Byla 2-119-743/2015
Dėl kelio servituto nustatymo pagal ieškovės UAB ,,Lazdijų vanduo“ ieškinį atsakovui A. S. su trečiaisiais asmenimis A. B. S., Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM)

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Astai Bilinskienei, atsakovui A. S., jo atstovei advokatei Irenai Andriuškevičienei, trečiajam asmeniui A. B. S., jo atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl kelio servituto nustatymo pagal ieškovės UAB ,,Lazdijų vanduo“ ieškinį atsakovui A. S. su trečiaisiais asmenimis A. B. S., Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM).

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Patikslinusi ieškinio reikalavimus ieškovė prašo nustatyti atsakovo A. S. žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) 0,0532 ha ploto kelio servitutą, suteikiantį teisę ieškovei bet kuriuo paros ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, individualios įmonės ,,Geoplius“ 2015-02-26 Kelio servituto nustatymo plane pažymėtą taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1, patekimui į 0,3059 ha žemės sklypą – ( - ) kaimo vandenvietės teritoriją, tinkamai naudoti vandenvietę ir inžinerinį statinį – vandentiekio bokštą Lazdijų r. ( - ) k. (unikalus Nr. ( - )) ir priteisti iš ieškovės atsakovui A. S. 90 Eur kasmetinę piniginę kompensaciją, sumokant ją iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesio paskutinės dienos (t. 3, b. l. 84-86,133,136).

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Ieškovei nuosavybės teise priklauso inžinerinis statinys – vandentiekio bokštas (unikalus Nr. ( - )), esantis Lazdijų r. Veisiejų sen. ( - ) k. Ieškovės pareiga užtikrinti nuolatinį ir normalų vandens tiekimą ( - ) kaimo gyventojams. Vandentiekio bokštas yra 0,3059 ha ploto žemės sklype, kuris suformuotas trečiajam asmeniui A. B. S. priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) ). Iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio iki vandentiekio bokšto buvo patenkama per A. B. S. ir A. S. žemės sklypus, atsakovo A. S. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) ) esančiu servitutiniu keliu. Nuo 2011 m. rugpjūčio mėnesio atsakovas metaliniu užkardu užtvėrė kelią, 2015 m. sausio 27 d. NŽT prie ŽŪM Lazdijų skyriaus vedėjo įsakymu, 1994 m. lapkričio 23 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkiu Nr. 487-V nustatytas 0,2 ha ploto kelio servitutas, panaikintas, todėl ieškovė negali patekti prie vandentiekio bokšto. Trečiasis asmuo A. B. S. sutiko, su reikalavimu jo žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) nustatyti 0,0021 ha ploto kelio servitutą, suteikiantį teisę ieškovei bet kuriuo paros ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku individualios įmonės ,,Geoplius“ 2015-02-26 Kelio servituto nustatymo plane pažymėtą taškais 13-14-15-16-1-13, patekimui į ieškovei priklausantį 0,3059 ha žemės sklypą – ( - ) kaimo vandenvietės teritoriją, tinkamai naudoti vandenvietę ir inžinerinį statinį – vandentiekio bokštą Lazdijų r. ( - ) k. (unikalus Nr. ( - ) ). Atsakovas A. S. atsisako leisti nustatyti kelio servitutą privažiavimui prie vandentiekio bokšto, todėl kelio servitutas turi būti nustatytas teismo sprendimu. Ieškovė sutinka atsakovui kompensuoti praradimus kiekvienais metais sumokėdama 90 Eur piniginę kompensaciją. Įvertinus atsakovo žemės sklypo vertę, gaunamas išmokas už jį, tokia išmoka yra pakankama tam, kad būtų kompensuoti atsakovo patiriami nuostoliai ir nepatogumai. Ieškovė pažymi, kad kelio servituto nustatymo planas parengtas atsižvelgus į atsakovo priešieškinio reikalavimus, kitokios alternatyvos patekimui į vandenvietę nėra, nes galimybės įrengti kelią tik trečiojo asmens A. B. S. žemės sklypu nėra galimybės, kadangi remiantis 2000 m. sausio 9 d. Kelių techninio reglamento 166 punktas draudžia įrengti įvažą nuo rajoninio kelio ne mažesniu kaip 100 m atstumu, o šiuo atveju įvažą reiktų rengti apie 55 m atstumu nuo jau esamos įvažos.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. Atsakovo 5,27 ha ploto žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) nėra jokių ieškovės statinių, vandens bokštas yra įsiterpęs į trečiojo asmens A. B. S. žemės sklypą, todėl ieškovė turi įsirengti kelią jo žemės sklypu. Pripažįsta, kad jo žemės sklype buvo nustatytas servitutinis kelias ir tuo keliu ieškovė ilgą laiką naudojosi vandens bokšto priežiūrai vykdyti, tačiau kelio niekada neprižiūrėjo, netvarkė, dėl ko jis su ieškovės darbuotojais yra ne kartą konfliktavęs. Šis kelio servitutas buvo nustatytas ne patekimui į ieškovei priklausančią vandenvietę, šiuo metu šis servitutas jo sklype esančiam keliui panaikintas. Pažymi, kad pagal ieškovės suprojektuotą kelio servitutą, kelias būtų netoli jo namų valdos, kur žaidžia jo nepilnamečiai vaikai, o ieškovės darbuotojų važinėjimas jiems sudarytą nesaugią aplinką. Planuojamo kelio vietoje yra daugiametė pieva, kurią jis deklaruoja ir gauna išmokas, o įrengus kelią, pievos plotas sumažėtų, nuvertėtų jo sklypo vertė. Pažymi, kad ieškovės prašomoje vietoje įrengus kelią, jo sklype būtų du keliai, jis negalėtų tinkamai realizuoti savo siekio suaugus vaikams sklypą jiems padalinti lygiomis dalimis. Jo interesai nėra susiję su ieškovės vandentiekio bokštu, todėl jis mano, kad kelias šiam vandentiekio bokštui aptarnauti, neturi būti įrengtas per jo sklypą. Be to, jam uždraudus važiuoti ieškovės darbuotojams prie vandentiekio bokšto per jo sklypą esančiu keliu, šie patekdavo pro trečiojo asmens A. B. S. sklypą šiam sutikus, todėl gali ir toliau taip važinėti ir nebus būtinybės jo sklype įrengti dar vieną kelią. Be to, mano, kad jam siūloma 90 Eur kasmetinė kompensacija yra per maža, tinkamo dydžio kompensacijos neįvardino. Tvirtina, kad jis yra įsitikinęs, kad ieškovė jo sklype iškirto jo pasodintas eglutes, todėl jo santykiai su ieškove konfliktiški, o trečiajam asmeniui A. B. S. esant geruose santykiuose su ieškove, būtų tikslingiau nustatyti servitutą vien tik jo sklype, nekliudant atsakovo sklypo dalies.

7Trečiasis asmuo A. B. S. su ieškiniu sutinka. Sutikimas grindžiamas šiais argumentais. Į jo žemės sklypą ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) yra įsiterpęs žemės sklypas, kuriame yra pastatytas vandenvietės bokštas, kuris aptarnauja ( - ) kaimo gyventojus. Kadangi ieškovei būtina prižiūrėti šį žemės sklypą, jis sutinka, kad pagal ieškovės pateiktą individualios įmonės ,,Geoplius“ 2015-02-26 parengtą Kelio servituto nustatymo planą jo sklype būtų nustatytas 0,0021 ha ploto kelio servitutas, kuriuo ieškovė galėtų privažiuoti prie vandentiekio bokšto. Nuo vandentiekio bokšto pastatymo laikų, prie šio bokšto buvo privažiuoja per dabartinį atsakovo A. S. žemės sklypą, nes kito kelio privažiuoti prie šio bokšto nėra. Jis pripažįsta, kad tuo metu, kai A. S. neleido važinėti iki vandens bokšto per jo žemės sklypą, jis leisdavo ieškovės darbuotojams iki bokšto privažiuoti pro jo kiemą ir dirbamą žemę, tačiau drėgnuoju metų laiku taip pravažiuoti prie bokšto neįmanoma dėl grunto ypatybių. Jis nesutinka, kad privažiavimas prie vandentiekio bokšto būtų įrengtas jo žemės sklypu, kadangi reiktų padaryti atskirą įvažiavimą nuo asfaltuoto kelio, sklypo dalyje besiribojančioje su atsakovu yra ariama žemė, pasėlius jis deklaruoja ir gauna išmokas.

8Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų – NŽT prie ŽŪM į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, apie posėdį pranešta. Atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka (t. 1, b. l. 45-47).

9Byloje nustatyta, kad ieškovei UAB ,,Lazdijų vanduo“ nuosavybės teise priklauso vandentiekio bokštas, esantis Lazdijų r. ( - ), po kuriuo suformuotas 3059 kv. m ploto žemės sklypas. UAB ,,Lazdijų vanduo“ pareiga tinkamai prižiūrėti šį vandentiekio bokštą siekiant užtikrinti ( - ) kaimo gyventojų interesą gauti vandenį. Suformuotas žemės sklypas įsiterpia į trečiojo asmens A. B. S. 12,070 ha ploto žemės sklypą. Privažiavimo iki vandens bokšto nėra, todėl ieškovė negali tinkamai naudotis daiktu. A. S. nuosavybės teise priklauso 5,27 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), pro kurį galimas racionaliausias ir ekonomiškiausias patekimas į ieškovei priklausantį turtą siekiant juo tinkamai naudotis. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

10Juridinių asmenų registre nuo 1993 m. spalio 15 d. įregistruota uždaroji akcinė bendrovė ,,Lazdijų vanduo“ (t. 1, b. l. 9). UAB ,,Lazdijų vanduo“ įstatų 7 punkte nustatyta, kad bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis ir veiklos rūšys – vandens rinkimas, valymas, paskirstymas (t. 1, b. l. 51-59). 1998 m. kovo 1 d. aktu ( - ) kaimo gyventojai perdavė vandentiekio bokštą, artezinį gręžinį bei trasas UAB ,,Leipalingio vanduo“ su sąlyga, kad ši užtikrintų normalų vandens tiekimą ( - ) kaimo gyventojams (t. 1, b. l. 18). 2000 m. kovo 30 d. UAB ,,Leipalingio vanduo“ užsakymu individuali firma ,,Korika“ atliko žemės sklypo ribų paženklinimą 3060 kv. m ploto žemės sklypo (t. 1, b. l. 14), 2000 m. gruodžio 29 d. ilgalaikio materialaus turto perdavimo-priėmimo aktu, vykdant reorganizavimo projektą, UAB ,,Leipalingio vanduo“ perdavė specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei ,,Lazdijų vanduo“ ( - ) vandentiekį ir vandentiekio bokštą (t. 1, b. l. 15-17). 2011 m. gruodžio 23 d. UAB ,,Lazdijų vanduo“ užsakymu IĮ ,,Geoplius“ atliko žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą, pažymėdama 3059 kv. m ploto žemės sklypą (t. 1, b. l. 20). 2011 m. rugsėjo 6 d. UAB ,,Lazdijų vanduo“ budėjas A. K. informavo UAB ,,Lazdijų vanduo“ direktorių apie tai, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 30 d. kelias iki ( - ) kaimo vandenvietės, einantis per A. S. žemės sklypą užtvertas metaliniu užkardu, kuris užrakintas ir patekti iki vandenvietės negalima (t. 1, b. l. 21-27). 2012 m. balandžio 19 d. raštu UAB ,,Lazdijų vanduo“ kreipėsi į NŽT prie ŽŪM informuodama, kad galimybės patekti prie ( - ) kaimo vandens bokšto servitutiniu keliu per A. S. žemės sklypą nėra, nes kelias užtvertas (t. 1, b. l. 12). NŽT prie ŽŪM raštu patvirtino, kad 1994 m. spalio 12 d., atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą G. J. Ž.i, kurį pastarasis dovanojimo sutartimi vėliau perleidi A. S., keliui, esančiam šiame sklype buvo nustatytas tarnaujantis servitutas patekimui tik į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ) , o ne prie vandens bokšto. A. S. pagal pateiktą planą-pasiūlymą įrašyti servitutą privažiuoti prie vandenvietės administracine tvarka, kategoriškai atsisako (t. 1, b. l. 10,11). Pažymėjimai, potvarkio išrašas patvirtina, kad A. S. nuosavybės teise priklauso du žemės sklypai Lazdijų r. ( - ) k.: 5,27 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ) ) bei 3,83 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ) ); 5,27 ha ploto žemės sklype pažymėta daiktinė teisė – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), 0,20 ha ploto, naudotojas – žemės sklypas Nr. ( - ) , įrašas galioja nuo 1994-12-19 (t. 1, b. l. 39-42; t. 2, b. l. 63,64). Pagal IĮ ,,Geoplius“ parengtą 2013 m. gegužės 14 d. Kelio servituto nustatymo planą ieškovė prašė nustatyti A. S. žemės sklype 4 m pločio 0,0871 ha ploto kelio servitutą, A. B. S. žemės sklype – 6 m pločio 0,0025 ha ploto kelio servitutą (t. 1, b. l. 83,84). Lazdijų r. ( - ) k. po vandens bokštu suformuotas 3059 kv. m ploto žemės sklypas (t. 1, b. l. 85), kuris įsiterpia į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (A. B. S. 12,070 ha ploto žemės sklypas) (t. 1, b. l. 85-89). Vandentiekio bokštas (statybos metai 1987 m.) Lazdijų r. Veisiejų sen. ( - ) k. nuosavybės teise priklauso UAB ,,Lazdijų vanduo“ (t. 1, b. l. 100,156-158). Atsakovas A. S. pateikė pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo sąlygų, siūlydamas leisti jo žemės sklype privažiavimui prie vandens bokšto nustatyti 4 m pločio kelio servitutą, dar 2 m pločio kelio servitutą nustatant A. B. S. žemės sklype (t. 1, b. l. 104-106). Pažyma, įsakymas, abrisas, aktas, žemės sklypo planas ir ( - )kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektai patvirtina, kad G. J. Ž. remiantis 1994 m. lapkričio 23 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkiu Nr. 487-V yra žemės sklypo, esančio ( - ) 9,63 ha (patikslinus – 9,10 ha ploto) ploto žemės sklypo savininkas; dokumentuose nurodytas ir planuose pažymėtas servitutinis kelias sklype (t. 1, b. l. 121-127). Potvarkis, žemės sklypo planai, valstiečio ūkiui suteikiamo žemės sklypo ribų nustatymo ir vietos apžiūrėjimo aktas patvirtina, kad A. B. S. suteiktas 12,07 ha ploto žemės sklypas, kuriame pažymėta ūkio vandenvietė (artezinis gręžinys) (t. 1, b. l. 138-144). Sklypų fotonuotraukose matyti bendras vandentiekio bokšto buvimo vietas vaizdas (t. 2, b. l. 5-10). Gimimo liudijimai patvirtina, kad A. S. turi šešis vaikus, iš kurių penki yra nepilnamečiai (t. 2, b. l. 21-26). Atsakovo A. S. su priešieškiniu pateiktame Kelio servituto nustatymo plane atsakovo siūlomas nustatyti kelio servitutas pažymėtas 2 m pločio, 0,0427 ha ploto, jo trajektorija atitinka ieškovės patikslintu ieškiniu prašomo nustatyti kelio servituto trajektoriją (t. 2, b. l. 53). Atsakovui atsisakius priešieškinio (t. 3, b. l. 128,129), šioje dalyje byla nutraukta (t. 3, b. l.131). Žemės naudojimo plotų eksplikacijoje nurodyta, kad G. J. Ž. suteikti du sklypai 9,10 ha ploto (5,27 ha ir 3,83 ha), 0,08 ha ploto kelias įskaičiuotas į bendrą sklypo plotą (t. 2, b. l. 68,69). Taikos sutartimi ieškovė ir atsakovas sutarė, kad atsakovo sklype būtų nustatytas 0,0427 ha ploto kelio servitutas patekimui į ieškovei priklausančią vandenvietę, mokant atsakovui 300 Lt dydžio kasmetinę piniginę kompensaciją; taikos sutartis nepatvirtinta, kilus ginčui dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (t. 2, b. l. 76). I. M., A. D. S. paaiškinimuose nurodė, kad jos, patekimui į jiems priklausantį žemės sklypą Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) servitutiniu keliu per A. S. žemės sklypą nesinaudoja; žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ) , besiribojantis su atsakovo ir trečiojo asmens A. B. S. žemės sklypais, priklauso K. G. (t. 3, b. l. 34,35,37-41). 2015 m. sausio 27 d. NŽT prie ŽŪM įsakymu panaikintas servitutas žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) , esančiam ( - ), nustatytas 1994 m. lapkričio 23 d. Lazdijų rajono valdybos potvarkiu (t. 3, b. l. 81). Fotonuotraukos patvirtina, kad pagal ieškovės pateiktą projektą projektuojamoje kelio vietoje yra atsakovo pieva, nors sklypo pakraštyje matyti augantys medžiai, atsakovas patvirtino, kad jie yra toliau nuo sklypo ribos, todėl nepatenka į suprojektuoto kelio teritoriją (t. 3., b. l. 90). 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovės Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytas 274 128 Lt nuostolis (t. 3, b. l. 122,123). Atsakovo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 3 240 Eur (t. 3, b. l. 139). Iš lokalinių sąmatų matyti, kad kelio įrengimas nuo ( - ) gatvės iki vandentiekio bokšto A. B. S. žemės sklypo pakraščiu kainuotų 9 148,88 Eur, o A. S. žemės sklypo pakraščiu - 6 765,58 Eur (t. 4, b. l. 3-5). Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška, žemėlapiai patvirtina, kad A. B. S. deklaruoja pasėlius ir kitas naudmenas bei gauna tiesiogines išmokas (t. 4, b. l. 8-27, 29-35). Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiška patvirtina, kad žemės sklypą deklaruoja ir A. S., išmokos per metus sudarė – 1 340 Eur (vidutiniškai 162,27 Eur už 1 ha) (t. 4, b. l. 45-57).

11Dėl kelio servituto nustatymo sąlygų ir tvarkos

12Teisė į kelio servitutą įgyvendinama taikant bendrąsias teisės normas, reglamentuojančias servituto sąvoką, turinį, nustatymo pagrindus, servituto išlaikymą, jo pasibaigimą, ir specialiąsias kelio servitutą numatančias teisės normas. Servituto teisė – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis svetimu daiktu arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti to daikto, dėl kurio nustatomas servitutas, tinkamą naudojimą. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės teisinę apsaugą, kito asmens nuosavybės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims. Servitutas priverstinai (teismo sprendimu) gali būti nustatomas tik tuo atveju, kai jis objektyviai būtinas. Dėl to teismas iš pateiktų įrodymų įvertina, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę. Be to, toks apribojimas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1 dalis, 4.113 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį (CK 4.126 straipsnio 1 dalis). Aukščiau aptartais atsakovo paaiškinimais, NŽT prie ŽŪM raštu apie A. S. atsisakymą nustatyti servitutą administracine tvarka (t. 1, b. l. 11), budėtojo A. K. paaiškinimu ir planu-schema (t. 1, b. l. 21,22) nustatyta, kad atsakovas atsisako susitarti su ieškove dėl kelio servituto nustatymo, o kelią, esantį atsakovo sklype, kuriuo ieškovė privažiuodavo prie vandentiekio bokšto, atsakovas užtvėrė metaliniu atitvaru, kreipėsi dėl servituto panaikinimo šiam keliui, servitutas panaikintas 2015 m. sausio 27 d. įsakymu (t. 3, b. l. 81) išnykus servituto būtinumui (buvo nustatytas privažiavimui prie sklypo kadastrinis Nr. ( - ) ). Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, spręstina dėl servituto nustatymo teismo sprendimu. Analizuojant kadastro žemėlapio ištrauką (t. 3, b. l. 88) matyti, kad vandentiekio bokštas ir po juo suformuotas žemės sklypas yra įsiterpę į trečiojo asmens A. B. S. žemės sklypą (Nr. 26), jokių kelių, leidžiančių privažiuoti prie šio vandentiekio bokšto, nėra. Artimiausias kelias – kelias einantis nuo ( - ) g. šiaurės kryptimi sklypo Nr. 236 rytiniu pakraščiu, toliau atsakovo A. S. sklypu, baigiasi susigretinęs su vandentiekio bokštu. Nuo šio kelio pabaigos iki vandentiekio bokšto (vakarų kryptimi) yra apie 50 m atstumas, kuris, kaip matyti iš atsakovo paaiškinimų ir fotonuotraukų, yra apaugęs pieva. Būtent taip ieškovė privažiuodavo iki bokšto iki 2011 m. rugpjūčio 30 d., iki kol atsakovas šio kelio neužtvėrė. Kadastro žemėlapio ištraukoje Nr. 1 pažymėta trečiojo asmens A. B. S. namų valda. Matyti, kad iki jos yra du keliai – iš vakarų bei šiaurės pusės, tačiau abu šie keliai baigiasi trečiojo asmens A. B. S. namų valdoje, nuo šios vietos iki vandentiekio bokšto yra apie 150 m, kuriuose yra dirbama žemė. Iš to spręstina, kad ieškovė neturi galimybės privažiuoti prie vandentiekio bokšto. Atsakovas A. S. tvirtina, kad jam uždraudus privažiuoti prie vandentiekio bokšto jo sklype esančiu keliu, ieškovės darbuotojai, trečiajam asmeniui A. B. S. leidus, privažiuodavo pro jo namų valdą ir dirbamą žemę. Šių aplinkybių trečiasis asmuo A. B. S. neneigė, tačiau nurodė, kad jis leido važiuoti per jo dirbamą žemę tik dėl to, kad nebuvo kitos išeities, tačiau jis nesutinka, kad taip būtų važinėjama nuolat, nes taip gadinami jo įdirbti laukai, drėgnuoju metų laiku dirbamoje žemėje pravažiuoti labai sunku, su lengvesniu transportu, apskritai, neįmanoma. Įvertinus tai pripažintina, kad tokio privažiavimo iki vandentiekio bokšto negalima pripažinti ieškovės galimybe, leidžiančia jai tinkamai eksploatuoti vandentiekio bokštą, todėl nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę, siekiant, kad toks apribojimas sukeltų kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo daikto savininkui. Vertinant ieškovės pateiktą Kelio servituto nustatymo planą matyti, kad jame įvertinta tai, kad nuo ( - )g., sklypo Nr. 236 rytiniu kraštu, iki atsakovo A. S. žemės sklypo (Nr. 24) yra bendro naudojimo kelias. Nuo šios vietos, atsakovo sklypo pietiniu pakraščiu suprojektuotas 3 m pločio kelias, kurio ilgis – 54,31 m (iki trečiojo asmens A. B. S. sklypo ribos (Nr. 26), toliau – 113,63 m ilgio 3 m pločio kelias atsakovo sklypo Nr. 24 vakariu pakraščiu. Pasibaigus atsakovo sklypui, kelias projektuojamas trečiojo asmens A. B. S. sklype - 3 m pločio, 8,04 m ilgio. Kelias suprojektuotas sklypo pakraščiu, kas sukelia mažiausiai nepatogumų atsakovui, nes nepadalija sklypo į mažesnius, sunkiau apdirbamus, žemės sklypelius, kelias maksimaliu atstumu nutolsta nuo atsakovo gyvenamojo namo kiemo, kur dažnai žaidžia atsakovo nepilnamečiai vaikai, o šios aplinkybės sąlygoja mažesnį sklypo nuvertėjimą, suprojektuoto kelio vietoje nėra jokių statinių, medžių, kurie trukdytų kelio įrengimui ir kuriuos atsakovas prarastų taip patirdamas nuostolius. Tokia trajektorija kelią jo sklype siūlė įrengti ir pats atsakovas reikšdamas byloje priešieškinį (t. 2, b. l. 51-53), kurio vėliau atsisakė (t. 3, b. l. 128,129). Nors atsakovas tvirtina, kad tokį priešieškinį reiškė tik todėl, kad, esant jo sklype servitutiniam keliui, toks jo pasiūlymas jam buvo priimtinesnis, tačiau, panaikinus jo sklype kelio servitutą, jis, apskritai, nesutinka su kelio servituto nustatymu jo sklype. Tačiau tokia atsakovo pozicija nepaneigia tos aplinkybės, kad tokios konfigūracijos kelias jam sukeltų mažiausiai nepatogumų ir mažiausiai ribotų jo kaip savininko teises į žemės sklypą. Atsakovas nurodo, kad patenkinus ieškinį, žemės sklype būtų du keliai, kurie trukdytų jam tinkamai padalinti šį žemės sklypą vaikams, tačiau pažymėtina, kad atsakovo privažiavimui iki namų valdos naudojamas kelias yra įskaičiuotas į jo žemės sklypą, todėl įrengus kelią ieškovės prašomoje vietoje, jis galėtų naudotis šiuo keliu (servitutiniu), o sklypą į mažesnes dalis dalijantį kelią (dabar naudojamą) panaikinti, šią žemės sklypo dalį panaudojant jam priimtinu būdu.

13Svarstant galimybę suprojektuoti ir įrengti kelią per trečiojo asmens A. B. S. ir K. G. žemės sklypus (kadastrinis Nr. ( - ) ) nuo ( - )gatvės, sklypų rytiniu pakraščiu, taip kaip pageidauja atsakovas, pažymėtina, kad galiojantis teisinis reglamentavimas tai padaryti neleidžia. 2008 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtintas Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 (toliau – Reglamentas), kurio nuostatos įrengiant kelius, privalomos. Reglamento 166 punkte nustatyta, kad rajoniniuose keliuose nuovažos kiekvienoje kelio pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 100 m. 2008 m. sausio 30 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintame sąraše (Nr. 548) įrašytas rajoninis kelias Nr. 2526 Druskininkėliai-Varnėnai-Beržiniai. Sugretinus žemėlapius (t. 3, b. l. 43 ir t. 3, b. l. 88) matyti, kad šis kelias eina per ( - )k. teritoriją, ( - )gatve, iš kurios, įrengiant nuovažą (kaip nurodyta sąmatoje, t. 4, b. l. 3), turėtų būti projektuojamas servitutinis kelias per trečiojo asmens A. B. S. žemės sklypą bei K. G. sklypą Nr. 236. Įvertinus aukščiau paminėtą KTR 1.01:2008 166 punkto nuostatą, įrengti kelio atsakovo nurodomu būdu neleistų teisės aktai, nes iš kadastro žemėlapio ištraukos (t. 3, b. l. 88) matyti, kad tokia nuovaža jau yra nuo ( - )g. (kelio Druskininkėliai-Varnėnai-Beržiniai), sklypo Nr. 236 rytiniu pakraščiu iki atsakovo žemės sklypo Nr. 24, todėl, įvertinus mastelį, kitą nuovažą nuo ( - )g., sklypo Nr. 236 vakariniu pakraščiu, įrengti reikėtų maždaug už 55 m. Nors atsakovo atstovė, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 253 straipsnio 4 dalimi, draudžiančia baigiamųjų kalbų dalyviams savo kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, taip pat įrodymais, kurie nebuvo tiriami teismo posėdyje, tvirtina, kad ieškovės atstovė remiasi įrodymu, kurio nėra byloje, nes argumentas dėl galimybės įrengti kelią atsakovo nurodomoje vietoje dėl Reglamento 166 punkto nuostatos taikymo, pateikė iš projektavimo dokumentų, kurių byloje nėra. Pripažintina, kad byloje yra pateikta tik lokalinė sąmata (t. 4, b. l. 3) minimo kelio įrengimui, kelio įrengimo projekto aprašymo nėra, o iš ieškovės atstovės išsakytų argumentų matyti, kad būtent projekto apraše buvo įvardinta minima Reglamento 116 punkto nuostata, draudžiant įrengti nuovažas dažniau kaip kas 100 m, todėl projekto aprašu, kaip įrodymu, netirtu bylos nagrinėjimo metu, baigiamosiose kalbose proceso dalyviai remtis negali, tačiau ginčo santykio teisinė kvalifikacija yra teismo prerogatyva, todėl ginčo santykiui teisinės normos taikytinos ir tuo atveju, jeigu šalis tomis normomis nesiremia, tačiau iš faktinių aplinkybių pakankamai aiškiai matyti, kad turi būti taikomos būtent tos normos. Įvertinus tai, atsakovo atstovės argumentas pripažintinas nepagrįstu: net byloje neesant projekto aprašo, iš byloje esančių kadastro žemėlapio ištraukos (t. 3, b. l. 88), kelio servituto nustatymo plano (t. 3, b. l. 82), įvertinus mastelį, matyti, kad kelio įrengimas aukščiau aprašytoje, atsakovo nurodytoje vietoje, prieštaraus galiojančiam teisiniam reglamentavimui – Reglamento 116 punktui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tokio kelio įrengimas būtų ne tik kad 2 383,3 Eur brangesnis, jis apribotų taip pat dviejų savininkų (trečiojo asmens A. B. S. ir K. G.) nuosavybės teises, apribotų labiau nei ieškovės siūlomas variantas, nes būtų 11,09 m ilgesnis. Servitutinio kelio įrengimas per trečiojo asmens A. B. S. namų valdų (atvažiuojant iki jos iš vakarinės ar šiaurės rytų pusės) pažeistų CK 4.113 straipsnio 1 dalies nuostatą, būtų neracionalus, neekonomiškas, nes ieškovės transportas važinėtų per trečiojo asmens A. B. S. kiemą (namų valdą), labai arti pastatų, dėl ko ypač būtų pažeidžiamas trečiojo asmens privatumas ir jis būtų pažeidžiamas žymiai didesne apimti nei atsakovo, jeigu būtų nustatytas kelio servitutas jo sklypo pakraščiu, maksimaliu atstumu nuo gyvenamojo namo, kelias dalintų A. B. S. sklypą į netaisyklingos formos kelias mažesnes dalis, o tai apsunkintų žemės įdirbimą, dėl ko jo patiriami nuostoliai būtų didesni nei atsakovo, projektuojant nuo kelią iš šiaurės rytų (nuo esančio kelio) trečiojo asmens sklypo rytiniu pakraščiu, kelias, įvertinus mastelį (t. 3, b. l. 88), siektų apie 300 m (pagal ieškovės projektą – 175,98 m), todėl labiau varžytų ir ribotų A. B. S. teises nei ieškovės siūlomas variantas jas apribotų atsakovui. Atsakovo argumentas, kad jam esant konfliktiškuose santykiuose su ieškove, jo žemės sklype kelio servitutas nenustatytinas, negali būti pripažįstamas pakankamu argumentu ieškovės ieškiniui atmesti.

14Įvertinus aukščiau aptarus argumentus pripažintina, kad nėra kito tinkamo ieškovės nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kitų asmenų nuosavybės teisę, o ieškovės siūlomas šios nuosavybės apribojimo būdas sukels mažiausius nepatogumus tarnaujančiųjų daiktų savininkams.

15Dėl servituto atlygintinumo

16CK 4.129 straipsnyje reglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo atlyginimas ir teisė į kompensaciją. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad priverstinio servituto nustatymo atveju servituto nustatymo būtinumas paprastai siejamas su servituto atlygintinumu, nes civiliniams teisiniams santykiams būdingas atlygintinumas, kai viena šalis, įgydama naudą, turi suteikti ekvivalentinę naudai kitai šaliai, nebent šalių susitarimu nustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2011 m. lapkričio 4 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-419/2011.). Kreipdamasis į teismą dėl teisės į servitutą, ieškovas turi nurodyti, kokį servitutą (atlygintiną ar ne) prašo nustatyti ir kokią kompensaciją siūlo tarnaujančiojo daikto savininkui. Kai ieškovas nurodo kompensacijos dydį, o atsakovas į ieškinį atsikerta nurodydamas, kad nesutinka su servituto nustatymu, bet nepasisako dėl siūlomos kompensacijos dydžio, teismas jam suteikta nuožiūros teise gali nustatyti kompensacijos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-69/2009). Pažymėtina, kad padarytų dėl servituto nustatymo nuostolių kompensacija taikoma tada, kai neįmanoma tikslai nustatyti tarnaujančiojo daikto savininko nuostolių. Teismai atsižvelgia į tokias aplinkybes: kokiam daiktui, visam ar jo daliai nustatomas servitutas; koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė; kokio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos ar kitokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančiojo daikto savininkui; ar jam tenka dėl nustatyto servituto turtinių nuostolių; kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo daikto savininkas dėl servituto nustatymo; kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartis, byloje Nr. 3K-3-69/2009). Kompensacijos dydžiui nustatyti inter alia reikšmingi yra ir tarnaujančiojo daikto savininko patiriami nepatogumai dėl privatumo apribojimų.

17Nagrinėjamoje byloje ieškovė siūlo atsakovui 90 Eur kasmetinę kompensaciją. Nors atsakovas tvirtina, kad tokia kompensacija yra per maža, tačiau pageidaujamo kompensacijos dydžio nenurodė nei priešieškinyje, kurį buvo pateikęs (t. 2, b. l. 51-53), nei teismui pasiūlius jam tai padaryti (t. 3, b. l. 125,126). Vertinant ieškovės siūlomą kompensaciją, pažymėtina, kad atsakovo 5,27 ha ploto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 3 240 Eur, t.y. 614,80 Eur už 1 ha. Ieškovės prašomo nustatyti kelio servituto plotas atsakovo žemės sklype – 0,0532 ha, todėl šios žemės sklypo dalies vertė būtų 32,71 Eur. Atsakovas pateikė įrodymus apie tai, kad per metus gavo 1 340,34 Eur išmokų už deklaruojamą žemę (t. 4, b. l. 51-57) - už jo deklaruotus 9,10 ha ploto du žemės sklypus (5,27 ha ir 3,83 ha), kas įrodo, kad jam yra mokama vidutiniškai 147,29 Eur už 1 ha. Kadangi ieškovės prašomas kelio servitutas užimtų 0,0532 ha ploto, už jį mokama išmoka sudarytų apie 7,84 Eur. Ieškovė siūlo atsakovui 90 Eur kasmetinę kompensaciją, kuri viršija žemės sklypo, kuris būtų panaudotas servitutiniam keliui, vertę (32,71 Eur) ir iš jo gaunamas išmokas (7,84 Eur) kartu sudėjus, vadinasi, ieškovė, mokėdama atsakovui kompensaciją, kasmet jam sumokėtų daugiau nei yra vertas jo sklypas bei už jį gaunamos išmokos. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas, sutikdamas su ieškovės prašomu kelio servitutu ir siekdamos sudaryti taikos sutartį, nurodė, kad jam pakankama kompensacija būtų 300 Lt (86,89 Eur) (t. 2, b. l. 76), kas viršija 90 Eur ieškovės siūlomą kompensaciją atsakovui. Įvertinus tai, pripažintina, kad ieškovės siūloma 90 Eur kasmetinė kompensacija atsakovui už 0,0532 ha ploto žemės sklypo dalį, kuri bus neterminuotai naudojama kaip servitutinis kelias, įvertinus jo aukščiau aptartus nepatogumus ir nuostolius, kuriuos dėl to jis patirs, sklypo vertę, bei tai, kad ieškovei šis kelias būtinas ne siekiant didesnio pelno, o užtikrinat viešą interesą - ( - ) kaimo gyventojų poreikį gauti vandenį, kad kelią ieškovė turės prižiūrėti, yra pakankama.

18Įvertinus visus aukščiau aptarus argumentus, ieškovės ieškinys tenkintinas ir atsakovo žemės sklype nustatytinas neterminuotas kelio servitutas ieškinyje prašomu būdu. Kadangi keliui įrengti būtina atlikti tam tikrus darbus, jį būtina remontuoti ir kitaip prižiūrėti, ieškovei, kurios naudai nustatomas servitutas, nustatytina prievolė tinkamai atlikti kelio įrengimo darbus, tinkamai ir laiku jį remontuoti ir kitaip tinkamai išlaikyti (CK 4.113 straipsnio 3 dalis, 4.114 straipsnio 1 dalis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė turėjo 904,81 Eur išlaidų: 1) žyminis 41,42 Eur (143 Lt) mokestis (t. 1, b. l. 6); 2) išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 863,39 Lt (t. 2, b. l. 86-89; t. 3, b. l.27; t. 4, b. l. 37-39). Byla pradėta galiojant 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymui Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) minimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Nuo 2015 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio taikytina 2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija. Įvertinus tai, kad ieškovės atstovė surašė ieškinį, atsiliepimus į priešieškinį, apeliacinį skundą, iki 2015 m. kovo 10 d. atstovavo dešimtyje teismo posėdžių, kurių trukmė – 15.27 val., ieškovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) minimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų minimalių dydžių (Rekomendacijų 8.2, 8.11, 8.18, 9 punktai; 2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų 7, 8.19 punktai). Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, ieškovės turėtos išlaidos – 904,81 Eur priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

21Trečiasis asmuo A. B. S. taip pat prašo priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 288,81 Eur išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (t. 2, b. l. 102-104; t. 3, b. l. 115,138). Pažymėtina, kad pagal ieškinį A. B. S. buvo trečiasis asmuo ieškovės pusėje, atsakovu tapo pagal atsakovo A. S. pareikštą priešieškinį. Patikslinus ieškovei ieškinį, A. B. S. su juo sutiko, ieškovei jo atžvilgiu ieškinį atsiėmus šioje dalyje byla nutraukta, bylos nagrinėjimo metu A. B. S. dalyvavo kaip trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje. Ieškinį patenkinus visiškai, trečiojo asmens A. B. S. bylinėjimosi išlaidas turi atlyginti atsakovas. Byla pradėta galiojant 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymui Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) minimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Nuo 2015 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio taikytina 2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija. Įvertinus tai, kad trečiojo asmens atstovas nuo 2014 m. vasario 11 d. teikė teisines konsultacijas, atstovavo teismo posėdžiuose, kurių trukmė 4.12 val., ši dalis išlaidų (500 Lt (144,81 Eur), t. 2, b. l. 102-104) neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) minimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų minimalių dydžių (Rekomendacijų 8.18, 9, 10 punktai). Pasikeitus atstovui, advokato padėjėjo išlaidos – 144 Eur, įvertinus tai, kad jis dalyvavo teismo posėdžiuose, kurie užtruko 7.13 val., surašė procesinį dokumentą neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) minimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų minimalių dydžių (Rekomendacijų 5, 8.17, 8.18, 9 punktai; 2015-03-19 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų 7, 8.19 punktai). Šios išlaidos – 288,81 Eur priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

22Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 13,07 Lt, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

24Ieškovės UAB ,,Lazdijų vanduo“ ieškinį patenkinti visiškai.

25Nustatyti atsakovo A. S., a. k. ( - ) žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ) ) 0,0532 ha ploto neterminuotą kelio servitutą, suteikiantį teisę ieškovei bet kuriuo paros ir metų laiku važiuoti antžeminėmis transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, individualios įmonės ,,Geoplius“ 2015-02-26 Kelio servituto nustatymo plane pažymėtą taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1, patekimui į 0,3059 ha žemės sklypą – ( - )kaimo vandenvietės teritoriją, tinkamai naudoti vandenvietę ir inžinerinį statinį – vandentiekio bokštą Lazdijų r. ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ), nustatant iškovei ,,UAB ,,Lazdijų vanduo“ prievolę savo lėšomis tinkamai atlikti kelio įrengimo darbus, servituto galiojimo metu tinkamai, laiku jį remontuoti ir kitaip tinkamai išlaikyti.

26Priteisti iš ieškovės UAB ,,Lazdijų vanduo“ atsakovui A. S., a. k. ( - ) 90 Eur (devyniasdešimties eurų) kasmetinę piniginę kompensaciją, sumokant ją iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesio paskutinės dienos į atsakovo A. S., a. k. ( - ) nurodytą sąskaitą.

27Iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą.

282015 m. kovo 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: 1) iki teismo sprendimo priėmimo suteikti ieškovui teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku patekimui į 0,3059 ha žemės sklypą – ( - ) kaimo vandenvietės teritoriją, tinkamai naudoti vandenvietę ir inžinerinį statinį – vandentiekio bokštą Lazdijų r. ( - ) k. (unikalus Nr. ( - ) ) bei užtikrinti vandens tiekimą Lazdijų r. ( - ) k. gyventojams keliu, kuris individualios įmonės ,,Geoplius“ 2013-05-14 Kelio servituto nustatymo plane žemės sklype (kadastro Nr. ( - ) ) pažymėtas taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 ir individualios įmonės ,,Geoplius“ 2013-05-14 Kelio servituto nustatymo plane žemės sklype (kadastro Nr. ( - ) ) pažymėtas taškais 1-2-3-4-1. Šiuos veiksmus leisti atlikti tik apie tai iš anksto telefonu Nr. 8 674 85 584 informavus atsakovą A. S.; 2) iki sprendimo priėmimo įpareigoti A. S. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ), esančio ( - ), dalyje, kurioje pagal individualios įmonės ,,Geoplius“ 2015-02-26 Kelio servituto nustatymo planą prašoma nustatyti kelio servitutą, pažymėtą taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1, bei ieškovo naudotoje patekimui į vandenvietę žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) ), esančio ( - ), dalyje, individualios įmonės ,,Geoplius“ 2013-05-14 parengtame Kelio servituto nustatymo plane žemės sklype (kadastro Nr. ( - ) ), pažymėtoje taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1, neatlikti jokių ūkininkavimo, statybos ir kitokių darbų bei veiksmų, kurie neleistų ar apsunkintų naudoti kelią patekimui į 0,3059 ha žemės sklypą – ( - ) kaimo vandenvietės teritoriją, tinkamai naudoti vandenvietę ir inžinerinį statinį – vandentiekio bokštą, unikalus Nr. ( - ) , esantį Lazdijų r. ( - ) k., bei užtikrinti vandens tiekimą Lazdijų r. ( - ) k. gyventojams; 3) iki sprendimo priėmimo įpareigoti atsakovą A. B. S. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) ), esančio ( - ), dalyje, kurioje pagal individualios įmonės ,,Geoplius“ 2015-02-26 Kelio servituto nustatymo planą prašoma nustatyti kelio servitutą, pažymėtą taškais 13-14-15-16-1-13 bei ieškovo naudotoje patekimui į vandenvietę žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) ), esančio Lazdijų r. ( - ) k. Aušros g. 1, dalyje, individualios įmonės ,,Geoplius“ 2013-05-14 parengtame Kelio servituto nustatymo plane žemės sklype (kadastro Nr. ( - ) ), pažymėtoje taškais 1-2-3-4-1, neatlikti jokių ūkininkavimo, statybos ir kitokių darbų bei veiksmų, kurie neleistų ar apsunkintų kelią patekimui į 0,3059 ha žemės sklypą – ( - ) kaimo vandenvietės teritoriją tinkamai naudoti vandenvietę ir inžinerinį statinį – vandentiekio bokštą, unikalus Nr. ( - ) , esančią Lazdijų r. ( - ) k., bei užtikrinti vandens tiekimą Lazdijų r. ( - ) k. gyventojams, - palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

29Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) ieškovei UAB ,,Lazdijų vanduo“ 904,81 Eur (devynis šimtus keturis eurus 81 centą) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui A. B. S., a. k. ( - ) 288,81 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 81 centą) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) 13,07 Eur (trylika eurų 7 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl kelio servituto... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Patikslinusi ieškinio reikalavimus ieškovė prašo nustatyti atsakovo A. S.... 5. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Ieškovei nuosavybės teise... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais.... 7. Trečiasis asmuo A. B. S. su ieškiniu sutinka. Sutikimas grindžiamas šiais... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų – NŽT prie ŽŪM... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovei UAB ,,Lazdijų vanduo“ nuosavybės teise... 10. Juridinių asmenų registre nuo 1993 m. spalio 15 d. įregistruota uždaroji... 11. Dėl kelio servituto nustatymo sąlygų ir tvarkos... 12. Teisė į kelio servitutą įgyvendinama taikant bendrąsias teisės normas,... 13. Svarstant galimybę suprojektuoti ir įrengti kelią per trečiojo asmens A. B.... 14. Įvertinus aukščiau aptarus argumentus pripažintina, kad nėra kito tinkamo... 15. Dėl servituto atlygintinumo... 16. CK 4.129 straipsnyje reglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovė siūlo atsakovui 90 Eur kasmetinę... 18. Įvertinus visus aukščiau aptarus argumentus, ieškovės ieškinys... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Trečiasis asmuo A. B. S. taip pat prašo priteisti jo turėtas bylinėjimosi... 22. Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 13,07... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais,... 24. Ieškovės UAB ,,Lazdijų vanduo“ ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Nustatyti atsakovo A. S., a. k. ( - ) žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( -... 26. Priteisti iš ieškovės UAB ,,Lazdijų vanduo“ atsakovui A. S., a. k. ( - )... 27. Iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik... 28. 2015 m. kovo 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: 1) iki... 29. Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) ieškovei UAB ,,Lazdijų vanduo“... 30. Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui A. B. S., a. k. (... 31. Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) 13,07 Eur (trylika eurų 7 centus)... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...