metais pareiškėja deklaravo išvykimą į Jungtinę Karalystę.

13Pareiškėjos vertinimu, nuo 2009-04-03 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas iš naujo, kadangi šią dieną išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas priverstinio išieškojimo senaties terminui nutraukti, o nurodymai kredito įstaigoms negali būti traktuotini kaip aplinkybės, dėl kurių senaties terminas negali būti skaičiuojamas iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad aktyvūs priverstinio išieškojimo veiksmai buvo baigti vykdyti 2009-04-03, o atsakovas į Jungtinės Karalystės kompetentingas institucijas kreipėsi tik 2016-01-11, 5 metų senatis turėjo būti skaičiuojama nuo 2009-04-03. Dėl šios priežasties atsakovas turi teisę prašyti išieškoti įsiskolinimą iš pareiškėjos tik už 5 metus, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi į Jungtinę Karalystę dienos, t.y. nuo 2016-01-11.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė skundą palaikė iš esmės jame nurodytais argumentais ir prašė tenkinti.

15Atsiliepimu atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja T. S. yra T. S. firmos (įmonės kodas ( - ), Juridinių asmenų registre įregistruota 1999-01-15) savininkė. Teisės aktų nustatyta tvarka T. S. firma už įmonės savininkę T. S. privalėjo mokėti socialinio draudimo įmokas. Šios prievolės draudėjas nevykdė, todėl laikotarpiu nuo 2001-01-01 iki 2008-12-31, nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 ir nuo 2015-01-01 iki 2016-08-31 susidarė 4900,49 Eur socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas. Už laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas buvo apskaičiuota 208,14 Eur delspinigių.

16Siekdamas išieškoti socialinio draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, VSDFV Vilniaus skyrius, vadovaudamasis VSDĮ 17 straipsnio ir Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių nuostatomis, vykdė skolos išieškojimą priverstine tvarka – priėmė eilę sprendimų dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (2007-12-21 Nr. 57295, 2008-06-09 Nr. 32724, 2008-08-28 Nr. 54813, 2010-10-15 Nr. (8.5) 7-10-57691, 2015-03-27 Nr. (7.5) 7-10-23482, 2015-04-03 Nr. (7.5) 7-10-24106, 2015-05-07 Nr. (7.5) 7-10-33847, 2015-06-09 Nr. (7.5) 7-10-42969, 2015-07-10 Nr. (7.5) 7-10-52928, 2015-08-05 Nr. (7.5) 4-10-60754, 2015-09-03 Nr. (7.5) 7-10-70040, 2015-10-07 Nr. (7.5) 7-10-79105, 2015-11-12 Nr. (7.5) 7-10-90005, 2015-12-03 Nr. (7.5) 7-10-97204, 2016-02-04 Nr. (7.5) 7-10-6375, 2016-03-03 Nr. (7.5) 7-10-18239, 2016-04-07 Nr. (7.5) 7-10-37105, 2016-05-09 Nr. (7.5) 7-10-50998, 2016-06-09 Nr. (7.5) 7-10-66316, 2016-07-08 Nr. (7.5) 7-10-79793, 2016-08-05 Nr. (7.5) 7-10-92417, 2016-09-06 Nr. (7.5) 7-10-108034) ir kredito įstaigoms, kuriose pareiškėja turėjo sąskaitų, teikė mokėjimo nurodymus nurašyti įsiskolinimo sumas.

17VSDFV Vilniaus skyrius skolos išieškojimą perdavė antstoliui V. Č. (2006-02-07 Nr. 397, 2006-12-19 Nr. 5169, 2007-08-17 Nr. 3455, 2008-08-28 Nr. 7-P-3461), kuris 2009-04-03 VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (2006-02-07 Nr. 3381, 2006-12-19 Nr. 38669, 2007-08-17 Nr. 31921, 2008-08-28 Nr. 54813) grąžino VSDFV Vilniaus skyriui su išieškojimo negalimumo aktu.

18Nepavykus skolos išieškoti nurodytomis priverstinio poveikio priemonėmis, VSDFV Vilniaus skyrius, priėmęs 2016-01-11 sprendimą Nr. (7.5) 7-10-146 dėl T. S. firmos ir savininkės 5725,47 Eur skolos išieškojimo priverstine tvarka, kreipėsi į Jungtinės Karalystės kompetentingą įstaigą su nustatytos formos prašymu R017 dėl skolos išieškojimo iš T. S..

19VSDFV Vilniaus skyrius 2016-07-12 gavo pareiškėjos atstovo advokato R. M. 2016-07-04 prašymą, kuriuo prašoma taikyti priverstinio išieškojimo senaties terminą ir perskaičiuoti susidariusį įmokų įsiskolinimą. VSDFV Vilniaus skyrius 2016-10-03 raštu Nr. (7.5) 3-109370 informavo pareiškėjos atstovą, kokių teisės aktų pagrindu T. S. firmai apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos ir delspinigiai, taip pat informavo apie VSDFV Vilniaus skyriaus priimtus sprendimus dėl T. S. firmos socialinio draudimo įmokų ir delspinigių skolos išieškojimo priverstine tvarka, apie perskaičiuotas privalomojo sveikatos draudimo įmokas, gavus dokumentus, patvirtinančius, kad T. S. laikotarpiu nuo 2010-01-01 sveikatos draudimu draudžiama Didžiojoje Britanijoje. Taip pat nurodė, kad T. S. firmos įsiskolinimas už laikotarpius nuo 2001-01-01 iki 2008-12-31, nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 ir nuo 2015-01-01 iki 2016-08-31 sudaro 4900,49 Eur socialinio draudimo įmokų ir 208,14 Eur delspinigių. VSDFV Vilniaus skyrius išieškojimą priverstine tvarka taikys 4594,07 Eur socialinio draudimo įmokų, apskaičiuotų už laikotarpius nuo 2001-01-01 iki 2008-06-30, nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 ir nuo 2015-01-01 iki 2016-08-31, ir 208,14 Eur delspinigių skolai. Dėl 306,42 Eur (1058,00 Lt) įsiskolinimo, susidariusio už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-31, VSDFV Vilniaus skyrius nustatytais terminais nepradėjo priverstinio skolos išieškojimo, todėl šiai sumai taikytas priverstinio išieškojimo senaties terminas ir išieškojimas nebus nevykdomas.

20VSDFV 2016-11-23 sprendimu Nr. (9.8) I-6598 nurodė, kad VSDFV Vilniaus skyriaus veiksmai išieškant socialinio draudimo įmokas ir delspinigius yra teisėti ir pagrįsti, ir nėra pagrindo šias sumas perskaičiuoti.

21VSDFV Vilniaus skyriaus veiksmai dėl priverstinio skolos išieškojimo buvo pradėti nustatyta tvarka ir terminais, ir tokių veiksmų pagal VSDĮ 16 straipsnio 10 dalį pakanka, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas būtų nutrauktas. Vien tik pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad antstolis 2009-04-03 grąžino sprendimus dėl priverstinio skolos išieškojimo kartu su išieškojimo negalimumo aktu, ir tai, kad pareiškėjai jau 2000 metais išvykus iš Lietuvos, jos turimose banko sąskaitose nevyko piniginės operacijos, ar kad pareiškėjos vardu nebuvo registruoto turto, negali būti pagrindas taikyti priverstinio išieškojimo senaties terminą.

22Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

23Tretysis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, VSDĮ (redakcija, galiojusi iki 2016-12-31) 16 straipsnio 10 dalis nustato, kad VSDĮ 17 straipsnyje nurodytais būdais pradėjus laiku nesumokėtų VSD įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinio išieškojimo procedūras, jos užbaigiamos, o priverstinio išieškojimo senaties terminas nutraukiamas. Nutrauktas priverstinio išieškojimo senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas priverstinio išieškojimo senaties terminui nutraukti. Iki senaties termino nutraukimo praėjęs laikas į naują terminą neįskaičiuojamas. VSDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad Fondo valdybos teritoriniai skyriai laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas gali išieškoti priverstine tvarka duodami nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas nurašyti iš draudėjo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka. VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, kad T. S. firmos VSD įmokų skoloms, priskaičiuotoms už 2005-01-01-2016-08-31 laikotarpį (išskyrus VSD įmokas, priskaičiuotas už 2008-07-01-2008-12-31 laikotarpį), yra pradėjęs priverstinio išieškojimo procedūras VSDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu būdu – 2007-12-21-2016-09-06 laikotarpiu yra davęs nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš T. S. sąskaitos kredito įstaigoje. Šie mokėjimo nurodymai nėra atšaukti, yra vykdomi. Todėl, vadovaujantis VSDĮ 16 straipsnio 10 dalimi, T. S. firmos VSD įmokų skolų, priskaičiuotų už 2005-01-01-2016-08-31 laikotarpį, atžvilgiu pradėtos priverstinio išieškojimo procedūros turi būti užbaigtos, o 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra nutrauktas. Taigi, minėtų VSD įmokų skolų atžvilgiu priverstinio išieškojimo senaties terminas nėra suėjęs. VSDFV Vilniaus skyrius sprendime teisingai nurodė, kad priverstinio išieškojimo senaties terminą taikys ir išieškojimo nevykdys tik dėl 306,42 Eur VSD įmokų skolos, priskaičiuotos už 2008-07-01 – 2008-12-31 laikotarpį, dėl kurios per 5 metus po teisės priverstinai išieškoti VSD įmokas atsiradimo nebuvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.

24Pagal VSDĮ 16 straipsnio 10 dalį pakanka, kad bent vienu iš VSDĮ 17 straipsnyje nurodytų būdų būtų pradėtos laiku nesumokėtų VSD įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinio išieškojimo procedūros, tokiu atveju jos užbaigiamos, o priverstinio išieškojimo senaties terminas nutraukiamas. Vienu iš šių būdų – duodant nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitos kredito įstaigoje laiku nesumokėtų VSD įmokų išieškojimą VSDFV Vilniaus skyrius pradėjo, šie nurodymai nėra atšaukti. Vien dėl tos aplinkybės, kad antstolis 2009-04-03 grąžino sprendimus dėl išieškojimo, priverstinio išieškojimo senaties terminas nepasibaigė. Tam, kad senaties terminas būtų pradedamas skaičiuoti iš naujo, turi būti nutrauktos (ir nepradėtos vykdyti iš naujo) visos tuo metu pritaikytos priverstinio išieškojimo priemonės.

25Aplinkybės, kad T. S. 2000 metais išvyko iš Lietuvos, jos turimose banko sąskaitose piniginės operacijos nevyko, jos vardu registruoto turto nebuvo, nepaneigia, kad buvo taikoma ir nebuvo nutrūkusi bent viena priverstinio išieškojimo procedūra (buvo duoti ir nėra atšaukti nurodymai kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitos kredito įstaigoje). Pačios savaime minėtos aplinkybės pagal VSDĮ nėra pagrindas taikyti išieškojimo senaties terminą.

26Skundas atmestinas

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

282007-08-17 prašymu Nr. 3455 ir 2008-08-28 prašymu Nr. 7-P-3461 VSDFV Vilniaus skyrius antstoliui V. Č. pateikė vykdyti 2007-08-17 sprendimą Nr. 31921 (dėl 1197,84 Lt skolos) ir 2008-08-28 sprendimą Nr. 54813 (dėl 1855,93 Lt skolos). Antstolis V. Č. 2009-04-03 surašė išieškojimo negalimumo aktą vykdomosiose bylose Nr. 0116/04/00282, 0116/06/00143, 0116/06/01380, 0116/07/00961 ir 0116/08/00969 ir tos pačios dienos patvarkymais minėtas vykdomąsias bylas užbaigė, o vykdytinus dokumentus grąžino VSDFV Vilniaus skyriui.

292016-03-10 advokatas R. M. kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių su prašymu pateikti informaciją, kokiu pagrindu buvo paskaičiuota 5725,47 Eur nepriemoka T. S. individualiai įmonei.

302016-03-29 sprendimu Nr. (7.5)3-35253 VSDFV Vilniaus skyrius T. S. atstovui advokatui R. M. pateikė informaciją, t.y. terminus ir teisės aktus, kaip buvo apskaičiuota skola.

312016-05-18 advokatas R. M. VSDFV Vilniaus skyriui patikė prašymą perskaičiuoti T. S. įsiskolinimą.

322016-06-16 sprendimu Nr. (7.5)3-67446 VSDFV Vilniaus skyrius pareiškėjos atstovui nurodė, kad norint perskaičiuoti T. S. PSD įmokų ir VSD įmokų mokėjimo prievolę, reikalinga pateikti Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos T. S. išduotą A1 pažymėjimą.

332016-07-04 advokatas R. M. VSDFV Vilniaus skyriui pateikė prašymą perskaičiuoti skolą atsižvelgiant į VSDĮ 16 straipsnyje nustatytą 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminą.

342016-10-03 sprendimu Nr. (7.5)3-109370 VSDFV Vilniaus skyrius pateikė pareiškėjos atstovui advokatui R. M. informaciją apie tai, kad T. S. firmos VSD įmokų skola susidarė už laikotarpius nuo 2001-01-012 iki 2008-12-31, nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 ir nuo 2015-01-01 bei detalią informaciją apie VSDFV Vilniaus skyriaus priimtus sprendimus dėl T. S. firmos VSD įmokų skolos išieškojimo priverstine tvarka, taip pat apie sprendimus, priimtus dėl T. S. firmos delspinigių skolos išieškojimo priverstine tvarka. Šiuo sprendimu VSDFV Vilniaus skyrius, be kita ko, nurodė, jog 2003-05-23 sprendimas Nr. 9802 (už laikotarpį nuo 2001-01-01 iki 2003-03-31), 2004-02-26 sprendimai Nr. 3889 ir Nr. 3895 (už laikotarpį nuo 2003-04-01 iki 2003-12-31), 2005-05-25 sprendimas Nr. 5870 (už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2004-12-31), 2007-12-21 sprendimas Nr. 57295 (už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2007-09-30), 2008-06-09 sprendimas Nr. 32724 (už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-03-31), 2008-08-28 sprendimas Nr. 54813 (už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2008-06-30), 2010-10-15 sprendimas Nr. 7-10-57691 (už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30), 2015-03-27 sprendimas Nr. 7-10-23482 (už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28), 2015-04-03 sprendimas Nr. 7-10-24106 (už laikotarpį nuo 2015-03-01 iki 2015-03-31), 2015-05-07 sprendimas Nr. 7-10-33847 (už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30), 2015-06-09 sprendimas Nr. 7-10-42969 (už laikotarpį nuo 2015-05-01 iki 2015-05-31), 2015-07-10 sprendimas Nr. 7-10-52928 (už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2015-06-30), 2015-08-05 sprendimas Nr. 7-10-60754 (už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-07-31), 2015-09-03 sprendimas Nr. 7-10-70040 (už laikotarpį nuo 2015-08-01 iki 2015-08-31), 2015-10-07 sprendimas Nr. 7-10-79105 (už laikotarpį nuo 2015-09-01 iki 2015-03-30), 2015-11-12 sprendimas Nr. 7-10-90005 (už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2015-10-31), 2015-12-03 sprendimas Nr. 7-10-97204 (už laikotarpį nuo 2015-11-01 iki 2015-11-30), 2016-02-04 sprendimas Nr. 7-10-6375 (už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2016-01-31), 2016-03-03 sprendimas Nr. 7-10-18239 (už laikotarpį nuo 2016-02-01 iki 2016-02-29), 2016-04-07 sprendimas Nr. 7-10-37105 (už laikotarpį nuo 2016-03-01 iki 2016-03-31), 2016-05-09 sprendimas Nr. 7-10-50998 (už laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-04-30), 2016-06-09 sprendimas Nr. 7-10-66316 (už laikotarpį nuo 2016-05-01 iki 2016-05-31), 2016-07-08 sprendimas Nr. 7-10-79793 (už laikotarpį nuo 2016-06-01 iki 2016-06-30), 2016-08-05 sprendimas Nr. 7-10-92417 (už laikotarpį nuo 2016-07-01 iki 2016-07-31) ir 2016-09-06 sprendimas Nr. 7-10-108034 (už laikotarpį nuo 2016-08-01 iki 2016-08-31) buvo perduoti vykdyti kredito įstaigoms. Viso kredito įstaigoms pavesta išieškoti 4900,49 Eur VSD įmokų skolą. Be to, skundžiamame VSDFV Vilniaus skyriaus sprendime pateikta informacija, jog 2003-05-23 sprendimu Nr. 9803, 2006-02-07 sprendimu Nr. 3381, 2006-12-19 sprendimu Nr. 38669, 2007-08-17 sprendimu Nr. 31921, 2008-08-28 sprendimu Nr. 54813, 2010-10-15 sprendimu Nr. (8.5)7-10-57691, 2015-03-27 sprendimu Nr. (7.5)7-10-23482, 2015-05-07 sprendimu Nr. (7.5)7-10-33847, 2015-08-05 sprendimu Nr. (7.5)7-10-60754, 2015-11-12 sprendimu Nr. (7.5)7-10-90005 ir 2016-02-04 sprendimu Nr. (7.5)7-10-6375 kredito įstaigoms buvo pavesta iš pareiškėjos išieškoti 208,14 Eur delspinigių, susidariusių per laikotarpius nuo 1999-01-01 iki 2004-09-15, nuo 2000-01-01 iki 2006-09-15, nuo 2001-06-14 iki 2007-03-15, nuo 2001-06-14 iki 2007-06-15, nuo 2001-06-14 iki 2008-06-11, nuo 2010-01-01 iki 201009-30, 2010-10-01 iki 2015-03-06, nuo 2015-02-02 iki 2015-03-31, nuo 2015-02-02 iki 2015-07-31, nuo 201502-02 iki 2015-09-31 ir nuo 2015-02-02 iki 2015-12-31. Viso kredito įstaigoms pavesta išieškoti 208,14 Eur delspinigių.

352016-10-21 VĮ Registrų centro pažymoje Nr. GR.3A-2492 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, T. S. 2011-10-06 išvyko į Jungtinę Karalystę.

362016-11-04 skundu advokatas R. M. kreipėsi į VSDFV su prašymu panaikinti VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-10-03 sprendimą Nr. (7.5)3-109370, išnagrinėti pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio ir priimti sprendimą pradėti susitarimo pasirašymo procedūrą. Netenkinus antrojo prašymo, įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių perskaičiuoti T. S. susidariusią nepriemoką ir apskaičiuotus delspinigius, įvertinus VSDĮ 16 straipsnio 7 dalyje numatytą 5 metų senaties terminą.

37VSDFV 2016-11-23 sprendimu Nr. (9.8)I-6598, išnagrinėjusi pareiškėjos 2016-11-04 skundą, konstatavo, jog VSDFV Vilniaus skyriaus veiksmai išieškant VSD įmokas ir delspinigius yra teisėti ir pagrįsti, pagrindo šias sumas perskaičiuoti nėra.

38Visų pirma pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje tarp proceso šalių nėra ginčo dėl pareiškėjos pareigos per ginčo laikotarpį mokėti VSD įmokas. Taip pat nėra ginčo ir dėl skolos bei delspinigių paskaičiavimo matematinės išraiškos.

39Ginčas tarp šalių iš esmės kilęs dėl VSDĮ nuostatų, reglamentuojančių senaties terminą priverstiniam VSD įmokų skolos išieškojimui, aiškinimo ir taikymo.

40Pareiškėja, vadovaudamasi VSDĮ 16 straipsnio 7 dalies nuostata siekia, jog jos atžvilgiu butų pritaikytas 5 VSD įmokų ir priskaičiuotų delspinigių priverstinio išieškojimo 5 metų senaties terminas.

41Nagrinėjamų aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į tai, jog ginčo laikotarpis yra nuo 2001-01-01 iki 2016-08-01, aktualus yra VSDĮ reglamentavimas per visą šį laikotarpį.

42VSDĮ redakcijos, galiojusios iki 2004-12-31, 38 straipsnio 8 dalyje buvo įtvirtinta nuostata, kad apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka netaikant senaties termino. Pirmiausia sumokamos privalomosios įmokos, po to – baudos, o vėliausiai – delspinigiai. Apskaičiuoti arba perskaičiuoti galima ne daugiau kaip penkerių praėjusių kalendorinių metų valstybinio socialinio draudimo fondui priklausančias įmokas.

43Nuo 2005-01-01 įsigaliojusios VSDĮ redakcijos 16 straipsnio 7 dalyje buvo įtvirtinta, kad į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. To paties straipsnio 8 dalyje buvo numatyta, kad socialinio draudimo įmokos gali būti tikslinamos už ne didesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo draudėjo kreipimosi datos.

44Nuo 2011-01-01 įsigaliojusios VSDĮ redakcijos 16 straipsnio atitinkamai 7 dalyje buvo nustatyta, kad į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir priskaičiuotų delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, o 8 dalyje - kad teisė priverstinai išieškoti įmokas, delspinigius ir baudas atsiranda nuo kitos dienos, kai socialinio draudimo įmokos, delspinigiai ir baudos turėjo būti sumokėtos. Priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, baudas ir delspinigius atsiradimo dienos. Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 d. atsiradusioms socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skoloms.

45Nuo 2013-01-01 įsigaliojo ir ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojo VSDĮ 16 straipsnio 7 ir 8 dalių redakcija, kuri atitinkamai įtvirtino, kad į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir priskaičiuotų delspinigių, palūkanų bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Už laiku nesumokėtų įmokų, delspinigių ir baudų skolos sumokėjimo atidėjimo laikotarpį mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Laiku nesumokėjus skolos pagal draudėjo ir Fondo administravimo įstaigos suderintą įsiskolinimo grąžinimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos. Padidintos palūkanos skaičiuojamos iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtas įmokas dydžiui (7 d.). Teisė priverstinai išieškoti įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas atsiranda nuo kitos dienos, kai socialinio draudimo įmokos, delspinigiai, palūkanos ir baudos turėjo būti sumokėtos. Priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas atsiradimo dienos. Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 d. atsiradusioms socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų skoloms (8 d.).

46Be to, nuo 2008-01-01 įsigaliojo VSDĮ 16 straipsnio 10 dalies redakcija nustatanti, kad VSDĮ 17 straipsnyje nurodytais būdais pradėjus laiku nesumokėtų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinio išieškojimo procedūras, jos užbaigiamos, o priverstinio išieškojimo senaties terminas nutraukiamas. Nutrauktas priverstinio išieškojimo senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas priverstinio išieškojimo senaties terminui nutraukti. Iki senaties termino nutraukimo praėjęs laikas į naują terminą neįskaičiuojamas.

47VSD įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinio išieškojimo būdai yra įtvirtinti VSDĮ 17 straipsnyje, kurio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad VSDFV teritoriniai skyriai laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas ir delspinigius gali išieškoti priverstine tvarka, duodami nurodymą kredito įstaigai nesumokėtas socialinio draudimo įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitos kredito įstaigoje Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatyta tvarka. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad Fondo valdybos teritoriniai skyriai įmokų, delspinigių išieškojimą gali perduoti antstoliams.

48Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos VSDFV direktoriaus 2009-01-21 įsakymu Nr. V-32, nustato VSDFV teritorinių skyrių veiksmus tais atvejais, kai asmenys laiku nesumoka priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ar kitų įmokų, kurių administravimas pagal įstatymus yra priskirtas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, palūkanų, baudų arba delspinigių ar kitaip pažeidžia teisės normas, reglamentuojančias valstybinį socialinį draudimą ir privalomąjį sveikatos draudimą. Taisyklių (redakcija, galiojusi iki 2016-12-31) 341 punkte nustatyta, kad jeigu taikant Taisyklėse numatytas priverstinio poveikio priemones išieškoti skolos Lietuvos Respublikoje nėra galimybės ir nustatoma, kad skolininkas yra kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje, Fondo valdybos teritorinis skyrius teikia ES Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintos formos prašymą R017 ES valstybės narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai išieškoti skolą. Jeigu skolininko atžvilgiu priimtas ir nebaigtas vykdyti daugiau negu vienas sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, Fondo valdybos teritorinis skyrius priima ir ES valstybės narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai teikia sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, apimantį visus ES valstybės narės, EEE valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingai įstaigai neperduotus skolininko atžvilgiu priimtus ir nebaigtus vykdyti sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka.

49Skundu teismui pareiškėja neginčija ne tik paties įsiskolinimo fakto, tačiau ir dėl iki 2005-01-01 susidariusio įsiskolinimo išieškojimo. Pareiškėja nekvestionuoja, jog priverstinio išieškojimo 5 metų senaties terminas VSDĮ įtvirtintas tik nuo 2005-01-01.

50Pareiškėja, siekdama, jog teismas įpareigotų VSDFV Vilniaus teritorinį skyrių perskaičiuoti susidariusią nepriemoką ir delspinigius, įvertinant VSDĮ 16 straipsnio 7 punkte įtvirtiną 5 metų senaties terminą, remiasi VSDĮ 16 straipsnio 9 dalies nuostata, kad suėjus laiku nesumokėtų socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir su jomis susijusių priskaičiuotų delspinigių ir (ar) baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Pareiškėja skunde nurodo, jog VSDFV argumentai dėl senaties termino skaičiavimo taisyklių prieštarauja bendriesiems teisės principams, logikai ir teismų praktikai. Pareiškėjos vertinimu senaties termino neskaičiuojant kol išieškojimas vykdomas, nors jis ir nėra veiksmingas 10 metų, susidaro situacija, jog įstatymų numatytas senaties terminas praktikoje negali būti pritaikomas, nebent VSDFV darbuotojai padarytų klaidą ir kredito įstaigoms nepateiktų mokėjimų nurodymo. Tokiu būdu yra pažeidimai teisingumo, protingumo, šalių lygiateisiškumo ir kiti principai ir asmenų teisės. Pareiškėja mano, kad antstolio surašyti išieškojimo negalimumo aktai reiškia, jog mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms buvo tik formalūs nurodymai, kurie negalėjo sukelti ir nesukėlė jokių teisinių pasekmių. Šie nurodymai negali būti traktuojami kaip aplinkybės, dėl kurių senaties terminas negali būti skaičiuojamas iš naujo, o galutinai prarado prasmę, kai 2011 metais pareiškėja VĮ Registrų centrui pateikė duomenis, jog ji yra išvykusi į Jungtinę Karalystę.

51VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, visi pareiškėjos argumentai yra nepagrįsti, nes VSDFV Vilniaus skyriaus veiksmai dėl priverstinio skolos išieškojimo buvo pradėti nustatyta tvarka ir terminais, ir tokių veiksmų pagal VSDĮ 16 straipsnio 10 dalį pakanka, kad priverstinio ieškojimo senaties terminas būtų nutrauktas. Vien tik pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad antstolis 2009-04-03 grąžino sprendimus dėl priverstinio skolos išieškojimo kartu su išieškojimo negalimumo aktu, ir tai, kad pareiškėjai jau 2000 metais išvyko iš Lietuvos, jos turimose banko sąskaitose nevyko piniginės operacijos, ar kad pareiškėjos vardu nebuvo registruoto turto, negali būti pagrindas taikyti priverstinio išieškojimo senaties terminą.

52VSDFV Vilniaus skyrius T. S. firmos socialinio draudimo įmokų skoloms, apskaičiuotoms už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2016-08-31 (išskyrus socialinio draudimo įmokas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-31) ir delspinigiams nustatyta tvarka ir terminais pradėjo priverstinio išieškojimo procedūras VSDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu būdu, t. y. laikotarpiu nuo 2007-12-21 iki 2016-09-06 kredito įstaigoms davė nurodymus nesumokėtas socialinio draudimo įmokas ir delspinigius nurašyti iš pareiškėjos sąskaitų kredito įstaigose, todėl, vadovaujantis VSDĮ 16 straipsnio 10 dalimi, iki šios priverstinio išieškojimo procedūros bus užbaigtos (t. y. iki pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti ar bus atšaukti), priverstinio išieškojimo senaties terminas yra nutrauktas. VSDFV Vilniaus skyriaus pateikti mokėjimo nurodymai yra galiojantys, vykdomi ir jie nėra atšaukti, vadinasi, priverstinio išieškojimo procedūros nėra užbaigtos, o neišnykus aplinkybėms, kurios buvo pagrindas priverstinio išieškojimo senaties terminui nutraukti, priverstinio išieškojimo terminas iš naujo neprasideda.

53Pareiškėja savo poziciją, be kita ko, grindžia ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-04-07 sprendimu Nr. I-3654-764/2015. Pažymėtina, kad teismas tiek ABTĮ 15 straipsnio, tiek Teismų įstatymo 33 straipsnio nuostatų yra įpareigotas vadovautis savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Nors pareiškėjos nurodytoje administracinėje byloje (Nr. I-3654-764/2015) taip pat buvo sprendžiamas VSDFV ir VSDFV Kauno skyriaus veiksmai taikant VSDĮ 16 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminą, tačiau faktinė tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių situacija iš esmės skiriasi, todėl nagrinėjant šią bylą administracinėje byloje Nr. I-3654-764/2015 pateikti išaiškinimai dėl delspinigių skaičiavimo ir VSD įmokų bei delspinigių išieškojimo už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-06-30, nesant duomenų apie VSDFV Kauno skyriaus taikytus priverstinio išieškojimo veiksmus, netaikytini.

54Teismas atmeta, kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, jog antstolio surašyti išieškojimo negalimumo aktai reiškia, jog mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms buvo tik formalūs nurodymai, kurie negalėjo sukelti ir nesukėlė jokių teisinių pasekmių ir kad šie nurodymai negali būti traktuojami kaip aplinkybės, dėl kurių senaties terminas negali būti skaičiuojamas iš naujo.

55Pažymėtina, kad VSDĮ 17 straipsnyje tiek nurodymai kredito įstaigai (VSDĮ 17 str. 1 d. 1 p.), tiek išieškojimo perdavimas antstoliams (VSDĮ 17 str. 3 d.) yra įtvirtinti, kaip teisėti ir tinkami VSD įmokų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai. Todėl jie negali būti vertinami, kaip formalūs, t.y. nesukeliantys teisinių pasekmių. Juolab, kad VSDĮ 17 straipsnio 10 dalies nuostata dėl priverstinio išieškojimo senaties termino nutraukimo yra siejama su laiku pradėtomis laiku nesumokėtų VSD įmokų ir delspinigių priverstinio išieškojimo procedūromis, o ne jų rezultatais. Priešingai – šioje įstatyminėje nuostatoje imperatyviai įtvirtinta, kad laiku pradėtos priverstinio išieškojimo procedūros turi būti tęsiamos, o priverstinio išieškojimo senaties terminas nutraukiamas.

56Byloje surinkti faktiniai duomenys patvirtina, kad dėl visų sprendimų (kadangi ginčo dėl laikotarpio iki 2005-01-01 nėra, tai vertinti laikotarpiai nuo 2005-01-01 iki 2008-07-01 ir nuo 2010-01-01 iki 2016-08-01) dėl VSD įmokų ir delspinigių paskaičiavimo laiku buvo pradėtos priverstinio išieškojimo procedūros (nurodymai kredito įstaigoms ir perdavimas antstoliui, o 2016-01-11 kreipiantis ir į Jungtinės Karalystės atsakingas institucijas) ir todėl senaties terminas pagrįstai nutrauktas (VSDĮ 16 str. 10 d.). VSDFV ir VSDFV Vilniaus skyriui tinkamai taikant ir aiškinant priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo taisykles, nėra pagrindo išvadai, jog nagrinėjamu atveju buvo pažeisti teisingumo, protingumo, šalių lygiateisiškumo ir kiti principai.

57Senaties termino, kaip instituto, prasmė ir paskirtis įpareigoja šalį, kurios teisės pažeistos, laiku į tai reaguoti įstatymo nustatyta tvarka. Senaties terminas negali būti vertinamas, kaip instrumentas, leidžiantis išvengti prievolių vykdymo. Byloje nustatyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius laiku ėmėsi teisėtų priemonių VSD įmokų ir delspinigių išieškojimui, todėl senaties terminas pagrįstai nutrauktas. Byloje taip pat nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-31 VSDFV Vilniaus skyriui per 5 metus nesiėmus priverstinio išieškojimų veiksmų kilo atitinkamos pasekmės, t.y. VSDFV Vilniaus skyrius prarado teisę reikalauti iš pareiškėjos šią prievolę įvykdyti. Taigi šiuo atveju senaties termino taikymu tinkamai ir teisėtai buvo apgintos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai.

58Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis anksčiau teismo sprendime išdėstytais motyvais ir vadovaujantis VSDĮ 16 straipsnio 7 ir 10 dalių bei 17 straipsnio nuostatomis, teismas daro išvadą, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-10-03 sprendimas Nr. (7.5)3-109370 ir VSDFV 2016-11-23 sprendimas Nr. (9.8)I-6598 yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos reikalavimas juos panaikinti atmestinas. Tuo pačiu atmestinas kaip nepagrįstas ir išvestinis pareiškėjos reikalavimas įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių perskaičiuoti T. S. susidariusią nepriemoką ir apskaičiuotus delspinigius, įvertinant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytą 5 metų senaties terminą

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 ir 133 straipsniais

Nutarė

60pareiškėjos T. S. skundą atmesti.

61Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai A. R. ir atsakovo... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėja T. S. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Pareiškėja nurodo, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-01-11 sprendimu Nr.... 7. Pareiškėja 2016-07-04 kreipėsi į atsakovą su prašymu perskaičiuoti... 8. VSDFV Vilniaus skyrius 2016-0718 sprendimu Nr. (7.5)3-79272 pareiškėjos... 9. VSDFV Vilniaus skyrius 2016-10-03 priėmė sprendimą Nr. (7.5)3-109370,... 10. Pareiškėja nuo 2000 metų gyvena Jungtinėje Karalystėje, tačiau nebuvo... 11. Dalis pareiškėjos nepriemokos susidarė po 2005-01-01. Dėl iki 2005-01-01... 12. Pirmąjį mokėjimo nurodymą kredito įstaigoms atsakovas pateikė 2003-05-23.... 13. Pareiškėjos vertinimu, nuo 2009-04-03 5 metų priverstinio išieškojimo... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė skundą palaikė iš esmės jame... 15. Atsiliepimu atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo skundą atmesti. Nurodo,... 16. Siekdamas išieškoti socialinio draudimo įmokų ir delspinigių... 17. VSDFV Vilniaus skyrius skolos išieškojimą perdavė antstoliui V. Č.... 18. Nepavykus skolos išieškoti nurodytomis priverstinio poveikio priemonėmis,... 19. VSDFV Vilniaus skyrius 2016-07-12 gavo pareiškėjos atstovo advokato R. M.... 20. VSDFV 2016-11-23 sprendimu Nr. (9.8) I-6598 nurodė, kad VSDFV Vilniaus... 21. VSDFV Vilniaus skyriaus veiksmai dėl priverstinio skolos išieškojimo buvo... 22. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį... 23. Tretysis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo,... 24. Pagal VSDĮ 16 straipsnio 10 dalį pakanka, kad bent vienu iš VSDĮ 17... 25. Aplinkybės, kad T. S. 2000 metais išvyko iš Lietuvos, jos turimose banko... 26. Skundas atmestinas... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 28. 2007-08-17 prašymu Nr. 3455 ir 2008-08-28 prašymu Nr. 7-P-3461 VSDFV Vilniaus... 29. 2016-03-10 advokatas R. M. kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių su prašymu... 30. 2016-03-29 sprendimu Nr. (7.5)3-35253 VSDFV Vilniaus skyrius T. S. atstovui... 31. 2016-05-18 advokatas R. M. VSDFV Vilniaus skyriui patikė prašymą... 32. 2016-06-16 sprendimu Nr. (7.5)3-67446 VSDFV Vilniaus skyrius pareiškėjos... 33. 2016-07-04 advokatas R. M. VSDFV Vilniaus skyriui pateikė prašymą... 34. 2016-10-03 sprendimu Nr. (7.5)3-109370 VSDFV Vilniaus skyrius pateikė... 35. 2016-10-21 VĮ Registrų centro pažymoje Nr. GR.3A-2492 nurodyta, kad Lietuvos... 36. 2016-11-04 skundu advokatas R. M. kreipėsi į VSDFV su prašymu panaikinti... 37. VSDFV 2016-11-23 sprendimu Nr. (9.8)I-6598, išnagrinėjusi pareiškėjos... 38. Visų pirma pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje tarp proceso šalių nėra... 39. Ginčas tarp šalių iš esmės kilęs dėl VSDĮ nuostatų,... 40. Pareiškėja, vadovaudamasi VSDĮ 16 straipsnio 7 dalies nuostata siekia, jog... 41. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į tai, jog ginčo... 42. VSDĮ redakcijos, galiojusios iki 2004-12-31, 38 straipsnio 8 dalyje buvo... 43. Nuo 2005-01-01 įsigaliojusios VSDĮ redakcijos 16 straipsnio 7 dalyje buvo... 44. Nuo 2011-01-01 įsigaliojusios VSDĮ redakcijos 16 straipsnio atitinkamai 7... 45. Nuo 2013-01-01 įsigaliojo ir ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojo... 46. Be to, nuo 2008-01-01 įsigaliojo VSDĮ 16 straipsnio 10 dalies redakcija... 47. VSD įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinio išieškojimo... 48. Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės (toliau – Taisyklės),... 49. Skundu teismui pareiškėja neginčija ne tik paties įsiskolinimo fakto,... 50. Pareiškėja, siekdama, jog teismas įpareigotų VSDFV Vilniaus teritorinį... 51. VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, visi pareiškėjos argumentai yra nepagrįsti,... 52. VSDFV Vilniaus skyrius T. S. firmos socialinio draudimo įmokų skoloms,... 53. Pareiškėja savo poziciją, be kita ko, grindžia ir Vilniaus apygardos... 54. Teismas atmeta, kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, jog antstolio... 55. Pažymėtina, kad VSDĮ 17 straipsnyje tiek nurodymai kredito įstaigai (VSDĮ... 56. Byloje surinkti faktiniai duomenys patvirtina, kad dėl visų sprendimų... 57. Senaties termino, kaip instituto, prasmė ir paskirtis įpareigoja šalį,... 58. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis anksčiau... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 60. pareiškėjos T. S. skundą atmesti.... 61. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...