Byla 2-34634-235/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“ ieškinį atsakovei S. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 600 Lt skolos, 58 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad pradinis kreditorius UAB „Ekspres Kreditas“ ir atsakovė 2009-03-03 sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – ir sutartis), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 500 Lt kreditas, o atsakovė savo ruožtu įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti 2009-05-24 bei sumokėti 100 Lt kredito mokestį. Atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, atsakovei el. paštu buvo siųsti priminimai įvykdyti prievolę. Pradinis kreditorius UAB „Ekspres Kreditas“ perleido reikalavimo teisę į skolininkės skolą ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“. Atsakovė su ieškovu iki šiol neatsiskaitė.

4Nusiuntus atsakovei procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su adresu, nurodytu ieškinyje. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovė nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovei, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2009-03-03 UAB „Ekspres Kreditas“ ir atsakovė sudarė kredito sutartį, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 500 Lt dydžio kreditas (b. l. 3-6, 33). Pagal sutarties 3.1 punktą šalys susitarė, kad atsakovei atlikus visus 3.2 punkte nurodytus veiksmus ir jai sumokėjus UAB „Ekspres Kreditas“ registracijos mokestį ir jį įskaičius į bendrovės sąskaitą Lietuvoje registruotame banke arba užsienyje registruoto banko Lietuvos filiale, yra laikoma, kad sudaryta rašytinės formos Kredito sutartis ir ji pasirašyta elektroniniu parašu. Šios sutarties sąlygos šalims yra privalomos vykdyti.

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-469/2010).

9Ieškovas ir UAB „Ekspres Kreditas“ 2012-11-29 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2012-11-29, pagal kurios 1.1 punktą UAB „Ekspres Kreditas“ perleido ieškovui, o ieškovas priėmė iš UAB „Ekspres Kreditas“ visas iš internetinėje greitųjų kreditų svetainėje www.topcredit.lt sudarytų sutarčių kylančias ar su ja susijusias pradinio kreditoriaus teises, įskaitant pradinio kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš atsakovės su skolos grąžinimu įsisijusius mokėjimus ir visas susikaupusias palūkanas, susidariusius delspinigius, baudas, jei tokių būtų, tačiau neapsiribojant šia teise (b. l. 7-8). Ieškovas atsakovę informavo, kad visas iš sutarties kylančios teisės ir pareigos, taip pat reikalavimo teisė į skolą buvo perleista ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“, remiantis UAB „Ekspres Kreditas“ ir UAB „PRO INVEST GROUP“ pasirašyta sutartimi (b. l. 9). Kadangi atsakovė sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdė, kredito laiku negrąžino, atsakovė ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatytu terminu nepaneigė, ieškovui iš atsakovės priteistina 600 Lt skola.

10Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 500 Lt kredito ir 100 Lt kredito mokesčio, ieškovas yra paskaičiavęs 58 Lt delspinigius. Sutarties 6.1 punkte numatyta, kad atsakovė, laiku neįvykdžiusi savo prievolės grąžinti kreditą ir kredito mokestį, privalo mokėti bendrovei 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartį sudarė prisijungimo būdu, individualių derybų dėl delspinigių dydžio nevyko, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli (2 proc. už kiekvieną uždelstą grąžinti skolą dieną) ir yra mažintini. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad Vartojimo kredito įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 30 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo (2013-08-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 95,74 procentus. Ieškovas patyrė 54 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 17). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 51,70 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“, juridinio asmens kodas 302453988, Savanorių pr. 271-227, Vilnius, naudai, iš atsakovės S. P., a.k. ( - ) 600 Lt (šešis šimtus Lt) skolą, 30 Lt (trisdešimt Lt) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 51,70 Lt (penkiasdešimt vieną Lt septyniasdešimt ct) bylinėjimosi išlaidas. Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai