Byla e2-1081-580/2018
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „RJ Ventures“, trečiajam asmeniui UAB „Baltijos parkai“ dėl sumokėto avanso grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui D. S. ir I. Š.,

4atsakovo UAB „Green Hotel“ atstovei advokatei L. P.,

5atsakovo UAB „RJ Ventures“ atstovams R. J. ir advokato padėjėjai K. P.,

6trečiojo asmens UAB „Baltijos parkai“ atstovui P. R.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Green Hotel“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „RJ Ventures“, trečiajam asmeniui UAB „Baltijos parkai“ dėl sumokėto avanso grąžinimo.

8Teismas, susipažinęs su šalių procesiniais dokumentais,

Nustatė

9Ieškovas UAB „Legal Balance“ prašė iš atsakovo UAB „Green Hotel“ priteisti 94 250 Eur skolą, 3 271,18 Eur palūkanų, 8,25 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad atsakovas UAB „Green Hotel“ ir UAB „RJ Ventures“ 2016-08-31 sudarė Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „RJ Ventures“ įsipareigojo atsakovui teikti Sutarties 1.1 punkte numatytas paslaugas: organizuoti išorinį finansavimą, reikalingą perfinansuoti turimus nebankinius įsipareigojimus; patarti surandant ir pritraukiant naujus investuotojus; patarti finansavimo ir investicijų sandorio struktūrų ir sąlygų klausimais, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. UAB „RJ Ventures“ ir atsakovas 2016-11-02 pasirašė perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas), pagal kurį pradinis kreditorius perdavė, o atsakovas perėmė laikotarpiu nuo 2016-08-31 iki 2016-11-02 suteiktas paslaugas. UAB „RJ Ventures“ 2016-11-02 atsakovui pateikė 151 250 Eur sąskaitą. UAB „RJ Ventures“ ir atsakovo akcininkas N. P. susitarė, kad pirmasis mokėjimas pagal Sutartį bus atliktas dar iki Akto pasirašymo, o visa paslaugų kaina išdėstyta ir sumokėta iki 2016 m. pabaigos. Atsakovas pradiniam kreditoriui sumokėjo 57 000 Eur: 2016-11-04 sumokėjo 30 000 Eur; 2017-01-10 sumokėjo 7 000 Eur; 2017-02-06 sumokėjo 20 000 Eur. Likusi 94 250 Eur suma nesumokėta.

11Dėl paslaugų teikimo tarėsi ir paslaugas užsakė atsakovo akcininkas N. P., su kuriuo bendravo UAB „RJ Ventures“ generalinis direktorius R. J.. Finansavimas bei investicijos turėjo būti pritrauktos su N. P. susijusios UAB „Green Vilnius Hotel“ valdomam sveikatingumo ir poilsio kompleksui „Vytautas Mineral SPA“. UAB „Green Hotel“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ akcininkas N. P. nurodė paruošti ir pasirašyti Sutartį. Sulygta, kad paslaugos bus teikiamos trečiojo asmens UAB „Green Vilnius Hotel“ naudai, o už paslaugas atsiskaitys atsakovas. UAB „RJ Ventures“ organizavo finansavimą ir dalyvavo tolimesniame susijusių asmenų finansavimo procese, teikė konsultacijas, padėjo derinti investavimo į akcijas ir finansavimo sutarčių sąlygas, teikė pastabas bei rekomendacijas. N. P. ir investuotojo elektroninis susirašinėjimas buvo adresuojamas ir UAB „RJ Ventures“.

12Investicijos prasidėjo 2016-10-20. N. P. skolos fakto neneigė. Tai, kad atsakovo direktorė savo pačios pasirašytoje PVM sąskaitoje faktūroje po daugiau negu pusės metų padarė prierašą, jog paslaugos nebuvo suteiktos, nereiškia, kad paslaugos nesuteiktos.

13Pradinis kreditorius UAB „RJ Ventures“ 2017-02-23 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į atsakovą perleido ieškovui. Palūkanas prašo priteisti vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu.

14Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pažymėjo, kad Sutartimi sulygta dėl paslaugų teikimo trečiojo asmens naudai (CK 6.191 straipsnis). Paslaugos turėjo būti suteiktos ne atsakovui, o per atsakovo akcininką N. P. su atsakovu susijusios įmonės UAB „SPA Birštonas“ sveikatingumo komplekso projekto „Vytautas Mineral SPA“ įgyvendinimui ir per tarpines įmonės prisiimtų įsipareigojimų perfinansavimui. Pastebėjo, kad Aktą pasirašė įmonės vadovė, kuriai taikomi didesni atidumo standartai, Akto tekstas yra aiškus ir suprantamas vienareikšmiai. Paslaugų suteikimo faktą patvirtina ir vėlesnės R. J. konsultacijos, kurias patvirtina šalių susirašinėjimas. Pastebėjo, kad atsakovas kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją, siekdamas perimti mokestinę nepriemoką. Mokėjimo pavedimuose nurodyta, jog tai dalinis mokėjimas. Iki pat ginčo teisme pradžios atsakovas prievolę pripažino ir derėjosi dėl jos vykdymo.

15Atkreipė dėmesį, jog P. R. per akcijas bei darbo santykiais daugelį metų yra susijęs su N. P. UAB „Green Hotel“ valdymo klausimai su UAB „Eglesum Leads“ akcininku P. R. buvo derinami tik formaliai.

16Atsakovas UAB „Green Hotel“ prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad duomenų apie Sutarties vykdymą bei paslaugų teikimo aplinkybes ieškovas neturi ir negali turėti, nes nebuvo Sutarties šalis ir nedalyvavo ją vykdant. Paslaugas pagal Sutartį teikė UAB „RJ Ventures“. Ieškovas pripažįsta, kad finansavimo paslaugos tiesiogiai atsakovui suteiktos nebuvo. N. S., nei jos pakeitimuose, kurie privalėjo būti sudaryti raštu, nesulygta, jog paslaugų gavėjas yra ne atsakovas, o koks nors kitas asmuo. Ieškovui 2017-02-23 sutartimi buvo perleistos tik reikalavimo teisės į skolininkus, o ne įvykdytas Sutarties šalių pakeitimas.

17Atsakovas UAB „Green Hotel“ ieškiniu atsakovui UAB „RJ Ventures“ prašo priteisti 7 000 Eur avanso bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas UAB „RJ Ventures“ jokių paslaugų pagal Sutartį neteikė. UAB „RJ Ventures“ nurodė, jog paslaugas teiks tik sumokėjus 57 000 Eur avansą. UAB „Baltijos parkai“ už ieškovą 2016-11-04 sumokėjo 30 000 Eur, 2017-02-06 – dar 20 000 Eur. 2007-01-09 pats atsakovas sumokėjo 7 000 Eur. UAB „RJ Ventures“ 2016-11-04 buhalterinėje pažymoje patvirtino, kad 30 000 Eur mokėjimas yra avansinis. 2016-11-02 PVM sąskaita faktūra ir Aktas pasirašyti dėl avanso sumokėjimo. UAB „RJ Ventures“ jokių paslaugų neteikė ir atsakovas 2017-05-01 vienašališkai nutraukė Sutartį.

18Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė pažymėjo, kad Sutartis negali būti laikoma sudaryta trečiojo asmens naudai. Sutartyje nėra išlygos, kad paslaugos teikiamos trečiajam asmeniui, Sutarties pakeitimai gali būti daromi tik raštu, Sutartį parengė UAB „RJ Ventures“, todėl visi neaiškumai aiškinami jo nenaudai. Pirmuose procesiniuose dokumentuose ieškovas teigė, kad paslaugos suteiktos atsakovui ir tik vėliau pakeitė poziciją ir aiškino, jog Sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai. UAB „SPA Birštonas“ nurodė, jog apie Sutarties sudarymą nežinojo ir negalėjo įgyvendinti teisės reikalauti Sutarties įvykdymo.

19Neįrodyta, jog Sutartis įvykdyta ir paslaugos suteiktos. Ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad UAB „SPA Birštonas“ buvo pritrauktas finansavimas, UAB „SPA Birštonas“ nurodo, kad dėl 2016 metais vykusios akcininkų kaitos jokios naudos negavo. Aktas vertintinas kritiškai, nes jame esantys duomenys neatitinka tiesos, ką pripažįsta ir UAB „RJ Ventures“. Aktas pasirašytas 2016-10-28, nurodyta data 2016-11-02. Susirašinėjime po Akto pasirašymo R. J. nurodo, kad lauks išankstinio apmokėjimo. Teigė, kad Aktas ir PVM sąskaita faktūra buvo pasirašyta, nesuteikus paslaugų, R. J. darant spaudimą. Aktas pasirašytas tokiai sumai (4 mln. eurų), kokio dydžio finansavimą R. J. pasižadėjo pritraukti. UAB „RJ Ventures“ siekė Akto pasirašymo, nes turėjo mokestinių nepriemokų. Šalys buvo susitarusios tik dėl avansinių mokėjimų, ką patvirtina 2016-11-04 mokėjimo pavedime nurodyta paskirtis. N. P. neveikė ir susirašinėjime nenurodė, kad veikia UAB „Green Hotel“ vardu.

20Atsiliepime į atsakovo UAB „Green Hotel“ ieškinį atsakovas UAB „RJ Ventures“ ir UAB „Legal Balance“ prašė ieškinį dėl avanso priteisimo atmesti. Teigė, jog tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, paslaugos priimtos, atlikti daliniai mokėjimai. Sutartimi UAB „RJ Ventures“ įsipareigojo organizuoti išorinį finansavimą, patarti finansavimo klausimais. Dėl paslaugų teikimo tarėsi UAB „Green Hotel“ akcininkas N. P., kuris vėliau susitikinėjo su UAB „RJ Ventures“ surastais potencialiais ir pritrauktais investuotojais. UAB „RJ Ventures“ teikė konsultacijas, padėjo derinti investavimo į akcijas ir finansavimo sutarčių sąlygas, teikė pastabas ir rekomendacijas. Sutartinius įsipareigojimus UAB „RJ Ventures“ įvykdė 2016-10-20, kai įmonės rastas investuotojas per UAB „Nuomos verslas“ įgijo 100 proc. UAB „Birštono projektas“ akcijų ir 100 proc. UAB „Margio investicijos“ akcijų, tokiu būdu netiesiogiai įgydamas 41,70 proc. UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijų ir reikalavimo teises į UAB „Green Vilnius Hotel“ įsipareigojimus šiems juridiniams asmenims. Tokį investavimo būdą pasirinko UAB „Green Hotel“ akcininkas N. P., kuris įsipareigojo išpirkti iš UAB „Nuomos verslas“ netiesiogiai per UAB „Birštono projektas“ ir UAB „Margio investicija“ valdomas UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijas ir reikalavimo teises į UAB „Green Vilnius Hotel“, kas atitinka Sutarties 3.3.2 punkte numatytą atpirkimo sandorį. Paslaugų suteikimą patvirtina 2016-11-02 perdavimo-priėmimo aktas ir 2016-11-02 PVM sąskaita faktūra. Atsakovas pats ir per susijusius asmenis sumokėjo 57 000 Eur, pretenzijų nereiškė, apie tai, kad paslaugos nesuteiktos „pastebėjo“ tik po pusės metų.

21Atsakovas UAB „RJ Ventures“ prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį į jį kreipėsi seni partneriai, kad N. P. giminės prašo padėti išspręsti finansines problemas, susijusias su Birštono sanatorijos rekonstrukcija į SPA viešbutį Vytautas Mineral SPA. N. P., siekdamas užsitikrinti trūkstamas lėšas projekto finansavimui, paėmė apie 1 milijono eurų paskolą iš su UAB „MG Baltic“ susijusios įmonės ar asmenų, už kurią laidavo jam ir jo šeimai priklausanti įmonė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“. UAB „MG Baltic“ dukterinė įmonė UAB „Minvista“ ir tarpinės įmonės UAB „Verslo praktika“ bei UAB „Postverta“ netiesiogiai buvo įsigijusios 41,7 proc. akcijų SPA projektą įgyvendinančiose įmonėse UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ bei perėmusios ankstesnių akcininkų paskolų už daugiau nei 3,7 milijonus eurų. UAB „Minvista“ pareikalavo arba grąžinti visas paskolas ir išpirkti akcijas arba perleisti kontrolinius projektą vykdančių įmonių UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ paketus.

22Su N. P. R. J. susitarė surasti investuotoją, kuris iš UAB „Postverta“ perpirktų UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijas ir refinansuotų skolas. N. P. priklausė 100 proc. UAB „Vilniaus investicija“ akcijų, o ši įmonė turėjo 53,3 proc. projektą įgyvendinančių įmonių akcijų. UAB „Postverta“ turėjo 41,7 proc. Tam, kad nebūtų perimtos akcijos, UAB „Vilniaus investicija“ nuo 2016-05-18 iki 2017-02-09 buvo vykdomos bankroto procedūros. N. P. nurodė, kad sutartis bus sudaroma su UAB „Green Hotel“, kuri buvo UAB „Vilniaus investicija“ kreditorė.

23R. J. surado investuotoją R. V., kuris su partneriais sutiko perpirkti akcijas, refinansuoti įsipareigojimus ir suteikti 1,093 mln. eurų paskolą SPA projektui užbaigti, būsimus akcijų savininkus sutarta padaryti nežinomais bendrovei UAB „Minvista“. Įgyvendinant projektą V. B. atstovaujama įmonė UAB „Naudos virsmas“ 2016-09-21 iš UAB „Minvista“ įsigijo reikalavimo teises į 3,9 mln. eurų UAB „Birštono projektas“ ir UAB „Margio investicija“ įsiskolinimus. 2019-09-22 UAB „Postverta“ pardavė UAB „Naudos virsmas“ 100 proc. UAB „Margio investicija“ ir 100 proc. UAB „Birštono projektas“ akcijų. UAB „Margio investicija“ priklausė 25 proc. UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijų, o UAB „Birštono projektas“ – 16,7 proc. 2018-09-22 UAB „Verslo praktika“ perleido UAB „Naudos virsmas“ 100 proc. UAB „Postverta“ akcijų. Nurodytų sutarčių sudarymui sutikimus davė ir atsakovo akcininkai P. R., N. P. ir UAB „Green Hotel“ vadovė R. K.

242016-10-20 sudarytos akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, pagal kurias investuotojas R. V. ir jo partnerių įmonė UAB „Nuomos verslas“ iš UAB „Naudos virsmas“ įgijo UAB „Birštono projektas“ ir UAB „Margio investicija“ akcijas, viso įgijo 41,7 proc. UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijų.

25Trečiasis asmuo UAB „SPA Birštonas“ pozicijos dėl ieškinio neišreiškė, atsiliepime teigė, jog iš 2016 m. rudenį vykusio akcininkų pasikeitimo finansinės naudos negavo. Nurodė, kad po reorganizavimo perėmė UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ akcijas.

26Trečiasis asmuo UAB „Baltijos parkai“ nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, o priešieškinis tenkintinas. Teigė, jog UAB „RJ Ventures“ neatliko paslaugų UAB „Green Hotel“ naudai. Kontrolinį UAB „Green Hotel“ akcijų paketą UAB „Eglesum Leads“ įsigijo 2016 metų vasarą. 2016-07-04 UAB „Green Hotel“ įsigijo 100 proc. UAB „Baltijos parkai“ akcijų. Akcijų įsigijimo sandorį finansavo Šiaulių bankas. Akcijų įsigijimo sandorio vertė 4 mln. eurų. Po akcijų įsigijimo atsirado 1,5 mln. skola, dėl vadovų kaitos krito UAB „Baltijos parkai“ pajamos, todėl buvo nuspręsta skolintis. 2017 m. viduryje finansinė padėtis pagerėjo. Laikė, kad N. P. neturėjo teisės veikti UAB „Green Hotel“ vardu, užmegzdamas santykius su UAB „RJ Ventures“ jis sprendė savo asmenines problemas, galimai prisidengdamas UAB „Green Hotel“. Ieškinys turi būti reiškiamas kitoje civilinėje byloje, atsakovais nurodant ne UAB „Green Hotel“ ir ne UAB „Baltijos parkai“.

27Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

28Ginčas byloje kilo dėl atlygintinų paslaugų sutarties įvykdymo, sutarties sudarymo trečiojo asmens naudai bei akcininko teisės veikti bendrovės vardu.

29Faktinės aplinkybės

30Tarp UAB „Green Hotel“, atstovaujamo direktorės R. K., ir UAB „RJ Ventures“, atstovaujamo R. J., 2016-08-31 sudaryta Paslaugų teikimo sutartis. Sutartimi UAB „RJ Ventures“ įsipareigojo organizuoti išorinį finansavimą, reikalingą perfinansuoti turimus nebankinius įsipareigojimus; patarti surandant ir pritraukiant naujus investuotojus; patarti finansavimo ir investicijų sandorio struktūrų ir sąlygų klausimais, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Paslaugų kainą sudaro vienkartinis konsultacinis mokestis ir sėkmės mokestis, skaičiuojamas pagal fiksuotą mėnesinį įkainį. Konsultacinis mokestis yra 5 000 Eur be PVM ir mokamas per 5 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos. Sėkmės mokesčiai priklauso nuo pritraukto finansavimo sumos: nuo paskolų – 1 proc.; nuo privilegijuotų akcijų, konvertuojamų paskolų, atpirkimo sandorių – 2 proc.; nuo investicijų į akcijas – 3 proc. Sėkmės mokestis mokamas per 5 darbo dienas gavus finansavimą.

312016-11-02 R. J. ir R. K. pasirašė Perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1, kuriuo konstatuota, jog vykdydamas sutartį UAB „RJ Ventures“ suteikė paslaugas, kurios įvardintos kaip konsultacijos pritraukiant naujus investuotojus – 5 000 Eur ir sėkmės mokestis – 125 000 Eur, viso su PVM 151 250 Eur.

322016-11-02 UAB „RJ Ventures“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. RVJ201614 UAB „Green Hotel“ 151 250 Eur sumai.

332016-11-04 mokėjimo nurodymu UAB „Baltijos parkai“ sumokėjo UAB „RJ Ventures“ 30 000 Eur, mokėjimo paskirtis nurodyta – avansas už UAB „Green Hotel“.

342017-01-09 mokėjimo nurodymu UAB „Green Hotel“ sumokėjo UAB „RJ Ventures“ 7 000 Eur, mokėjimo paskirtis nurodyta – dalinis pagal RVJ201614.

352017-02-06 mokėjimo nurodymu UAB „Baltijos parkai“ sumokėjo UAB „RJ Ventures“ 20 000 Eur, mokėjimo paskirtis nurodyta – dalinis pagal RJV201614 už UAB „Green Hotel“.

36UAB „Green Hotel“ 2017-05-01 lydraščiu pranešė, kad Sutartis nutraukta, nes UAB „RJ Ventures“ nesuteikė paslaugų, ir grąžino 2016-11-02 PVM sąskaitą faktūrą. Ant grąžinamos sąskaitos R. K. užrašė, jog paslaugos nebuvo suteiktos. 2017-05-01 raštu UAB „Green Hotel“ pranešė, kad nutraukia Sutartį ir pareikalavo UAB „RJ Ventures“ pranešti apie Sutarties vykdymo eigą ir pateikti ataskaitą.

37Dėl Sutarties dalyko ir sudarymo aplinkybių

38Sutartimi nustatyti teisiniai santykiai atitinka atlygintinų paslaugų teikimo institutą. CK 6.716 straipsnio 1 dalis nustato, jog paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

39Tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties sudarymo aplinkybių bei naudą iš Sutarties gavusio asmens nustatymo. UAB „RJ Ventures“ ir UAB „Legal Balance“ prašė teismo nustatyti, jog paslaugos buvo teikiamos ne Sutartį pasirašiusio asmens UAB „Green Hotel“ naudai, o UAB „SPA Birštonas“ naudai. Tuo viena Sutarties šalis sutiko, jog Sutartimi nebuvo tiesiogiai tenkinami UAB „Green Hotel“ interesai. Tai, kad paslaugos UAB „Green Hotel“ nebuvo teikiamos atitinka ir atsakovo UAB „Green Hotel“ poziciją.

40Ieškovas UAB „Legal Balance“ teigė, jog Sutartis laikytina sudaryta trečiojo asmens naudai. CK 6.191 straipsnis numato galimybę sudaryti sutartį trečiojo asmens naudai. CK 6.191 straipsnio 1 dalis nustato, jog, jeigu sudaręs sutartį asmuo išlygo, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, tai prievolę įvykdyti turi teisę reikalauti tiek sudaręs sutartį asmuo, tiek ir trečiasis asmuo, kurio naudai išlygtas prievolės įvykdymas, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis arba nelemia prievolės esmė.

41Nustatant tikrąją sandorį sudariusių asmenų valią, nagrinėtini tikrieji šalių ketinimai Sutarties sudarymo metu, o ne vien tik remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Sutarties tekste nurodyta, jog sandoris sudarytas tarp UAB „RJ Ventures“, atstovaujamos R. J. ir UAB „Green Hotel“, atstovaujamos R. K. Sutarties tekste nenurodyta, kokių poreikių patenkinimui yra tariamasi dėl finansavimo radimo, todėl šis poreikis nustatytinas aiškinantis Sutarties šalių ketinimus bei jų elgesį Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

42Ginčo sutarties dalykas yra ypatingas, nerutininis, tiek paslaugas teikiantis asmuo, tiek paslaugų dalykas gali būti nustatomi tik vykstant intensyviam ikisutartiniam procesui. V. S. pasirašiusios šalies atstovas – R. J., nurodė sekančią Sutarties sudarymo iniciavimo pradžią, aiškino, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį į jį kreipėsi seni partneriai, kad N. P. giminės prašo padėti išspręsti finansines problemas, susijusias su Birštono sanatorijos rekonstrukcija į SPA viešbutį „Vytautas Mineral SPA“. R. J. nurodė, jog N. P. finansavimo poreikį grindė tuo, kad UAB „Minvista“ pareikalavo grąžinti paskolas ir išpirkti akcijas arba perleisti kontrolinius projektą vykdančių įmonių paketus.

43Byloje duoti parodymai patvirtina, jog dėl Sutarties sudarymo R. J. derėjosi su N. P., o ne su R. K. Liudytoja apklausta UAB „Green Vilnius Hotel“ direktorė R. K. pripažino, jog ji nesiderėjo su R. J. dėl Sutarties pasirašymo, nederino Sutarties sąlygų. R. J. rekomendavo N. P. Liudytoja tik pasirašė jai perduotą Sutarties egzempliorių. Sutarties pasirašymas buvo suderintas su N. P. Taip pat po Sutarties sudarymo liudytoja su R. J. nekalbėjo apie Sutarties vykdymą, išskyrus pokalbį telefonu spalio mėnesio pabaigoje, kai R. J. prašė sumokėti avansą.

44Abi sandorio šalys pripažino, jog Sutarties sudarymą iniciavo N. P. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju N. P. pripažino, kad UAB „Green Hotel“ vadovę R. K. supažindino su R. J. Liudytojas palaikė poziciją, jog Sutartis pasirašyta UAB „Green Hotel“ interesų tenkinimui, tačiau bendrovė lėšų negavo, Sutartis nebuvo įvykdyta. N. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „Green Hotel“ blogą finansinę padėtį aiškino tuo, kad bendrovė už 4 mln. eurų įsigijo bendrovę UAB „Baltijos parkai“, dalį pinigų skolinosi iš banko ir kitų juridinių asmenų. Investicijoms buvo reikalinga 4 mln. eurų. Pinigų poreikis buvo 1,5 mln. eurų paskolai grąžinti, terminas grąžinti buvo 2016 m. rugpjūtį, kitos lėšos reikalingos įmonės veiklos plėtrai – naujų viešbučių įsigijimui, viso planavo turėti 5-6 viešbučius.

45Aiškindama Sutartimi nustatytų įsipareigojimų turinį R. K. palaikė N. P. poziciją ir teigė, kad su R. J. įmone Sutartis dėl investavimo buvo pasirašyta, bendrovėje kilus investicijų poreikiui,. Investicijų poreikis kilo, kai 2016 metų liepos mėnesį UAB „Green Hotel“ su norvegų įmone sudarė sutartį dėl 2 viešbučių įsigijimo, perkant UAB „Baltijos parkai“.

46Parodymų dėl sandorio dalyko – finansavimo tikslo, prieštaringumas šalinamas tiriant kitus byloje surinktus įrodymus. R. J. paaiškinimai, jog susitarimo dalykas buvo finansinių problemų, susijusių su Birštono sanatorijos rekonstrukcija į SPA viešbutį „Vytautas Mineral SPA“, patvirtinami kitomis byloje nustatytomis aplinkybėmis. Bylos duomenys patvirtina, jog N. P. dėl Sutarties sudarymo bei paslaugų teikimo derėjosi su R. J. dėl investuotojų „Vytautas Mineral SPA“ projekto vykdymui suradimo. Liudytojas A. P. teismui nurodė, jog jis suvedė R. J. su N. P. Liudytojas aiškino, kad R. J. yra jo tėvo R. P. draugas. N. P. žmonos brolis J. M. paprašė padėti surasti finansuotojus N. P.. 2016 m. rudenį Palangoje įvyko J. M., R. P., R. J. ir A. P. susitikimas. J. M. papasakojo apie N. P. verslus, sakė, kad jam spaudimą daro D. M., kuriam N. P. yra įkeitęs akcijas, ir reikalingos lėšos projektui užbaigti.

47R. J. ir N. P. derybų turinį patvirtina UAB „RJ Ventures“ pateiktas susirašinėjimas. 2016-08-29 elektroniniu laišku A. M. persiunčia R. J. sanatorijos pristatymą ir finansinį modelį, laiškas žiniai išsiųstas N. P. Dieną prieš Sutarties pasirašymą (2016-08-30) R. J. persiunčia sutarties projektą ir prašo atsiųsti savo šalies rekvizitus. N. P. elektroniniame laiške, atsakydamas rašo, jog geriausia būtų UAB „Green Hotel“, direktorė R. K., sako, kad sunku sumokėti avansą ir siūlo rytoj 8 val. susitikti prie UAB „Green Hotel“. Į tai R. J. atsako, jog avansą atidės „iki atsidarysit“ bei žada rytoj susitikti. Sekančią dieną – 2016-08-31, kai šalys susitarė susitikti UAB „Green Hotel“, buvo pasirašyta ginčo Sutartis. Sutartį pasirašė ir R. K., kuri iki tol su R. J. dėl Sutarties sąlygų nesiderėjo.

48Po Sutarties sudarymo R. J. ir N. P. elektroniniais laiškais susirašinėjo dėl Sutarties vykdymo. Byloje pateiktas 2016-09-07 susirašinėjimas „Investuotojai“ rodo, jog R. J. susirašinėjo su N. P. dėl susitikimų su konkrečiais investuotojais.

49UAB „Green Hotel“ nevykdė „Vytautas Mineral SPA“ projekto, tačiau su šio projekto vykdymu buvo glaudžiai susijęs UAB „Green Hotel“ akcininkas N. P.. N. P. suinteresuotumą finansavimo organizavimo paslaugomis rodo jo, kaip akcininko ryšiai ryšiai su UAB „Green Hotel“ bei „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinančiomis bendrovėmis. UAB „Green Hotel“ per akcininką N. P. buvo susijęs su „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinančiomis bendrovėmis bei UAB „Baltijos parkai“. Juridinių asmenų registro 2017-04-26 išrašas patvirtina, kad UAB „Green Hotel“ 2014-09-11 buvo atskirtas nuo įmonės UAB „Green Vilnius Hotel“. UAB „Green Hotel“ akcininkai yra UAB „Eglesum Leads“ ir N. P.. Iš 2016-11-28 akcininkų sąrašo matyti, jog UAB „Green Hotel“ 77 756 akcijos priklauso N. P. (34 proc.), o 150 909 akcijų – UAB „Eglesum Leads“ (66 proc.). UAB „Eglesum Leads“ akcininku nuo 2016-05-20 yra P. R., kuris akcijas įsigijo iš UAB „Vilniaus investicija“, kuriai prieš tai buvo šias akcijas pardavęs. 100 proc. UAB „Vilniaus investicija“ akcijų priklauso N. P.

50SPA viešbučio „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendino bendrovės UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“. Didžioji projektą įgyvendinančių įmonių UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijų dalis – 53,3 proc., priklausė UAB „Vilniaus investicija“, kurios 100 proc. akcijų priklauso N. P. Šių abiejų bendrovių 41,67 proc. akcijų priklausė UAB „Margio investicija“ ir UAB „Birštono projektas“, kurių 100 proc. akcijų valdė UAB „Postverta“. UAB koncernui „MG Baltic“ per 34,76 proc. akcijų priklausiusi UAB Minvista“ turėjo reikalavimo teises UAB „Margio investicija“ ir UAB „Birštono projektas“. Tai rodo, jog „Vytautas Mineral SPA“ projektas didžiąja dalimi priklausė N. P. (53,3 proc.), mažesniu akcininku buvo UAB „Postverta“ (41,67 proc.), o reikalavimo teises į projektą įgyvendinančias bendroves buvo įgijusi UAB „Minvista“.

51SPA viešbučio „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinusios bendrovės UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ reorganizavosi į trečiąjį asmenį šioje byloje UAB „SPA Birštonas“. 2017-01-16 UAB „Green Vilnius Hotel“ akcininkų sprendimu (akcininkai: R. A. 5 proc., UAB „Birštono projektas“ 16,7 proc., UAB „Margio investicijos 25 proc., BUAB „Vilniaus investicija“ 53,3 proc.) prie UAB „Green Vilnius Hotel“ prijungta UAB „Birštono investicija“. Kaip matyti iš UAB „SPA Birštonas“ paaiškinimų teismui, ši bendrovė reorganizavimo būdu perėmė UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ teises ir pareigas.

52Kitoje civilinėje byloje nurodytos aplinkybės patvirtina, jog užtikrindama UAB „Birštono investicija“ (N. P. 53,3 proc., UAB Postverta“ 41,67 proc.) prievoles BUAB „Vilniaus investicija“ (N. P. 100 proc.) įkeitė UAB „Green Vilnius Hotel“ (N. P. 53,3 proc., UAB Postverta“ 41,67 proc.) akcijas su atpirkimo teise. Įkaito gavėjas – UAB „Margio investicija“ (UAB „Postverta“ 100 proc.). Vilniaus apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. eB2-4916-567/2016 pagal ieškovo UAB „Margio investicija“ skundą, teismui pateiktą 2016-06-01, prieš atsakovą BUAB „Vilniaus investicija“ dėl 2016-05-18 BUAB „Vilniaus investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. UAB „Margio investicija“ teismui paaiškino, kad 2016-05-18 BUAB „Vilniaus investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimu pradėtas BUAB „Vilniaus investicija“ bankroto procesas ne teismo tvarka. Nurodė, kad tarp UAB „Margio investicija“, BUAB „Vilniaus investicija“ ir UAB „Birštono investicija“ 2015-11-20 buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria BUAB „Vilniaus investicija“ užtikrino UAB „Birštono investicija“ prievoles, įskaitant UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijų įkeitimą. UAB „Birštono investicija“ už 11 proc. metines palūkanas suteikta 750 000 Eur paskola. 2015-11-20 tarp tų pačių asmenų sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kuria UAB „Margio investicija“ įsipareigojo perleisti BUAB „Vilniaus investicija“ reikalavimo teises į UAB „Birštono investicija“, o BUAB „Vilniaus investicija“ įsipareigojo sumokėti UAB „Margio investicija“ kainą, lygią UAB „Birštono investicija“ pagal paskolos sutartį negrąžintos paskolos ir palūkanų daliai. Vilniaus apygardos teismo 2016-10-21 nutartimi UAB „Margio investicija“ pareiškimas patenkintas. Prasidėjus apeliaciniam procesui, 2016-11-22 (t. y. po 2016-10-20 Kontroliuojančių asmenų susitarimo dėl UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ akcininkų sutarties su UAB „Nuomos verslas“ pasirašymo) UAB „Margio investicija“ direktorė S. L. atsisakė nuo pareiškimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017-01-12 nutartimi byla nutraukta. Jeigu UAB „Birštono investicija“ nebūtų grąžinusi paskolos, N. P. būtų praradęs per UAB „Vilniaus investicija“ turimas 53,3 proc. vienos iš „Vytautas Mineral SPA“ įgyvendinančios įmonės UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijas ir UAB „Postverta“ turėtų 94,97 proc. šios įmonės akcijų. Tokiu būdu N. P. prarastų pagrindinio „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinančio akcininko teises.

53N. P. nurodė, kad jis negalėjo tartis dėl UAB „SPA Birštonas“ akcijų, nes UAB „Vilniaus investicija“ buvo iškelta bankroto byla, įmonę valdė bankroto administratorius, kuris galėjo spręsti dėl UAB „SPA Birštonas“ akcijų. Iš Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. eB2-4916-567/2016 matyti, kad bankroto byla pradėta ne teismo tvarka 2016-05-18 BUAB „Vilniaus investicija“ kreditorių susirinkimo nutarimu bei paskirtas bankroto administratorius. Šis argumentas laikomas nepagrįstu, nes byloje nėra jokių duomenų, kad bankroto administratorius būtų derėjęsis dėl UAB „Vilniaus investicija“ turimų kitų bendrovių akcijų pardavimo. 2016-10-20 Kontroliuojančių asmenų susitarimo dėl UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ akcininkų sutarties su UAB „Nuomos verslas“ pasirašymo metu UAB „Vilniaus investicija“ buvo vykdoma neteisminė bankroto procedūra, kurios teisėtumas ginčytas teisme. Nebūtų pagrįsta manyti, jog tokiomis aplinkybėmis bankroto administratorius būtų siekęs parduoti akcijas su atpirkimo teise. Bankroto bylos iškėlimas įprastai baigiasi įmonės likvidavimu, tikimybė, kad bankrutuojanti įmonė galėtų ateityje vykdyti didelės vertės ekonominę veiklą bei išpirkti didelės vertės akcijas, nėra didelė. Įmonės mokumo atkūrimas nėra bankroto administratoriaus funkcija. Bankroto administratorius skirtas ne teismo vienintelio akcininko N. P. pasirinkimu, todėl pastarasis turėjo galimybę pasirinkti jo veiksmams pritariantį bankroto administratorių.

54Tai, kad buvo pradėta neteisminė bankroto procedūra, rodo, jog UAB „Vilniaus investicija“ negalėjo mokėti pagal Sutartį (Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnis, 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir išpirkti įkeistas UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijas. UAB „Birštono investicija“ ir UAB „Green Vilnius Hotel“ akcininku N. P. buvo ne tiesiogiai, o per bankrutuojančią UAB „Vilniaus investicija“, todėl veikimas per šias įmones taip pat buvo apribotas. Tuo paaiškinama, kodėl N. P. 2016-08-30 laiške R. J. siūloma Sutarties šalimi įrašyti UAB „Green Hotel“.

55Liudytojai N. P. ir R. K. aiškino, jog UAB „Green Hotel“ taip pat trūko finansinių išteklių. Taip pat teismui buvo pateikta 2017-04-15 UAB „Audata“ ataskaita apie UAB „Green Hotel“ gautas paskolas, kurioje padaryta išvada, kad UAB „RJ Ventures neprisidėjo prie to, kad bendrovė gautų paskolas. 2017-09-30 paaiškinimuose UAB „Green Hotel“ pateikė duomenis, jog UAB „Baltijos parkai“ akcijų įsigijimo vertė buvo 4 mln. eurų. Akcijų įsigijimo sandorį finansavo AB Šiaulių bankas, kuris refinansavo 1,5 mln. eurų UAB „Green Hotel“ turėtą paskolos likutį UAB „Medicinos bankas“, suteikė apie 1,5 mln. eurų UAB „Baltijos parkai“ įsigijimui ir refinansavo 2,4 mln. eurų paskolos likutį AB „Swedbank“. Šis finansinių įsipareigojimų buvimas yra suprantamas, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie rodytų, kad buvo imamasi veiksmų dėl Sutarties sudarymo bei vykdymo, kurie būtų susiję su UAB „Green Hotel“ finansavimo trūkumo padengimu ir nepaneigė bei UAB „Green Hotel“ finansinių poreikių plotmėje nepaaiškino, šioje civilinėje byloje nustatyto bendrovių bei fizinių asmenų bendravimo, susirašinėjimo ir susitikimų. Tai, kad Sutartimi apibrėžtų finansinių lėšų poreikis nebuvo susijęs su UAB „Green Hotel“, patvirtina Sutarties šalių elgesys bei Sutarties vykdymas.

56Apibendrinant nustatoma, kad ginčo Sutartis buvo sudaryta N. P. iniciatyva, turint tikslą surasti finansavimą „Vytautas Mineral SPA“ projektui. Tuo būdu naudos gavėju yra projektą įgyvendinančios bendrovės, kurios po reorganizavimo tapo UAB „SPA Birštonas“. Nors atsiliepime UAB „SPA Birštonas“ nelaiko savęs naudos gavėju, tačiau nauda buvo gauta ne pačios bendrovės kaip turtinio vieneto, bet bendrovės akcininko UAB „Vilniaus investicija“ (savininkas N. P.) prievolių perduoti įkeistas akcijas nevykdymu. Tai patvirtina, jog tiesioginis naudos gavėjas per akcijas yra N. P.

57UAB „Baltijos parkai“ atstovas P. R. teigė, jog Sutartis galimai buvo sudaryta ne UAB „Green Hotel“, o asmeniškai N. P. naudai, todėl atsakovais byloje neturėtų būti bendrovės. Įvertinus tai, kad byloje aptariamos bendrovės ir akcininkai yra glaudžiai persipynę, dažnai keičiasi akcininkai (UAB „Eglesum Leads“), vienos bendrovės moka kitų skolas (UAB „Baltijos parkai“ už UAB „Green Hotel“, UAB „Green Hotel“ už „Vytautas Mineral SPA stačiusią UAB „Danėja“ (V. B. paaiškinimai), nustatoma, kad įmonės ir asmenys turi interesų bendrumą, kurio nenori atskleisti kitai sutarties šaliai, daroma išvada, kad yra pagrįsta ir teisinga Sutarties šalių prievoles nustatyti pagal Sutartį sudariusių asmenų nurodymą pačioje Sutartyje, o patys suinteresuoti asmenys tarpusavyje galės išspręsti kylančius ginčus.

58Nustačius, jog Sutartis nebuvo sudaryta UAB „Green Hotel“ interesų tenkinimui, pripažįstama, jog ji buvo sudaryta trečiojo asmens naudai ir atitinka CK 6.191 straipsnio 1 dalį, sudaręs sutartį asmuo išlygo, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis arba nelemia prievolės esmė.

59Dėl Sutarties sudarymo derybas vedęs N. P. neturėjo teisės formalios teisės atstovauti UAB „Green Hotel“, tačiau jis veikė kaip faktinis įmonės vadovas, kurio priimtus sprendimus įgyvendino įmonės direktorė R. K. Tai rodo aplinkybės, jog R. K. nesiderėjo dėl Sutarties sudarymo, nebuvo nustačiusi bendrovės poreikių, jos vykdymo, pasirašė Aktą, nereiškė pretenzijų dėl Sutarties vykdymo. Tai, kad UAB „Green Hotel“ direktorė neveikė savarankiškai, o vykdė N. P. pavedimus, UAB „Green Hotel“ negali atleisti nuo Sutartimi prieš trečią šalį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. UAB „Green Hotel“ valia dėl Sutarties sudarymo ir dalyko vertinama kaip N. P. valia ir pripažįstama, kad Sutartimi asmuo išlygo, jog prievolė turi būti įvykdyta trečiojo asmens naudai.

602018-01-19 raštu UAB „Green Hotel“ pateikė bendrovės akcininkų susirinkimų protokolus, iš kurių matyti, jog akcininkai tarėsi dėl veikloje vykdymo, tačiau byloje nėra patvirtinta, kad sprendimas dėl Sutarties sudarymo turėjo būti priimtas UAB „Green Hotel“ akcininkų susirinkime, kad nepakako įmonės vadovo sprendimo. P. R. civilinėje byloje atstovavo UAB „Baltijos parkai“, kaip šios įmonės vadovas, o teikdamas procesinius dokumentus atstovavo ir UAB „Green Hotel“, kaip bendrovės vadovas. N. P. R. buvo pagrindinis UAB „Baltijos parkai“, kuri pagal Sutartį sumokėjo 50 000 Eur, akcininkas, tačiau nei reikalavo, kad įmonės direktorius M. N. neatliktų mokėjimų, nei taikė atsakomybę buvusiam direktoriui M. N., nei prašė, kad UAB „Green Hotel“ ar UAB „RJ Ventures“ pervestus pinigus grąžintų. Tai rodo, jog P. R. neprieštaravo ir neprieštarauja, kad UAB „Baltijos parkai“ vykdytų įsipareigojimus UAB „RJ Ventures“ už UAB „Green Hotel“.

61Dėl Sutarties įvykdymo

62R. J. aiškino, kad vykdydamas Sutartį, surado investuotoją R. V., kuris su partneriais sutiko perpirkti „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinančių įmonių akcijas, refinansuoti įsipareigojimus ir suteikti 1,093 mln. paskolą SPA projektui užbaigti, būsimus akcijų savininkus bendrovei UAB „Minvista“ sutarta padaryti nežinomais. Įgyvendindama planą V. B. atstovaujama įmonė UAB „Naudos virsmas“ 2016-09-21 iš UAB „Minvista“ įsigijo reikalavimo teises į 3,9 mln. eurų vertės UAB „Birštono projektas“ ir UAB „Margio investicija“ įsiskolinimus. 2019-09-22 UAB „Postverta“ pardavė UAB „Naudos virsmas“ 100 proc. UAB „Margio investicija“ ir 100 proc. UAB „Birštono projektas“ akcijų. 2018-09-22 UAB „Verslo praktika“ perleido UAB „Naudos virsmas“ 100 proc. UAB „Postverta“ akcijų.

63Liudytojos S. L. parodymais patvirtinama, jog R. V. ir partneriai investavo į „Vytautas Mineral SPA“ projektą. Liudytoja S. L. nurodė, kad ji yra UAB „Nuomos verslas“ direktore. 2016 metų spalio-lapkričio mėnesiais UAB „Nuomos verslas“ įsigijo 100 proc. UAB „Birštono projektas“ akcijų. Įsigyjant akcijas dalyvavo R. J., 2016 metų rudenį Kaune vyko susitikimas, kuriame dalyvavo R. J., N. P., jo advokatė, R. V., UAB „Nuomos verslas“ advokatė. Tarėsi ir dėl UAB „Margio investicijos“ akcijų pirkimo. Kas iniciavo derybas ir teikė pasiūlymus dėl akcijų įsigijimo nežino, akcininkas pasakė, kad įmonė investuos į šias dvi įmones ir pasakyta investavimo suma. S. L. buvo pakviesta, kad parengtų reikiamus dokumentus.

64Iš UAB „Nuomos verslas“ visuotinio akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašo matyti, jog pagrindinis UAB „Nuomos verslas“ akcininkas, turintis 6 582 akcijas iš 10 000, yra R. V..

65Aplinkybę, jog buvo sudaryti investavimo sandoriai ir R. V. turima UAB „Nuomos verslas“ įsigijo „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinančių bendrovių akcijas bei reikalavimo teises į šias bendroves su teise ir pareiga atpirkti investicijas, patvirtina rašytiniai įrodymai. 2016-09-23 elektroniniu laišku N. P. persiunčia R. J. dvi akcijų pirkimo-pardavimo sutartis: Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis Postverta-Naudos virsmas ir Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis Verslo praktika-Naudos virsmas. Iš advokatės V. G., R. J. ir N. P. 2016-10-19 susirašinėjimo matyti, jog buvo derinamas akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių tekstas. 2016-10-19 raštu advokatė V. G. siunčia N. P. galutines suderintas sutartis, kurias turės tvirtinti notaras, laiškas žiniai adresuojamas ir R. J. bei V. B.

66UAB „Nuomos verslas“ direktorė S. L. 2017-04-06 raštu pažymėjo, kad UAB „Nuomos verslas“ ir N. P. 2016-10-20 sudarė Kontroliuojančių asmenų susitarimą dėl UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ akcininkų sutarties, kuria numatė akcijų ir reikalavimų išpirkimo sąlygas. S. L. pareikalavo vykdyti 2016-10-20 Akcininkų sutartį dėl UAB „Green Hotel Vilnius“ ir UAB „Birštono investicija“ akcijų bei reikalavimų į šias bendroves išpirkimo sąlygų. Pagal Akcininkių sutartį UAB „Nuomos verslas“ turėjo pareigą netiesiogiai per UAB „Margio investicija“ ir UAB „Birštono projektas“ nupirkti UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijas bei reikalavimus į šias bendroves. Reikalavo, jog N. P. iki 2017-12-31 iš UAB „Nuomos verslas“ išpirktų jai netiesiogiai priklausančias UAB „Green Vilnius Hotel“ (prie kurios jau buvo prijungta UAB „Birštono investicija“) akcijas už 5 274 520 Eur. Liudytojas N. P. pripažino, jog, kai UAB „Nuomos verslas“ investavo į UAB „SPA Birštonas“ su bankroto administratoriumi sudarė sutartį, pagal kurią sudaryta galimybė UAB „Vilniaus investicija“ išpirkti akcijas už tam tikrą kainą. Kai baigėsi bankroto procedūra, ši pareiga perėjo N. P.

67UAB „Nuomos verslas“ direktorė S. L. patvirtino, jog ji neieškojo kontrahento akcijų ir reikalavimo teisių pirkimo sutarčiai sudaryti, ji buvo pakviesta į susitikimą, kuriame dalyvavo R. V., R. J. ir N. P., susirinkime jai buvo išdėstyta, kokiomis sąlygomis bus sudaromas sandoris dėl „Vytautas Mineral SPA“ projekto. Tai rodo, jog sandoris buvo sudarytas akcininko R. V. sprendimu, šiam susitarus dėl sandorio ir jo sąlygų su kitą pusę atstovavusiais R. J. ir N. P.. Susitikime dalyvavo R. J. ir N. P., kurie jokių kitų verslo ryšių, išskyrus Sutarties vykdymą, neturėjo. Tuo sprendžiama, kad susitikimas ir jo pasekoje vykęs sandorio sudarymas buvo organizuotas R. J., kuris tokiu būdu vykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

68Liudytojai V. B. ir N. P. negalėjo aiškiai nurodyti, iš kur atsirado akcijų pirkėjas UAB „Nuomos verslas“. V. B. teigė, jog jo turima įmonė UAB „Naudos virsmas“ sužinojusi apie investuotojo poreikį pirkti SPA Birštonas akcijas, atliko tarpininko vaidmenį, detaliau aplinkybių neaiškino. Liudytojas N. P. teigė, jog R. V. ir jo partnerius pažįsta seniai, tačiau iš kur jis sužinojo, kad UAB „Naudos virsmas“ pardavinėja akcijas, negalėjo paaiškinti. Tokiu būdu, susitarimo dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo aplinkybės nustatomos pagal liudytojos S. L. parodymus. Tarp N. P. ir R. J. nebuvo jokių kitų reikalų, kuriuos jie būtų galėję tvarkyti dieną prieš 2016-10-20 Akcininkų sutarties pasirašymą persiųsdami ir su advokatu derindami sutartis. Tai reiškia, jog buvo bendradarbiaujama dėl sutarties, kuria UAB „Nuomos verslas“ pirko „Vytautas Mineral SPA“ projektą vykdančių įmonių akcijas bei įsiskolinimus.

69Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad po Sutarties įvykdymo R. J. toliau bendravo su N. P. bei UAB „Green Hotel“, jam nebuvo reiškiamos pretenzijos dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo. Liudytojas A. P. patvirtino, jog J. M. sakė, kad investuotojai buvo rasti, SPA centras atidarytas. 2017 metų vasarą „Europos“ prekybos centre susitiko A. P., N. P., J. M., V. B. ir R. J. Ginčijosi dėl atsiskaitymo sumos – ar 1 proc. ar 2 proc., paslaugos suteikimo neginčijo, aiškino, kad investuotojas nori susigrąžinti pinigus. UAB „Nuomos verslas“ direktorė S. L. 2017-04-06 raštu N. P. prašo išpirkti UAB „Green Vilnius Hotel“ akcijas. Tai atitinka liudytojo A. P. nurodytą aplinkybę, kad 2017 metų vasarą vykusio susitikimo metu buvo skundžiamasi dėl paslaugų teikimo, nes investuotojas nori susigrąžinti pinigus.

70Po 2016-10-20 Akcininkų sutarties sudarymo R. J. su N. P. bendradarbiavo dėl atsiskaitymo pagal Sutartį. 2016-10-28 elektroniniu laišku Rytis J. N. P. persiunčia Aktą ir nurodo, kad laukia pirmo pavedimo ir likusios dalies mokėjimo grafiko, kaip buvo susitarta. Atsakydamas N. P. nurodo, jog viską gavo, organizuoja ir iki trečiadienio padarys pirmą mokėjimą.

71Aktas pasirašytas 2016-11-02. Tą pačią dieną UAB „RJ Ventures“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. RVJ201614 UAB „Green Hotel“ 151 250 Eur sumai, t. y. tokiai pat sumai, kokia nurodyta Akte. Atsakovas aiškino, jog Aktas buvo pasirašytas iki darbų atlikimo, nes tokia buvusi R. J. sąlyga, kurią jis kėlė dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo pradėjimo.

72Liudytoja R. K. parodė, kad spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje R. J. sakė, kad reikia pasirašyti darbų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą, nes UAB „RJ Ventures“ turėjo mokestinių nepriemokų. Aktą liudytoja pasirašė, kai N. P. užtikrino, jog pažįsta ir pasitiki R. J. N. P. aiškino, kad R. K. sakė, jog reikia pasirašyti Aktą, nes kitu atveju nebus teikiamos finansavimo organizavimo paslaugos. R. K. Aktą pasirašė dėl streso, jai drausminė atsakomybė netaikyta. Tokie paaiškinimai neatitinka 2016-10-28 elektroninio susirašinėjimo, kai R. J. darbo santykiams įprastu būdu persiunčia Aktą N. P. (ne R. K.) ir N. P. žada padaryti apmokėjimą. Byloje neįrodyta, kad UAB „RJ Ventures“ turėjo mokestinių nepriemokų, taip pat neįrodyta, kad R. J. būtų daręs spaudimą ir gąsdinęs R. K., kad ji pasirašytų Aktą neatlikus darbų. Iš karto po Sutarties sudarymo buvęs susirašinėjimas patvirtina, kad R. J. pradėjo veiklą pagal Sutartį iš karto po jos pasirašymo. 2016-12-21 L. K., kuri tvarkė UAB „RJ Ventures“ buhalteriją, elektroniniame laiške nurodyta, jog kreipimosi į Valstybinę mokesčių inspekciją tikslas yra, kad gavusi pranešimą inspekcija per 15 darbo dienų duos atsakymą ir per tą laiką nebus išstatytas inkasinis (pavedimas).

732016-12-21 – 22 susirašinėjime tarp N. P. ir R. J. bei L. K. yra tariamasi dėl UAB „RJ Ventures“ sąskaitos įforminimo mokestiniuose dokumentuose. 2016-12-21 UAB „RJ Ventures“ su UAB „Green Hotel“ sudarė Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartį, pagal kurią susitarta dėl 2016-12-20 UAB „RJ Ventures“ pateiktos lapkričio mėnesio PVM deklaracijos ir likusios nesumokėtos mokestinės nepriemokos. Ši sutartis R. K. pasirašytu 2016-12-21 raštu pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai. Valstybinė mokesčių inspekcija 2016-12-27 raštu nurodė, jog UAB „Green Hotel“ neatitinka reikalavimų dėl nepriemokos perėmimo.

74Atsakovas pradėjo atsiskaitymą už pagal Sutartį suteiktas paslaugas. Pirmas mokėjimas (30 000 Eur) atliktas 2016-11-04 mokėjimo nurodymu, kai UAB „Baltijos parkai“ sumokėjo UAB „RJ Ventures“ 30 000 Eur, mokėjimo paskirtis nurodyta – avansas už UAB „Green Hotel“. UAB „Baltijos parkai“ įregistruota 2000-05-19. Nuo 2016-07-12 vieninteliu bendrovės akcininku yra UAB „Green Hotel“, nuo 2017-02-15 valdybos pirmininkas N. P., nuo 2017-09-08 vadovas – P. R.. Liudytojas M. N. paaiškino, kad dirbo UAB „Baltijos parkai“ generaliniu direktoriumi. Kaip dukterinė įmonė atliko pavedimus už UAB „Green Hotel“. Iš viso atliko 20-30 mokėjimo pavedimų už UAB „Green Hotel“. Už UAB „Green Hotel“ atlikti pavedimai už investuotojo paiešką, 1 mln. eurų pervedė UAB „Minvista“. Liudytojas prisiminė, jog darė apie 20 000 – 30 000 Eur pavedimą UAB „RJ Ventures“, pavedimą atlikti prašė R. K., pavedimas buvo suderintas su P. R.. Dėl mokėjimų UAB „RJ Ventures“ aiškinosi su R. K., sakė, kad buvo išrašyta sąskaita, buhalterė bendraudavo su UAB „Green Hotel“ buhaltere.

75Tai, kad UAB „Green Hotel“ ir N. P. buvo žinoma ir jį organizuota apmokėjimo aplinkybė, rodo ir tai, kad N. P. 2016-12-01 elektroniniame laiške R. J. ir M. N., kuris buvo UAB „Baltijos parkai“ direktorius, rašo, kad UAB „Green Hotel“ pasirašė sutartį su R. J. įmone, tačiau mokėjimą darė UAB „Baltijos parkai“ ir siūlo bendrauti dėl užskaitos.

762017-01-09 mokėjimo nurodymu UAB „Green Hotel“ sumokėjo UAB „RJ Ventures“ 7 000 Eur, mokėjimo paskirtis nurodyta – dalinis pagal RVJ201614. Nors atsakovas ir teigia, jog Aktą pasirašė, nors darbai nebuvo atlikti dėl spaudimo, tačiau niekas negalėjo padaryti spaudimo bendrovės buhalterei nurodant mokėjimo paskirtį.

772017-02-06 iš elektroninio pašto apskaita@greenhotels.lt R. J. pranešta, kad 20 000 Eur apmokėti iš UAB „Baltijos parkai“ sąskaitos, pradinis mokėtojas UAB „Green Hotel“. Šio mokėjimo paskirtis taip pat dalinis mokėjimas.

782017-01-07 ir 2017-02-10 elektroninis susirašinėjimas rodo, jog R. J. su N. P. derina susitikimus, kuriuose R. J. prašo aptarti skolos grąžinimą. 2017-04-05 laišku R. J. rašo apie susitarimo pasirašymą dėl UAB „Green Hotel“ įsipareigojimų jam grąžinti skolą vykdymo per 12 mėnesių.

79N. P. aiškinimas, kad Akto pasirašymas buvo sąlyga UAB „RJ Ventures“ pradėti ieškoti investuotojo, nėra patvirtintas jokiais byloje surinktais įrodymais. Toks aiškinimas prieštarauja paties N. P. rašytiems elektroniniams laiškams. Tai, kad apklausos liudytoju metu N. P. aiškino, jog neprisimena laiškų turinio, neatsimena susitikimo ( - ), apie ką informavo R., neduoda pagrindo abejoti elektroniniais laiškais. N. P. aiškino, jog elektroninis susirašinėjimas susijęs su jo domėjimusi naujais UAB „SPA Birštonas“ akcininkais, kadangi nuo to priklausė jo turimo įmonės UAB „Vilniaus investicija“ vertė. Tačiau teismui pateiktas elektroninis susirašinėjimas yra labai kryptingas ir atitinka kitais įrodymais patvirtintus įvykius, kurie susiję su Sutarties vykdymu.

80Liudytojas V. B. 2017-03-04, 2017-03-15 elektroninius laiškus aiškino, kaip laiškus susijusius su atskiru V. B. projektu Maskvoje bei N. P. prašymu išspręsti konfliktą. Liudytojas V. B. pateikė 2017-02-24 susirašinėjimą, iš kurio matyti, jog buvo pirminiai laiškai dėl investicijų.

81Apibendrinant daroma išvada, kad UAB „RJ Ventures“ savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė, įvykdymo rezultatas yra 2016-10-20 Akcininkų sutarties sudarymas. Aktas buvo sudarytas po darbų atlikimo, o PVM sąskaita RVJ201614 išrašyta pagal Akte nustatytą darbų atlikimo apimtį. Abiejų dokumentų tekstas yra labai aiškus ir vienareikšmiškai suprantamas. Dokumentus priėmė R. K., jokių pastabų nenurodė. Nors R. K. aiškino, kad apie nesuteiktas paslaugas sužinojo iš audito, tačiau sprendimą dėl Sutarties nutraukimo UAB „Green Hotel“ priėmė tik 2017-05-01, kai iš teismo gavo procesinius dokumentus. Ieškinys priimtas 2017-04-21, išsiųstas šalims 2017-04-24. Iki ieškinio gavimo dienos UAB „Green Hotel“ nebuvo pareiškusi jokios pretenzijos dėl Sutarties vykdymo. Kadangi atsakovas už paslaugas neatsiskaitė, pažeidė CK 6.716 straipsnio 1 dalį. Ginčo dėl priteistinos sumos nebuvo. Suma nurodyta tiek Akte, tiek PVM sąskaitoje faktūroje.

822017-02-23 UAB „RJ Ventures“ ir UAB „Legal Balance“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria perleido reikalavimus pagal Sutartį, 2016-11-02 priėmimo-perdavimo aktą ir 2016-11-02 PVM sąskaitą faktūrą RJV Nr. 201614. UAB „RJ Ventures“ 2017-02-23 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP2017-02/04 reikalavimo teisę į atsakovą perleido UAB „Legal Balance“, todėl skola priteisiama ieškovui. Priešieškinis yra atmetamas anksčiau išdėstytais motyvais, nustačius, jog paslaugos pagal Sutartį buvo suteiktos, o 2017-01-09 mokėjimas buvo dalinis mokėjimas pagal Sutartį, o ne avansas.

83Dėl palūkanų priteisimo

84Ieškovas UAB „Legal Balance“ už laikotarpį nuo 2016-12-02 iki ieškinio pateikimo teismui dienos prašė priteisti 3 271,18 Eur palūkanų pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Termino praleidimą skaičiavo nuo 2016-12-02: už laikotarpį nuo 2016-12-02 iki 2017-01-10 skola buvo 121 250 Eur, fiksuota palūkanų norma 0,22 proc., priteistinos 8,22 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, uždelstas laikotarpis 39 dienos, iš viso 1 064,94 Eur; nuo 2017-01-10 iki 2017-02-06 skola buvo 114 250 Eur , fiksuota palūkanų norma 0,23 proc., priteistinos 8,23 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, uždelstas laikotarpis 27 dienos, iš viso 695,55 Eur; nuo 2017-02-06 iki ieškinio teismui pateikimo dienos skola 94 250 Eur, fiksuota palūkanų norma 0,24 proc., priteistinos 8,24 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, uždelstas laikotarpis 71 diena, iš viso 1 510,69 Eur.

85Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nurodo, kad, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. To paties įstatymo 2 straipsnio 5 dalis nurodo, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Jeigu komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų mokėjimo diena arba laikotarpis nenustatyti, palūkanos skaičiuojamos praėjus 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą (Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

86Dėl palūkanų teisinio pagrindo ar paskaičiavimo atsakovas atsikirtimų neteikė. Teismas skaičiavimo netikslumų nenustatė. Teisinis pagrindas nurodytas tinkamai, todėl prašomos palūkanos priteistinos.

87Procesinės palūkanos priteisiamos pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir CK 6.210 straipsnį. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, kai abi sutarties šalys yra privatūs juridiniai asmenys, mokamos 6 proc. metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas prašo palūkanų dydį nustatyti pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Tai atitinka CK 6.210 straipsnio 2 dalies išlygą.

88Prašė UAB „RJ Ventures“ pakeisti tinkamu atsakovu UAB „Legal Balance“, kadangi visas iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pirminis kreditorius perleido 2017-02-23 reikalavimo perleidimo sutartimi.

89Dėl bylinėjimosi išlaidų

90Ieškovas UAB „Legal Balance“ už ieškinio padavimą 2017-04-18 sumokėjo 1 600 Eur, už atskirąjį skundą 2017-04-26 sumokėjo 21 Eur. 2018-01-12 prašymu UAB „Legal Balance“ prašė priteisti 2 270,45 Eur bylinėjimosi išlaidų už ieškinio ir dubliko surašymą, prašymų rengimą, dokumentų rinkimą, pasirengimą atstovauti bei atstovavimą teismo posėdyje. Procesas sudėtingas, pateikta daug procesinių dokumentų, išlaidos pripažįstamos pagrįstomis.

91UAB „RJ Ventures“ atstovė K. P. 2018-01-12 prašymu prašė priteisti 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

92Atsakovas UAB „Green Hotel“ už priešieškinį 2017-05-03 sumokėjo 210 Eur. 2018-02-05 prašyme prašė priteisti 3 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

93Patenkinus ieškinį ir atmetus priešieškinį atlyginamos ieškovo UAB „Legal Balance“ bei UAB „RJ Ventures“ išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

94Teismas turėjo 39,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteisiamos iš atsakovo į valstybės pajamas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

95Teismas, vadovaudamasis CPK 268 straipsniu,

Nutarė

96Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

97Ieškovas UAB „Legal Balance“ naudai iš atsakovo UAB „Green Hotel“ priteisti 94 250 Eur skolą, 3 271,18 Eur palūkanų, 1 621 Eur žyminio mokesčio ir 2 270,45 Eur išlaidų advokato pagalbai, iš viso 101 412,63 Eur (šimtą vieną tūkstantį eurų keturis šimtus dvylika eurų, 63 centus) bei 8,25 proc. dydžio metines palūkanas nuo 94 250 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2017-04-21) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

98Atsakovo pagal priešieškinį UAB „RJ Ventures“ naudai iš atsakovo UAB „Green Hotel“ priteisti 1 000 Eur (tūkstantį eurų) išlaidų advokato pagalbai.

99Iš atsakovo UAB „Green Hotel“ priteisti 39,11 Eur (trisdešimt devynis eurus vienuolika centų) išlaidų, susijusių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

100Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui D. S. ir I. Š.,... 4. atsakovo UAB „Green Hotel“ atstovei advokatei L. P.,... 5. atsakovo UAB „RJ Ventures“ atstovams R. J. ir advokato padėjėjai K. P.,... 6. trečiojo asmens UAB „Baltijos parkai“ atstovui P. R.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas, susipažinęs su šalių procesiniais dokumentais,... 9. Ieškovas UAB „Legal Balance“ prašė iš atsakovo UAB „Green Hotel“... 10. Nurodė, kad atsakovas UAB „Green Hotel“ ir UAB „RJ Ventures“... 11. Dėl paslaugų teikimo tarėsi ir paslaugas užsakė atsakovo akcininkas N. P.,... 12. Investicijos prasidėjo 2016-10-20. N. P. skolos fakto neneigė. Tai, kad... 13. Pradinis kreditorius UAB „RJ Ventures“ 2017-02-23 reikalavimo teisių... 14. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pažymėjo, kad Sutartimi sulygta dėl... 15. Atkreipė dėmesį, jog P. R. per akcijas bei darbo santykiais daugelį metų... 16. Atsakovas UAB „Green Hotel“ prašė ieškinį atmesti bei priteisti... 17. Atsakovas UAB „Green Hotel“ ieškiniu atsakovui UAB „RJ Ventures“... 18. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė pažymėjo, kad Sutartis negali būti... 19. Neįrodyta, jog Sutartis įvykdyta ir paslaugos suteiktos. Ieškovas nepateikė... 20. Atsiliepime į atsakovo UAB „Green Hotel“ ieškinį atsakovas UAB „RJ... 21. Atsakovas UAB „RJ Ventures“ prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį... 22. Su N. P. R. J. susitarė surasti investuotoją, kuris iš UAB „Postverta“... 23. R. J. surado investuotoją R. V., kuris su partneriais sutiko perpirkti... 24. 2016-10-20 sudarytos akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, pagal kurias... 25. Trečiasis asmuo UAB „SPA Birštonas“ pozicijos dėl ieškinio... 26. Trečiasis asmuo UAB „Baltijos parkai“ nurodė, kad ieškinys nepagrįstas,... 27. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 28. Ginčas byloje kilo dėl atlygintinų paslaugų sutarties įvykdymo, sutarties... 29. Faktinės aplinkybės... 30. Tarp UAB „Green Hotel“, atstovaujamo direktorės R. K., ir UAB „RJ... 31. 2016-11-02 R. J. ir R. K. pasirašė Perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1, kuriuo... 32. 2016-11-02 UAB „RJ Ventures“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 33. 2016-11-04 mokėjimo nurodymu UAB „Baltijos parkai“ sumokėjo UAB „RJ... 34. 2017-01-09 mokėjimo nurodymu UAB „Green Hotel“ sumokėjo UAB „RJ... 35. 2017-02-06 mokėjimo nurodymu UAB „Baltijos parkai“ sumokėjo UAB „RJ... 36. UAB „Green Hotel“ 2017-05-01 lydraščiu pranešė, kad Sutartis nutraukta,... 37. Dėl Sutarties dalyko ir sudarymo aplinkybių ... 38. Sutartimi nustatyti teisiniai santykiai atitinka atlygintinų paslaugų teikimo... 39. Tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties sudarymo aplinkybių bei naudą iš... 40. Ieškovas UAB „Legal Balance“ teigė, jog Sutartis laikytina sudaryta... 41. Nustatant tikrąją sandorį sudariusių asmenų valią, nagrinėtini tikrieji... 42. Ginčo sutarties dalykas yra ypatingas, nerutininis, tiek paslaugas teikiantis... 43. Byloje duoti parodymai patvirtina, jog dėl Sutarties sudarymo R. J. derėjosi... 44. Abi sandorio šalys pripažino, jog Sutarties sudarymą iniciavo N. P. Teismo... 45. Aiškindama Sutartimi nustatytų įsipareigojimų turinį R. K. palaikė N. P.... 46. Parodymų dėl sandorio dalyko – finansavimo tikslo, prieštaringumas... 47. R. J. ir N. P. derybų turinį patvirtina UAB „RJ Ventures“ pateiktas... 48. Po Sutarties sudarymo R. J. ir N. P. elektroniniais laiškais susirašinėjo... 49. UAB „Green Hotel“ nevykdė „Vytautas Mineral SPA“ projekto, tačiau su... 50. SPA viešbučio „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendino bendrovės UAB... 51. SPA viešbučio „Vytautas Mineral SPA“ projektą įgyvendinusios bendrovės... 52. Kitoje civilinėje byloje nurodytos aplinkybės patvirtina, jog užtikrindama... 53. N. P. nurodė, kad jis negalėjo tartis dėl UAB „SPA Birštonas“ akcijų,... 54. Tai, kad buvo pradėta neteisminė bankroto procedūra, rodo, jog UAB... 55. Liudytojai N. P. ir R. K. aiškino, jog UAB „Green Hotel“ taip pat trūko... 56. Apibendrinant nustatoma, kad ginčo Sutartis buvo sudaryta N. P. iniciatyva,... 57. UAB „Baltijos parkai“ atstovas P. R. teigė, jog Sutartis galimai buvo... 58. Nustačius, jog Sutartis nebuvo sudaryta UAB „Green Hotel“ interesų... 59. Dėl Sutarties sudarymo derybas vedęs N. P. neturėjo teisės formalios... 60. 2018-01-19 raštu UAB „Green Hotel“ pateikė bendrovės akcininkų... 61. Dėl Sutarties įvykdymo... 62. R. J. aiškino, kad vykdydamas Sutartį, surado investuotoją R. V., kuris su... 63. Liudytojos S. L. parodymais patvirtinama, jog R. V. ir partneriai investavo į... 64. Iš UAB „Nuomos verslas“ visuotinio akcininkų susirinkime dalyvavusių... 65. Aplinkybę, jog buvo sudaryti investavimo sandoriai ir R. V. turima UAB... 66. UAB „Nuomos verslas“ direktorė S. L. 2017-04-06 raštu pažymėjo, kad UAB... 67. UAB „Nuomos verslas“ direktorė S. L. patvirtino, jog ji neieškojo... 68. Liudytojai V. B. ir N. P. negalėjo aiškiai nurodyti, iš kur atsirado akcijų... 69. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad po Sutarties įvykdymo R. J. toliau... 70. Po 2016-10-20 Akcininkų sutarties sudarymo R. J. su N. P. bendradarbiavo dėl... 71. Aktas pasirašytas 2016-11-02. Tą pačią dieną UAB „RJ Ventures“... 72. Liudytoja R. K. parodė, kad spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje R. J.... 73. 2016-12-21 – 22 susirašinėjime tarp N. P. ir R. J. bei L. K. yra tariamasi... 74. Atsakovas pradėjo atsiskaitymą už pagal Sutartį suteiktas paslaugas. Pirmas... 75. Tai, kad UAB „Green Hotel“ ir N. P. buvo žinoma ir jį organizuota... 76. 2017-01-09 mokėjimo nurodymu UAB „Green Hotel“ sumokėjo UAB „RJ... 77. 2017-02-06 iš elektroninio pašto apskaita@greenhotels.lt R. J. pranešta, kad... 78. 2017-01-07 ir 2017-02-10 elektroninis susirašinėjimas rodo, jog R. J. su N.... 79. N. P. aiškinimas, kad Akto pasirašymas buvo sąlyga UAB „RJ Ventures“... 80. Liudytojas V. B. 2017-03-04, 2017-03-15 elektroninius laiškus aiškino, kaip... 81. Apibendrinant daroma išvada, kad UAB „RJ Ventures“ savo įsipareigojimus... 82. 2017-02-23 UAB „RJ Ventures“ ir UAB „Legal Balance“ sudarė Reikalavimo... 83. Dėl palūkanų priteisimo ... 84. Ieškovas UAB „Legal Balance“ už laikotarpį nuo 2016-12-02 iki ieškinio... 85. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 86. Dėl palūkanų teisinio pagrindo ar paskaičiavimo atsakovas atsikirtimų... 87. Procesinės palūkanos priteisiamos pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir CK... 88. Prašė UAB „RJ Ventures“ pakeisti tinkamu atsakovu UAB „Legal... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 90. Ieškovas UAB „Legal Balance“ už ieškinio padavimą 2017-04-18 sumokėjo... 91. UAB „RJ Ventures“ atstovė K. P. 2018-01-12 prašymu prašė priteisti 1... 92. Atsakovas UAB „Green Hotel“ už priešieškinį 2017-05-03 sumokėjo 210... 93. Patenkinus ieškinį ir atmetus priešieškinį atlyginamos ieškovo UAB... 94. Teismas turėjo 39,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 95. Teismas, vadovaudamasis CPK 268 straipsniu,... 96. Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 97. Ieškovas UAB „Legal Balance“ naudai iš atsakovo UAB „Green Hotel“... 98. Atsakovo pagal priešieškinį UAB „RJ Ventures“ naudai iš atsakovo UAB... 99. Iš atsakovo UAB „Green Hotel“ priteisti 39,11 Eur (trisdešimt devynis... 100. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo...