Byla 2S-1845-796/2016
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo procesą iki skundo išnagrinėjimo. Nurodė, jog pateikė skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2016-08-25 patvarkymą Nr. S1a-59390 dėl parduodamo turto kainos nustatymo ir 2016-08-25 patvarkymą Nr. S1a-59389 dėl turto pardavimo iš varžytynių.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-09-15 nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies. Taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė antstoliui paskirstyti lėšas, gautas iš pirmųjų varžytynių pardavus pareiškėjui E. K. priklausantį turtą – vidaus vandens transporto priemonę – katerį ( - ), pavadinimu ( - ) , registro ( - ), ir transporto priemonę ( - ), iki bus išnagrinėtas pareiškėjo E. K. skundas dėl antstolio veiksmų. Kitą prašymo dalį atmetė. Nutartį nurodė vykdyti skubiai. Teismas įvertinęs pareiškime išdėstytas faktines aplinkybes nurodė, kad nėra pagrindo stabdyti visus vykdymo veiksmus, nes tai prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams. Kadangi iš pareiškėjo prašymo bei pridėto skundo turinio teismui nėra aišku, ar antstolis jau paskelbė pirmąsias varžytynes, teismas sprendė, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas uždrausti antstoliui paskirstyti lėšas, gautas iš pirmųjų varžytynių pardavus pareiškėjui E. K. priklausantį turtą – vidaus vandens transporto priemonę – katerį pavadinimu ( - ), ir transporto priemonę ( - ), iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.
 1. Atskirojo skundo ir atliepimo į atskirąjį skundą motyvai
 1. Pareiškėjas E. K. atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl 2016-08-25 patvarkymo Nr. S1a-59389 ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese iki skundo išnagrinėjimo. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino byloje pateiktų dokumentų ir neįsigilino į skundą dėl antstolio patvarkymų, todėl priėmė formalią nutartį.
 2. Ginčas dėl antstolio ir pareiškėjo yra kilęs ne dėl varžytynių paskelbimo datos ir procedūros, o dėl įvertinto turto kainos, kurią nustatė asmuo, neturintis teisės vertinti turto, todėl yra pažeistos CPK 681 str. nuostatos.
 1. Pareiškėjo nuomone, esant per mažai turto įvertinimo kainai ir turtą realizavus iš varžytynių bus pažeisti kreditoriaus ir skolininko interesai, nes išieškotojo interesas – greičiau atgauti skolą.
 1. Leidimas vykti varžytynėms esant neteisingai nustatytai turto kainai, tik uždraudžiant antstoliui paskirstyti lėšas, gautas pardavus turtą iš pirmųjų varžytynių, neturi prasmės, nes gauta pinigų suma bus neteisinga ir kreditoriai bei skolininkas turės nuostolių daugiau, nei turtą parduodant už tinkamai nustatytą kainą.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti bei palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, jog pareiškėjas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių tinkamai nepagrindė ir nenurodo išimtinio poreikio jas taikyti.
 1. Pareiškėjas nesutinka su nustatyta parduodamo turto verte, tačiau neginčijo 2016-07-18 patvarkymo dėl turto vertės nustatymo. Skolininkas skundžia 2016-08-25 antstolio patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo ir 2016-08-25 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių, todėl akivaizdu, kad skolininkui palankus procesinis sprendimas negalės būti priimtas, nes antstolio 2016-07-18 patvarkymas dėl turto vertės nustatymo yra įsiteisėjęs, dėl jo jokio ginčo nėra.
 1. Teismas priėmė motyvuotą ir pagrįstą nutartį, kadangi vien skundo pateikimas savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kiekvienu konkrečiu atveju dėl jų taikymo teismas sprendžia individualiai vertindamas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus.
 1. Vykdymo veiksmų sustabdymas tik pažeistų išieškotojo interesus, kadangi nepagrįstai sustabdžius vykdymo veiksmus būtų paneigtas sprendimo privalomumo principas.

5Teismas

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

7Atskirasis skundas atmestinas.

8

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).
 1. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos.
 1. Byloje kilo ginčas dėl laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo nagrinėjamoje byloje – taikymo būtinumo (CPK 145 str. 1 d. 10 p.).
 1. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – prašė stabdyti vykdymo veiksmus, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio A. S. veiksmų. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas motyvuoja tuo, jog antstolio 2016-08-25 patvarkyme Nr. S1a-59390 nustatyta parduodamo iš varžytynių turto – katerio ( - ), ir transporto priemonės ( - ) – kaina yra per maža. Antstolis nustatydamas parduodamo iš varžytynių turto kainą rėmėsi UAB „Laivo sandėlis“ išvadomis, nors šios bendrovės nėra tarp turto vertintojų ir jų asistentų ar išorės turto ar verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąraše.
 1. CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustatęs, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).
 1. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas prašymą tenkino iš dalies. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais nėra pagrindo stabdyti visų vykdymo veiksmų. Uždraudė antstoliui paskirstyti lėšas, gautas iš pirmųjų varžytynių pardavus pareiškėjui priklausantį turtą. Nutartį pirmosios instancijos teismas grindė tuo, jog kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra pateikti duomenys, kad antstolis paskelbė pirmąsias turto varžytynes. Su šiais pirmosios instancijos teismo motyvais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti. Visų pirma, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti ne tik motyvuotas, tačiau kartu su juo turi būti pateikti jį pagrindžiantys įrodymai. Nustatyta, kad su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų (b. l. 3). Skunde dėl antstolio A. S. veiksmų pareiškėjas iš esmės nurodo tas pačias aplinkybes kaip ir prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundo dėl antstolio veiksmų prieduose nurodoma, jog pateikiami šie dokumentai: pranešimo apie varžytynes kopija, patvarkymų kopija (3 lapai), asmenų, galinčių atlikti vertinimą, sąrašo kopija (3 lapai), informacijos apie UAB „Laivo sandėlis“ kopija (3 lapai), prašymas teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių, skundo kopija su priedais suinteresuotiems asmenims. Duomenų, kad minėti dokumentai pirmosios instancijos teismui būtų pateikti, nėra. Pareiškėjas tik su atskiruoju skundu pateikė dalį nurodytų dokumentų – 2016-08-25 pranešimą apie varžytynes, 2016-08-25 patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo, 2016-08-25 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių, kurie pirmosios instancijos teismui, sprendusiam klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nebuvo pateikti. Todėl atmestinas atskirojo skundo motyvas, kad teismas nevertino byloje pateiktų dokumentų, kadangi dalis įrodymų, kuriais pareiškėjas grindžia prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pateikti tik su atskiruoju skundu. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą išnagrinėjo pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, įvertino prašyme bei skunde dėl antstolio veiksmų išdėstytas aplinkybes, todėl atskirojo skundo teiginys, kad teismas neįvertino visų aplinkybių, nepagrįstas.
 1. Apeliantas tiek prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek atskirajame skunde nurodo, jog nesutinka su turto įkainojimu, todėl vykdymo veiksmai turėtų būti stabdomi. Kaip nurodoma šios nutarties 14 p., teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjas skunde nurodytų aplinkybių dėl netinkamo turto įvertinimo negrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Apeliantas nurodo, jog jam priklausančio parduodamo iš varžytynių turto – vidaus vandens transporto priemonės – katerio ( - ) ir transporto priemonės ( - ) – kaina yra 13 600 Eur, kuri, jo manymu, neatitinka tikrosios turto vertės, todėl turto pardavimas už tokią kainą pažeistų skolininko ir išieškotojo interesus. Pažymėtina, jog rašytinių įrodymų, kad pareiškėjo turtas galėtų būti įkainotas didesne kaina, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nepateikta. Teismų praktikoje nurodoma, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikimas pats savaime nereiškia, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios neatlieka sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ar yra aiškiai perteklinės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturi būti savitikslis, kadangi toks jų taikymas pažeistų ekonomiškumo bei proporcingumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-45-516/2015). Pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, jog parduodamo turto kaina yra didesnė, nei nustatyta antstolio patvarkyme.
 1. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad skelbtos pirmosios pareiškėjui priklausančio turto, kurio pradinė kaina 13 600 Eur, varžytynės Nr. ( - ) baigėsi 2016-09-26 9.12.59 val. Varžytynės paskelbtos neįvykusiomis. Duomenų, kad buvo pasiūlyta didesnė kaina, nėra. Pareiškėjas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodo, jog parduodamo turto kaina per maža, todėl varžytynėms įvykus ir turtą pardavus už mažesnę kainą, būtų pažeisti jo kaip skolininko interesai. Pažymėtina tai, jog nors pirmosios instancijos teismas nestabdė visų vykdymo veiksmų, taip pat ir pareiškėjui priklausančio turto pardavimo iš varžytynių, vykusiose varžytynėse neatsirado nė vieno pirkėjo. Kaip nustatyta anksčiau, antstolio vykdomos varžytynės, kuriose parduodamas pareiškėjui priklausantis turtas, neįvyko, todėl pareiškėjo nurodomi motyvai, susiję su turto pardavimu iš varžytynių, sprendžiant klausimą dėl vykdymo veiksmų stabdymo nėra aktualūs.
 1. Įvertinus byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyti argumentai dėl turto kainos bei varžytynių paskelbimo, kiek tai susiję su laikinųjų apsaugos priemonių – vykdymo veiksmų sustabdymu, yra nepagrįsti, pareiškėjas nenurodė pagrįstų priežasčių, pateisinančių vykdymo veiksmų sustabdymą (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 178 str.). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog būtinybės stabdyti visus vykdymo veiksmus nėra, ką teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas.
 1. Pažymėtina, jog pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų motyvai, jog turtą įvertino netinkamas vertintojas, bus analizuojami išnagrinėjus skundą iš esmės. Kiti atskirojo skundo motyvai šiuo atveju teisinės reikšmės nebeturi, todėl teismas dėl jų nepasisako.
 1. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamos nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

10Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai