Byla 2-2213/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. Krivicko įmonės „Fasma“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2658/2011 pagal ieškovo S. Krivicko įmonės „Fasma“ ieškinį atsakovui UAB „Galinta ir partneriai“ dėl baudos priteisimo, ir

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. Krivicko įmonė „Fasma“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą ieškiniu atsakovui dėl 776 701,86 Lt baudos, 6 proc. procesinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Ieškinio reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančias ir pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis esančias lėšas ir/ar nekilnojamąjį turtą ir/ar kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises skolos sumai, t. y. 776 701,86 Lt, pavedant surasti areštuojamą turtą ir taikyti areštą ieškovo pasirinktam antstoliui.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tekino iš dalies. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad reikalavimo suma didelė, areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 776 701,86 Lt sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o šio turto nesant arba esant nepakankamai, likusiai sumai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, atlikti privalomus mokėjimus valstybiniam socialiniam draudimo fondui, privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės biudžetui bei atsiskaityti su ieškovu.

7Atsakovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą atskiruoju skundu prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu atmesti. Nurodė, kad ieškinio sumos dydis negali būti vienintelis ir pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nepateikė duomenų ir įrodymų, jog yra grėsmė, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas, teismas neanalizavo atsakovo finansinės ir turtinės padėties, piniginių srautų judėjimo, ar galimam ieškinio užtikrinimui užtektų turimo turto. Nurodė, jog turto nesiruošia parduoti. Pateikė bendrovės balanso už 2010 m. duomenis, iš kurių matyti, jog bendrovė turi turto – ilgalaikį bendrovės turtą sudaro 36 441 464 Lt, įmonė dirba pelningai ir turi 2 809 344 Lt grynojo pelno. Pažymėjo, jog ieškovas prašydamas nepagrįstai taikyti laikinąsias apsaugos priemones piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. nutartimi atsakovo atskirąjį skundą tenkino, pasinaikino 2011 m. birželio 7 d. priimt nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu. Pažymėjo, jog vertinant reikalavimo sumos dydį bei atsižvelgiant į atsakovo finansines galimybes (lyginant jį su šios bendrovės turimu turtu, ūkine veikla) iš teismui pateikto atskirojo skundo turinio bei pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, yra pelningai dirbanti įmonė (per ataskaitinį laikotarpį bendrovė dirbo pelningai – už 2010 m. turėjo 2 809 344 Lt pelno), bendrovės ilgalaikį turtą sudaro 36 441 464 Lt, todėl sprendė, jog atsakovas yra pajėgus įvykdyti galimai ieškovui palankų, teismo sprendimą. Padarė išvadą, jog ieškinio suma atsakovui, pagal jo pateiktus finansinius rodiklius (piniginių srautų judėjimą, ilgalaikio turto vertę, gautą pelną, turimo kapitalo dydį) nėra didelė, t. y. atsakovas nurodytais argumentais bei pateiktas rašytiniais įrodymais apie savo finansinę padėtį, paneigė objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Be to, nebuvo nustatyta objektyvių aplinkybių, duodančių pagrindą manyti, jog atsakovas gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Byloje taip pat nebuvo įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovas turtą mėgintų perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkintų savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti pareiškimo patenkinimo šiam ieškovui atveju.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas S. Krivicko įmonė „Fasma“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atsakovo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino atsakovo pateiktus dokumentus dėl finansinės padėties – atsakovo finansinė padėtis nėra gera. Teismo išvada dėl atsakovo finansinės padėties yra nepagrįsta, kadangi:

13a) faktiškai visas atsakovo nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra įkeistas ar areštuotas, užtikrinant atsakovo finansinių įsipareigojimų įvykdymą. Dėl minėtų priežasčių, ilgalaikio turto, iš kurio galima patenkinti ieškovo reiškiamą reikalavimą 776 701,86 Lt reikalavimą, jeigu teismo sprendimas būtų palankus ieškovui, nėra;

14b) šios bendrovės finansiniai įsipareigojimai pagal sudarytas kredito sutartis viršija 49 663 000 Lt sumą ir tą pavirtina teismui pateikti Hipotekos registro išrašai. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra gera, vadinaisi, atsakovui ieškovo reikalaujama priteisti suma yra didelė;

15c ) atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 38 659 193 Lt, o ilgalaikis atsakovo turtas sudaro 36 441 464 Lt, t.y. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai akivaizdžiai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl, vadovaujantis ĮBĮ 2 str. 8 d. yra pagrindas atsakovą laikyti nemokiu. Kaip matyti iš ieškovo kartu su ieškiniu pateiktos Creditinfo 2010-05-30 ataskaitos, atsakovas priskiriamas aukščiausiai 10 rizikos klasei dėl bankroto bylos iškėlimo (52,05% tikimybė). Svarbu ir tai, kad pagal tuos pačius Creditinfo duomenis, atsakovo vėlavimo atsiskaityti per 90 d. tikimybė yra 83,32% ir atsakovas priskiriamas taip pat aukščiausiai 10 rizikos klasei dėl vėlavimo atsiskaityti. Iš pateiktos ataskaitos matyti, jog teismo posėdžių, kuriuose UAB „Galinta ir partneriai“ dalyvauja kaip atsakovas, yra 19.

162) Atsakovas klaidina teismą, nurodydamas, jog Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2313-259/2011, taikant laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nesikreipė į antstolį dėl turto aprašo sudarymo. Pateiktame Turto arešto registrų išraše matyti, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2313-259/2011 yra sudarytas turto aprašas, įregistruota būklė „baigtinė“. Ieškovas kartu pateikia ir prašymo antstoliui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – turto aprašo sudarymo šioje civilinėje byloje, taip užkirsdamas kelią nepagrįstiems atsakovo teiginiams dėl tariamo ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Kaip matyti, prašymą dėl turto aprašo sudarymo, ieškovas išsiuntė antstoliams nedelsiant po nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje priėmimo, t.y. 2011 m. birželio 10 d.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Galinta ir partneriai“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog, vadovaujantis teismų praktika, didelė ieškinio suma pati savaime negali būti besąlyginiu ir vieninteliu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, o yra būtina surinkti, įvertinti ir atsižvelgti į visų svarbių aplinkybių visumą bei tinkamai pagrįsti tokių priemonių taikymo reikalingumą. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl atsakovo blogos turtinės padėties, rėmėsi vien tik neaiškiomis, nekonkrečiomis ir tikrovės neatitinkančiomis prielaidomis, todėl ieškovo atskirasis skundas negali būti tenkinamas. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismui pateikė dokumentus iš kurių matyti, jog bendrovė turi daug nekilnojamojo turto šiais adresais: Savanorių g. 2, Varėna; Šermukšnių g. 26, Palanga; Vytauto per. 6, Kaunas; Vandžiogalos g. 20, Kaunas; Pramonės per. 16B, Kaunas; Laisvės al. 46A, Kaunas; Pienių g. 2B, Kaunas. Vien tik per dekadą, bendrovės piniginių srautų judėjimą sudaro : 2011-05-01 – 2011-05-15 pajamos 2 033 110,27 Lt, išlaidos 1 956 146 Lt; 2011-05-16 – 2011-05-31 pajamos 1 457 449,16 Lt, išlaidos 1 313 186,60 Lt, 2011-06-01 – 2011-06-15 pajamos 3 749 064,4 Lt, išlaidos 3 740 699,46 Lt. Likutis banko sąskaitose 2011-06-16 dienai yra 453 512,07 Lt ir 29 685,7 EUR, likutis pagal Kredito linijos sutartį sudaro 800 000 EUR. Taip pat prašo atkreipti dėmesį į tai, kad visas turtas yra įsigytas seniai ir bendrovė turto nepardavė, neparduoda ir nesiruošia turto pardavinėti. Taip pat iš pridėto 2010 m. balanso duomenų matyti, jog bendrovė dirba pelningai, turi 2 809 344 Lt grynojo pelno už 2010 m., ilgalaikį bendrovės turtą sudaro 36 441 464 Lt. Nurodo, jog ieškovas yra nesąžiningas ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kadangi dėl skundžiamos nutarties į antstolius ieškovas kreipėsi tik 2011-07-06, t.y. po mėnesio kaip buvo priimta skundžiama nutartis. Nesutinka su ieškovo argumentais, jog visas turtas yra įkeistas, kadangi būtent šis turtas, esantis – Šermukšnių g. 26, Palanga, Vandžiogalos g. 20, Kaunas, Pienių g. 2B, Kaunas, nėra įkeistas. Neatitinka tikrovės ieškovo nurodyta aplinkybė kad atsakovo įsipareigojimai kredito įstaigoms viršija 49 663 000 Lt sumą. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 24 225 799 Lt, tuo tarpu trumpalaikis bendrovės turtas yra 38 938 284 Lt, iš viso bendrovė turi turto už 75 379 748 Lt. Todėl darytina išvada, jog atsakovo finansinė padėtis yra gera, turtas išlaikytas daug metų, todėl pagrindo tenkinti ieškovo atskirąjį skundą, nėra.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

21CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą nulemia reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Vadovaujantis formuojama teismų praktika, ši aplinkybė gali būti preziumuojama tuomet, kai pareikštas arba patenkintas didelės sumos turtinis reikalavimas, nes didelė ieškinio suma realiai gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikydamas teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į ieškovo finansines galimybes.

22Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia, jog galimai palankaus ieškovui sprendimo atveju, atsakovus bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą. Atkreiptinas dėmesys, jog iš atsakovo į bylą pateikto už 2010 m. laikotarpio balansą matyti, jog įmonės turtą sudaro 75 379 748 Lt, o įsipareigojimai – 38 659 193 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos – 24 225 799 (I b. t. l. 21-22). Iš šių duomenų negalima daryti išvados, kad įmonė gali būti laikoma nemokia, nes įmonės per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai nesudaro daugiau nei pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taip pat pažymėtina, kad per vienerius metus mokėtinos sumos negali būti tapatinamos su pradelstais įsipareigojimais, ką ir daro ieškovas atskirąjame skunde, kurie yra vertintini sprendžiant juridinio asmens mokumo klausimą, todėl nepagrįstas minėtas atskirojo skundo argumentas dėl galimo atsakovo nemokumo. Tai, kad atsakovas turi kreditorių, įsipareigojimų, yra dalį turto įkeitęs, dalis turto yra areštuota yra normali veikiančio juridinio asmens padėtis, kuri nepaneigia teismo išvados apie atsakovo pakankamai gerą finansinę padėtį ir grėsmės ieškovui palankus teismo sprendimo įvykdymui nebuvimą.

23Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo finansinius įsipareigojimus ir įmonės turtą pagal 2010 m. balanso duomenis, bei tą aplinkybę, kad dėl mokėtinos 776 701,86 Lt sumos vyksta teisme ginčas, sprendžia, kad ginčijamų reikalavimų patenkinimo atveju, atsakovas bus pajėgus įvykdyti galimai palankų ieškovui teismo sprendimą. Pažymėtina, jog atsakovo nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudaro 75 379 748 Lt. Pastebėtina, kad, lyginant su 2009 finansiniais metais, nuosavas kapitalas padidėjo nuo 34 396 332 Lt iki 36 699 132 Lt, o nuosavas kapitalas ir įsiskolinimai 2010 m. finansiniais metais sudarė 75 379 748 (palyginimui 2009 finansiniais metais – 77 758 087 Lt). Darytina išvada, kad šie byloje esantys duomenys apie atsakovą leidžia daryti išvadą, jog įmonė yra pelningai veikianti ir šiuo metu nėra pagrindo pripažinti, jog ieškinio patenkinimo atveju, gali kilti grėsmė jo įvykdymui. Ši išvada įrodymais nepaneigta (CPK 178 str.), todėl skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos pagrįstai.

24Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

25Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentų, nes jie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. Krivicko įmonė „Fasma“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 5. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Atsakovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą atskiruoju skundu prašydamas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. nutartimi atsakovo atskirąjį... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas S. Krivicko įmonė „Fasma“ prašo panaikinti... 12. 1) Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino atsakovo pateiktus... 13. a) faktiškai visas atsakovo nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis... 14. b) šios bendrovės finansiniai įsipareigojimai pagal sudarytas kredito... 15. c ) atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 38 659 193 Lt, o... 16. 2) Atsakovas klaidina teismą, nurodydamas, jog Kauno apygardos teisme... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Galinta ir partneriai“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties,... 21. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas suinteresuotų asmenų prašymu... 22. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo finansinius įsipareigojimus ir... 24. Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo... 25. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. nutartį....