Byla 2-1386/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3732-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ administracijos vadovo V. P. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Pajūrio rezidencija“ iškelta restruktūrizavimo byla ir įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorinių reikalavimų sąrašą, į kurį įtraukti UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“.

7RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreipėsi į teismą su prašymu UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ skirti baudas dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. vyko restruktūrizuojamos UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo pritarta įmonės restruktūrizavimo planui ir pavesta įmonės administratoriui pateikti teismui prašymą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. UAB „Mirigita“ ir UAB „Resolutions advisers“ pateikė skundą dėl 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą. Įmonės teigimu, pateikiant skundą bei skundžiant teismo nutartį, kuria ankstesnis skundas buvo atmestas, buvo akivaizdžiai piktnaudžiauta procesinėmis teisėmis.

8Kreditorius UAB „Resolution advisers“ ir kreditorius UAB „Mirigita“ pateikė teismui paaiškinimus į restruktūrizuojamos UAB „Pajūrio rezidencija“ pateiktą prašymą ir nurodė, kad prašymas nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi atmetė RUAB „Pajūrio rezidencija prašymą dėl baudos skyrimo kreditoriams UAB „Mirigita“ ir UAB „Resolution advisers“ dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Šią nutartį grindė tuo, kad objektyvių įrodymų, pagrindžiančių akivaizdų kreditorių piktnaudžiavimą procesinėmis ir akivaizdų veikimą prieš greitą bei teisingą bylos išnagrinėjimą, nėra. Priešingai, kreditoriai pasinaudojo konstitucine teise į teisminę gynybą bei ĮBĮ ir CPK jiems numatyta nutarties ir kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo teise.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – RUAB „Pajūrio rezidencija“ 2010 m. lapkričio 23 d. prašymus dėl baudos skyrimo dėl kreditorių UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis tenkinti ir paskirti po 20 000 Lt baudos. Nurodė, kad kreditoriai, nuosekliai skųsdami kiekvieną nutartį ir kiekvieną restruktūrizuojamos įmonės veiksmą bei siekdami ieškovui daug žalos padaryti galinčio rezultato – 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nors suvokė, jog jų finansiniai reikalavimai įmonei nėra tokio dydžio, kad kreditoriai turėtų lemiamą balsą sprendžiant restruktūrizavimo eigai reikšmingus klausimus, akivaizdžiai elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, kas sudaro pagrindą teigti, jog tokių veiksmų visuma laikytina objektyviais įrodymais, kurie pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje turėjo būti analizuojami ir vertinami. Visgi pirmosios instancijos teismas dėl minėtų aplinkybių nepasisakė. Tai daro minėtą nutartį neteisėta ir nepagrįsta bei dėl to naikintina.

13UAB „Resolutions advisers“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindė tokiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, kad teisė kreiptis teisminės gynybos kyla iš Konstitucijos ir CPK nuostatų bei kad ši teisė negali būti ribojama.

152. Kreditoriaus siekis sąžiningai apginti pažeistas teises bei įgyvendinti CPK numatytą teisę į skundo pateikimą negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis CPK 95 str. prasme.

163. RUAB „Pajūrio rezidencija“ klaidina teismą, nurodydamas aplinkybes, kurios neatitinka faktinės situacijos. Toks ieškovo elgesys vertintinas kaip nesąžiningas ir piktnaudžiavimas jam suteikiamomis teisėmis.

17UAB „Mirigita pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Šį prašymą grindžia iš esmės tapačiais argumentais kaip ir UAB „Resolution advisers“. Papildomai nurodo, kad UAB „Mirigita“ kreditorinis reikalavimas yra didelis t. y. 1 138 272,89 Lt, todėl apeliantas nepagrįstai nurodo, kad jo finansiniai reikalavimai įmonei nėra tokio dydžio, jog kreditorius turėtų lemiamą balsą sprendžiant restruktūrizavimo eigai reikšmingus klausimus.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Restruktūrizavimo proceso dalyviai turi vadovautis bendruoju teisės principu - sąžiningumo, įpareigojančiu civilinių teisinių santykių subjektus įgyvendinti savo teises rūpestingai, teisingai, atsižvelgiant į teisėtus bei pagrįstus kitų asmenų interesus (CK 1.5 str. 1 d., 1.137 str. 2 d.). Be to, Civilinėje teisėje galioja asmens sąžiningumo prezumpcija, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis, kai preziumuojamas nesąžiningumas. Tai reiškia, kad asmuo, teigiantis, jog kitas asmuo, dalyvaujantis byloje, yra nesąžiningas, privalo įrodyti nesąžiningumo faktą, jeigu įstatymo nenustatyta šios bendrosios taisyklės išimčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010 ŽŪB ,,Agrovill Kairėnai“ v. UAB ,,Lytagros prekyba“).

21RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byla yra iškelta 2010 m. kovo 22 d. Pagrindiniai sprendimai byloje dėl kreditorinių reikalavimų, dėl restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo priimti pakankamai greitai, todėl bylos nagrinėjimas nėra užvilkintas.

22Apeliantas nurodo, kad kreditorių UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ finansiniai reikalavimai santykinai maži ir didelės įtakos restruktūrizavimo procesui neturi. Tačiau ĮRĮ nediferencijuoja įmonės kreditorių teisių pagal kreditorinių reikalavimų dydį, nes visų kreditorių teisės yra ginamos vienodai. Civilinio proceso tikslas – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, kartu teismas yra įpareigotas imtis nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti (CPK 2, 3 str.). Suteikti nepatenkintai proceso šaliai galimybę apskųsti priimtą teismo sprendimą būtina ir remiantis tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kitais Civilinio proceso principais. Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 7 d. rekomendacijos Nr. R(95)5 ,,Dėl apeliacijos sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“ 1 str. pabrėžia, kad šalims turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus apeliacinės instancijos teismui.

23Tai, kad daugumoje atvejų aukštesnės instancijos teismas atmetė pareiškėjų UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ skundus nerodo, kad šios bendrovės piktnaudžiauja procesu, procesiniai dokumentai (atskirieji skundai) buvo paduoti iš esmės laiku, nepraleidus įstatymo nustatytų terminų, teismo posėdžiai nebuvo atidėliojami, kas paprastai būdinga bylos nagrinėjimo vilkinimui. Pažymėtina, kad UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ nuosekliai skundžia įmonės restruktūrizavimo byloje kiekvieną teismo nutartį ir kiekvieną įmonės veiksmą, tačiau kartu nepaneigtas jų argumentas, kad yra įsitikinę savo teisių pažeidimu ir nuoširdžiai siekia jas apginti. Toks siekis negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis CPK 95 str. prasme.

24Apeliantas RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ turėjo pateikti įrodymus, kad UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB ,,Mirigita“ ,sprendžiant klausimus dėl restruktūrizavimo proceso yra nesąžiningi, be teisinio pagrindo varžantys ar pažeidžiantys kitus restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus, prieštaraujantys įmonės restruktūrizavimo tikslui. Tačiau šių įrodymų nepateikė.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą skundžiamą nutartį, kuri negali būti naikinama atskirajame skunde nurodytais argumentais.

26Kiti atskirtajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Pajūrio... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi patvirtino įmonės... 7. RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreipėsi į teismą su prašymu UAB... 8. Kreditorius UAB „Resolution advisers“ ir kreditorius UAB „Mirigita“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi atmetė RUAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. RUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 13. UAB „Resolutions advisers“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo,... 15. 2. Kreditoriaus siekis sąžiningai apginti pažeistas teises bei įgyvendinti... 16. 3. RUAB „Pajūrio rezidencija“ klaidina teismą, nurodydamas aplinkybes,... 17. UAB „Mirigita pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Restruktūrizavimo proceso dalyviai turi vadovautis bendruoju teisės principu... 21. RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byla yra iškelta 2010 m.... 22. Apeliantas nurodo, kad kreditorių UAB ,,Resolution advisers“ ir UAB... 23. Tai, kad daugumoje atvejų aukštesnės instancijos teismas atmetė... 24. Apeliantas RUAB ,,Pajūrio rezidencija“ turėjo pateikti įrodymus, kad UAB... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 26. Kiti atskirtajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....