Byla 2A-396/2013
Dėl pažeistu teisiu atkurimo, antstoles veiksmu (neveikimo) atsiradusios žalos priteisimo, treciasis asmuo Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Kazio Kailiuno, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešejo), Donato Šerno teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo J. R. (J. R.) apeliacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkricio 2 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo J. R. (J. R.) ieškini atsakovams antstolei I. B. ir „BTA Incurance Company“ SE del pažeistu teisiu atkurimo, antstoles veiksmu (neveikimo) atsiradusios žalos priteisimo, treciasis asmuo Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba.

2Teiseju kolegija

3n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Byloje sprendžiami klausimai del antstoles veiksmu neteisetumo, ipareigojimo atlikti veiksmus ir padarytos turtines bei neturtines žalos atlyginimo.

6Ieškovas patikslintu ieškiniu praše:

71) pripažinti atsakoves I. B. veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0011/07/00582 neteisetais;

82) panaikinti atsakoves I. B. 2007 m. gegužes 28 d. patvarkyma „Del vykdomojo dokumento gražinimo“ vykdomojoje byloje Nr.0011/07/00582;

93) ipareigoti atsakove I. B. ivykdyti 2006 m. liepos 18 d. teismo vykdomaji rašta Nr.I-2198-14/06 ir priimti patvarkyma, ipareigojanti Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba ivykdyti 2005-11-25 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima suteikti antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje;

104) priteisti solidariai iš atsakovu I. B. ir „BTA Incurance Company“ SE 2 087 871,29 Lt turtinei ir 250 000 Lt neturtinei žalai atlyginti (2 t., 1-5 b.l.).

11Nurode, kad 2007 m. vasario 13 d. jis kreipesi i atsakove I. B. del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimo priverstinio vykdymo. Šiuo sprendimu treciasis asmuo Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba buvo ipareigota teikti ieškovui antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-803-93(02-1-070-99). Atsakove I. B. 2007 m. gegužes 28 d. patvarkymu gražino teismui vykdomaji rašta, išduota 2006 m. liepos 18 d. mineto sprendimo pagrindu kaip visiškai ivykdyta pagal CPK 632 straipsnio 1 dali. Ieškovas teigia, kad atsakove neturejo pagrindo gražinti vykdomojo rašto kaip ivykdyto, nes Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimas nebuvo ivykdytas. Del tokiu neteisetu atsakoves veiksmu ieškovas patyre 2 087 871,29 Lt turtine ir 250 000 Lt neturtine žala.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

13Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkricio 2 d. sprendimu nusprende: - nutraukti civiline byla dalyje del ieškovo reikalavimu pripažinti atsakoves veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0011/07/00582 neteisetais, panaikinti atsakoves I. B. 2007 m. gegužes 28 d. patvarkyma „Del vykdomojo dokumento gražinimo“ vykdomojoje byloje Nr.0011/07/00582 ir ipareigoti atsakove I. B. ivykdyti 2006 m. liepos 18 d. teismo vykdomaji rašta Nr.I-2198-14/06 ir priimti patvarkyma, ipareigojanti Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba ivykdyti 2005 m. lapkricio 25 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima suteikti ieškovui J. R. antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje; - atmesti ieškovo reikalavima priteisti solidariai iš atsakoves I. B. ir „BTA Incurance Company“ SE solidariai 2 087 871,29 Lt turtinei ir 250 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurode, kad ieškovo skundžiamas atsakoves I. B. veiksmas atliktas 2007 m. gegužes 28 d. (priimtas patvarkymas gražinti vykdomaji dokumenta). Skundas del antstolio veiksmu gali buti paduotas ne veliau kaip per dvidešimt dienu nuo tos dienos, kuria skunda pateikiantis asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikima arba atsisakyma ji atlikti, bet ne veliau kaip per devyniasdešimt dienu nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam naikinamajam devyniasdešimties dienu terminui, suinteresuotas asmuo netenka teises paduoti teismui skunda del antstoliu veiksmu. Ieškovas ieškini padave 2010 m. liepos 23 d., t.y. praleides naikinamaji devyniasdešimties dienu termina skundui del atsakoves I. B. veiksmu paduoti. Todel byla dalyje del dalies reikalavimu nutrauke (CPK 293 str. 1 p.). Spresdamas reikalavimu dali žalos atlyginimo, nurode, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimu panaikinus treciojo asmens Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos 2005 m. rugpjucio 12 d. sprendima Nr.112 „Del antrines teisines pagalbos teikimo pagal J. R. prašyma“ ir ipareigojus tarnyba suteikti ieškovui valstybes garantuojama antrine teisine pagalba ieškovo prašomoje baudžiamojoje byloje, ši pagalba turejo buti teikiama pagal ieškovo prašyma del skundo ikiteisminio tyrimo teisejui del ikiteisminio tyrimo pareigunu vilkinimo atlikti veiksmus baudžiamojoje byloje Nr.10-1-803-93 (02-1-070-99) parengimo. Taciau dar iki Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimo isiteisejimo ir iki 2007 m. vasario 14 d. raginimo ivykdyti sprendima pateikimo, nebebuvo galimybes pateikti skundo ikiteisminio tyrimo teisejui del ikiteisminio tyrimo pareigunu vilkinimo atlikti veiksmus baudžiamojoje byloje Nr.10-1-803-93 (02-1-070-99), o tuo paciu ir galimybes ivykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendima, kadangi nutarimas nutraukti baudžiamaja byla Nr.10-1-803-93 (02-1-070-99) isigaliojo Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui 2005 m. gruodžio 29 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atmetus skunda del nutarimo šia byla nutraukti. Be to, iki 2007 m. vasario 14 d. raginimo ivykdyti sprendima pateikimo treciasis asmuo Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba buvo suteikusi ieškovui antrine teisine pagalba, kurios turinys buvo susijes su ikiteisminio tyrimo pareigunu neteisetu veiksmu vilkinant baudžiamosios bylos Nr.10-1-803-93 (02-1-070-99) tyrima konstatavimu ir del to ieškovui padarytos turtines ir neturtines žalos atlyginimu. Tuo treciasis asmuo iš esmes ivykde Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendima. Todel atsakove turejo pagrinda konstatuoti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 18 d. išduotas vykdomasis raštas Nr.I-2198-14/06 yra ivykdytas ir priimti 2007 m. gegužes 28 d. patvarkyma del vykdomojo rašto gražinimo. Teismas konstatavo, jog nenustacius neteisetu atsakoves I. B. veiksmu, nera pagrindo atsakoves civilinei atsakomybei atsirasti. Todel reikalavima del turtines ir neturtines žalos atlyginimo atmete. Nurode, kad, atmetus reikalavima del žalos atlyginimo kaip nepagrista, nepasisako del aplinkybiu, susijusiu su CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatyto ieškinio senaties termino praleidimu (nepraleidimu).

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

15Ieškovas (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkricio 2 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima - ieškini tenkinti. Taip pat prašo panaikinti papildoma 2011 m. lapkricio 14 d. sprendima del iš jo priteistu bylinejimosi išlaidu. Nurodo tokius argumentus.

161. Pirmosios instancijos teismas byla išnagrinejo ne ginco teisenos, o ypatingosios teisenos tvarka. Procesines normos pažeidimas, del kurio neteisingai išspresta byla, yra pagrindas išspresti ginca iš esmes (CPK 329 str. 1 d.).

172. Bylos dalis yra nutraukta nepagristai del aukšciau paminetos priežasties. Be to, yra padarytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto pažeidimas – išspresti ne visi reikalavimai: neišspresti klausimai del ieškinio senaties termino atnaujinimo, iki 2007 m. gegužes 28 d. buvusios padeties atkurimo.

183. Neteiseti atsakoves veiksmai yra konstatuoti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartyje. Todel teismas netinkamai taike CPK 182 straipsnio 2 punkta.

194. Del aukšciau paminetu pažeidimu apeliantas neteko efektyvios teismines gynybos pagal Europos žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu konvencijos 6 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio nuostatas.

205. Teismo sprendimas yra be motyvu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Ieškinio senaties terminas neturi sudaryti salygu kaltiems asmenims išvengti atsakomybes.

216. Teismas nepagristai nekonstatavo, jog treciasis asmuo savo veiksmais neivykde Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimo, del jo pateiktos neteisingos informacijos atsakovei nebuvo laiku ivykdytas minetas sprendimas pagal išduota vykdomaji rašta. Apeliantas buvo rupestingas, termina skusti antstolio veiksmus praleido del svarbiu, nuo jo valios nepriklausanciu priežasciu. Tuo tarpu teismas, neivertindamas visu bylos irodymu, buvo šališkas.

227. Tenkinus apeliacini skunda del pagrindinio sprendimo, naikintinas papildomas sprendimas, kuriuo iš apelianto priteistos bylinejimosi išlaidos.

23Atsakovas „BTA Incurance Company“ SE atsiliepimu prašo skundžiama sprendima palikti nepakeista. Nurodo tokius argumentus.

241. Apeliantas skundžia atsakoves veiksmus praleides naikinamaji termina jiems apskusti. Todel byla dalyje nutraukta pagristai.

252. Apeliantas neirode atsakoves civilines atsakomybes salygu – patirtos žalos ir priežastinio ryšio. Net ir tuo atveju, jei antrine teisine pagalba butu buvusi suteikta, tai apskritai nereikštu, jog apelianto reikalavimai butu buve pripažinti pagristais.

263. Mano, kad apeliantas yra praleides ieškinio senaties termina reikalavimui del žalos atlyginimo pareikšti.

27Atsakove atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Nurodo tokius argumentus.

281. Teismas byla išnagrinejo ginco teisenos tvarka.

292. Bylos dalis yra nutraukta pagristai, nes apeliantas praleido naikinamaji termina antstolio veiksmams apskusti, o žalos atlyginimo reikalavimui teismas netaike ieškinio senaties termino..

303. Nepagristas apelianto teiginys, kad sprendimas yra be motyvu.

314. Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinetoje byloje atsakove nebuvo dalyvaujanciu byloje asmeniu, joje nagrinetas ir kitas klausimas - del atsisakymo suteikti antrine teisine pagalba. Todel apelianto teiginiai apie tos bylos sprendimo prejudicija nagrinejamai bylai visiškai nepagristi.

32Treciasis asmuo Vilniaus valstybines garantuojamos teisines pagalbos tarnyba atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Nurodo tokius argumentus.

331. Apelianto teiginys, kad byla išnagrineta ypatingosios teisenos tvarka neatitinka faktiniu aplinkybiu.

342. Bylos dalis yra nutraukta pagristai, nes apeliantas praleido naikinamaji termina antstolio veiksmams apskusti. Tuo tarpu reikalavimas del žalos atlyginimo atmestas kaip nepagristas, o ne del ieškinio senaties termino praleidimo.

353. Atsakove nebuvo bylos, nagrinetos Kauno apygardos administraciniame teisme, dalyviu, todel šio teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimas prejudicines galios nagrinejamai bylai neturi.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

37CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribu butu pažeistos asmens, visuomenes ar valstybes teises ir teiseti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacines instancijos teismas ex officio patikrina, ar nera CPK 329 straipsnyje nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu.

38Šioje byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimu buvo panaikintas treciojo asmens nagrinejamoje byloje Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos 2005 m. rugpjucio 12 d. sprendimas Nr. 112 ir ši tarnyba ipareigota suteikti apeliantui antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje (t. 1, b.l. 98-99). Šis sprendimas isiteisejo 2006 m. birželio 2 d. po bylos išnagrinejimo apeliacine tvarka. Iš sprendimo turinio matyti, kad apeliantas buvo pareiškes prašyma treciajam asmeniui suteikti jam antrine teisine pagalba del skundo baudžiamojoje byloje parengimo ikiteisminio tyrimo teisejui del pareigunu vilkinimo atlikti veiksmus. 2007 m. vasario 12 d. apeliantas atsakovei pateike toje byloje 2006 m. liepos 18 d. išduota vykdomaji rašta (t. 1, b.l. 13). Gaves iš atsakoves raginima vykdyti teismo sprendima, treciasis asmuo 2007 m. vasario 20 d. informavo atsakove, kad sprendimas yra ivykdytas dar 2006 m. kovo 28 d. suteikiant antrine teisine pagalba apeliantui parengti pareiškima (peticija) Europos Žmogaus Teisiu Teismui del pareigunu neteisetu veiksmu ir neveikimo baudžiamojoje byloje (butent tokio pobudžio pagalba buvo suteikta atsižvelgiant i tai, kad jau buvo priimtas nutarimas nutraukti baudžiamaja byla Nr.10-1-803-93 (02-1-070-99), jis isigaliojo Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui 2005 m. gruodžio 29 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atmetus skunda del nutarimo baudžiamaja byla nutraukti, del ko baudžiamosios bylos tolesnes proceduros Lietuvoje nebegalejo buti vykdomos). Atsižvelgiant i gauta informacija, atsakove prieme gincijama nagrinejamoje byloje 2007 m. gegužes 28 d. patvarkyma gražinti vykdomaji rašta kaip ivykdyta (t. 1, b.l. 12). Apeliantas mano, kad šis patvarkymas neteisetas, pateiktas vykdomasis raštas turejo ir turi buti ivykdytas, jam del neteiseto patvarkymo yra padaryta didele turtine ir neturtine žala, o pirmosios instancijos teismas, pažeides procesines normas ir neivertines visu aplinkybiu, ieškini atmete nepagristai.

39Apeliacinis skundas netenkintinas.

40Del procesiniu normu pažeidimo

41Teiseju kolegija atmeta apelianto argumentus del absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, t.y. kad skundžiamas sprendimas yra be motyvu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Pagal kasacinio teismo praktika absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvu nebuvimas; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nera jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamus, šis pažeidimas gali buti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkta, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta i pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir del to byla galejo buti išspresta neteisingai (pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. rugpjucio 23 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-344/2011; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-38/2008; kt.). Šiuo atveju nera jokio pagrindo pripažinti, jog teismas skundžiamame sprendime jame išdestytais motyvais neatsake i esminius bylos klausimus, o pats apeliantas mineta argumenta skunde nepagristai sieja su ieškinio senaties termino taikymo aspektais.

42Atmestini argumentai ir del CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto pažeidimo. Del šio pažeidimo apeliantas nurodo, kad išspresti ne visi reikalavimai - neišspresti klausimai del ieškinio senaties termino atnaujinimo, iki 2007 m. gegužes 28 d. buvusios padeties atkurimo. Taciau pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad tai, jog apeliantas praleido antstolio veiksmu apskundimo terminus, neatima teises kreiptis i teisma del antstolio neteisetais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (CPK 510 str. 4 d.), ir nagrinejo reikalavimus del turtines ir neturtines žalos atlyginimo iš esmes. Nagrinedamas žalos atlyginimo klausima, teismas apskritai nesivadovavo ieškinio senatimi ir ieškini toje dalyje atmete ne del šio termino praleidimo, nurodes, jog atmetus reikalavima del žalos atlyginimo kaip nepagrista, jis nepasisako del aplinkybiu, susijusiu su CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatyto ieškinio senaties termino praleidimu (nepraleidimu). Tuo tarpu reikalavimams del antstolio veiksmu apskundimo CPK 512 straipsnyje yra nustatytas naikinamasis terminas, t.y. terminas, po kurio išnyksta teise kreiptis teismines gynybos ir kurio atnaujinti, remiantis ieškinio senaties termino atnaujinima reglamentuojanciomis normomis, negalima.

43Todel teiseju kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu del absoliuciu teismo sprendimo pagrindu egzistavimo.

44Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas byla išnagrinejo ne ginco, o ypatingosios teisenos tvarka. Iš apelianto argumentu galima spresti, jog tokia išvada jis daro del to, kad teismas, remdamasis CPK normomis, reglamentuojanciomis antstolio veiksmu apskundima, nutrauke bylos dali del atsakoves 2007 m. gegužes 28 d. patvarkymo panaikinimo ir jos ipareigojimo priimti patvarkyma del treciojo asmens ipareigojimo vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendima. Teiseju kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

45Pirmiausia pažymetina, kad CPK 443 straipsnio 1 dalis nustato, jog ypatingosios teisenos bylas (inter alia del antstolio veiksmu) teismas nagrineja pagal šio CPK taisykles, su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato šio CPK V dalis ir kiti istatymai. Taigi, esmines ginco ir ypatingosios teisenu bendrosios taisykles yra tos pacios. Todel net ir tuo atveju, jei byla butu išnagrineta ne ginco teisenos tvarka, reiketu vertinti, kaip tai butu susije su teismo priimto sprendimo neteisingumu ar dalyvaujanciu byloje asmenu teisiu suvaržymu, nes CPK 329 straipsnio 1 dalis nustato, jog procesines teises normu pažeidimas arba netinkamas ju pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu del šio pažeidimo galejo buti neteisingai išspresta byla. Taigi, net ir konstatavus tam tikrus procesiniu normu pažeidimus, tai per se nelemia sprendimo naikinimo visais atvejais, o tik tada, kai nustatomi pažeidimai salygoja galimai neteisinga bylos išsprendima. Antra, iš bylos teisminio nagrinejimo eigos apskritai nera jokio pagrindo daryti išvada, kad ši byla buvo išnagrineta ne ginco teisenos tvarka. Tai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendima, be kita ko, remesi CPK normomis, reglamentuojanciomis antstolio veiksmu apskundimo tvarka ypatingosios teisenos tvarka, ir šia dali bylos nutrauke, nereiškia, kad byla buvo nagrinejama ypatingosios teisenos tvarka – teismas, remdamasis šiomis normomis, motyvavo savo sprendima, tuo tarpu bylos nagrinejimo eiga niekaip nepatvirtina, kad byla nebuvo nagrinejama pagal ginco teisenos taisykles.

46Del pamineto nera jokio pagrindo pripažinti, kad apelianto nurodomi CPK normu pažeidimai yra padaryti ir apeliantas, kaip jis teigia, del ju netekes efektyvios teismines gynybos pagal Europos žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu konvencijos 6 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio nuostatas.

47Del atsakoves (antstoles) veiksmu apskundimo

48Teismas, spresdamas reikalavimus panaikinti atsakoves 2007 m. gegužes 28 d. patvarkyma „Del vykdomojo dokumento gražinimo“ vykdomojoje byloje Nr.0011/07/00582, ipareigoti atsakove ivykdyti 2006 m. liepos 18 d. teismo vykdomaji rašta Nr. I-2198-14/06 ir priimti patvarkyma, ipareigojanti Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba ivykdyti 2005 m. lapkricio 25 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima suteikti antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje, pagristai nurode, kad šiems reikalavimams pareikšti apeliantas yra praleides CPK 512 straipsnyje nustatyta naikinamaji 90 dienu termina skundui del atsakoves veiksmu paduoti. Su tokia teismo išvada nesutikti nera pagrindo. Pastebetina, kad CPK 512 straipsnio redakcija, galiojusi skundžiamu antstoles veiksmu atlikimo metu, numate dar trumpesni naikinamaji termina - ne 90, o 30 dienu nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Teiseju kolegija pažymi, kad naikinamasis terminas antstolio veiksmu apskundimui yra praleistas net ir skaiciuojant nuo teisines pagalbos apeliantui šioje byloje suteikimo. Iš Kauno valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos 2010 m. liepos 7 d. sprendimo „Del 2010 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-10-T-988-P-1124 papildymo“ matyti, kad apskusti atsakoves veiksmus teisine pagalba apeliantui buvo suteikta dar 2010 m. balandžio 12 d., o 2010 m. liepos 7 d. sprendimu ji buvo tik papildyta reikalavimui del žalos, atsiradusios del atsakoves veiksmu, atlyginimo (t. 1, b.l. 4). Tuo tarpu ieškinys, kuriuo inter alia skundžiami antstoles veiksmai pateiktas 2010 m. liepos 23 d. Teiseju kolegijos vertinimu, teismas nepagristai šiuos reikalavimus išsprende nutraukdamas byla CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu, t.y. del to, kad byla nenagrinetina teisme, nes bylos del antstolio veiksmu yra nagrinetinos teisme, tuo tarpu naikinamojo termino praleidimas butu pagrindu pareikštu reikalavimu atmetimui, bet ne atsisakymui priimti skunda (ieškini) CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu ar bylos nutraukimui CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu. Taciau, atsižvelgiant i tai, kad abiem atvejais (tiek atmetant aptariamus reikalavimus, tiek nutraukiant del ju byla) priimamas nepalankus ieškovui procesinis sprendimas, teiseju kolegijos nuomone, šie procesiniai netikslumai esmines reikšmes neturi.

49Del turtines ir neturtines žalos atlyginimo

50Kaip mineta, tai, jog reikalavimu dalis del 2007 m. gegužes 28 d. patvarkymo panaikinimo ir ipareigojimo atsakove atlikti tam tikrus veiksmus netenkinta del terminu praleidimo, nereiškia, kad negali buti keliamas klausimas del neteisetais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

51Antstoliu istatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotoju padaryta žala atsako istatymu nustatyta tvarka. Kasacinis teismas yra nurodes, kad sprendžiant del antstolio civilines atsakomybes turi buti taikomos bendrosios CK šeštosios knygos XXII skyriaus nuostatos kartu atsižvelgiant i antstolio profesines veiklos teisinio reglamentavimo nulemta civilines atsakomybes taikymo specifika (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. lapkricio 16 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-454/2010, 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-389/2011). Taigi, pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, jog atsakoves atsakomybei atsirasti butina nustatyti visas deliktines civilines atsakomybes salygas: neteisetus antstolio veiksmus (neveikima) vykdymo procese, žala, priežastini neteisetu antstolio veiksmu (neveikimo) bei patirtos žalos ryši, antstolio kalte (CK 6.246 – 6.249 str., 6.263 str. 1 d.). Nenustacius bent vienos iš nurodytu salygu, deliktine civiline atsakomybe negalima.

52Kaip mineta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimu buvo panaikintas treciojo asmens nagrinejamoje byloje Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos 2005 m. rugpjucio 12 d. sprendimas Nr. 112 ir ši tarnyba ipareigota suteikti apeliantui antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje. Taciau po to Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejas 2005 m. gruodžio 29 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atmete skunda del nutarimo baudžiamaja byla nutraukti (t. 1, b.l. 118-120). Pirmosios instancijos teismas iš esmes konstatavo, jog neteisetu veiksmu atsakove neatliko, nes faktiškai apeliantui antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje buvo suteikta, ir iki 2007 m. vasario 14 d. raginimo ivykdyti sprendima pateikimo Vilniaus valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnyba 2006 m. kovo 28 d. jau buvo suteikusi apeliantui antrine teisine pagalba, kurios turinys ir buvo susijes su ikiteisminio tyrimo pareigunu neteisetais veiksmais, vilkinant baudžiamosios bylos Nr.10-1-803-93 (02-1-070-99) tyrima, del ko pagal 2005 m. lapkricio 25 d. sprendima ir praše teisines pagalbos suteikimo apeliantas, - išnaudojus teisines galimybes Lietuvoje buvo surašyta peticija Europos Žmogaus Teisiu Teismui (t. 1, b.l. 122, 124 -131). Be to, apeliantui taip pat buvo suteikta teisine pagalba 2006 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 679/06 del turtines ir neturtines žalos atlyginimo iš valstybes del baudžiamosios bylos vilkinimo (t. 1, b.l. 121), 2006 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 887/06 buvo suteikta teisine pagalba del 2006 m. gegužes 10 d. prokuraturos nutarimo apskundimo del ikiteisminio tyrimo pareigunu nusikalstamu veiku atliekant ikiteismini tyrima (t. 1, b.l. 154, 151-153). Todel sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog treciasis asmuo iš esmes teike antrine teisine pagalba baudžiamojoje byloje nepaisant to, kad 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimas formaliai buvo neivykdytas ir isiteisejo tik 2006 m. birželio 2 d. Paminetos aplinkybes neduoda pagrindo pripažinti, kad apelianto gincijami atsakoves atlikti veiksmai užkirto jam kelia realizuoti teise i antrine teisine pagalba ir galima butu daryti išvada, jog apeliantas, nesant tokiu veiksmu, neturetu pagrindo reikalauti tokio pobudžio žalos, kuria jis nagrinejamoje byloje nurodo kilus, t.y. nera pagrindo pripažinti, kad žala apeliantui kilo del atsakoves veiksmu ir jai taikytina civiline atsakomybe. Šiame kontekste pažymetina, kad pats apeliantas savo skunde iš esmes kvestionuoja net ne atsakoves veiksmus, o nurodo, jog treciasis asmuo savo veiksmais neivykde Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d. sprendimo, nepagristai inicijavo gincus del atsakoves patvarkymo apskundimo, teike neteisinga informacija atsakovei ir, anot jo, del to nebuvo laiku ivykdytas minetas sprendimas pagal išduota vykdomaji rašta. Negalima sutikti su apelianto teiginiu del nepagristo CPK 182 straipsnio 2 dalies netaikymo nagrinejamoje byloje -teismas pagristai nurode, kad Kauno apygardos teismo administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendime (t. 1, b.l. 28-29) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartyje (t. 1, b.l. 36-38) nebuvo sprendžiamas gincas del atsakoves veiksmu priimant patvarkyma gražinti vykdomaji rašta kaip ivykdyta, atsakove nebuvo dalyvaujanciu šiose bylose asmeniu. Kaip matyti iš minetu teismu procesiniu dokumentu, toje byloje apskritai buvo sprendžiamas visai kito pobudžio gincas - del antrines teisines pagalbos (ne)suteikimo apeliantui, siekusio ja gauti antstoles veiksmu apskundimui, pagristumo.

53Be to, teiseju kolegija pažymi, kad šiuo atveju iš bylos duomenu galima daryti išvada, jog ieškinyje nurodomos aplinkybes apskritai neteikia pagrindo manyti nei kad žalos atlyginimo klausimas yra susijes su šioje byloje aptariamos antrines teisines pagalbos (ne)teikimu ar jos savalaikiškumu, nei kad tiesiogiai apeliantui butu padaryta žala.

54Ieškinyje žalos atsiradimas iš esmes siejamas su pastato Žirgo 8, Vilniuje nugriovimu vykdant Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007 m. sausio 3 d. sprendima civilineje byloje Nr. 2-135-734/2007. Taciau iš toje byloje priimto sprendimo matyti, kad apeliantas net nebuvo tos bylos dalyvis ir nebuvo pastato savininkas - pastato savininke ir atsakove toje byloje buvo M. P. (t. 1, b.l. 154-157), kuriai dar 1995 m. pastata buvo padovanojes pats apeliantas (t. 2, b.l. 73). Iš antstolio siulymo susimoketi vykdymo (statinio nugriovimo) išlaidas matyti, kad toje byloje jau po statinio nugriovimo tik 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo nutartimi, mirus M. P., buvo pakeisti skolininkai, vienu iš ju tampant apeliantui (t. 2, b.l. 39). Šiame kontekste pastebetina, kad iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d., 2012 m. lapkricio 12 d. nutarciu civilinese bylose Nr. 2SA-96-115/2011, Nr. 2SA-191-661/2012 matyti (informacineje teismu sistemoje LITEKO), jog M. P. buvo paskyrusi testamentiniu ipediniu kita asmeni – V. R.. Taigi, nera pagrindo manyti, jog tarp aptariamos nagrinejamoje byloje teisines pagalbos apeliantui baudžiamojoje byloje ir civilines bylos Nr. 2-135-734/2007 apskritai egzistuoja priežastinis ryšys atsakoves civilinei atsakomybei, nes, net ir be gincu suteikus apelianto prašyta teisine pagalba baudžiamojoje byloje, civilines bylos Nr. 2-135-734/2007, kurioje apeliantas nebuvo dalyvaujanciu byloje asmeniu, eigai ir baigciai tai nebutu tureje reikšmes. Pažymetina, kad civilineje byloje Nr. 2SA-191-661/2012 Vilniaus apygardos teismas yra konstataves, jog „nera nurodyta aplinkybiu, kurios pagristu pareiškeju pozicija, kad i byla turejo buti itrauktas J. R. <...> ir teismo sprendimas nebutu sukures pareiškejui jokiu teisiu ar pareigu, todel jo traukti i byla suinteresuotu asmeniu nebuvo pagrindo.“

55Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, teiseju kolegija sprendžia, kad teismas teisingai išnagrinejo byla, sprendimas iš esmes yra teisetas ir pagristas, keisti ji ar naikinti apeliacinio skundo motyvais nera pagrindo. Todel jis paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.), o del to nera pagrindo naikinti ar keisti ir šioje byloje priimta papildoma sprendima del bylinejimosi išlaidu.

56Del bylinejimosi išlaidu

57Atsakoves atstove (advokate) atsiliepime i apeliacini skunda yra pareiškusi prašyma priteisti atsakovei iš ieškovo išlaidas už advokato pagalba – 4 356 Lt. Taciau teiseju kolegija sprendžia, kad šis prašymas netenkintinas.

58Su atsiliepimu yra pateikta 2012 m. sausio 31 d. PVM saskaita faktura serija SGKA Nr. 10222 minetai sumai (t. 2, b.l. 176). Taciau iš šios saskaitos nesimato už kokiu „procesiniu dokumentu rengima ir teisines konsultacijas“ bei kokioje/kokiose bylose atsakovei ji išrašyta, iš 2012 m. sausio 10 d. atstovavimo sutarties matyti, kad advokate teikia atsakovei nuolatinio pobudžio teisines paslaugas (t. 2, b.l. 177), grafoje „saskaita ir paslaugas gavau“ nera niekas pasirašes, duomenu apie saskaitos apmokejima i byla nepateikta, neaišku, kodel išlaidu už faktiškai tik atsiliepimo i apeliacini skunda surašyma suma tris kartus viršija išlaidas, priteistas papildomu sprendimu, už visa procesa pirmosios instancijos teisme. Todel ne tik neirodyta, kad atsakove patyre tokio dydžio išlaidas, bet ir apskritai tokio pobudžio išlaidu patyrimo realumas šioje byloje (CPK 12, 178 str.).

59Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkricio 2 d. sprendima ir 2011 m. lapkricio 14 d. papildoma sprendima palikti nepakeistus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija... 3. n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Byloje sprendžiami klausimai del antstoles veiksmu neteisetumo, ipareigojimo... 6. Ieškovas patikslintu ieškiniu praše:... 7. 1) pripažinti atsakoves I. B. veiksmus vykdomojoje byloje... 8. 2) panaikinti atsakoves I. B. 2007 m. gegužes 28 d.... 9. 3) ipareigoti atsakove I. B. ivykdyti 2006 m. liepos 18 d.... 10. 4) priteisti solidariai iš atsakovu I. B. ir „BTA... 11. Nurode, kad 2007 m. vasario 13 d. jis kreipesi i atsakove 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 13. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkricio 2 d. sprendimu nusprende: -... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 15. Ieškovas (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas byla išnagrinejo ne ginco teisenos, o... 17. 2. Bylos dalis yra nutraukta nepagristai del aukšciau paminetos priežasties.... 18. 3. Neteiseti atsakoves veiksmai yra konstatuoti Kauno apygardos administracinio... 19. 4. Del aukšciau paminetu pažeidimu apeliantas neteko efektyvios teismines... 20. 5. Teismo sprendimas yra be motyvu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Ieškinio senaties... 21. 6. Teismas nepagristai nekonstatavo, jog treciasis asmuo savo veiksmais... 22. 7. Tenkinus apeliacini skunda del pagrindinio sprendimo, naikintinas papildomas... 23. Atsakovas „BTA Incurance Company“ SE atsiliepimu prašo skundžiama... 24. 1. Apeliantas skundžia atsakoves veiksmus praleides naikinamaji termina jiems... 25. 2. Apeliantas neirode atsakoves civilines atsakomybes salygu – patirtos... 26. 3. Mano, kad apeliantas yra praleides ieškinio senaties termina reikalavimui... 27. Atsakove atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Nurodo tokius... 28. 1. Teismas byla išnagrinejo ginco teisenos tvarka.... 29. 2. Bylos dalis yra nutraukta pagristai, nes apeliantas praleido naikinamaji... 30. 3. Nepagristas apelianto teiginys, kad sprendimas yra be motyvu.... 31. 4. Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinetoje byloje atsakove nebuvo... 32. Treciasis asmuo Vilniaus valstybines garantuojamos teisines pagalbos tarnyba... 33. 1. Apelianto teiginys, kad byla išnagrineta ypatingosios teisenos tvarka... 34. 2. Bylos dalis yra nutraukta pagristai, nes apeliantas praleido naikinamaji... 35. 3. Atsakove nebuvo bylos, nagrinetos Kauno apygardos administraciniame teisme,... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 37. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka... 38. Šioje byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.... 39. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 40. Del procesiniu normu pažeidimo... 41. Teiseju kolegija atmeta apelianto argumentus del absoliutaus sprendimo... 42. Atmestini argumentai ir del CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto pažeidimo.... 43. Todel teiseju kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu del absoliuciu... 44. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas byla išnagrinejo ne... 45. Pirmiausia pažymetina, kad CPK 443 straipsnio 1 dalis nustato, jog... 46. Del pamineto nera jokio pagrindo pripažinti, kad apelianto nurodomi CPK normu... 47. Del atsakoves (antstoles) veiksmu apskundimo... 48. Teismas, spresdamas reikalavimus panaikinti atsakoves 2007 m. gegužes 28 d.... 49. Del turtines ir neturtines žalos atlyginimo... 50. Kaip mineta, tai, jog reikalavimu dalis del 2007 m. gegužes 28 d. patvarkymo... 51. Antstoliu istatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo... 52. Kaip mineta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkricio 25 d.... 53. Be to, teiseju kolegija pažymi, kad šiuo atveju iš bylos duomenu galima... 54. Ieškinyje žalos atsiradimas iš esmes siejamas su pastato Žirgo 8, Vilniuje... 55. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, teiseju kolegija sprendžia,... 56. Del bylinejimosi išlaidu... 57. Atsakoves atstove (advokate) atsiliepime i apeliacini skunda yra pareiškusi... 58. Su atsiliepimu yra pateikta 2012 m. sausio 31 d. PVM saskaita faktura serija... 59. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 2... 60. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkricio 2 d. sprendima ir 2011 m. lapkricio...