Byla 1-304-776/2013
Dėl ko pastaroji užsigavo galvą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Morkūnaitei, dalyvaujant nukentėjusiajai R. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. G., gimęs ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, spec. vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), Šiaulių r., neteistas,

4kaltinamas pagal LR BK 140 str. 1d.,

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6A. G., 2012 m. liepos 6d., apie 20.30 val., Šiaulių r., Kuršėnuose, Šilėnų g. 9, šeimyninio konflikto metu, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukėlė fizinį skausmą savo žmonai R. G., o būtent: tampė R. G. už plaukų bei rūbų ir vieną kartą stūmė į sieną, dėl ko pastaroji užsigavo galvą.

7Teismo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis A. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-07-06 grįžęs namo išgėręs, norėjo eiti į miesto šventę, todėl ieškojo drabužių persirengti. Visi drabužiai buvo pūkuoti nuo katinų, kadangi žmona augina 6 katinus. Jam trūko kantrybė ir susipyko su žmona, tampė ją už drabužių, plaukų, pastūmė į sieną, tada žmona iškvietė policiją. Dėl to kas įvyko, nuoširdžiai gailisi, jei būtų buvęs blaivus, nebūtų taip elgęsis. Jis su nukentėjusiąja susitaikė, prašo jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius, bei baudžiamąją bylą nutraukti.

8Be kaltinamojo paaiškinimo apie nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, teismas ištyrė tokius byloje esančius įrodymus:

9Apklausta nukentėjusioji R. G. parodė, kad 2012-07-06 vyras kartu su jos tėvu V. T. gėrė alkoholį ir neblaivus grįžo namo. Grįžęs pradėjo ruoštis eiti į miestą, į šventę, todėl ieškojo drabužių. Drabužių nerado, todėl susinervino ir tuos drabužius, kuriuos rado, suplėšė. Ji išsigando, norėjo sulaikyti vyrą, kad šis nebeplėšytų drabužių, tačiau šis ją pradėjo tampyti už drabužių, už plaukų, pastūmė į sieną, dėl ko ji užsigavo galvą. Tada ji iškvietė policiją. Dabar ji su A. G. susitaikė, prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

10Apklaustas liudytojas V. T. parodė, kad 2012-07-06 su žentu A. G. dirbo garaže, dirbdami išgėrė truputį alkoholio. Baigę darbus jie sugalvojo nueiti į miesto šventę. Jis nuėjo į savo kambarį persirengti, o kai išėjo pamatė, jog koridoriuje yra sudaužyta katinų tualeto dėžė. Jokio triukšmo jis negirdėjo, konflikto nematė. Jo žentas prieš dukrą nesmurtauja, yra ramus žmogus.

11Apklausta liudytoja L. T. parodė kad 2012-07-06 jos vyras kartu su žentu A. G. dirbo garaže ir išgėrė truputį alkoholio. Vyras baigęs darbus grįžo į savo kambarį persirengti, kadangi norėjo eiti į Kuršėnų miesto šventę, tą patį padaryti nuėjo ir Arūnas. Tada ji išgirdo triukšmą tarp žento A. G. ir dukters R. G., dėl ko kilo triukšmas ji nesuprato, bet girdėjo kaip žentas gaudė katinus, daužė katinų tualeto dėžę. Pačio konflikto ji nematė, kadangi buvo savo kambaryje, tik sprendžia, kad jis kilo dėl to, jog Arūnas norėjo persirengti rūbus, o jie visi buvo aplipę kačių plaukais, nes dukra augina 6 katinus. Po konflikto dukra iškvietė policijos pareigūnus, kurie atvažiavę sulaikė Arūną ir išvežė iš namų. Kad Arūnas konflikto metu būtų panaudojęs fizinį smurtą prieš dukrą, ji nematė.

122012-07-06 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėta įvykio vieta esanti Šiaulių r., Kuršėnuose, Šilėnų g. 9. (b.l. 4-6)

132012-07-09 specialisto išvadoje Nr. G 1211/12 (04) užfiksuota, jog R. G. kūne išorinių sužalojimo žymių nerasta. (b.l. 11)

142012-07-06 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto nurodyta, kad A. G. artimoje aplinkoje vartojo smurtą savo šeimos – žmonos R. G. ir dukros M. G. atžvilgiu, kambaryje matėsi išmėtyti daiktai, kraujo ir mėlynių ant nukentėjusiųjų nesimatė. (b.l. 12-14)

15Asmens blaivumo teste užfiksuota, jog 2012-07-06, 22.27 val. A. G. užfiksuotas 1.95 promilės girtumas. (b.l. 15)

16Tokia ištirtų įrodymų visuma teismui leidžia konstatuoti, jog kaltinamasis A. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 1d., nes ištirtais bylos duomenimis nustatyta, jog A. G. smurtaudamas sukėlė R. G. fizinį skausmą.

17Kaltinamojo A. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytinas tas faktas, jog jis prisipažino padaręs baudžiamajame įstatyme numatytą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (LR BK 59 str. 1d. 2p.).

18Kaltinamojo A. G. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytinas tas faktas, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 str. 1d. 9p.).

19Kaltinamasis A. G. kaltu dėl nesunkaus tyčinio nusikaltimo padarymo prisipažino visiškai, susitaikė su nukentėjusiąja, yra pagrindo manyti, kad ateityje jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, nes yra anksčiau neteistas (b.l. 33), administracine tvarka už tokio pobūdžio pažeidimus nebaustas (b.l. 34-38), darbovietės charakterizuojamas teigiamai (b.l. 47-48), todėl teismo nuomone, yra visos sąlygos, numatytos LR BK 38 str. 1d., ir kaltinamasis A. G. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistinas kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius, baudžiamoji byla nutrauktina.

20Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

21A. G. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusiosios, naikintina.

22Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, byloje nėra.

23Teismas, vadovaudamasis LR BK 38 str., 722 str., LR BPK 303 str. 4d., 304 str., 305 str. 4d., 307 str. 5d., 6d., 7d.

Nutarė

24A. G., vadovaujantis LR BK 38 str. 1d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 1d., padarymą, ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

25Išaiškinti A. G., kad jam per vienerius metus padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, o per vienerius metus padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

26A. G. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyriumi nuo nukentėjusiosios, panaikinti.

27Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. G., gimęs ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, spec. vidurinio... 4. kaltinamas pagal LR BK 140 str. 1d.,... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. A. G., 2012 m. liepos 6d., apie 20.30 val., Šiaulių r., Kuršėnuose,... 7. Teismo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis A. G. kaltu prisipažino... 8. Be kaltinamojo paaiškinimo apie nusikalstamos veikos faktines aplinkybes,... 9. Apklausta nukentėjusioji R. G. parodė, kad 2012-07-06 vyras kartu su jos... 10. Apklaustas liudytojas V. T. parodė, kad 2012-07-06 su žentu A. G. dirbo... 11. Apklausta liudytoja L. T. parodė kad 2012-07-06 jos vyras kartu su žentu A.... 12. 2012-07-06 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūrėta... 13. 2012-07-09 specialisto išvadoje Nr. G 1211/12 (04) užfiksuota, jog R. G.... 14. 2012-07-06 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto... 15. Asmens blaivumo teste užfiksuota, jog 2012-07-06, 22.27 val. A. G.... 16. Tokia ištirtų įrodymų visuma teismui leidžia konstatuoti, jog kaltinamasis... 17. Kaltinamojo A. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytinas tas faktas,... 18. Kaltinamojo A. G. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytinas tas faktas, kad... 19. Kaltinamasis A. G. kaltu dėl nesunkaus tyčinio nusikaltimo padarymo... 20. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 21. A. G. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyriumi nuo... 22. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, byloje... 23. Teismas, vadovaudamasis LR BK 38 str., 722 str., LR BPK 303 str. 4d., 304 str.,... 24. A. G., vadovaujantis LR BK 38 str. 1d., atleisti nuo baudžiamosios... 25. Išaiškinti A. G., kad jam per vienerius metus padarius baudžiamąjį... 26. A. G. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyriumi nuo... 27. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...