Byla 2-227-258/2018
Dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo – S. G

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme iškelta byla pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Uktrada“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“, ieškinį atsakovėms G. Š., J. K., A. N. dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo – S. G..

32018-04-03 teisme gauta tarp ieškovo ir atsakovių sudaryta taikos sutartis ir prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią sutartį.

4Taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina, kadangi taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, šalių ir trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų nepažeidžia. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), CPK 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir Civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).

5Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios sudaro 11,42 EUR, vadovaujantis taikos sutarties 4 p. priteistinos iš ieškovės ir atsakovės G. Š. lygiomis dalimis, t. y. po 5,71 EUR.

6Teismas, vadovaudamasis CPK 293 str. 5 p., 290 str., 291 str.,

Nutarė

7Patvirtinti tarp ieškovės bankrutavusios UAB „Uktrada“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“, ir atsakovių G. Š., J. K., A. N. 2018 m. vasario 2 d. sudarytą taikos sutartį:

8„Mes, ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „UKTRADA“. atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras įgalioto asmens V. L., veikiančios pagal įgaliojimą, ir atsakovės G. Š., J. K. ir A. N., toliau kartu vadinama „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, susitaria užbaigti vykstantį teismo procesą dėl žalos atlyginimo taikos sutartimi žemiau aptartomis sąlygomis:

 1. Atsakovė G. Š. šios Sutarties pagrindu sumoka Ieškovei 4 000,00 EUR (keturių tūkstančių EUR) sumą, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos, pervedant šią sumą į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, b. k. 73000.
 2. Ieškovė patirtas bylinėjimosi išlaidas pasidengia iš 1 p. aptartos sumos.
 3. Atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pasidengia pačios.
 4. Bylinėjimosi išlaidas valstybei ieškovė ir atsakovė G. Š. atlygins lygiomis dalimis (t. y. ieškovė ir atsakovė lygiomis dalimis atlygins teismo pašto išlaidos).
 5. Atsižvelgiant į tai, kad šalys susitarė taikiai, jos prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.
 6. Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
 7. Atsakovei G. Š. nevykdant šios sutarties sąlygų, ieškovė turi teisę, pranešusi apie tai atsakovei raštu prieš 10 kalendorinių dienų, kreiptis į antstolius dėl priverstinio taikos sutarties vykdymo (LR CPK 584 str. 1 d. 4 p.).
 8. Šalys susitaria, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja tol, kol atsakovė G. Š. visiškai atsiskaitys su ieškove (Taikos sutarties 1 p.). Šalys susitaria, kad atsakovėms, įvykdžius šią Taikos sutartį, turi teisę nedelsiant kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pateikdamos atsiskaitymą pagal šią Sutartį patvirtinančius dokumentus.
 9. Sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos ir galioja tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 10. Ieškovė atsisako atsakovėms Patikslintu ieškiniu dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo reikalavimų. Įvykdžius taikos sutarties sąlygas, šalys pretenzijų viena kitos atžvilgiu nebeturės. Ieškovė patvirtina, kad ateityje atsakovėms nereikš pretenzijų dėl bet kokių civilinėje byloje Nr. 2-227-258/2018 nagrinėtų reikalavimų.
 11. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija yra teisinga bei atitinka tikrąją šalių valią.
 12. Ši sutartis sudaryta 5 egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis.“

9Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Uktrada“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“, ieškinį atsakovėms G. Š., J. K., A. N. dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo – S. G..

10Priteisti iš ieškovės bankrutavusios UAB „Uktrada“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ ir atsakovės G. Š. 11,42 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei lygiomis dalimis, t. y. po 5,71 EUR.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai