Byla 2-1118/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ENERG“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ENERG“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinio reikalavimui užtikrinti.

6Ieškovas UAB „VAATC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „ENERG“ 1 738 977,34 Lt nuostolių atlyginimo bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė, nepranešus atsakovui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė didele ieškinio suma bei atsakovo nesąžiningais veiksmais, kurie pasireiškė atsakovo vengimu geruoju atlyginti nuostolius ir netinkamos garantijos, kurioje buvo pateikti klaidingi duomenys, pateikimu. Be to, atsakovo įstatinis kapitalas siekia tik 10 000 Lt, o turimas turtas susideda tik iš 264 000 Lt vertės dujotiekio.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą tenkinti ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą ir turtines teises, o jo nesant ar nepakankant, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, neviršijant ieškinio sumos – 1 738 977,34 Lt, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokesčius, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal turimus duomenis atsakovo įregistruotas įstatinis kapitalas sudaro 10 000 Lt, o atsakovo turimas turtas susideda iš 264 000 Lt vertės dujotiekio, ieškinio suma atsakovo atžvilgiu laikytina didele, kas sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tikėtina, kad atsakovas jam priklausantį turtą gali paslėpti, perleisti ar įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas, atsižvelgdamas į abiejų proceso šalių interesus, nustatė atsakovo turtui taikytino arešto eiliškumą, nurodant, kad piniginės lėšos turi būti areštuojamos tik tuomet, kai kito atsakovo turto nėra ar nepakanka.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas UAB „ENERG“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį ir ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

111. ieškinio suma atsakovo atžvilgiu nėra laikytina didele, nes atsakovo finansinė padėtis yra gera, ką patvirtina atsakovo ilgalaikio turto vertė – 9 451 726,01 Lt bei aplinkybė, kad atsakovas vykdo keletą reikšmingų projektų, iš kurių du teikia stabilias pajamas, kas mėnesį siekiančias po 250 000 Lt. Atsižvelgiant į atsakovo vykdomą veiklą – elektros energijos iš sąvartynuose išgaunamų dujų pardavimą, bei į tai, kad pagal įstatyminį reglamentavimą, šią elektros energiją iš atsakovo pirkėjai privalo supirkti pagal nustatytas kainas, nėra grėsmės, jog atsakovas minėtų pajamų negaus. Be to, atsakovas turi daug materialaus turto, įskaitant ir sąvartynuose sumontuotą įrangą, kuris nėra įkeistas ar kitaip apsunkintas. Atsakovas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

122. ieškovo teiginiai apie atsakovo siekį perleisti turtą ar jį apsunkinti yra deklaratyvūs ir nepagrįsti įrodymais. Be to, atsakovas priklauso pasauliniu mastu veikiančiai ir energetikos srityje gerai žinomai ENER-G įmonių grupei, atsakovo vykdoma veikla yra susijusi su viešuoju interesu;

133. ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo nuostolių atlyginimo ir nepagrįstai kaltina atsakovą nesąžiningumu, nes atsakovas tinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

14Ieškovas UAB „VAATC“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas nepateikė įrodymų apie atsakovo patiriamas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės dokumentuose. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų koks konkrečiai turtas jam priklauso, ar jis yra likvidus ir nėra apsunkintas. Pažyma apie ilgalaikio turto vertę vertintina kritiškai, nes ją pateikė atsakovo vadovas, joje nurodyta ilgalaikio turto buhalterinė, o ne likvidacinė bei rinkos vertė. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos elektros energijos pirkėjų, kas patvirtintų 250 000 Lt pajamų kas mėnesį gavimą. Atsakovas neturi nei valdymo organų, nei buveinės Lietuvos Respublikoje, jį atstovauja trečiasis asmuo UAB „Proto paslaugos“. Atsakovas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškinio materialinio reikalavimo - priteisti 1 738 977,34 Lt dydžio nuostolius iš atsakovo, užtikrinimui pritaikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas laikinųjų apsaugos priemonių rūšis – atsakovo nekilnojamojo, kilnojamojo turto, turtinių teisių bei lėšų areštus (CPK 145 str. 1 d.). Kaip pagrindinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvą pirmosios instancijos teismas nurodė didelę ieškinio sumą. Atsakovas, bandydamas paneigti šią teismo išvadą, įrodinėjo savo gerą finansinę padėtį, pateikdamas apeliaciniam teismui dalį savo finansinių duomenų, tai yra 2011 m. vasario 2 d. išrašą iš atsakovo ilgalaikio turto registro, pagal kurį atsakovo ilgalaikio turto vertė yra 9 451 726,01 Lt; 2011 m. vasario 1 d. išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, pagal kurį atsakovas turi 264 000 Lt vertės dujotiekio liniją; 2011 m. vasario 1 d. Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro išrašus, pagal kuriuos nėra įregistruota jokių apribojimų atsakovo turtui, išskyrus laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas šioje byloje. Taip pat atsakovas pateikė dvi elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias atsakovas parduoda dviem pirkėjams – AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „VST“ elektros energiją, bei pagal šias sutartis atsakovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors šie atsakovo pateikti įrodymai ir patvirtina, kad atsakovas turi turto bei vykdo ūkinę – komercinę veiklą, iš kurios kas mėnesį gauna vidutiniškai po 250 000 Lt pajamų, šių atsakovo pateiktų finansinių rodiklių nepakanka, norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę padėtį bei įvertinti jo tikruosius pajėgumus įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Šios išvados teisėjų kolegija priėjo įvertinusi tai, kad atsakovas nepateikė ataskaitinių finansinių metų balanso, iš kurio matytųsi atsakovo turimo turto sudėtis bei įsipareigojimai, taip pat atsakovas nepateikė ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitos, iš kurios matytųsi, ar atsakovas dirba pelningai ir pan. Taigi, iš išdėstyto seka, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų objektyviai įvertinti atsakovo tikrąją finansinę padėtį bei paneigti prezumpciją, kad 1 738 977,34 Lt dydžio ieškinio suma atsakovo finansinės padėties atžvilgiu yra didelė (CPK 12 ir 178 str.). Todėl atskirojo skundo argumentai, kuriais atsakovas įrodinėja, kad ieškinio suma nėra laikytina didele atmetami kaip neįrodyti ir nepaneigiantys būtinybės atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 12, 144 str. 1 d. ir 178 str.).

19Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad ieškovas neįrodė atsakovo siekio perleisti turtą ar jį apsunkinti kaip realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju atsakovas nepaneigė didelės ieškinio sumos kaip realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas šioje byloje išlieka (CPK 144 str. 1 d.).

20Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad visais atvejais laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų, vadovaujantis kuriais, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas negali viršyti ieškinio reikalavimų sumos bei suvaržyti atsakovo turtinių teisių labiau nei to reikėtų, siekiant užtikrinti galimai būsimu sprendimu patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymą. Šių principų laikymasis yra ypač svarbus, sprendžiant klausimą dėl būtinumo taikyti atsakovo lėšų areštą, nes pinigai, kaip apyvartinės lėšos, yra esminis svertas kiekvienos įmonės normaliai ūkinei – komercinei veiklai vykdyti bei paties ūkio subjekto konkurencingumui ir išlikimui rinkoje užtikrinti. Iš to seka, kad ūkio subjekto lėšų areštas, ypač jeigu tai yra didelės sumos areštas, gali destabilizuoti ūkio subjekto ūkinę - komercinę veiklą bei sukelti trumpalaikius ar ilgalaikius nuostolius, kurie gali neigiamai paveikti ūkio subjekto mokumą ar net eliminuoti šį subjektą iš rinkos. Taigi, pritaikius atsakovo lėšoms areštą galima sulaukti ir priešingo rezultato – atsakovas taps nemokiu rinkos dalyviu, dėl ko pasitrauks iš rinkos ir teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Atsižvelgiant į išdėstyta, atsakovo lėšų areštas kaip laikinoji apsaugos priemonė tūrėtų būti taikoma tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad kito atsakovo turto nepakanka ieškinio materialiniams reikalavimams užtikrinti bei priėjus pagrįstos išvados, kad pinigų panaudojimas atsakovo ūkinėje – komercinėje veikloje neeliminuos grėsmės, jog atsakovas iš gautinų pajamų nebus pajėgus įvykdyti būsimo teismo sprendimo.

21Šiuo atveju iš 2011 m. vasario 2 d. atsakovo ilgalaikio turto išrašo matyti, kad atsakovo turimo ilgalaikio turto vertė sudaro 9 451 726,01 Lt. Iš 2011 m. vasario 1 d. Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro išrašų matyti, kad atsakovo turtui nėra pritaikyti jokie apribojimai, išskyrus šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VAS – 9 patvirtinto 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 punkte nurodyta, kad pinigai paprastai rodomi balanso trumpalaikio turto dalyje, tačiau, jei pinigų naudojimas apribojamas ilgiau kaip vienerius metus, pvz., pinigai laikomi indėlių sąskaitoje ir indėlio terminas baigsis po 12 mėnesių nuo balanso datos, jie turi būti rodomi ilgalaikio finansinio turto dalyje. Iš šio teisinio reglamentavimo seka, kad į ilgalaikį turtą nepatenka piniginės lėšos, kurias ūkio subjektas laiko savo kasoje ar banko sąskaitoje su tikslu šias lėšas naudoti vykdant kasdienes ūkines - finansines operacijas. Vadinasi, ilgalaikį turtą gali sudaryti tik tam tikrus kriterijus atitinkantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas bei turtinės teisės (reikalavimo teisės grąžinti indėlį, paskolą, sumokėti palūkanas ir pan.). Taigi, iš nustatytų aplinkybių seka, kad atsakovas turi 9 451 726,01 Lt vertės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių, kuriems nėra pritaikyti jokie apribojimai. Minėto turto ir turtinių teisių vertė yra daugiau nei 4 kartus didesnė už ieškinio sumą. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių areštas eliminuoja bet kokią būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką bei užtikrina pakankamą ieškovo turtinių interesų apsaugą. Be to, aplinkybės, kad atsakovas kas mėnesį gauna mažiausiai apie 250 000 Lt pajamų bei jo atžvilgiu nėra pritaikyti jokie turto apribojimai patvirtina, kad atsakovas yra stabiliai funkcionuojantis ūkio subjektas, kurio ūkinės – komercinės veiklos netrikdant, jis bus pajėgus įvykdyti būsimą galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Atsižvelgiant į išdėstyta, naikintina pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl atsakovo lėšų arešto taikymo kaip neatitinkanti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo ir pažeidžianti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo principą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

22Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atsiliepimo argumentus, jog atsakovo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros neturi būti vertinamos, nes jos neįrodo, kad atsakovas pinigus gavo. Pažymėtina, kad įmonės turtą sudaro ne tik piniginės lėšos, bet ir turtinės teisės. Vadinasi, nenuginčytos ir galiojančios PVM sąskaitos – faktūros, kurios patvirtina atsakovo reikalavimo teisę į jose nurodytas pinigų sumas, atitinkamai patvirtina ir tam tikros atsakovo turto rūšies vertę, kuri yra aktuali tiek vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, tiek parenkant pačios laikinosios apsaugos priemonės rūšį.

23Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo atsiliepime išsakytas prielaidas, kad atsakovo ilgalaikio turto vertės išrašas atmestinas vien dėl to, kad jį pateikė atsakovo vadovas, o jame nurodyto turto vertė yra ne rinkos ar likvidacinė, o buhalterinė. Pagal įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 1 dalį finansines ataskaitas pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Vadinasi, atsakovo vadovas turėjo teisę sudaryti išrašą iš atsakovo ilgalaikio turto registro bei atitinkamai pateikdamas tokį išrašą turėjo pareigą pateikti tikrovę atitinkančius finansinius duomenis. Ieškovas savo teiginius, kad šiame išraše duomenys yra netikslūs ir vertintini kritiškai, privalėjo įrodyti (CPK 12 ir 178 str.). Ieškovui nepateikus šias prielaidas patvirtinančių įrodymų, jos atmetamos kaip nepagrįstos.

24Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir atitinkamai teismas nesprendžia dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-378/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2011 ir t.t.). Todėl atsakovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja ieškinio nepagrįstumą bei ieškovo atsiliepimo argumentai, kuriuose jis dėsto bylos faktines aplinkybes, atmetami kaip nepagrįsti ir neįtakojantys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.).

25Taigi, teisėjų kolegija, nustačiusi, kad šiuo atveju būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti pakanka atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių arešto, daro išvadą, kad to paties teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti papildomai pritaikytas ir atsakovo lėšų areštas neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo bei pažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo principą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Todėl atsakovo UAB „ENERG“ atskirasis skundas šioje dalyje tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties dalis, kuria pritaikytas atsakovo lėšų areštas, neviršijant ieškinio sumos – 1 738 977,34 Lt, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokesčius, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, naikintina ir klausimas šioje dalyje išsprendžiamas iš esmės – ieškovo UAB „VAATC“ prašymas taikyti atsakovo lėšų areštą netenkinamas (CPK 337 str. 2 p.). Likusi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties dalis paliekama nepakeista, nenustačius pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ji galėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 ir 2 punktais bei 338 straipsniu,

Nutarė

27panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria pritaikytas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ENERG“ (į.k. 300861005, registruota buveinė: Subačiaus g. 7, Vilnius) lėšų areštas, neviršijant ieškinio sumos – 1 738 977,34 Lt, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokesčius, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

28Netenkinti ieškovo UAB „VAATC“ prašymo taikyti atsakovo lėšų, neviršijant ieškinio sumos – 1 738 977,34 Lt, areštą.

29Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui vykdymui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinio... 6. Ieškovas UAB „VAATC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas UAB „ENERG“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 11. 1. ieškinio suma atsakovo atžvilgiu nėra laikytina didele, nes atsakovo... 12. 2. ieškovo teiginiai apie atsakovo siekį perleisti turtą ar jį apsunkinti... 13. 3. ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo nuostolių atlyginimo ir... 14. Ieškovas UAB „VAATC“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškinio materialinio... 19. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad ieškovas... 20. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad visais atvejais laikinosios apsaugos... 21. Šiuo atveju iš 2011 m. vasario 2 d. atsakovo ilgalaikio turto išrašo... 22. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atsiliepimo argumentus,... 23. Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo atsiliepime išsakytas prielaidas,... 24. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos... 25. Taigi, teisėjų kolegija, nustačiusi, kad šiuo atveju būsimo teismo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties dalį,... 28. Netenkinti ieškovo UAB „VAATC“ prašymo taikyti atsakovo lėšų,... 29. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį palikti... 30. Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui vykdymui....